Дорогу молодим! або Беремо практикантів

Огай Олена, експерт з питань оплати праці, Ушакова Лілія, експертка з питань оплати праці
Податки & бухоблік Жовтень, 2019/№ 86
В обраному У обране
Друк
Усе пізнається із досвідом! Так і в освоєнні професії — теоретичні знання рано чи пізно мають бути підкріплені практичними навичками. Студентам і учням отримати такий досвід можна на підприємствах при проходженні практики. Ви вже знайомі з практикантами? Чи тільки маєте намір відкрити дорогу молодим, узявши їх на практику? Тоді ця стаття для вас. Ви допомагаєте їм, ми — вам.

Сьогодні говоритимемо про практику і практикантів. Але щоб розуміти один одного з півслова, давайте чітко визначимося, що це таке — «виробнича практика»?

Частина 9 ст. 9 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 р. № 2145-VIII кваліфікує виробничу практику як здобуття освіти на робочому місці. Тобто це спосіб навчання здобувачів освіти (учнів і студентів), завдяки якому вивчення освітньої програми відбувається на виробництві.

Вторять йому і ст. 50, 51 Закону № 1556* і ст. 25 Закону про профтехосвіту**, вказуючи, що практика на підприємстві — це одна з форм навчального процесу. А її склад і послідовність розробляються згідно з навчальним планом.

* Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII.

** Закон України «Про професійно-технічну освіту» від 10.02.98 р. № 103/98-ВР.

Таким чином,

виробнича практика — складова навчального процесу

Запам’ятаємо це і йдемо далі.

Підприємство готове допомогти студентам або учням отримати перші професійні навички і стати базою для проходження ними практики. Як це організувати?

Усе залежить від того, кого саме ви збираєтеся навчати ремеслу: практикантів — учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (далі — закладів профтехосвіти) або практикантів — студентів закладів вищої освіти (далі — вишів).

Адже практика учня закладу профтехосвіти і студента вишу — це, як говорять в Одесі, дві великі різниці. Не вірите? Тоді читаємо далі.

Практика студента вишу

Нормативні документи. Закон № 1556, Положення № 93***.

*** Положення про проведення практики студентів ВНЗ України, затверджене наказом Міносвіти від 08.04.93 р. № 93.

Оформлення та організація. Виш і база практики (підприємство) укладають договір на проведення практики студентів за формою, наведеною в додатку 1 до Положення № 93. Зверніть увагу, такий договір може бути укладений на період до 5 років.

За два місяці до початку практики база практики (підприємство) повинна отримати від вишу для узгодження програму практики, а не пізніше чим за тиждень до початку практики — список студентів-практикантів.

Надання робочих місць для проходження практики база практики оформляє наказом (розпорядженням). У ньому рекомендуємо вказати: вид практики; період; умови проходження; П. І. Б. і посаду працівника — керівника практики від підприємства.

Із студентами проводять обов’язкові інструктажі з охорони праці. При необхідності забезпечують спецодягом, засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

База практики також зобов’язана забезпечити облік виходів на практику практикантів-студентів. Зауважимо: якщо із студентами не укладалися строкові трудові договори на періоди практики (див. нижче), рекомендуємо такий облік вести не в табелі обліку робочого часу, а в окремому документі.

Після закінчення практики база практики надає вишу характеристику на кожного студента-практиканта.

Матзабезпечення. Витрати, пов’язані з проведенням практики студентів і вказані в кошторисі-калькуляції, виш відшкодовує базі практики.

Зауважимо, що на практиці у багатьох випадках в договорах на проведення практики студентів умови, що встановлюють порядок компенсації вишами витрат на проведення практики, відсутні. У зв’язку з чим проходження практики на базі практики обмежується збиранням студентом матеріалу, необхідного для складання звіту.

Оплата за керівництво практикою. Працю керівника практики від бази практики оплачують на умовах погодинної оплати з розрахунку 0,5 години на одного студента на тиждень (п. 5.3 Положення № 93).

Можливі варіанти організації оплати:

1) нараховує і виплачує база практики — підприємство у рамках витрат за договором на проведення практики, а навчальний заклад згодом компенсує їй ці витрати. В цьому випадку розмір оплати підприємство вказує у відповідному наказі. Така виплата для працівника є зарплатою;

2) нараховує, виплачує безпосередньо виш як винагороду за цивільно-правовим договором, укладеним з керівником практики. Форма договору наведена в додатку 2 до Положення № 93.

Взаємовідносини підприємства з практикантами. Як зазначалося вище, практика — це частина навчального процесу. Тому

підприємство не зобов’язане укладати з практикантами трудові договори на період проходження практики

Більше того, у більшості випадків ніякої роботи на базі практики студенти-практиканти не виконують, а продовжують навчальний процес відповідно до програми практики. Тому база практики таким студентам за період практики ніяких виплат не нараховує.

Але (!) за наявності вакантних посад, які відповідають вимогам програми практики, підприємство може зарахувати студентів у свій штат за строковим трудовим договором. Єдина умова — студенти повинні витрачати не менше 50 % часу на загальнопрофесійну підготовку за програмою практики (абзац другий п. 3.7 Положення № 93).

Укладаючи трудовий договір, врахуйте: якщо студент більше ніде не працює, а тільки навчається, то ваше підприємство буде для нього основним місцем роботи (див. лист Мінсоцполітики від 20.01.2012 р. № 21/13/116).

Також зауважте: якщо студент не досяг 18 років, трудовий договір з ним має бути укладений у письмовій формі (ст. 24 КЗпП).

Укладення трудового договору одразу зобов’язує вас:

— подати Повідомлення податківцям, перш ніж допускати працівника до роботи (ч. 3 ст. 24 КЗпП);

— дотриматися «молодіжних» трудових гарантій, встановлених гл. XIII КЗпП, якщо студентові менше 18 років;

— нараховувати і виплачувати студентові-працівникові заробітну плату. Причому зверніть увагу, що зарплата працівникам молодше 18 років при скороченій тривалості щоденної роботи виплачується в такому ж розмірі, що і працівникам відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи**** (ст. 194 КЗпП).

**** Детальніше про оплату праці неповнолітніх читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 45, с. 20.

Практика учня закладу профтехосвіти

Нормативні документи. Закон про профтехосвіту, Положення № 419*****, Порядок № 992******.

***** Положення про організацію навчально-виробничого процесу у професійно-технічних навчальних закладах, затверджене наказом МОН від 30.05.2006 р. № 419.

****** Порядок надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики, затверджений постановою КМУ від 07.06.99 р. № 992.

Оформлення та організація. За загальним правилом, заклад профтехосвіти і база практики (підприємство) не пізніше ніж за два тижні до початку практики укладають відповідний договір (п. 8 Порядку № 992). Його типова форма наведена в додатку до Порядку № 992.

Зверніть увагу: такого договору може не бути, якщо всі його розділи вже включені у загальний договір про підготовку кваліфікованих робітників.

Не пізніше ніж за два тижні до початку практики база практики отримує від закладу профтехосвіти списки учнів-практикантів, керівників практики від закладів освіти, навчальні програми з виробничого навчання і виробничої практики (п. 15 Порядку № 992). База практики видає наказ про надання робочих місць для проходження практики. У ньому вказують: вид практики; період; умови проходження; керівника практики.

З учнями проводять обов’язкові інструктажі з охорони праці.

При необхідності забезпечують спецодягом, засобами індивідуального захисту, лікувально-профілактичним харчуванням за нормами, встановленими для штатних працівників.

База практики забезпечує облік виходів на практику практикантів. Зауважимо: якщо з учнями не укладалися строкові трудові договори на періоди практики (див. нижче), рекомендуємо такий облік вести не в табелі обліку робочого часу, а в окремому документі. Також база практики веде облік робіт, що виконані кожним учнем.

Після закінчення практики база практики надає закладу профтехосвіти характеристику на кожного практиканта.

Матзабезпечення практики. Витрати на проведення виробничої практики підприємства несуть із власної кишені (пп. 11 і 16 Порядку № 992).

Оплата за керівництво практикою. Керівникові практики від підприємства його роботодавець може щомісячно протягом періоду практики нараховувати доплату.

Якщо говорити про її розмір, то за наявності:

— 1 — 2 учнів він дорівнює 5 % від суми основної зарплати, яку керівник практики отримує за основним місцем роботи;

— 3 — 4 учнів — 10 %;

— 5 — 7 учнів — 20 %;

— 8 — 10 учнів — 30 %.

Таку оплату підприємство здійснює за рахунок коштів, передбачених на підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації кадрів, тобто за рахунок власних коштів (п. 19 Порядку № 992).

Цю виплату оподатковуйте податками у складі заробітної плати.

Взаємовідносини підприємства з практикантами. І знову тут відштовхуємося від того, що виробнича практика = складова навчального процесу.

Практикантів — учнів закладів профтехосвіти на час виробничої практики не включають до складу (списку) працівників підприємства.

У штатному розписі під них не виділяють штатні одиниці (п. 7 Порядку № 992). Під час практики вони виконують роботи не згідно з положеннями трудового договору, а згідно з навчальними планами і програмами (ч. 3 ст. 29 Закону про профтехосвіту).

Враховуючи наведене, Мінсоцполітики в листі від 20.08.2012 р. № 107/021/150-12 зробило висновок, що відносини бази практики з практикантами не є трудовими, а трактуються як навчально-виробничий процес і тому не вимагають укладання з такими особами строкових трудових договорів (див. також консультацію фахівця цього відомства в «Податки та бухгалтерський облік», 2015, № 92, с. 43).

Держпраці також підтримала позицію Мінсоцполітики, зазначивши в листі від 19.05.2017 р. № 5783/4.1/4.1-ДП-17, що

оскільки трудові відносини з учнями під час виробничої практики не виникають, то подавати Повідомлення про прийняття на роботу не треба

Морочитися з трудовими книжками також не доведеться.

Водночас база практики (підприємство) зобов’язана оплатити працю учнів-практикантів згідно зі встановленими системами оплати праці за нормами, розцінками, ставками (окладами) з урахуванням коефіцієнтів, доплат і надбавок за фактично виконаний обсяг робіт (п. 17 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 419).

Подальша доля цих сум має бути врегульована в договорі про навчально-виробничу практику між підприємством і закладом освіти.

І тут можливі два варіанти розвитку подій (абзац другий п. 17 Порядку № 992).

Перший варіант. Зароблені практикантами суми підприємство повністю перераховує закладу профтехосвіти.

Далі такий заклад самостійно розподіляє отримані суми (50 % суми виплачує учням, 50 % використовує для здійснення своєї статутної діяльності, див. п. 18 Порядку № 992, п. 3.10 Положення № 419).

Другий варіант. Зароблені практикантами суми підприємство само розподіляє так (ч. 9 ст. 50 Закону про профтехосвіту, п. 18 Порядку № 992):

— 50 % суми перераховує закладу профтехосвіти;

— решту 50 % виплачує безпосередньо практикантам.

Важливо! Зазначені кошти підприємство перераховує (виплачує) не пізніше 5 днів після виплати заробітної плати своїм працівникам.

Зауважимо, що на сьогодні склалася практика, при якій підприємства приймають учнів на період практики до штату (укладають строкові трудові договори). Якщо ваше підприємство — прибічник такого підходу, то зверніть увагу на таке.

Якщо ваші практиканти не досягли 18 років, трудові договори укладайте у письмовій формі.

Обов’язково подайте Повідомлення про укладення трудового договору перед допуском працівника до роботи

Також вам треба буде дотримати трудові і зарплатні гарантії, встановлені КЗпП для такої категорії працівників (детальніше про них ви можете прочитати в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 45, с. 20).

І ще один нюанс, який спливає у разі укладення трудового договору, — відрахування з доходу працівника коштів для перерахування закладу профтехосвіти (за загальним правилом — 50 %).

Щоб не порушити вимоги ст. 127 і 128 КЗпП, рекомендуємо вам попросити учня написати заяву з проханням перераховувати 50 % нарахованої заробітної плати практиканта на рахунок закладу освіти. Здавалося б, усе просто. Але залишилося ще одне питання — оподаткування коштів, зароблених практикантами.

Питання оподаткування

Тут танцюватимемо від варіанту оформлення відносин.

Варіант 1. Робочі місця для проходження практики надані згідно з договором про навчально-виробничу практику, укладеним із закладом освіти (окремі трудові договори з учнями не укладалися).

Як ми вже говорили вище, можливі два варіанти виплати винагороди за виконану практикантом-учнем роботу: 100 % навчальному закладу або 50 % х 50 %.

На наш погляд, логічно було б взагалі не розглядати як дохід учня суми, які йдуть безпосередньо закладу профтехосвіти.

Але у податківців із цього приводу абсолютно протилежна думка (див. листи ДФСУ від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15, від 05.02.2018 р. № 456/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, 103.02 і 301.01 БЗ). Вони наполягають на тому, що незалежно від варіанту розрахунків уся сума (100 %), зароблена практикантом за виконану в процесі практики роботу, є його доходом.

Не готові сперечатися з ними? Тоді із загальної суми (100 %), нарахованої за роботу учню-практиканту, підприємство як податковий агент зобов’язане утримати ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ — 1,5 % (103.02 БЗ).

Якщо говорити про вид доходу, то, на наш погляд, такий заробіток можна віднести до інших оподатковуваних доходів (див. п.п. 164.2.20 ПКУ). Відповідно, податкову соціальну пільгу до такої виплати не застосовуємо.

У Податковому розрахунку за формою № 1ДФ відображаємо загальну суму доходу, заробленого практикантами (тобто 100 %) — ознака доходу «127».

Що стосується ЄСВ, то тут податківці пішли врозріз з позицією Пенсійного фонду, який раніше адміністрував ЄСВ.

На відміну від пенсійників, вони наполягають на необхідності включення такої виплати до бази нарахування ЄСВ (301.03 БЗ).

Якщо дотримуватися позиції податкової, то усю суму (100 %) доходу за виконану практикантом роботу слід включити до бази нарахування ЄСВ.

Правильно відобразити таку виплату в Звіті за формою № Д4 вам допоможе роз’яснення фахівця Пенсійного фонду в статті «Практикант у Звіті з ЄСВ» цього номера.

А чи треба по практикантах дотримуватися вимоги про ЄСВ з «мінімалки»?

Скажемо чесно, якоїсь єдиної позиції із цього приводу податківці не виробили (див. листи ДФСУ від 05.02.2018 р. № 456/6/99-99-13-02-03-15/ІПК, від 13.10.2015 р. № 21700/6/99-99-17-03-03-15).

На наш погляд, якщо підприємство нараховує виплати згідно з угодою про навчально-виробничу практику практикантам, які не перебувають з підприємством у трудових відносинах, то вимогу про сплату ЄСВ з «мінімалки» виконувати не треба. Підстава — таке підприємство не є основним місцем роботи практикантів.

Тому ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування внеску.

Приклад. Підприємство на період проходження виробничої практики надало робочі місця трьом учням закладу профтехосвіти в одному з виробничих цехів підприємства. За місяць практики кожному з них нараховано винагороду у розмірі 3000 грн. Усього — 9000 грн. (3000 грн. х 3).

За обов’язковою умовою, прописаною в договорі про навчально-виробничу практику, 50 % нарахованого доходу практиканта підприємство самостійно виплачує працівникам-практикантам, а інші 50 % — перераховує закладу освіти.

У питаннях оподаткування заробітку практикантів підприємство дотримується позиції податкового органу.

У бухгалтерському обліку зазначені операції підприємство відобразить таким чином.

Порядок обліку виплат практикантам — учням закладу профтехосвіти

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Нараховано винагороду практикантам

231

685

9000

2

Утримано з виплачуваних практикантам сум:

— ПДФО (9000 грн. х 18 % : 100 %)

685

641/ПДФО

1620

— ВЗ (9000 грн. х 1,5 % : 100 %)

685

642/ВЗ

135

3

Нараховано ЄСВ (9000 грн. х 22 % : 100 %)

231

651

1980

4

Перераховано:

— ПДФО

641/ПДФО

311

1620

— ВЗ

642/ВЗ

311

135

— ЄСВ

651

311

1980

5

Перераховано навчальному закладу 50 % нарахованої винагороди (9000 грн. х 0,5)

685

311

4500

6

Виплачено практикантам винагороду

((9000 грн. - 1620 грн. - 135 грн. - 4500 грн.)

685

311

2745

Варіант 2. На період практики укладені трудові договори із студентами, учнями.

Застосовуємо загальні правила оподаткування заробітної плати: утримуємо ПДФО за ставкою 18 % і ВЗ — 1,5 %.

У частині ЄСВ також усе стандартно. І не забуваємо про вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати, якщо місце роботи на вашому підприємстві є для працівника-студента основним місцем роботи.

Як бачите, виробнича практика студентів і учнів — це ще та задачка із зірочкою. Вирішити її вам допоможе наша стаття.

висновки

  • Практика є невід’ємним елементом навчального процесу студентів вишів і учнів закладів профтехосвіти.
  • Усі витрати, пов’язані з проведенням практики студентів, підприємствам — базам практики відшкодовує виш.
  • Витрати на проведення виробничої практики учнів закладів профтехосвіти підприємство здійснює за свій рахунок.
Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд