Теми статей
Обрати теми

Трудова доплата до МЗП і сплата ЄСВ з МЗП

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Нарахована працівнику заробітна плата за повністю виконану місячну (годинну) норму праці має бути не нижче законодавчо встановленого розміру МЗП.

Причому для працівників, які одержують місячний оклад, мінімальною державною гарантією є виплата зарплати не менше МЗП, установленої в місячному розмірі, а для працівників з погодинною оплатою (годинними тарифними ставками) — МЗП у погодинному розмірі (див. лист Мінсоцполітики від 20.03.2017 р. № 766/0/101-17/28).

Якщо заробіток нижчий, роботодавець зобов’язаний здійснити доплату до рівня МЗП (п. 31 Закону про оплату праці). При цьому якщо трудовий договір укладено про роботу на умовах неповного робочого часу або якщо працівник не виконає в повному обсязі місячну (годинну) норму праці, мінзарплатну межу розраховують пропорційно виконаній нормі праці.

Суму зарплати працівника за конкретною посадою (виконуваною роботою) для порівняння з МЗП визначають шляхом підсумовування всіх трудових виплат, нарахованих йому в поточному місяці згідно з умовами трудового договору, за винятком:

— виплат, перелічених у табл. 1. Вони не беруть участі в порівняльних розрахунках;

— виплат, нарахованих у поточному місяці за минулі місяці у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок (див. лист Мінсоцполітики від 17.05.2017 р. № 1452/0/101-17). Їх відносимо до місяців, за які вони нараховані.

Таблиця 1. Виплати, які не включають до зарплати для порівняння з МЗП

№ з/п

Вид виплати

1

Виплати, перелічені в ст. 31 Закону про оплату праці:

— доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (наприклад, доплата за роботу у важких і шкідливих (особливо важких і особливо шкідливих) умовах праці за умовами атестації робочих місць, за використання дезінфікуючих засобів, за прибирання туалетів тощо)

— доплата за роботу в нічний час

— доплата за роботу в надурочний час

— надбавка за роз’їзний характер роботи

— премії до ювілейних і святкових дат

2

Виплати, нараховані за невідпрацьований час або не пов’язані з виконанням норм праці (див. листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 р. № 322/0/101-17/282, від 13.02.2017 р. № 294/0/101-17/282, від 17.05.2017 р. № 1452/0/101-17 і від 18.06.2018 р. № 1056/0/101-18), наприклад:

— відпускні та компенсація за невикористані дні відпусток

— оплата простою

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони здійснюються в робочий час (наприклад, середня зарплата, що зберігається за період військової служби працівників підприємства згідно зі ст. 119 КЗпП)

— оплата за період підвищення кваліфікації

— інші виплати, нараховані виходячи із середньої зарплати за невідпрацьований час

— систематична матеріальна допомога

3

Суми компенсації за затримку виплати зарплати (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 394/0/101-17/282)

4

Сума оплати днів відрядження виходячи із середньої зарплати* (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 р. № 391/0/101-17/282)

5

Виплати, які згідно з Інструкцією № 5 не належать до фонду оплати праці, зокрема:

— лікарняні (оплата перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності)

— допомога по вагітності та пологах

— матеріальна допомога разового характеру

— вихідна допомога

* При цьому сума оплати за період відрядження, розрахована за денним заробітком, входить до загальної суми зарплати для цілей порівняння з МЗП.

Крім того, на МЗП роботодавці в загальному випадку повинні орієнтуватися й при нарахуванні ЄСВ (див. у статті «єсв: база і ставки» цього номера). Так, якщо база нарахування ЄСВ не перевищує розміру МЗП, установленої законом на місяць, за який отримано дохід, суму ЄСВ розраховують як добуток МЗП за цей місяць і ставки ЄСВ (ч. 5 ст. 8 Закону № 2464). Тобто в такій ситуації базу нарахування ЄСВ фактично потрібно дотягувати до рівня МЗП.

Для наочності наведемо зведену таблицю, в якій залежно від категорії працівників, відпрацьованого ними часу і нарахованих їм виплат ви знайдете відповіді на два важливих запитання: чи потрібно здійснювати трудову доплату до МЗП та з якої суми сплачувати ЄСВ.

Таблиця 2. Доплата до МЗП і сплата ЄСВ з МЗП

Доплата до МЗП згідно з КЗпП

Сплата ЄСВ з МЗП

Основні працівники не є особами з інвалідністю, повний робочий час, відпрацьовано весь місяць (виконано місячну норму праці)

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, здійснюємо доплату до МЗП

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менша за МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 1. Згідно зі штатним розписом оклад працівника дорівнює 4000 грн. Липень 2020 року працівник відпрацював повністю. За підсумками місяця йому нарахована премія в сумі 500 грн.

Трудова доплата. Загальна сума зарплати працівника за липень 2020 року, розрахована відповідно до умов трудового договору, дорівнює 4500 грн (4000 + 500), що нижче ніж місячний розмір МЗП (4723 грн).

Тому проводимо доплату до рівня МЗП у сумі 223 грн (4723 - 4500).

Загальна сума зарплати, яка має бути нарахована працівнику за липень 2020 року:

4000 + 500 + 223 = 4723 (грн).

ЄСВ. Оскільки сума зарплати з урахуванням трудової доплати не нижча за МЗП, нараховуємо ЄСВ на фактичну базу нарахування внеску: 4723 грн х 22 % : 100 % = 1039,06 грн.

Приклад 2. На підприємстві встановлено 40-годинний робочий тиждень. Годинна тарифна ставка працівника становить 27 грн. Оплата праці — погодинна. Премій, надбавок немає. Працівник виконав місячну норму праці за серпень 2020 року (160 год).

Трудова доплата. Місячний заробіток працівника за серпень становить 4320 грн (27 грн х 160 год).

Розрахуємо за цим працівником мінімальний розмір зарплати, нижче якого не може бути нарахований заробіток за виконану ним місячну норму праці: 28,31 грн/год х 160 год = 4529,60 грн,

де 28,31 — МЗП у погодинному розмірі, встановлена в серпні 2020 року. Зауважте: цю величину використовують для розрахунку МЗП за місяць працівникам, яким установлено погодинну оплату праці.

Фактична зарплата працівника, розрахована виходячи з умов трудового договору (4320 грн), нижча за МЗП, розрахованої на серпень 2020 року виходячи з виконаної норми праці (4529,60 грн).

Визначимо суму трудової доплати до МЗП: 4529,60 - 4320 = 209,60 (грн).

Таким чином, зарплата працівника за серпень 2020 року дорівнює 4529,60 грн. При цьому порівнювати заробіток із МЗП, установленою в місячному розмірі, не потрібно, оскільки праця працівника оплачується виходячи з годинної тарифної ставки.

ЄСВ. Сума зарплати з урахуванням трудової доплати до МЗП (4529,60 грн) нижча за МЗП у місячному розмірі, встановленому в серпні 2020 року (4723 грн). Тому на різницю між цими двома величинами (193,40 грн) доведеться донарахувати ЄСВ.

Сума ЄСВ дорівнює: 4529,60 грн х 22 % : 100 % + 193,40 грн х 22 % : 100 % = 1039,06 грн.

Основні працівники — особи з інвалідністю, працевлаштовані в юросіб або ФОП, повний робочий час, відпрацьовано весь місяць (виконано місячну норму праці)

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, здійснюємо доплату до суми МЗП (див. приклади 1 і 2)

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ

Основні працівники не є особами з інвалідністю, неповний робочий час, відпрацьовано весь місяць

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, розраховану з урахуванням зайнятості працівника, здійснюємо трудову доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менша за МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 3. Працівник, для якого це місце роботи є основним, обіймає 0,5 штатної одиниці. Заробітна плата за фактично відпрацьований час у серпні 2020 року — 2100 грн.

Трудова доплата. Оскільки працівник обіймає 0,5 штатної одиниці, то й мінзарплатну межу для нього розраховуватимемо з урахуванням його зайнятості: 4723 грн х 0,5 = 2361,50 грн.

Величина цієї межі (2361,50 грн) вища за заробіток, розрахований виходячи з умов оплати праці, встановлених на підприємстві (2100 грн). Отже, необхідно нарахувати трудову доплату в сумі 261,50 грн.

Загальна сума зарплати за серпень 2020 року — 2361,50 грн.

ЄСВ. Оскільки зарплата за місяць (2361,50 грн) нижча за МЗП (4723 грн), на різницю між цими двома величинами (2361,50 грн) доведеться донараховувати ЄСВ.

Тобто за цим працівником загальна сума ЄСВ за серпень 2020 року становитиме: 2361,50 грн х 22 % : 100 % + 2361,50 грн х 22 % : 100 % = 1039,06 грн.

Основні працівники — особи з інвалідністю, працевлаштовані в юросіб або у ФОП, неповний робочий час, відпрацьовано весь місяць

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, розраховану з урахуванням зайнятості працівника (див. приклад 3), здійснюємо трудову доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ (див. лист ДФСУ від 06.04.2017 р. № 7121/6/99-99-13-02-03-15)

Зовнішній сумісник, відпрацьовано весь місяць

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, розраховану з урахуванням зайнятості працівника (див. приклад 3), здійснюємо доплату до суми МЗП

НІ. ЄСВ нараховуємо на фактичну базу нарахування ЄСВ (абзац третій ч. 5 ст. 8 Закону № 2464)

Внутрішній сумісник (не є особою з інвалідністю), відпрацьовано весь місяць

ТАК. Причому порівняльні розрахунки слід проводити за основним місцем роботи і за місцем роботи за сумісництвом окремо. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, розраховану з урахуванням зайнятості працівника, здійснюємо трудову доплату до суми МЗП, розрахованої окремо за основним місцем роботи та окремо за сумісництвом з урахуванням зайнятості за кожною з посад

ТАК. Причому з розміром МЗП слід порівнювати загальну суму доходу, нарахованого як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом, на який нараховується ЄСВ

Приклад 4. Працівник — внутрішній сумісник. На основній посаді він обіймає 0,75 штатної одиниці, а за внутрішнім сумісництвом — 0,15. Заробітна плата за фактично відпрацьований час у липні 2020 року за основною посадою — 3300 грн, за сумісництвом — 600 грн.

Трудова доплата. Розрахуємо мінзарплатну межу з урахуванням зайнятості працівника:

— за основним місцем роботи: 4723 грн х 0,75 = 3542,25 грн;

— за місцем роботи за внутрішнім сумісництвом: 4723 грн х 0,15 = 708,45 грн.

Як бачите, і за основним місцем роботи, і за внутрішнім сумісництвом фактична зарплата працівника нижча за мінзарплатну межу, розраховану з урахуванням його зайнятості. Тому працівникові буде нарахована трудова доплата за основним місцем роботи в сумі 242,25 грн (3542,25 - 3300) і за сумісництвом — 108,45 грн (708,45 - 600).

Таким чином, сума зарплати, нарахованої працівнику за липень 2020 року, дорівнюватиме:

— за основним місцем роботи — 3542,25 грн;

— за місцем роботи за сумісництвом — 708,45 грн.

ЄСВ. Оскільки працівник — внутрішній сумісник, з розміром МЗП (4723 грн) порівнюємо загальну суму зарплати, нарахованої йому цим роботодавцем як за основним місцем роботи, так і за внутрішнім сумісництвом.

Її величина дорівнює 4250,70 грн (3542,25 + 708,45). Оскільки вона менша за МЗП (4723 грн), на різницю між цими двома величинами (472,30 грн) доведеться донараховувати ЄСВ.

Таким чином, за цим працівником загальна сума ЄСВ за липень 2020 року становитиме:

4250,70 грн х 22 % : 100 % + 472,30 грн х 22 % : 100 % = 1039,06 грн.

Основні працівники (не є особами з інвалідністю), місяць відпрацьовано не повністю у зв’язку з хворобою, відпусткою

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, розраховану з урахуванням зайнятості працівника і пропорційно відпрацьованому часу, здійснюємо трудову доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менша за МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

Приклад 5. Працівник перебував у щорічній відпустці з 13 по 23 липня 2020 року. Заробітна плата за фактично відпрацьовані 14 днів — 2100 грн, відпускні — 1653,85 грн, премія до ювілейної дати — 2000 грн. Облік робочого часу — у днях.

Трудова доплата. У порівняльних розрахунках бере участь тільки зарплата за фактично відпрацьований час. Відпускні та премію до ювілейної дати відкидаємо.

Мінзарплатна межа за працівником становитиме: 4723 грн : 23 роб. дн. х 14 роб. дн. = 2874,87 грн,

де 23 — кількість робочих днів у липні 2020 року згідно з графіком роботи підприємства;

14 — кількість фактично відпрацьованих працівником днів у липні.

Зарплата працівника за фактично відпрацьований час виходячи з умов оплати праці, встановлених трудовим договором (2100 грн), нижча, ніж сума зарплати, розрахована виходячи з рівня МЗП за відпрацьовані дні липня (2874,87 грн). Тому розраховуємо і проводимо доплату до її рівня.

Розмір трудової доплати дорівнює: 2874,87 - 2100 = 774,87 (грн).

Загальна сума доходу, нарахована працівнику за липень, дорівнює:

2100 + 774,87 + 1653,85 + 2000 = 6528,72 (грн).

ЄСВ. База нарахування ЄСВ, визначена за працівником (6528,72 грн), вища за МЗП (4723 грн). Тому ЄСВ розраховуємо від фактичної бази нарахування ЄСВ.

Сума внеску дорівнює: 6528,72 грн х 22 % : 100 % = 1436,32 грн.

Основні працівники і сумісники, місяць відпрацьовано не повністю у зв’язку з прийняттям/звільненням

ТАК. Якщо зарплата за фактично відпрацьований час менша за МЗП, розраховану з урахуванням зайнятості працівника і пропорційно відпрацьованому часу, здійснюємо трудову доплату, розмір якої дорівнює різниці між цими двома величинами

НІ. ЄСВ розраховуємо виходячи з фактичної бази нарахування ЄСВ

У звітному місяці дохід працівнику не нараховувався, немає жодного відпрацьованого дня (години)

НІ. Нараховувати МЗП не потрібно, оскільки немає жодного відпрацьованого дня (години)

НІ. Відсутня база нарахування ЄСВ

Працівник з інвалідністю, працевлаштований у юрособи або ФОП, та/або зовнішній сумісник у звітному місяці не відпрацював жодного дня (години), але нараховано відпускні, лікарняні (допомога по вагітності та пологах)

НІ. Доплачувати до МЗП не потрібно, оскільки у звітному місяці не відпрацьовано жодного дня (години)

НІ. ЄСВ розраховуємо виходячи з фактичної бази нарахування ЄСВ

Основний працівник не є особою з інвалідністю, у звітному місяці не відпрацював жодного дня (години), але нараховано (або на цей місяць припадають) відпускні, лікарняні (допомога по вагітності та пологах)

НІ. Доплачувати до МЗП не потрібно. Адже у звітному місяці не відпрацьовано жодного дня (години)

ТАК. Якщо база нарахування ЄСВ менша за МЗП, ЄСВ сплачуємо з МЗП

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі