Теми статей
Обрати теми

Додатковий вклад до статутного капіталу ТОВ

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2019/№ 78
Друк
Учасники товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) прийняли рішення збільшити статутний капітал за рахунок залучення додаткових вкладів. Спочатку внесли грошові кошти на поточний рахунок товариства, потім провели держреєстрацію таких змін. Як відобразити такі операції у бухгалтерському обліку, зважаючи на саме таку послідовність дій? Дивіться!

Юридична сторона

Процедуру збільшення статутного капіталу (СК) ТОВ за рахунок додаткових вкладів його учасників та/або третіх осіб регулює ст. 18 Закону про ТОВ1. За її ч. 2 кожен учасник має переважне право зробити додатковий вклад у межах суми збільшення СК пропорційно до його частки. У рішенні про залучення додаткових вкладів визначають:

1 Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 р. № 2275-VIII.

— загальну суму збільшення СК товариства;

— коефіцієнт відношення суми збільшення до розміру частки кожного учасника в СК (знижуючий коефіцієнт);

— запланований розмір СК;

— строк для внесення додаткових вкладів.

На цьому етапі не відбувається фактичного збільшення СК — його лише планується збільшити

Відповідно немає підстав для держреєстрації таких змін (див. лист Мін’юсту від 07.06.2018 р. № 6623/8.4.3/32-18 // «Податки та бухгалтерський облік», 2018, № 55, с. 4).

Учасники можуть вносити додаткові вклади протягом строку, встановленого рішенням зборів. Граничний строк для повного внесення вкладів учасниками — 1 рік з дня прийняття рішення; третіми особами та учасниками понад переважне право — 6 місяців після спливу строку для внесення додаткових вкладів учасниками у рамках свого переважного права (ч. 5 ст. 18 Закону про ТОВ).

Протягом місяця з дати спливу строку для внесення додаткових вкладів учасники знову збираються на загальні збори і приймають рішення про (ч. 9 ст. 18 Закону про ТОВ):

— результати внесення додаткових вкладів учасниками товариства та/або третіми особами;

— затвердження розмірів часток учасників товариства та їх номінальної вартості з урахуванням фактично внесених ними додаткових вкладів;

— затвердження збільшеного СК товариства.

Тільки пройшовши усі ці етапи, проводять держреєстрацію змін у дані про юрособу в Єдиному держреєстрі юросіб, ФОП та громадських формувань. Порядок проведення держреєстрації змін закріплений в ч. 5 ст. 17 Закону № 7552.

2 Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 р. № 755-IV.

Тобто на сьогодні внесення додаткових вкладів передує держреєстрації збільшення СК товариства. Як увесь цей процес зафіксувати у бухобліку?

Бухоблік додаткових вкладів

Відразу уточнимо: про будь-які доходи не йдеться. Така операція не відповідає критеріям визнання доходів із ст. 1 Закону про бухоблік3, п. 3 розд. I НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінзвітності» і п. 5 П(С)БО 15 «Дохід». Адже при збільшенні капіталу за рахунок внесків учасників дохід не визнають.

3 Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV.

Що ж, де і коли відображати? Пройдемося юретапами внесення додаткових вкладів (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 47, с. 23).

Рішення про залучення додаткових вкладів. Дата ухвалення рішення загальними зборами учасників ТОВ про збільшення СК за рахунок залучення додаткових вкладів — відправна точка виникнення зобов’язань учасників з додаткового вкладу до СК. З цієї миті учасники товариства можуть вносити додаткові вклади (ст. 18 Закону про ТОВ). А отже, з’явився привід зробити записи у бухгалтерському обліку. Які рахунки/субрахунку для цього задіяти?

За Інструкцією № 2914 зміни у складі неоплаченого капіталу відображають на рахунку 46 «Неоплачений капітал». За його дебетом показують заборгованість учасників госптовариства за вкладами до СК, а за кредитом — її погашення.

4 Інструкція про застосування Плану рахунків бухобліку активів, капіталу, зобов’язань і госпоперацій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 р. № 291.

Вклади, що надходять для формування СК після його оголошення і до реєстрації змін, обліковують на субрахунку 404 «Внески до незареєстрованого статутного капіталу». Сальдо субрахунку 404 після реєстрації змін в СК списують на субрахунок 401 «Статутний капітал». Таким чином,

у момент ухвалення рішення про залучення додаткових вкладів до СК робимо проводку: Дт 46 — Кт 404

Якщо вклад учасника після застосування знижуючого коефіцієнта5 перевищить номінальну величину збільшення СК, різницю спрямовують у додатковий капітал: Дт 46 — Кт 422 (див. приклад).

5 Детальніше про цей коефіцієнт читайте в «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 47, с. 24.

Внесення додаткових вкладів. Факт отримання грошових коштів від учасників у вигляді додаткових вкладів до СК товариства відповідно до раніше прийнятого рішення має бути зафіксований в обліку. Для цього роблять запис: Дт 311 — Кт 46.

Затвердження нового розміру СК. На цьому етапі ч. 9 ст. 18 Закону про ТОВ вимагає на загальних зборах за результатами фактичного внесення додаткових вкладів (1) визначити новий (збільшений) розмір СК і (2) затвердити розміри часток учасників товариства та їх номінальну вартість.

Відповідні корективи треба внести й у бухоблік. А саме «підправляємо» раніше відображені суми: Дт 46 — Кт 404, Дт 46 — Кт 422 (при збільшенні — методом додаткового запису; при зменшенні — методом «червоне сторно»).

Держреєстрація змін в СК. Після реєстрації збільшення СК в обліку записують: Дт 404 — Кт 401.

Нагадаємо: за кредитом субрахунку 401 показують збільшення СК, а за дебетом — його зменшення (вилучення). Кредитове сальдо за цим субрахунком повинне відповідати зареєстрованому розміру СК.

А як заповнити фінзвітність за ситуації, коли грошові кошти внесені в одному звітному періоді, а реєстрація змін до СК відбулася в наступному?

Додатковий вклад у фінзвітності

Для відображення СК товариства в розділі I Балансу за формою № 1 передбачений рядок 1400. У ньому п. 2.40 Методрекомендацій № 4336 пропонує наводити зафіксовану в установчих документах суму СК, іншого зареєстрованого капіталу, а також пайового капіталу. Тут же, на наш погляд, треба відображати і суму вкладів в оголошений, але ще не зареєстрований СК. Адже назви рядка 1400 Балансу і рахунку 40 ідентичні — «Зареєстрований (пайовий) капітал». Та і субрахунки 401 і 404 є складовими одного і того ж рахунку — рахунку 40.

6 Методичні рекомендації щодо заповнення форм фізвітності, затверджені наказом Мінфіну від 28.03.2013 р. № 433.

Підтверджує цей висновок і додаток 3 до НП(С)БО 1, який містить перелік додаткових статей фінзвітності. Серед них рядок 1401. У ньому відображають суму вкладів в оголошений, але ще не зареєстрований СК (у тому числі з рядка 1400).

Тому якщо розмір додаткових вкладів учасників суттєвий, а реєстрація збільшення СК ще не відбулася, у Балансі заповнюють рядок 1401. Тим самим розшифровують показник рядка 1400.

Також додаткові вклади учасників засвітяться у Звіті про власний капітал (форма № 4). У графі 3 рядка 4240 відображають збільшення СК за рахунок додаткових вкладів учасників (оборот за Дт рах. 46 із Кт рах. 40). При цьому суму неоплаченого капіталу в графі 8 наводять у дужках (вираховують).

Погашену учасниками заборгованість за додатковими вкладами фіксують в графі 8 рядка 4245 (оборот за Кт рах. 46).

Що стосується мікро- і малих підприємств, то вони кредитове сальдо за субрахунком 404 відображають у рядку 1400 Балансу за формами № 1-мс і № 1-м відповідно. Це прямо записано в п. 1.7 розд. ІІІ і п. 2.17 розд. ІІ НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність».

Додатковий вклад у податковому обліку

Податок на прибуток. У прибутковому обліку збільшення СК за рахунок додаткових вкладів учасників не матиме жодних наслідків. Справедливо це і для вкладів у додатковий капітал (див. лист ДФСУ від 08.05.2019 р. № 2045/6/99-99-15-02-02-15/ІПКлист № 2045). Адже згідно з п.п. 134.1.1 ПКУ прибутковий об’єкт розраховують виходячи з бухфінрезультату до оподаткування (з подальшим коригуванням на різниці або без нього). А як ми з’ясували, суму додаткового вкладу від учасника не визнають доходом у бухобліку. Дохід визнається… «за винятком збільшення капіталу за рахунок вкладів учасників підприємства» (п. 5 П(С)БО 15)!

ПДВ. Отримані від учасників товариства додаткові вклади грошовими коштами ПДВ не оподатковують (п.п. 196.1.1 ПКУ). Стосується це і вкладів учасників товариства, залучених у вигляді грошових коштів у додатковий капітал (див. лист № 2045).

Приклад. У ТОВ входить новий учасник за допомогою додаткового вкладу грошовими коштами в сумі 400 тис. грн.

СК товариства складає 100 тис. грн., учасник один. Вартість чистих активів ТОВ — 1 млн грн.

Діючий учасник ТОВ не бажає надавати новачкові частку у розмірі 80 % у СК (після збільшення СК повинен складати 500 тис. грн.). Тому «старий» учасник приймає рішення встановити знижуючий коефіцієнт 0,1 (100 тис. грн. : 1 млн грн.), тим самим встановивши номінальну вартість частки нового учасника у розмірі 40 тис. грн., що складе 28,57 % від збільшеного СК (40 тис. грн. : 140 тис. грн.).

Збільшений СК дорівнює 140 тис. грн. Різницю (360 тис. грн.) направляють у додатковий капітал товариства.

Збільшення СК за рахунок додаткових вкладів учасників ТОВ

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дт

Кт

1

Прийнято рішення загальних зборів учасників ТОВ про збільшення розміру СК товариства за рахунок залучення додаткового вкладу нового учасника

46/2

404/2

40000

2

Відображено у складі додаткового капіталу різницю між запланованим додатковим вкладом нового учасника і сумою збільшення СК (400 тис. грн. - 40 тис. грн.)

46/2

422

360000

3

Отримано на поточний рахунок підприємства грошові кошти від нового учасника як додатковий вклад у СК і додатковий капітал товариства

311

46/2

400000

4

Зареєстровано в ЄДР збільшення розміру СК товариства за рахунок додаткового вкладу нового учасника (на дату реєстрації змін)

404/2

401/2

40000

висновки

  • У момент прийняття рішення про залучення додаткових вкладів учасників фактичного збільшення СК товариства не відбувається — його тільки планують. Але у бухобліку з’явився привід зробити записи: Дт 46 — Кт 404, Дт 46 — Кт 422.
  • Держреєстрацію збільшення СК товариства за рахунок додаткових вкладів учасників у бухобліку фіксують проводкою: Дт 404 — Кт 401.
  • Суму вкладів в оголошений, але ще не зареєстрований СК показують за рядком 1400 «Зареєстрований (пайовий) капітал» Балансу.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі