Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Санкції за порушення законодавства про ЄСВ

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Вересень, 2019/№ 75
Друк
Сподіваємося, що завдяки попереднім розділам із розрахунком, нарахуванням і сплатою ЄСВ, а також із його відображенням в обліку та звітності у вас проблем не виникне. Але від помилок ніхто не застрахований. А за свої промахи доведеться поплатитися. Про те, яка відповідальність передбачена за порушення законодавства про ЄСВ, ми розповімо в завершальному розділі.

Одразу скажемо, що за порушення вимог, установлених Законом № 2464, може загрожувати відповідальність:

— фінансова;

— адміністративна;

— кримінальна.

Контроль за дотриманням законодавства про збір і ведення обліку ЄСВ, правильністю обчислення і нарахування, повнотою та своєчасністю сплати цього внеску здійснює ДПСУ (п. 3 ч. 2 ст. 12 Закону № 2464).

Підставою для нарахування фінансових санкцій є акт (акт перевірки), а в разі виявлення фактів несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) ЄСВ — дані інформаційної системи ДПСУ.

На підставі акта та інших матеріалів про порушення посадова особа податкового органу виносить рішення про застосування штрафних санкцій. Це рішення протягом 3 робочих днів із дня його винесення надсилається платнику в порядку, встановленому для надсилання вимог, або вручається під підпис керівнику чи головному бухгалтеру платника ЄСВ або фізичній особі — платнику ЄСВ.

Зверніть увагу: рішення про застосування штрафних санкцій є виконавчим документом (п. 10 розд. VII Інструкції № 449).

Розміри штрафних санкцій, які застосовуються податковими органами за порушення страхувальниками вимог законодавства про ЄСВ, наведені в ч. 11 ст. 25 Закону № 2464 і п. 2 розд. VII Інструкції № 449 (див. табл. 4.1 на с. 50).

Крім штрафів, ч. 10 ст. 25 Закону № 2464 і п. 5 розд. VII Інструкції № 449

передбачено нарахування пені на суму недоїмки з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожен день прострочення платежу

Підставами для нарахування пені є:

— документи, що підтверджують суму ЄСВ і строк її сплати, — звіт платника щодо нарахування ЄСВ (з додатним значенням);

— вимога про донараховані суми ЄСВ за актами документальних перевірок або повідомленням-розрахунком;

— рішення суду.

Нараховувати пеню розпочинають з першого календарного дня, наступного за днем закінчення строку внесення відповідного платежу, до дня його фактичної сплати (перерахування) включно.

Для розрахунку пені використовують таку формулу:

Y = S х K х 0,1 : 100,

де Y — сума пені, що нараховується на фактично сплачену суму недоїмки з ЄСВ;

S — фактично сплачена сума недоїмки з ЄСВ;

K — кількість днів прострочення платежу;

0,1 — ставка для нарахування пені, встановлена ч. 10 ст. 25 Закону № 2464, у відсотках.

Зверніть увагу: отримана в результаті розрахунку сума пені (Y) округляється до другого знака після коми.

Пеня і штрафні санкції підлягають сплаті платником ЄСВ протягом 10 календарних днів після отримання ним відповідного рішення

Якщо ви не згодні з нарахованими фінансовими санкціями, то протягом 10 календарних днів після отримання відповідного рішення маєте право оскаржити його в податковому органі вищого рівня або в суді. Пам’ятайте: необхідно письмово повідомити про цей намір податковий орган, посадовими особами якого було прийнято рішення про нарахування санкцій (п. 8 розд. VII Інструкції № 449). У цьому випадку перебіг строку сплати фінансових санкцій призупиняється до винесення податковим органом вищого рівня або судом рішення у справі.

Також строк сплати фінансових санкцій призупиняється до прийняття судом рішення в разі оскарження платником ЄСВ вимоги про сплату боргу (недоїмки), якщо застосування фінансових санкцій пов’язане з виникненням або несвоєчасною сплатою суми боргу (недоїмки).

Зауважте: строк давності щодо нарахування, застосування і стягнення сум штрафів та пені з ЄСВ не застосовується. На це вказують ч. 16 ст. 25 Закону № 2464 і п. 13 розд. VII Інструкції № 449.

Більше про «злочин і кару» страхувальника розповість табл. 4.1 (див. с. 50).

Таблиця 4.1. Фінансова відповідальність за порушення законодавства про ЄСВ

№ з/п

Вид порушення

Санкції

Підстава

1

Ухилення від узяття на облік або несвоєчасне подання заяви про взяття на облік платниками ЄСВ

Штраф у розмірі 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі — нмдг) (170 грн.)

П. 1 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464,

п.п. 1 п. 2 розд. VII Інструкції № 449

Зазначена санкція застосовується до платників ЄСВ, на яких не поширюється Закон про держреєстрацію.

У цьому випадку складається рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 11 до Інструкції № 449. Підставою для його прийняття є акт про зазначене порушення.

2

Несплата (неперерахування) або несвоєчасна сплата (несвоєчасне перерахування) ЄСВ, якщо:

Штраф у розмірі:

П. 2 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464,

п.п. 2 п. 2 розд. VII Інструкції № 449

— порушення допущено після 01.01.2015 р.

20 % своєчасно не сплачених сум

— порушення допущено до 01.01.2015 р.

10 % своєчасно не сплачених сум

При цьому складається рішення про застосування штрафних санкцій і нарахування пені за формою згідно з додатком 12 до Інструкції № 449. Розрахунок цієї фінансової санкції здійснюють на підставі даних інформаційної системи ДПСУ.

3

Донарахування податковим органом або платником своєчасно не нарахованого ЄСВ

Штраф у розмірі:

П. 3 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464,

п.п. 3 п. 2 розд. VII Інструкції № 449

після 01.01.2015 р.

10 % донарахованого ЄСВ за кожен повний або неповний звітний період, за який він донарахований, але не більше 50 % донарахованого ЄСВ

до 01.01.2015 р.

5 % донарахованого ЄСВ за кожен повний або неповний звітний період, за який він донарахований, але не більше 50 % донарахованого ЄСВ

У цьому випадку податківці складають рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 13 до Інструкції № 449. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника ЄСВ.

4

Неналежне ведення бухгалтерської документації, на підставі якої нараховується ЄСВ

Штраф у розмірі

від 8 до 15 нмдг

(від 136 до 255 грн.)

П. 5 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464,

п.п. 4 п. 2 розд. VII Інструкції № 449

Податківці складають рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 14 до Інструкції № 449. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт документальної перевірки платника ЄСВ.

5

Несплата, сплата не в повному розмірі або несвоєчасна сплата суми ЄСВ одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується ЄСВ (авансових платежів)

Штраф у розмірі 10 % несплачених або несвоєчасно сплачених сум ЄСВ (авансових платежів)

П. 6 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464,

п.п. 5 п. 2 розд. VII Інструкції № 449

У цьому випадку йдеться про суми ЄСВ, які платники ЄСВ повинні сплачувати одночасно з виплатою заробітної плати (доходу) (п.п. 7 п. 3 розд. IV Інструкції № 449).

Податківці складають рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 15 до Інструкції № 449. Розрахунок зазначеної штрафної санкції здійснюється за даними акта документальної перевірки платника ЄСВ.

6

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ

Штраф у розмірі 10 нмдг (170 грн.) за кожне неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою ЄСВ-звітності

П. 7 ч. 11 ст. 25 Закону № 2464,

п.п. 6 п. 2 розд. VII Інструкції № 449

7

Дії, зазначені в ряд. 6 цієї таблиці, вчинені платником ЄСВ, до якого протягом року був застосований штраф за таке правопорушення

Штраф у розмірі 60 нмдг (1020 грн.) за кожне неподання, несвоєчасне подання або подання не за встановленою формою ЄСВ-звітності

Податківці складають рішення про застосування штрафних санкцій за формою згідно з додатком 16 до Інструкції № 449. Підставою для прийняття відповідного рішення є акт перевірки платника ЄСВ.

Окремо декілька слів хочемо сказати про штраф, наведений у ряд. 3 табл. 4.1. Нагадаємо, що він становить 5 % або 10 % донарахованого ЄСВ — залежно від періоду, за який здійснено донарахування (див. с. 50).

Зверніть увагу:

цей штраф накладається на страхувальника незалежно від того, ким був донарахований ЄСВ — безпосередньо самим страхувальником або податковим органом за результатами перевірки

При визначенні розміру такого штрафу розрахунок кількості звітних періодів проводять починаючи з місяця, на який припадає строк подання звітності за період, за який донараховано (обчислено) суми ЄСВ, і закінчуючи місяцем, на який припадає отримання акта перевірки від податкового органу або в якому страхувальник подав звітність із зазначенням донарахованих сум (п.п. 3 п. 2 розд. VII Інструкції № 449).

Максимальний розмір штрафу за зазначеною підставою не може перевищувати 50 % донарахованого ЄСВ.

Приклад 4.1. Страхувальник у травні 2019 року помилково не нарахував ЄСВ на суму матеріальної допомоги до відпустки, що виплачується відповідно до колективного договору всім працівникам. Помилку виявлено в серпні 2019 року. У цьому ж місяці підприємством самостійно нараховано та утримано ЄСВ із суми матеріальної допомоги в розмірі 330,00 грн.

Звіт за травень 2019 року подано підприємством своєчасно (не пізніше 20 червня 2019 року). Звіт за серпень 2019 року з донарахованим за травень ЄСВ подано до ДПІ у вересні 2019 року. Таким чином, штраф буде нараховано за 4 місяці (червень, липень, серпень, вересень 2019 року).

Розрахуємо суму штрафу:

330,00 х 10 : 100 х 4 = 132,00 (грн.).

Приклад 4.2. Використовуючи умови прикладу 4.1, припустимо, що страхувальник не нарахував ЄСВ на суму матеріальної допомоги в травні 2018 року.

У цьому випадку штраф має бути нарахований за 16 місяців (червень — грудень 2018 року, січень — вересень 2019 року).

У результаті розрахунку вийде сума:

330,00 х 10 : 100 х 16 = 528,00 (грн.).

Водночас за таке порушення максимально можлива сума штрафу не може перевищувати 50 % донарахованого ЄСВ, тобто:

330,00 х 50 : 100 = 165,00 (грн.).

Тому сума штрафу становитиме 165,00 грн.

Якщо за результатами перевірки суми донарахованого (своєчасно не обчисленого) ЄСВ виявлені в декількох місяцях, то за кожне таке донарахування (кожен місяць) накладається штраф у порядку і розмірах, передбачених п.п. 3 п. 2 розд. VII Інструкції № 449 (ср. ). При цьому для дотримання вимог щодо максимального розміру штрафу (50 % донарахованого ЄСВ):

— визначається сукупно сума донарахувань за всіма звітними періодами, у яких вони виявлені;

— визначається сукупно сума штрафу за всіма звітними періодами, у яких виявлено донарахування і за якими нараховано такі штрафи;

— здійснюється розрахунок максимального розміру штрафу від сукупної суми донарахувань і порівнюється з фактично нарахованою сумою штрафів, визначеною сукупно за всі звітні періоди, у яких донараховано суми ЄСВ.

До сплати визначаються суми штрафів, що не перевищують їх максимального розміру.

Зверніть увагу: одними лише фінансовими санкціями для страхувальника каральні заходи не обмежуються. Так, крім відповідальності згідно із Законом № 2464, за порушення законодавства про ЄСВ ст. 1651 і 18823 КУпАП установлюється адміністративна відповідальність, до якої можуть бути притягнені посадові особи підприємств, а також ФОП і особи, які забезпечують себе роботою самостійно. Крім того, за ухилення від сплати ЄСВ у деяких випадках передбачено кримінальну відповідальність згідно зі ст. 2121 ККУ. Детальніше про це див. у табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Адміністративна і кримінальна відповідальність за порушення законодавства про ЄСВ

№ з/п

Вид порушення

Санкції

Підстава

Адміністративна відповідальність

1

Порушення порядку нарахування ЄСВ

Штраф на посадових осіб підприємств, ФОП і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 30 до 40 нмдг

(від 510 до 680 грн.)

Ч. 1 ст. 1651 КУпАП

2

Неподання, несвоєчасне подання, подання не за встановленою формою звітності з ЄСВ

3

Подання недостовірних відомостей, які використовуються в Держреєстрі соцстрахування

4

Дії, зазначені в ряд. 1 — 3 цієї таблиці, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за одне з таких порушень

Штраф на посадових осіб підприємств, ФОП і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 50 нмдг (від 680 до 850 грн.)

Ч. 2 ст. 1651 КУпАП

5

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі, що не перевищує 300 нмдг*

(у 2019 році — 288150 грн.)

Штраф на посадових осіб підприємств, ФОП і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 40 до 80 нмдг (від 680 до 1360 грн.)

Ч. 3 ст. 1651 КУпАП

6

Несплата або несвоєчасна сплата ЄСВ, у тому числі авансових платежів, у сумі більше 300 нмдг* (у 2019 році — 288150 грн.)

Штраф на посадових осіб підприємств, ФОП і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 80 до 120 нмдг

(від 1360 до 2040 грн.)

Ч. 4 ст. 1651 КУпАП

7

Дії, зазначені в ряд. 5 і 6 цієї таблиці, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі ж порушення

Штраф на посадових осіб підприємств, ФОП і осіб, які забезпечують себе роботою самостійно, від 150 до 300 нмдг

(від 2550 до 5100 грн.)

Ч. 5 ст. 1651 КУпАП

8

Вчинення дій, що перешкоджають уповноваженим особам податкових органів у проведенні перевірок, пов’язаних з нарахуванням, обчисленням і сплатою ЄСВ, а також органів ПФУ в проведенні перевірок, пов’язаних з наданням відомостей, які використовуються в реєстрі застрахованих осіб Держреєстру соцстрахування

Штраф на посадових осіб від 8 до 15 нмдг

(від 136 до 255 грн.)

Ч. 1 ст. 18823 КУпАП

9

Дії, зазначені в ряд. 8 цієї таблиці, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення

Штраф на посадових осіб від 10 до 20 нмдг

(від 170 до 340 грн.)

Ч. 2 ст. 18823 КУпАП

Кримінальна відповідальність

10

Умисне ухилення від сплати ЄСВ, яке призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у значних розмірах

(від 1000 до 3000 нмдг*)

(у 2019 році — від 960500 до 2881500 грн.)

Штраф від 1000 до 2000 нмдг (від 17000 до 34000 грн.) або позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років**

Ч. 1 ст. 2121 ККУ

11

Дії, зазначені в ряд. 10 цієї таблиці, які вчинені за попередньою змовою групою осіб або призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах (від 3000 до 5000 нмдг*)

(у 2019 році — від 2881500 до 4802500 грн.)

Штраф від 2000 до 3000 нмдг (від 34000 до 51000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років**

Ч. 2 ст. 2121 ККУ

12

Дії, зазначені в ряд. 10 або 11 цієї таблиці, вчинені особою, раніше судимою за ухилення від сплати ЄСВ або страхових внесків на пенсійне страхування, або якщо вони призвели до фактичного ненадходження до фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування коштів в особливо великих розмірах (від 5000 нмдг*) (у 2019 році — від 4802500 грн.)

Штраф від 15000 до 25000 нмдг (від 255000 до 425000 грн.) з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна

Ч. 3 ст. 2121 ККУ

* При кваліфікації правопорушень розмір нмдг приймають на рівні податкової соціальної пільги (п. 5 підрозд. 1 розд. ХХ ПКУ). Її розмір у 2019 році становить 960,50 грн.

** Якщо це порушення вчинене особою вперше, то така особа звільняється від кримінальної відповідальності за умови, що до притягнення до кримінальної відповідальності вона сплатила ЄСВ і відшкодувала шкоду, завдану його несвоєчасною сплатою (штрафні санкції, пеня) (ч. 4 ст. 2121 ККУ).

висновки

  • Порушення вимог, установлених Законом № 2464, може призвести до фінансової, адміністративної чи кримінальної відповідальності.
  • Підставою для нарахування фінансових санкцій є акт (акт перевірки), а в разі виявлення фактів несплати (неперерахування) або несвоєчасної сплати (несвоєчасного перерахування) ЄСВ — дані інформаційної системи ДПСУ.
  • На суму недоїмки ЄСВ нараховують пеню з розрахунку 0,1 % суми недоплати за кожен день прострочення платежу.
  • Строк давності щодо нарахування, застосування і стягнення фінансових санкцій (штрафів і пені) з ЄСВ не застосовується.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі