Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Обмінний фонд ОЗ-об’єктів: облікові мотиви

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Березень, 2020/№ 22
Друк
В окремих ситуаціях закон вимагає мати в резерві запасні об’єкти основних засобів (ОЗ) на випадок ремонту/повірки тих, що перебувають в експлуатації. Яскравий приклад — резервні РРО, лічильники води, газу, електроенергії та тепла, аналогічні товари з обмінного фонду, що надають споживачам на час гарантійного ремонту. Як правильно їх облікувати? Чи треба зупиняти нарахування амортизації, поки обмінні ОЗ лежать на складі та чекають своєї долі? Давайте з цим розберемося.

Формувати і підтримувати в наявності обмінний фонд вимагають:

— за резервними РРОст. 5 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг» від 06.07.95 р. № 265/95-ВР;

— за вузлами обліку води, газу, електричної енергії та тепла — ч. 1 ст. 6 Закону України «Про комерційний облік теплової енергії та водопостачання» від 22.06.2017 р. № 2119-VIII;

— за аналогічними товарами, що надаються споживачам на час гарантійного ремонту, — ч. 9 ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів» від 12.05.91 р. № 1023-XII.

Як у бухобліку відображати ці запасні предмети?

Де обліковують?

Порядок відображення у бухгалтерському обліку витрат на придбання обмінних об’єктів залежить від їх вартості. Адже

строк їх корисного використання (експлуатації), напевно, триваліше за один рік

Чи операційного циклу, якщо він довший за рік. Тому такі матеріальні активи підпадають під дію профільного П(С)БО 7 «Основні засоби». А його п. 5 усі основні засоби підрозділяє на власне ОЗ та інші необоротні матеріальні активи. До складу останніх входять малоцінні необоротні матеріальні активи (МНМА).

МНМА. Згідно з п. 5 П(С)БО 7 предмети, очікуваний строк корисного використання яких більше одного року (або операційного циклу, якщо він довший за рік) і вартість яких вписується в самостійно визначені підприємством межі, відносять до МНМА. Фіксують такий поріг малоцінності в наказі про облікову політику. Зазвичай його встановлюють на податковому рівні (тобто що дорівнює 6000 грн*). Це дозволяє максимально зблизити податковоприбутковий облік з бухгалтерським.

* Законопроєкт № 1210 передбачає збільшити цю величину до 20000 грн.

При надходженні МНМА на підприємство всі витрати, що включаються до їх первісної вартості за п. 8 П(С)БО 7, узагальнюють за дебетом субрахунку 153 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів». Надалі при введенні об’єкта МНМА в експлуатацію їх списують із цього субрахунку в дебет субрахунку 112 «Малоцінні необоротні матеріальні активи».

Амортизацію МНМА у бухобліку нараховують одним з методів (п. 27 П(С)БО 7):

— прямолінійним;

— виробничим;

— 50 % вартості МНМА в першому місяці використання об’єкта та решта 50 % вартості — у місяці вилучення МНМА з активів (списання з балансу);

— 100 % вартості МНМА в першому місяці використання об’єкта.

На практиці прямолінійний і виробничий методи для МНМА використовують доволі рідко. А в податковому обліку виробничий метод взагалі заборонено** (п.п. 138.3.1 ПКУ). Зате поширені методи «50 % х 50 %» і «100 %». Метод амортизації МНМА обирають самостійно і фіксують у наказі про облікову політику підприємства.

** Законопроєкт № 1210 передбачає зняти це обмеження.

У бухобліку суму нарахованої амортизації залежно від напряму використання МНМА відносять на витрати: Дт 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 132.

ОЗ. Матеріальні активи, вартість яких (без ПДВ) перевищує встановлену підприємством межу (зазвичай — 6000 грн), а строк корисного використання більше року, відносять до ОЗ. Обмінні об’єкти, які відповідають цим критеріям, обліковують на відповідних субрахунках рахунка 10 «Основні засоби». У більшості випадків застосовують субрахунки 104 «Машини та обладнання» і 106 «Інструменти, прилади та інвентар».

Первісно всі витрати на придбання об’єкта ОЗ накопичують на субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». При передачі (введенні) в експлуатацію об’єкта здійснюють проводку: Дт 10 (відповідний субрахунок) — Кт 152 (безпосередньо для ОЗ).

Амортизацію ОЗ у бухобліку нараховують із застосуванням одного з п’яти методів, перелічених у п. 26 П(С)БО 7 (ср. ). Для податкової амортизації можна застосовувати будь-який бухметод, за винятком виробничого (п.п. 138.3.1 ПКУ). Метод амортизації обирають самостійно з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від використання об’єкта ОЗ. Свій вибір закріплюють у наказі про облікову політику підприємства.

На рахунках бухобліку суму нарахованої амортизації відображають залежно від напряму використання об’єктів ОЗ: Дт 15, 23, 91, 92, 93, 94 — Кт 131.

Таким чином,

обмінні ОЗ-об’єкти, що належать до МНМА, обліковують на субрахунку 112, а зараховані до ОЗ — на субрахунку 104 (106)

Вести якийсь специфічний бухоблік тимчасового використання/невикористання обмінного ОЗ немає потреби. Тимчасове встановлення того ж резервного РРО, замість того, що вийшов з ладу, або обмінного лічильника замість приладу обліку споживача на період його повірки/ремонту жодних бухоблікових наслідків не викликає. Обмінний об’єкт залишається на балансі підприємства. А подорож, скажімо, лічильника споживача на обслуговування засвітиться лише в абонентському обліку. У цей період нарахування за спожиту комунальну послугу здійснюють за показаннями тимчасово встановленого у споживача вузла обліку.

Але іноді, щоб мати можливість отримувати інформацію про місця перебування обмінних об’єктів прямо з бухобліку, заводять окремі субрахунки. Тоді якщо взяти ситуацію з лічильниками, при їх установленні за адресами споживачів комунальної послуги роблять переміщення. Припустимо, можна ввести субрахунки 1061 (1121) «Обмінні лічильники на підприємстві» і 1062 (1122) «Обмінні лічильники у споживачів». У такому разі монтаж обмінного лічильника у споживача показують записом: Дт 1062 (1122) — Кт 1061 (1121), а подальше його повернення: Дт 1061 (1121) — Кт 1062 (1122).

Наприклад, установлений у споживача його власний лічильник «А» вийшов із ладу. Його необхідно подати на ремонт. Замість демонтованого лічильника «А» встановлюють лічильник «В» з обмінного фонду. Відповідно в бухобліку раніше введений в експлуатацію і переданий у підзвіт матеріально відповідальній особі лічильник «В» направляється на необхідну адресу споживача: Дт 1062 — Кт 1061. В абонентському обліку теж відбувається ротація — поки лічильник «А» ремонтують, за комунальну послугу нараховують за тимчасовим лічильником «В». Після проведення ремонту лічильника «А» все повертається на вихідну позицію:

— обмінний лічильник «В» демонтують та повертають на підприємство (Дт 1061 — Кт 1062);

— лічильник «А» монтують та приймають на абонентський облік.

Утім, виділяти окремі субрахунки для обліку обмінних лічильників за адресами споживачів чи ні — особиста справа кожного підприємства. Це ж стосується й аналогічних товарів, що надають споживачам у тимчасове користування на час гарантійного ремонту придбаних ними товарів.

Що з амортизацією?

На період, коли обмінні об’єкти не використовуються за своїм прямим призначенням, а очікують своєї черги, виводити їх з експлуатації і призупиняти амортизацію не треба. П(С)БО 7 цього не вимагає. Адже їх головна місія — перебувати в резерві та у будь-який момент бути готовим стати до ладу. А § 55 МСБО 16 «Основні засоби» навіть підкреслює, що амортизацію не припиняють, коли актив не використовують, доки актив не буде амортизований повністю. Тому амортизацію на обмінні ОЗ-активи продовжують нараховувати у звичайному порядку. Власне амортизація — це систематичний розподіл вартості необоротних активів, яка амортизується, протягом строку їх корисного використання (експлуатації). При визначенні такого строку враховують, зокрема, не лише фізичний, але й моральний знос. А резервні об’єкти морально якраз і застарівають. Та й випадки, коли амортизацію призупиняють, чітко обумовлює п. 23 П(С)БО 7: реконструкція, модернізація, добудова, дообладнання та консервація. Перелік закритий! Жодних інших призупинювальних подій там не значиться.

На наш погляд,

не припиняють нараховувати й податкову амортизацію на період тимчасового невикористання запасних ОЗ

Адже для визнання ОЗ виробничими або невиробничими головну роль відіграє їх призначення, а не фактичне використання в конкретний проміжок часу. ОЗ обмінного фонду не перебувають ані в простої, ані в ремонті, ані тим паче в процесі поліпшення. У них, повторимо, таке призначення (вид експлуатації) — стояти та очікувати свого часу. Теоретично підприємство може придбати резервний РРО і жодного разу його не включити. Але амортизувати воно його зобов’язане — такий ОЗ-об’єкт працює на підхопленні.

Позиція податківців про призупинення амортизації на період тимчасового невикористання об’єктів ОЗ у період простоїв або ремонтів (див. листи дФСУ від 02.07.2019 р. № 3031/6/99-99-15-02-02-15/ІПК і ГУ ДФС у Дніпропетровській обл. від 04.09.2018 р. № 3828/ІПК/04-36-12-32-20) — не наш випадок. З подання Мінфіну, нагадаємо (див. лист від 22.04.2019 р. № 11210-09-63/11170), свою вимогу фіскали поширюють і на МСФЗшників (див. лист ДФСУ від 26.04.2019 р. № 1887/6/99-99-15-02-02-15/ІПК). Ми з підходом податківців і Мінфіну категорично не згодні (див. «Податки та бухгалтерський облік», 2019, № 98, с. 2). Але ще раз повторимо, в аналізованій ситуації призначення обмінних ОЗ якраз і полягає в тому, щоб у будь-який момент зайняти місце об’єкта, що вийшов із ладу / направлений на повірку.

За МНМА, вартість яких не перевищує 6000 грн, розраховувати амортизаційні різниці не доведеться. Адже, з точки зору п.п. 14.1.138 ПКУ, це не ОЗ. Підтверджують це й податківці (див. лист ДФСУ від 11.02.2019 р. № 485/6/99-99-15-02-02-15/ІПК).

висновки

  • У бухобліку витрати на придбання довгострокових обмінних об’єктів (зі строком корисного використання більше одного року) відображають залежно від їх вартості: або в складі власне ОЗ, або у складі МНМА.
  • Тимчасове встановлення обмінного ОЗ-об’єкта на період повірки або ремонту замінюваного жодних бухоблікових наслідків не викликає.
  • У проміжок часу, коли резервні ОЗ не використовуються, виводити їх з експлуатації і призупиняти амортизацію не треба.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі