Теми статей
Обрати теми

Обираємо сільгоспЄП

Децюра Сергій, податковий експерт
Після того як юрособи та ФОП перевірили, чи відповідають вони всім вимогам, що дають право обрати сільгоспЄП (як окремо для своєї категорії претендентів, так і загальних), їм потрібно здійснити ще одну невелику дію: подати до податкової відповідний пакет документів. Що це за документи, як і куди їх слід подати, щоб стати платником сліьгоспЄП, поговоримо далі.

Дата подання документів

Юрособи та ФОП, щоб стати платником сільгоспЄП, мають самостійно обчислити суму податку станом на 1 січня і подати відповідному контролюючому органу відповідний пакет документів (пп. 295.9.1 та 298.8.1 ПКУ).

Звертаємо увагу, що хоча правила стягнення сільгоспЄП містяться у ПКУ уже багато років і досі достеменно незрозуміло, до якої саме дати слід подавати документи для обрання чи підтвердження статусу платника сільгоспЄП на конкретний рік агротоваровиробнику.

Річ у тому, що у ПКУ можна відшукати дві норми, в яких міститься посилання на дату подання документів, для обрання чи підтвердження статусу платника сільгоспЄП. Так, у п.п. 295.9.1 ПКУ зазначено, що подавати такі документи слід не пізніше 20 лютого поточного року, а ось п.п. 298.8.1 ПКУ вимагає від аграрія подати такі документи до 20 лютого поточного року. А це, зрозуміло, дві різні дати. За п.п. 295.9.1 ПКУ для обрання сільгоспЄП чи переходу сільгоспЄП на 2020 рік ці документи востаннє можна подати 20.02.2020 р., а за п.п. 298.8.1 ПКУ — 19.02.2020 р.

Звертаємо увагу! Податківці у своїх роз’ясненнях також не можуть сформувати одностайної думку щодо того, який день для подання документів для переходу на сільгоспЄП є крайнім. Так, наприклад, в окремих категоріях 108.01.06, 108.02.04, 108.02.05 БЗ вони говорять, що для переходу на спрощену систему оподаткування або щорічного підтвердження статусу платника сільгоспЄП сільськогосподарські товаровиробники подають документи не пізніше 20 лютого поточного року, а в інших роз’ясненнях у категоріях 108.02.01, 108.02.02, 108.02.04, 108.02.05 БЗ зазначають протилежне —до 20 лютого поточного року.

То як же бути?

Звісно, краще подавати ці документи заздалегідь і спати спокійно, тому радимо подавати їх не пізніше 19.02.2020 р.

Водночас якщо подати докуемнти 20.02.2020 р. і податківці матимуть до вас претензії, то відбитися від їх звинувачень можна, зіславшись на п. 56.21 та п.п. 4.1.14 ПКУ. В яких йдеться про те, що у разі, коли норми ПКУ суперечать між собою, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу (як у нашому випадку), то рішення приймається на користь платника податків.

Куди та що подають

Для кожної категорії потенційних платників сільгоспЄП, тобто і для юросіб, і для ФОП, перелік документів, які слід подати для підтвердження статусу платника сільгоспЄП чи переходу на спрощену систему оподаткування та обрання сільгоспЄП, різний.

Щоб читачам було простіше орієнтуватися, які документи, кому та куди слід подавати, наведемо перелік документів для кожної категорії потенційних платників сільгоспЄП у таблиці на с. 7.

Звертаємо увагу! При поданні звітності на 2020 рік потрібно використовувати форми:

— Податкової декларації платника єдиного податку четвертої групи (далі — декларація з сільгоспЄП) та додаток 1 «Відомості про наявність земельних ділянок» до неї, затверджені наказом Мінфіну від 19.07.2015 р. № 578;

— Розрахунку частки сільськогосподарського товаровиробництва, затвердженого наказом Мінагрополітики від 26.12.2011 р. № 772.

Перелік документів для переходу на сільгоспЄП

№ з/п

Перелік документів

Юридична особа

ФОП

Чи подають документ?

Куди подають?

Чи подають документ?

Куди подають?

1

Загальна декларація з сільгоспЄП

так

органу ДПСУ за своїм місцезнаходженням (перебування на податковому обліку)

так

органу ДПСУ за своїм місцезнаходженням (перебування на податковому обліку)

додаток 1 до декларації «Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок»

2

Звітна декларація з сільгоспЄП

так

органу ДПСУ за місцем розташування земділянки

ні

додаток 1 до декларації «Відомості (довідка) про наявність земельних ділянок»

3

3. Розрахунок сільгоспчастки

так

органам ДПСУ як за своїм місцезнаходженням, так і за місцем розташування земельних ділянок

ні

При цьому і юрособи, і ФОП використовують при звітуванні одну й ту ж форму декларацію. Окремої декларації для ФОП Мінфін не затверджував.

Особливості подання

Як видно із таблиці, ФОП для обрання сільгоспЄП мають подати лише одну загальну декларацію з сільгоспЄП та додаток 1 до неї. Вона буде виступати для ФОП і заявою на перехід на ЄП, і документом, в якому буде нараховано податкові зобов’язання до сплати в бюджет. Подавати інші документи, які, наприклад, подають для переходу на сільгоспЄП юрособи, не потрібно. Воно й не дивно. Річ у тому, що ФОП:

— має здійснювати свою діяльністю лише за своєю податковою адресою, а тому всі землі у нього будуть знаходитися на території, підпорядкованій одній ДПСУ, а тому в поданні звітної декларації немає сенсу;

— може займатися виключно вирощуванням, переробкою та реалізацією власновирощеної сільгосппродукції, а отже, сільгоспчастка сільгосптоваровиробництва у нього завжди має бути 100 %. Тому й потреби у поданні Розрахунку сільгоспчастки також немає.

Юрособи також подають загальну декларацію з сільгоспЄП та додаток до неї. Така декларація виступає, так би мовити, заявою юрособи про перехід на сільгоспЄП. Це підтверджують і фіскали (категорія 108.02.05 БЗ), наполягаючи, що на підставі такої декларації відбувається саме реєстрація юрособи платником сільгоспЄП і доведення до них інформації про загальний обсяг земель, якими володіє чи користується підприємство, і загальну суму податкових зобов’язань до сплати.

Крім загальної декларації, юрособа має подати також:

1) звітну декларацію з сільгоспЄП і додаток до неї. На підставі таких документів будуть нараховані податкові зобов’язання з сільгоспЄП до сплати на певній території, де в аграрія є на праві власності чи користування землі.

Крім того, слід враховувати, що в одній звітній декларації з сільгоспЄП і додатку до неї аграрій-юрособа має відобразити інформацію про сільгоспугіддя і нараховані податкові зобов’язання тільки щодо земель, які знаходяться на території однієї адміністративно-територіальної одиниці (одного органу місцевого самоврядування). Тобто

нараховувати податкові зобов’язання з сільгоспЄП за землі, які знаходяться на території з одним кодом КОАТУУ, слід в одній звітній декларації

На це, зокрема, вказує гр. 9 шапки декларації з сільгоспЄП, у якій аграрій має зазначити код органу місцевого самоврядування за місцезнаходженням землі. При цьому немає значення, скільки органів місцевого самоврядування підконтрольні одній ДПС.

Тобто якщо в аграрія землі знаходяться на території, підпорядкованій різним органам місцевого самоврядування, які підпорядковані одній податковій, то доведеться подавати не одну звітну декларацію з сільгоспЄП, а декілька. При цьому кількість звітних декларацій залежатиме від кількості органів місцевого самоврядування, на території яких знаходяться сільгоспземлі. На цьому акцентують увагу й фіскали у категорії 108.02.05 БЗ.

До відома! Враховуючи таку специфіку подання декларації, виникає закономірне запитання: як в такому випадку заповнити гр. 9 шапки декларації, коли подається загальна декларація і земля знаходиться на території, підпорядкованій різним органам місцевого самоврядування?

Відповідь міститься в самій формі декларації, а саме в поясненні до заповнення шапки. Там чітко зазначено, що у випадку подання загальної (нової загальної або уточнюючої загальної) декларації у цій графі слід зазначити код органу місцевого самоврядування за основним місцем обліку платника;

2) Розрахунок сільгоспчастки, в якому аграрій повідомить фіскалів, що розмір його сільгоспчастки дорівнює або перевищує 75 % загального доходу.

При цьому, як стверджують фіскали (БЗ 108.02.05), Розрахунок сільгоспчастки — це не окремий документ, а лише додаток до декларації, тому, помилившись у ньому, для проведення уточнення слід обов’язково подавати і форму декларації (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 30, с. 6).

Такий Розрахунок аграрій має подати з кожною декларацією, яку подає до податкової, тобто як із загальною, так і із звітною. При цьому якщо у підприємства землі знаходяться на території різних органів місцевого самоврядування, то з кожною звітною декларацією слід подати окремий Розрахунок сільгоспчастки. У ньому будуть фігурувати ідентичні дані щодо сільгоспчастки, що й у Розрахунку, що подається разом із загальною декларацією з сільгоспЄП. Але незважаючи на це, радимо подати такий Розрахунок із кожною декларацією. Якщо цього не зробити, то податківці можуть наполягати, що аграрій не виконав умови переходу чи підтвердження виконання умов для продовження перебування на сліьгоспЄП. Тому не лінуйтеся!

Коли всі землі в одному місці

На практиці інколи у юросіб, які подають документи для переходу на сліьгоспЄП, а також підтвердження статусу платника сільгоспЄП на наступний рік, усі землі, якими вони володіють та взяті ними в користування, знаходяться на території, підконтрольній одному органу місцевого самоврядування. Враховуючи це, в обох видах декларації з сільгоспЄП, які до того ж подаються до однієї й тієї ж податкової, будуть фігурувати однакові показники. Відмінність буде тільки одна — позначка «Х» у шапці декларації, яка свідчить про те, що одна декларація є загальна, а інша — звітна.

Враховуючи це, аграрії постійно запитують: чи можна замість двох подати одну декларацію (загальну або звітну)? На наш погляд,

хоча дані звітної і загальної декларації збігаються, радимо подавати все рівно дві декларації, а не одну

На цьому акцентують увагу і фіскали у категоріях 108.02.05 та 108.04 БЗ. Вони чітко заявляють, що для набуття або підтвердження статусу платника сільгоспЄП аграрій має подати до 20 лютого поточного року до контролюючих органів документи, передбачені п.п. 298.8.1 ПКУ, тобто загальну та звітні податкові декларації з додатками. А в разі недотримання вимог п.п. 298.8.1 ПКУ, зокрема подання неповного пакета документів (замість двох декларацій одну), такі особи не можуть набути або підтвердити статус платника сільгоспЄП у поточному році.

Тому не лінуйтеся і заповніть дві ідентичні декларації та подайте їх до однієї ДПС. І тоді відмовити в переході на сліьгоспЄП, хоча б з формальних причин, у фіскалів не вийде.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі