Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Додаток ПН — податок на репатріацію

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Солошенко Людмила, податковий експерт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Січень, 2020/№ 7
Друк
У цьому розділі спецвипуску звернемо увагу на додаток ПН. Він розшифровує інформацію, зазначену в рядку 23 ПН декларації. У ньому наводять дані про податок, який резидент (постійне представництво нерезидента) утримує і сплачує до бюджету при виплаті нерезиденту або уповноваженій ним особі (крім постійного представництва нерезидента на території України) доходу із джерелом його походження з України. Цей податок також відомий як податок на репатріацію. Давайте згадаємо, хто та за яких обставин сплачує цей податок і подає додаток ПН до податковоприбуткової декларації.

5.1. Хто подає додаток ПН

Як ми згадали вище, обов’язок зі сплати податку на репатріацію лежить на резидентах і постійних представництвах нерезидента, які сплачують нерезиденту або його уповноваженій особі (крім постійного представництва нерезидента) дохід із джерелом його походження з України (п.п. 141.4.2 ПКУ). При цьому до резидентів п.п. 14.1.213 ПКУ відносить:

— юросіб та їх відокремлені підрозділи, які створені і здійснюють свою діяльність відповідно до законодавства України як на її території, так і за її межами;

— дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва України за кордоном, які мають дипломатичні привілеї та імунітет;

— фізосіб, які мають місце проживання в Україні.

Платники податку з доходів нерезидента зобов’язані подавати додаток ПН разом з декларацією з податку на прибуток. Причому зверніть увагу: вимоги п.п. 141.4.2 ПКУ щодо сплати податку на репатріацію та подання декларації з додатком ПН поширюються навіть на тих суб’єктів, які не є платниками податку на прибуток. Так, при виплаті доходу нерезиденту нараховувати і перераховувати до бюджету цей податок повинні, зокрема:

неприбуткові організації (див. лист ДФСУ від 01.03.2019 р. № 836/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і роз’яснення з підкатегорії 102.04 БЗ);

фізособи-підприємці (див. лист ДФСУ від 08.11.2018 р. № 4735 /Л/99-99-13-01-02-14/ІПК). Те саме стосується й незалежних професіоналів.

Зазначимо, що раніше податківці, користуючись недостатньою конкретизацією п.п. «в» п.п. 14.1.213 ПКУ, поширювали такий обов’язок і на звичайних громадян (див., зокрема, листи ДФСУ від 24.02.2017 р. № 2707/Г/99-99-15-02-02-14, від 22.02.2017 р. № 3721/6/99-99-15-02-02-15 і від 05.01.2017 р. № 79/6/99-99-15-02-02-15). Але, схоже, зараз вони залишили цю ідею. Так, у чинному роз’ясненні з підкатегорії 102.16 БЗ з посиланням на УПК № 181 зазначено, що ПКУ не передбачено порядок оподаткування доходів із джерелом їх походження з України, виплачених нерезиденту-юрособі резидентом-фізособою, що не є самозайнятою особою;

платники єдиного податку (п. 297.5 ПКУ).

Причому зауважте: згаданим вище суб’єктам господарювання не потрібно ставати на облік як самостійні платники податку на прибуток. Їх завдання — усього лише подати декларацію з податку на прибуток із заповненими рядками 23 ПН — 25 (інші рядки заповнювати не потрібно) і додаток(ки) ПН. Інших податковоприбуткових додатків вони не подають.

Відповідальними за повноту утримання і своєчасне перерахування податку до бюджету є платники, які здійснюють виплати нерезидентам (п. 137.3 ПКУ)

Зверніть увагу: виплати доходу із джерелом його походження з України нерезиденту-фізособі обкладаються ПДФО і ВЗ за правилами п. 170.10 і п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ. Податок на репатріацію в такому разі не стягується (див. підкатегорію 102.16 БЗ). Відображати такі виплати в рядку 23 ПН декларації та додатку ПН не потрібно.

Будьте уважними! Якщо платник виплатив дохід нерезиденту і сплатив податок на репатріацію в повному обсязі, але не подав додаток ПН до декларації з податку на прибуток та/або не показав суму податку з доходів нерезидента в рядках 23 ПН — 25 декларації, податківці загрожують застосувати (див. роз’яснення з підкатегорії 102.22 БЗ):

штраф за ст. 127 ПКУ25 % від суми не нарахованого податку на доходи нерезидента, при повторному порушенні протягом 1095 днів — 50 % від такої суми, а в разі такого ж порушення, вчиненого втретє і більше у цей же строк, — 75 % від згаданої суми;

адмінштраф за ст. 1631 КУпАП — від 5 до 10 нмдг* (від 85 до 170 грн.), а за повторне порушення протягом року після застосування адмінштрафу — від 10 до 15 нмдг (від 170 до 255 грн.).

* Тут і далі — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Щоправда, як пояснюють податківці, платник може уникнути такої відповідальності. Для цього слід подати уточнюючу декларацію (додаток ВП до декларації**), задекларувавши «забутий» додаток ПН і сплативши самоштраф 3 % (5 %).

** Про його заповнення див. у розділі 7 на с. 44.

5.2. Заповнюємо додаток ПН

Перше, що слід пам’ятати: у додатку ПН відображають суми фактично виплачених доходів нерезиденту. Тобто доходи, які нараховувалися, але не виплачувалися, у цьому додатку не показують.

Як випливає з виноски 3 до вступної частини додатка ПН, його необхідно складати окремо за кожним нерезидентом, якому виплачувалися доходи.

Кількість додатків ПН до прибуткової декларації повинна дорівнювати кількості нерезидентів, які отримували такі виплати

При цьому в полі «Наявність додатків» заключної частини декларації зазначають кількість додатків ПН.

Тепер перейдемо безпосередньо до порядку заповнення додатка ПН.

У полі «Податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта» зазначають:

— юрособи — код за ЄДРПОУ. Юридичні особи, які не мають коду ЄДРПОУ, зазначають реєстраційний (обліковий) номер платника податків, присвоєний їм контролюючим органом;

— самозайняті особи — реєстраційний номер облікової картки платника податків або паспортні дані, якщо у фізособи немає такого номера за релігійними переконаннями (є відповідна відмітка в паспорті).

У полях «Повне найменування нерезидента» і «Місцезнаходження нерезидента» додатка ПН наводять відповідні дані українською мовою, зазначені в контракті (договорі). Але можуть бути винятки. Так, якщо в договорі з нерезидентом інформація про його найменування і місцезнаходження зазначена без перекладу українською мовою, з метою збереження ідентичності зовнішньоекономічного правочину і первинних документів, оформлених у зв’язку зі здійсненням такої операції, контролери дозволяють наводити ці дані іноземною мовою (див. роз’яснення з підкатегорії 102.20.02 БЗ).

Для заповнення полів «Назва країни резиденції нерезидента» і «Код країни резиденції»:

— або використовують Класифікацію № 426 (у ній наведені цифрові коди країн світу, а також їх назви українською та англійською мовами);

— або зазначають назву митної економічної зони.

Увага: Класифікація містить коротку та офіційну назви країн світу. При цьому у вступній частині додатка ПН рекомендуємо зазначати офіційну назву країни резиденції, наведену в додатку А до Класифікації № 426.

Поле «Код нерезидента в країні резиденції» заповнюють за наявності інформації про код нерезидента в країні резиденції. Якщо такої інформації немає, то тут ставлять прочерк, а в електронному варіанті залишають поле порожнім.

Якщо нерезидент розташований на території офшорної зони (п.п. 14.1.1221 ПКУ), тоді в полі «Відмітка про наявність офшорного статусу» додатка ПН роблять про це відповідну відмітку. Країни, віднесені до переліку офшорних зон, наведено в додатку до розпорядження КМУ від 23.02.2011 р. № 143-р.

Таблиця 1 «Розрахунок (звіт) податкових зобов’язань нерезидентів, якими отримано доходи із джерелом їх походження з України». Тут відображають усі види доходів, отриманих конкретним нерезидентом, і суми податку з таких доходів.

Зверніть увагу: у таблиці 1 деякі види доходів наведено довідково (рядки 21, 22, 24, 25 і 26), оскільки вони податком на репатріацію не обкладаються (пп. 37, 46, 47 підрозд. 4 розд. ХХ і п.п. 141.4.10 ПКУ). Але якщо мала місце виплата таких доходів, навіть якщо інші види виплат нерезидентам (оподатковувані) не здійснювалися, все одно доведеться подати додаток(ки) ПН із заповненими в ньому рядками 21 та/або 22, та/або 24, та/або 25, та/або 26. При цьому до рядка 23 ПН декларації нічого не вносять.

Пройдемося графами таблиці 1 додатка ПН.

У графі 3 відображають нараховану (повну) суму конкретного виду доходу, з якої утримується (або ні) за відповідною ставкою податок.

Графу 5 заповнюють у випадку, коли при виплаті доходу нерезиденту були застосовані норми міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування в порядку, прописаному в ст. 103 ПКУ. Тоді тут наводять ставку податку, яка застосовується згідно з таким договором. Крім того, у спеціально відведеному полі після виноски 4 додатка ПН зазначають назву міжнародного договору і норму договору, згідно з якою застосовано передбачену цим договором відповідну ставку податку.

Положення міжнародних договорів не застосовують для доходу за рекламою, податок з якого (20 %) резиденти не утримують, а сплачують за свій рахунок (п.п. 141.4.6 ПКУ)

Зауважте: навіть коли норми міжнародного договору звільняють від оподаткування певний вид доходу, платник усе одно зобов’язаний заповнити і подати додаток ПН такого нерезидента з пільговим доходом (див. лист ДФСУ від 17.06.2016 р. № 13557/6/99-99-15-02-01-16 і роз’яснення з підкатегорії 102.20.02 БЗ). При цьому в графі 5 таблиці 1 додатка ПН слід зазначити «0».

У графі 6 наводять суму податку, розраховану як добуток суми відповідного виду доходу на ставку податку згідно з ПКУ (вона наведена в графі 4 для кожного виду доходу) або міжнародним договором.

Додавши суми податку з графи 6 рядка 27 таблиці 1 усіх додатків ПН, підсумковий результат заносять до рядка 23 ПН декларації.

Порядок заповнення таблиці 1 додатка ПН систематизуємо в табл. 5.1.

Таблиця 5.1. Порядок заповнення таблиці 1 додатка ПН

Номер графи

Найменування графи

1

Види доходів

У цій графі наведено види доходів із джерелом їх походження в Україні, які перелічені в п. 141.4 ПКУ (рядки 1 — 23) і в пп. 46, 47, 37 підрозд. 4 розд. XX ПКУ (рядки 24 — 26). Нагадаємо, що не всі вони обкладаються податком на репатріацію (див. вище)

3

Сума доходів

Тут зазначають суму доходів (у розрізі їх видів з графи 1), виплачених нерезиденту-юрособі у звітному періоді.

Зауважте: у цій графі відображають нараховану («грязну») суму доходів, з якої утримують (або не утримують — за наявності пільги) податок на репатріацію.

Суму зазначають у гривнях. Якщо договір укладено в іноземній валюті, суму доходу перераховують у гривні за офіційним курсом НБУ на дату виплати такого доходу (див. роз’яснення з підкатегорії 102.16 БЗ)

4

Ставка податку (%) згідно з Податковим кодексом України

Ця графа містить ставки податку на репатріацію (у відсотках), передбачені п. 141.4 ПКУ для відповідних видів доходів з графи 1

5

Ставка податку (%) згідно з міжнародним договором4

Якщо при виплаті доходу нерезиденту були застосовані норми міжнародного договору (тобто до доходу застосована менша ставка податку або він взагалі не оподатковується), то в графі 5 зазначають таку ставку. При цьому в спецполі після виноски 4 додатка ПН зазначають назву міжнародного договору і норму договору, згідно з якою застосовано ставку податку.

Пам’ятайте: доходи, які виплачуються нерезиденту, можуть оподатковуватися за правилами, передбаченим міжнародним договором (п. 3.2, ст. 103 ПКУ), за умови, що нерезидент підтвердить свій статус резидента країни, з якою Україною укладено такий договір, надавши податковому агенту довідку (або її нотаріально засвідчену копію) про статус податкового резидента, видану компетентним (уповноваженим) органом відповідної країни, визначеним міжнародним договором

6

Сума податку (графа 3 х графу 4 / 100 або графа 3 х графу 5 / 100)5

Суму податку на репатріацію розраховують за формулою, наведеною в графі 6 таблиці 1 додатка ПН:

— графа 3 х графу 4 : 100 — якщо нерезидентський дохід оподатковують за ставкою, встановленою п. 141.4 ПКУ;

— графа 3 х графу 5 : 100 — якщо дохід нерезидента оподатковують за ставкою згідно з міжнародним договором.

Підсумкове значення графи 6 рядка 27 таблиці 1 з усіх додатків ПН включають до рядка 23 ПН декларації

Таблиця 2 «Розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями чи казначейськими зобов’язаннями (рядок 16 таблиці 1)». Ця таблиця призначена для розшифрування показника рядка 15 таблиці 1 (до набрання чинності наказом № 481 це був рядок 16). Тут проводять розрахунок прибутку від операцій з безпроцентними (дисконтними) облігаціями або казначейськими зобов’язаннями. При цьому значення рядка 15 графи 3 таблиці 1 повинно відповідати сумі за графою 5 таблиці 2, а показник рядка 15 графи 6 таблиці 1 — сумі за графою 6 таблиці 2.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі