Теми статей
Обрати теми

Гарантійна заміна імпортної деталі на ОЗ

Адамович Наталія, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2020/№ 68
Друк
На імпортне обладнання в межах гарантійного обслуговування була ввезена деталь (безоплатно). Згідно із заявленою митною вартістю деталі (10000 євро) при ввезенні був сплачений ПДВ (56000 грн). Чи можна включити суму ПДВ до податкового кредиту, не оплачуючи вартість деталі постачальникові? Як відобразити гарантійну заміну деталі на імпортне обладнання в обліку?

ПДВ

Отримання запчастин від нерезидента за гарантійною заміною відбувається в митному режимі імпорту (ст. 74 МКУ) із сплатою всіх митних платежів і ПДВ. Заплативши на митниці ПДВ, платник-імпортер має право врахувати його суму у складі податкового кредиту (ПК). Це ж стосується й товарів, що ввозяться безоплатно за гарантійною заміною (див. листи ДПСУ від 10.09.2019 р. № 95/6/99-00-07-02-02-15/ІПК, ДФСУ від 19.05.2016 р. № 10964/6/99-95-42-01-15, від 28.07.2017 р. № 1421/6/99-99-15-03-02-15/ІПК, консультацію у БЗ 101.04).

Право на ПК за ввезеною деталлю виникає на дату сплати ПДВ на митниці (абзац четвертий п. 198.2 ПКУ). А підставою для його відображення буде митна декларація (МД), що підтверджує його сплату (п. 201.12 ПКУ). Тому включаємо імпортний ПК до декларації з ПДВ (у рядок 11.1) за той період, в якому оформлено МД на ввезену деталь.

Як пояснюють податківці, показати сплачений на митниці ПДВ у складі ПК можна навіть у тому разі, якщо витрати на сплату митних платежів та ПДВ за ввезену деталь компенсує покупцеві обладнання постачальник-нерезидент (див. БЗ 101.04).

До того ж, якщо ввезена гарантійна деталь призначена для господарських цілей (установки на об'єкт ОС, що використовується в оподатковуваних операціях), підстав для нарахування компенсуючих податкових зобов'язань за п. 198.5 ПКУ не виникає (див. листи ДФСУ від 28.07.2017 р. № 1421/6/99-99-15-03-02-15/ІПК і від 10.09.2019 р. № 95/6/99-00-07-02-02-15/ІПК).

Бухоблік заміни деталі

Оскільки замінювана за гарантією деталь має доволі значну вартість (заявлена у МД у розмірі 10000 євро), то її заміну за гарантією напевно доведеться проводити як заміну істотного (важливого, значного) компонента щодо загальної вартості самого імпортного обладнання — об’єкта ОЗ (§ 43, 45 МСБО 16 «Основні засоби»; пп. 23, 24 Методрекомендацій № 561*).

* Методичні рекомендації з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

У разі коли відбувається заміна значних компонентів ОЗ, це призводить до збільшення первісної вартості усього об’єкта ОЗ. Водночас підприємство припиняє визнавати частину об’єкта ОЗ, якщо ця частина замінена, а витрати на її заміну включені до первісної (переоціненої) вартості об’єкта (§ 70 МСБО 16, п. 46 Методрекомендацій № 561). Робити таке виділення можна й на етапі, коли відбувається вже заміна деталі, що стала непридатною, на нову. Тобто:

(1) виключити з первісної вартості об’єкта ОЗ ту частину вартості, яка припадає на деталь, що вийшла з ладу, і

(2) збільшити первісну вартість об’єкта ОЗ на вартість нової деталі, отриманої за гарантією.

Якщо замінювана деталь згідно з первинними документами має відокремлену вартість, то, як і при частковій ліквідації ОЗ (п. 35 П(С)БО 7), первісну вартість об’єкта ОЗ і знос зменшуємо виходячи з частки, яка припадає на замінювану деталь. А потім збільшуємо первісну вартість об’єкта ОЗ на вартість нової деталі.

Якщо замінювана деталь не мала відокремленої вартості, то балансову вартість замінюваного компонента можна визначити виходячи з її ринкової вартості.

При цьому у бухобліку суму зносу, яка припадає на замінювану за гарантією деталь, списуємо проводкою Дт 131 — Кт 10. Одночасно цю суму компенсуємо доходами: Дт 631 (377) — Кт 719. Зменшення первісної вартості об'єкта ОЗ у частині недоамортизованої вартості деталі відображаємо записом Дт 631 (377) — Кт 10.

Зазвичай гарантійну заміну аналогічних за моделлю деталей намагаються проводити в обліку в тій же вартості. А ось за деталі інших моделей (із вартістю вище) або домовляються про доплату, або різницю зараховують до доходу (збільшують додатковий капітал — кредит субрахунку 424 «Безоплатно отримані необоротні активи», а в міру нарахування амортизації показують дохід).

При заміні значного компонента ОЗ зазвичай припиняють роботу всього об’єкта. Адже за правилами п. 23 П(С)БО 7

нарахування амортизації ОЗ призупиняють на період його реконструкції, модернізації, добудови або дообладнання

Враховуючи це, якщо заміну деталі не вдалося завершити в межах одного місяця, об’єкт має бути виведений з експлуатації, а його амортизація — призупинена. І відновлена тільки починаючи з місяця, наступного за місяцем, коли об’єкт буде повторно введений в експлуатацію, — вже з новою деталлю.

Після заміни значної деталі амортизацію нараховуємо виходячи з нової вартості об'єкта ОЗ.

Проте заміна значного компонента ОЗ часто призводить до того, що строк корисного використання всього об’єкта переглядається у бік збільшення. Якщо у вашому випадку це так, то амортизацію виходячи з нового строку нараховуємо починаючи з місяця, наступного за місяцем зміни строку корисного використання (п. 25 П(С)БО 7).

Приклад. За умовами ЗЕД-контракту з нерезидентом підприємство після повної передоплати — $50000 (курс НБУ — 25,4 грн/$) ввезло обладнання до України. При цьому було сплачено: мито — 190000 грн; ввізний ПДВ — 275000 грн; послуги митного брокера — 15000 грн (без ПДВ); послуги міжнародного перевезення (ПДВ — 0 %) — 25000 грн.

Строк корисного використання обладнання визначений у 5 років, метод амортизації — прямолінійний. Після введення в експлуатацію об’єкт амортизувався протягом 10 місяців, після чого деталь обладнання вийшла з ладу. Постачальник-нерезидент здійснив гарантійну заміну деталі на аналогічну вартістю $10000. При ввезенні деталі підприємство сплатило: мито — 14000 грн; ввізний ПДВ — 56000 грн; послуги митного брокера — 5000 грн (без ПДВ); послуги міжнародного перевезення (ПДВ — 0 %) — 10000 грн. (див. табл. ).

Гарантійна заміна деталі на імпортне обладнання

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Увезення імпортного обладнання

1

Перераховано передоплату за обладнання

($50000 х 25,4 грн/$)

371

312

$50000

1270000

2

Перераховано митним органам кошти на сплату митних платежів:

— мито

377

311

190000

— ввізний ПДВ

377

311

275000

3

Оплачено послуги митного брокера

377

311

15000

4

Перераховано плату за послуги перевезення

377

311

25000

5

Відображено суму ввізного ПДВ у складі ПК (оформлено МД)

641/ПДВ

377

275000

6

Оприбутковано обладнання

152

632

$50000

1270000

7

Віднесено на збільшення первісної вартості обладнання:

— суму мита

152

377

190000

— вартість послуг митного брокера

152

377

15000

— вартість міжнародного перевезення

152

377

25000

8

Здійснено залік заборгованостей

632

371

$50000

1270000

Експлуатація обладнання

1

Обладнання введено в експлуатацію

(1270000 грн + 190000 грн + 15000 грн + 25000 грн)

104

152

1500000

2

Нараховано амортизацію за період експлуатації обладнання

(1500000 грн : 5 років : 12 міс.) х 10 міс.

93

131

250000

Увезення нової деталі за гарантією

1

Перераховано митним органам кошти на сплату митних платежів:

— мито

377

311

14000

— ввізний ПДВ

377

311

56000

2

Оплачено послуги митного брокера

377

311

5000

3

Перераховано передоплату за перевезення

371

311

10000

4

Відображено суму ввізного ПДВ у складі ПК (оформлено МД)

641/ПДВ

377

56000

5

Оприбутковано гарантійну деталь

152

632

$10000

254000

6

Віднесено на збільшення вартості деталі:

— суму ввізного мита

152

377

14000

— вартість послуг митного брокера

152

377

5000

— вартість міжнародного перевезення

152

631

10000

7

Відображено залік заборгованостей з перевізником

631

371

10000

Часткова ліквідація обладнання у зв’язку із заміною деталі

1

Списано суму нарахованої амортизації обладнання в частині, що припадає на вартість замінюваної деталі

(254000 грн : 1270000 грн х 250000 грн)

131

104

50000

2

Нараховано дохід у сумі, що дорівнює частині амортизації, яка припадає на замінювану деталь

632

719

$1968,5

50000

3

Виключено з первісної вартості обладнання незамортизовану частину вартості деталі у зв’язку з її гарантійною заміною (254000 грн - 50000 грн)

632

104

$8031,5

204000

Заміна деталі на обладнанні

1

Збільшено первісну вартість обладнання на вартість ввезеної деталі

(254000 грн + 14000 грн + 5000 грн + 10000 грн)

104

152

283000

2

Нараховано амортизацію на нову вартість обладнання з наступного місяця за заміною ((1500000 грн - 254000 грн + 283000 грн) : (5 років х 12 міс. - 10 міс.))

93

131

30580

Податок на прибуток

Якщо ви малодохідник, то орієнтир для оподатковуваного прибутку у вас отриманий у звітному період бухгалтерський фінрезультат.

Якщо ж ви високодохідник (чи малодохідник, що прийняв рішення рахувати різниці), то вам доведеться фінрезультат коригувати на різниці, які ми перерахуємо нижче.

1. Амортизаційні різниці. Якщо гарантійна заміна деталі призведе до зупинення роботи обладнання більш ніж на місяць, то в податковому обліку (утім, як і в бухобліку за НП(С)БО) амортизація такого об’єкта ОЗ призупиняється (не розраховується). Нагадаємо: з 23.05.2020 р.* у п.п. 138.3.1 ПКУ прямо прописано про нерозрахування амортизації об’єкта ОЗ за період його невикористання в госпдіяльності унаслідок модернізації, реконструкції, добудови, дообладнання і консервації. Нараховувати її доведеться тільки з місяця, наступного за заміною деталі.

* Згідно зі змінами, внесеними до ПКУ Законом України від 16.01.2020 р. № 466-ІХ.

А ось у МСФЗшників бухгалтерська амортизація на період зупинення роботи ОЗ не припиняється згідно з § 55 МСБО 16. Тож врахуйте це при відображенні амортизаційних різниць.

2. Ліквідаційні різниці. Попри те, що у вашому випадку ліквідується тільки частина об’єкта ОЗ (виходячи з частки, яка припадає на замінювану деталь), податківці виступають за розрахунок ліквідаційних різниць (див. лист ДФСУ від 11.12.2017 р. № 2926/6/99-99-15-02-02-15/ІПК // «Податки & бухоблік», 2018, № 9, с. 5). Тому в періоді гарантійної заміни деталі ви повинні будете облікувати: у ряд. 1.1.2 додатка РІ — бухгалтерську залишкову вартість зіпсованої деталі; у ряд. 1.2.2 додатка РІ — її податкову залишкову вартість.

3. Амортизація після заміни. Після гарантійної заміни деталі базою для податкової амортизації (як і для бухгалтерської) стане нова вартість обладнання. У додатку АМ слід показувати балансову вартість обладнання вже з урахуванням вартості нової деталі і за вирахуванням вартості старої. Продовживши строк експлуатації обладнання, врахуйте: якщо він перевищить мінімальний, податкову амортизацію треба буде визначати виходячи з нового (збільшеного) бухгалтерського строку (див. лист ДФСУ від 11.06.2018 р. № 2563/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

висновки

  • Сплачений на митниці ПДВ за ввезену гарантійну деталь платник має право включити до податкового кредиту.
  • Гарантійну заміну дороговартісної деталі в обліку проводимо як заміну істотного компонента ОЗ: первісну вартість об’єкта ОЗ зменшуємо на вартість замінюваної деталі і збільшуємо на вартість нової.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі