Теми статей
Обрати теми

Неоплачувана відпустка та її тривалість

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Відпустку без збереження заробітної плати надають зазвичай у зв’язку з якимись обставинами.

Закон про відпустки поділяє такі відпустки на два види:

1. Відпустки без збереження заробітної плати, які надаються в обов’язковому порядку певним категоріям працівників або при настанні певних подій, установлених ст. 25 Закону про відпустки (далі — «безвідмовні» відпустки). Відмовити в наданні такої відпустки роботодавець не має права.

2. Відпустка, яка надається за домовленістю сторін на підставі ст. 26 Закону про відпустки (далі — «договірна» відпустка). Щоб отримати таку відпустку, одного тільки бажання працівника і наявності в нього певних причин недостатньо. Має бути ще й згода роботодавця.

При цьому ні в першому, ні в другому випадку відправляти у відпустку за свій рахунок без згоди працівника не можна.

У таблицях нижче наведемо можливі причини і тривалість відпусток без збереження зарплати. Розпочнемо з тих, які встановлено Законом про відпустки.

Таблиця 1. Відпустка без збереження заробітної плати згідно із Законом про відпустки

№ з/п

Категорії працівників

Тривалість відпустки

Норма

Закону про відпустки

Надається за згодою між працівником і роботодавцем

1

Будь-який працівник у зв’язку із сімейними обставинами або з інших причин

Не більше 15 календарних днів протягом року

Ч. 1 ст. 26

2

Будь-який працівник у випадку, якщо КМУ встановлено карантин відповідно до Закону № 1645

На період дії карантину

Ч. 2 ст. 26

Надається за бажанням працівника в обов’язковому порядку

3

Мати або батько, який виховує дітей без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), що мають двох і більше дітей віком до 15 років або дитину з інвалідністю

До 14 календарних днів щорічно

П. 1 ч. 1 ст. 25

4

Чоловік, дружина якого перебуває в післяпологовій відпустці

До 14 календарних днів

П. 2 ч. 1 ст. 25

5

Мати або інші особи, зазначені в ч. 3 ст. 18 і ч. 1 ст. 19 Закону про відпустки*, у випадку якщо:

Тривалість визначається медичним висновком, але не більше ніж до досягнення дитиною:

П. 3 ч. 1 ст. 25

— дитина потребує домашнього догляду

6-річного віку

— дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний) або якщо дитина, якій не встановлена інвалідність, хвора на важке перинатальне ураження нервової системи, важку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, важкий психічний розлад, гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня

16-річного віку

П. 3 ч. 1 ст. 25

— дитині встановлено категорію «дитина з інвалідністю підгрупи А» або дитина, якій не встановлено інвалідність, отримала важку травму, потребує трансплантації органу, потребує паліативної допомоги

18-річного віку

* До таких осіб, зокрема, належать: батько дитини, баба, дід або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка всиновила або взяла під опіку дитину, один з прийомних батьків чи батьків-вихователів; батько, що виховує дитину без матері (у тому числі в разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі).

6

Мати, батько, баба, дід або інші родичі, які фактично доглядають за дитиною, особа, яка всиновила або взяла під опіку дитину, один з прийомних батьків чи батьків-вихователів для догляду за дитиною віком до 14 років

На період оголошення карантину на відповідній території

П. 31 ч. 1 ст. 25

7

Учасники війни, особи, на яких поширюється дія Закону № 3551

До 14 календарних днів щорічно

Абзац перший п. 4 ч. 1 ст. 25

8

Особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, статус яких установлений відповідно до Закону № 3551

До 21 календарного дня щорічно

Абзац другий п. 4 ч. 1 ст. 25

9

Особи, які мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною

До 21 календарного дня щорічно

П. 5 ч. 1 ст. 25

10

Пенсіонери за віком та особи з інвалідністю III групи

До 30 календарних днів щорічно

П. 6 ч. 1 ст. 25

11

Особи з інвалідністю I і II груп

До 60 календарних днів щорічно

П. 7 ч. 1 ст. 25

12

Особи, які одружуються

До 10 календарних днів

П. 8 ч. 1 ст. 25

13

Працівники в разі смерті родичів по крові або по шлюбу: чоловіка (дружини), батьків (вітчима, мачухи), дитини (пасинка, падчерки), братів, сестер

До 7 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад

П. 9 ч. 1 ст. 25

14

Працівники в разі смерті інших родичів, ніж зазначені в п. 13 цієї таблиці

До 3 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місця поховання і назад

15

Працівники, які доглядають за хворими родичами по крові або по шлюбу, що потребують за висновком медзакладу постійного стороннього догляду

Тривалістю, визначеною в медичному висновку, але не більше 30 календарних днів

П. 10 ч. 1 ст. 25

16

Працівники для завершення санаторно-курортного лікування

Тривалістю, визначеною в медичному висновку

П. 11 ч. 1 ст. 25

17

Працівники, допущені до вступних іспитів у вищі навчальні заклади

15 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу і назад

П. 12 ч. 1 ст. 25

18

Працівники, допущені до складання вступних іспитів в аспірантуру з відривом або без відриву від виробництва, а також працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі та успішно виконують індивідуальний план підготовки

Тривалістю, необхідною для проїзду до місцезнаходження вищого навчального закладу або закладу науки і назад

П. 13 ч. 1 ст. 25

19

Сумісники

На строк до закінчення відпустки за основним місцем роботи

П. 14 ч. 1 ст. 25

20

Ветерани праці

До 14 календарних днів щорічно

П. 15 ч. 1 ст. 25

21

Працівники, які не використали за попереднім місцем роботи щорічну основну та додаткові відпустки повністю або частково та одержали за них грошову компенсацію

До 24 календарних днів у перший рік роботи на цьому підприємстві до настання шестимісячного строку безперервної роботи

П. 16 ч. 1 ст. 25

22

Працівники, діти яких у віці до 18 років вступають до навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості*

12 календарних днів без урахування часу, необхідного для проїзду до місцезнаходження навчального закладу та у зворотному напрямі

П. 17 ч. 1 ст. 25

* За наявності двох і більше дітей такого віку відпустку надають окремо для супроводу кожної дитини.

23

Працівники, які перебувають у населених пунктах проведення антитерористичної операції (АТО), заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях

На період проведення АТО, заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, необхідного для повернення до місця роботи, але не більше 7 календарних днів після прийняття рішення про припинення відповідних заходів

П. 18 ч. 1 ст. 25

24

Працівники, які навчаються без відриву від виробництва в аспірантурі, протягом четвертого року навчання (за їх бажанням)

Один вільний від роботи день на тиждень

Ч. 2 ст. 25

Поряд із Законом про відпустки надання відпусток без збереження заробітної плати у вигляді пільги для певних категорій працівників передбачено також іншими законодавчими актами. Приклади таких відпусток наведемо в табл. 2.

Таблиця 2. Відпустка без збереження заробітної плати для окремих категорій

Категорії осіб, які мають право на відпустку без збереження заробітної плати

Тривалість відпустки

Нормативно-правовий акт

Особи, які віднесені до категорії 3 потерпілих у результаті Чорнобильської катастрофи, мають неповнолітніх дітей і мешкають на територіях зон радіоактивного забруднення*

До 14 робочих днів щорічно

П. 3 ч. 1 ст. 22 Закону № 796

* Відпустку надають одному з батьків.

Колишні неповнолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 18 років) концтаборів, гетто, інших місць примусового тримання, створених фашистською Німеччиною та її союзниками в період Другої світової війни, а також діти, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків

До 2 тижнів на рік

П. 12 ч. 1 ст. 61 Закону № 1584

Колишні малолітні в’язні (яким на момент ув’язнення не виповнилося 14 років) концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання, визнані особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин

До 2 тижнів на рік

П. 17 ч. 1 ст. 62 Закону № 1584

Колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання в період Другої світової війни; особи, які були насильно вивезені на примусові роботи на територію Німеччини або її союзників, що перебували в стані війни з колишнім СРСР, або на території окупованих Німеччиною інших держав; діти партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога, яких у зв’язку з патріотичною діяльністю їх батьків було піддано репресіям, фізичним розправам, гонінням

До 2 тижнів на рік

П. 12 ч. 1 ст. 63 Закону № 1584

Ветерани військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Державної кримінально-виконавчої служби України, державної пожежної охорони, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України

До 14 календарних днів на рік

П. 13 ст. 6 Закону № 203

Особи, які мають статус дітей війни

До 2 тижнів на рік

Ст. 5 Закону № 2195

Дружини (чоловіки) померлих жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя інвалідами від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге

До 2 тижнів на рік

П. 13 ч. 1 ст. 64 Закону № 1584

Кандидат у народні депутати України

На період виборчого процесу

Ст. 166, 237 Виборчого кодексу України від 19.12.2019 р. № 396-ІХ

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 218 КЗпП протягом 10 навчальних місяців перед початком виконання дипломного проєкту (роботи) або складання державних іспитів працівникам, за їх бажанням, може бути надано додатково 1 — 2 вільних від роботи дні на тиждень без збереження заробітної плати.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі