Надлишки — в обліку не зайві

В обраному У обране
Друк
Альошкіна Наталя, податковий експерт
Податки та бухгалтерський облік Жовтень, 2019/№ 87
За результатами інвентаризації можуть бути виявлені не тільки нестачі товарів, але і їх надлишки. Порядок оприбуткування таких «знахідок» безпосередньо залежить від причин їх виникнення. У нашій статті розглянемо окремо облік надлишків основних засобів (ОЗ), нематеріальних активів (НМА) і товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ).

Загалом причин виникнення необлікованих ОЗ, НМА і ТМЦ може бути дві.

(1) Унаслідок облікових помилок. Наприклад, активи своєчасно не оприбутковані або надміру списані. При цьому є первинні документи, що підтверджують їх отримання. Таку «знахідку» зараховуємо на баланс у порядку, передбаченому для виправлення помилок (див. лист Мінфіну від 13.12.2004 р. № 31-04200-30-10/22823). Причому порядок оприбуткування активу залежатиме від способу його отримання: за компенсацію чи задарма.

(2) Реальні надлишки ТМЦ і об’єктів ОЗ, НМА. Ідеться про активи, які, по суті, виникли «з нізвідки», — природа утворення їх невідома і прибуткові документи відсутні. Для них передбачений окремий порядок обліку.

Розпочнемо з порядку оприбуткування надлишків ОЗ і НМА.

Обліковуємо надлишки ОЗ і НМА

Бухгалтерський облік. Виявлені об’єкти ОЗ і НМА зараховують до складу необоротних активів підприємства. Покажемо порядок оприбуткування в бухобліку надлишків ОЗ і НМА, що виникли внаслідок облікової помилки (див. табл. 1).

Таблиця 1. Оприбутковуємо надлишки, що виникли внаслідок облікових помилок

Оприбутковуємо необліковане проводками:

Примітка

за дебетом

за кредитом

Згідно з первинними документами ОЗ і НМА отримані за компенсацію

15 «Капітальні інвестиції»

63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»

1. Оприбутковуємо за первісною вартістю (п. 8 П(С)БО 7 і п. 11 П(С)БО 8).

2. Якщо підприємство експлуатувало таке необліковане, то ще розраховуємо і донараховуємо амортизацію*** за весь період його фактичної експлуатації

Субрахунок 644/1 «Податковий кредит непідтверджений»

10 «Основні засоби» або

12 «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

23, 91, 92, 93, 94*

13 «Знос»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»**

* Якщо помилка поточного року (прибуткові документи поточного року), то донараховуємо знос у звичайному порядку (тобто в дебет відповідних рахунків).

** Якщо ж помилка допущена в попередньому звітному році, донарахування зносу здійснюємо через рахунок 44.

*** Виняток становлять НМА з невизначеним строком корисного використання, які не підлягають амортизації (п. 25 П(С)БО 8).

Згідно з первинними документами ОЗ і НМА отримані безоплатно

15 «Капітальні інвестиції»

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

1. Оприбутковуємо за справедливою вартістю (п. 10 П(С)БО 7, п. 13 П(С)БО 8).

2. Якщо підприємство експлуатувало таке необліковане, то ще розраховуємо і донараховуємо амортизацію так само, як і у випадку з придбанням за плату.

3. Одночасно з нарахуванням амортизації визнаємо дохід у сумі, пропорційній нарахованій амортизації таких об’єктів

10 «Основні засоби» або

12 «Нематеріальні активи»

15 «Капітальні інвестиції»

23, 91, 92, 93, 94

13 «Знос»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»*

424 «Безоплатно одержані необоротні активи»

745 «Дохід від безоплатно одержаних активів»

44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)»*

* Амортизацію, донараховану за минулі роки, і доходи (пропорційно амортизації) відображають шляхом коригування сальдо нерозподіленого прибутку.

Щоб подивитися повну версію, підпишіться на журнал Ви вже підписалися? Увійти

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити