Теми статей
Обрати теми

Оплата днів тимчасової непрацездатності

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Якщо в працівника настала тимчасова непрацездатність, то він має право на отримання виплат, установлених Законом № 1105. Підставою для оплати працівнику періоду хвороби є виданий в установленому порядку листок непрацездатності (ч. 1 ст. 31 Закону № 1105, п. 3 Порядку № 440).

А якщо захворів сумісник або працівник, який працює за трудовим договором одночасно з провадженням підприємницької діяльності, підставою для оплати днів тимчасової непрацездатності буде копія листка непрацездатності, засвідчена підписом керівника за основним місцем роботи.

Страхові випадки

У яких випадках працівникам належить виплачувати лікарняні? За чий рахунок? Протягом якого періоду? Відповіді на ці запитання — у наступній таблиці.

Таблиця 1. Порядок оплати днів тимчасової непрацездатності

Причини тимчасової непрацездатності

Додаткові

обставини

За чий рахунок здійснюється виплата

Тривалість

виплати

Захворювання або травма, не пов’язана з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням*

(п. 1. ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Перші 5 днів тимчасової непрацездатності оплачуються за рахунок коштів роботодавця. Починаючи з 6-го дня застрахованим особам виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності від Фонду соціального страхування (далі — ФСС)

За весь період до відновлення працездатності або до встановлення МСЕК** інвалідності (встановлення іншої групи, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності) незалежно від звільнення застрахованої особи в період утрати працездатності***

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

Застрахована особа — особа з інвалідністю, яка працює на підприємствах або в організаціях товариств УТОГ і УТОС

Допомогу по тимчасовій непрацездатності виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня непрацездатності

За весь період до відновлення працездатності незалежно від звільнення застрахованої особи в період утрати працездатності

* У разі настання тимчасової непрацездатності працівника внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, під час його перебування в щорічній (основній або додатковій) відпустці лікарняні виплачують у загальному порядку. При цьому така відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена на кількість днів хвороби, підтверджених листком непрацездатності (п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону про відпустки). Так само вчиняють із додатковою відпусткою «на дітей» (ч. 7 ст. 20 Закону про відпустки). Не переносять (не продовжують) у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю навчальну, творчу відпустки, відпустку для підготовки й участі в змаганнях, соціальну відпустку (за винятком відпустки «на дітей») і відпустку за свій рахунок.

** Тут і далі — медико-соціальна експертна комісія.

*** Зверніть увагу: працівника не можна звільнити в період його тимчасової непрацездатності за ініціативою власника або уповноваженого ним органу, крім звільнення відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 40 КЗпП (ч. 3 ст. 40 згаданого Кодексу). Це правило не поширюється на випадок повної ліквідації підприємства.

Необхідність догляду за хворою дитиною віком до 14 років

(п. 2. ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Загальний випадок

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

За період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше ніж за 14 календарних днів

Дитина потребує стаціонарного лікування

За весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із хворою дитиною

Застрахована особа працює на сезонних або тимчасових роботах

Не більше ніж за 75 календарних днів протягом календарного року

* Допомога не виплачується, якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою дитиною віком до 14 років)

(п. 3. ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності*

Не більше ніж за 3 календарних дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побутових обставин, — не більше ніж за 7 календарних днів

* Допомога не виплачується, якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Необхідність догляду за дитиною віком до 3 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері* (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за такою дитиною), якщо за висновком лікаря вона не може здійснювати догляд за дитиною**

(п. 4. ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок ФСС застрахованій особі, яка здійснює догляд за дитиною з 1-го дня захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною)

За весь період захворювання матері (іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 3 років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років)

* Зверніть увагу: самій матері, яка перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і не працює (не одержує заробітної плати (доходу)), у разі її хвороби допомога по тимчасовій непрацездатності не виплачується (див., зокрема, лист ФСС ТВП від 04.12.2013 р. № 04-30-3449).

** У цьому випадку листок непрацездатності видається на підставі довідки з поліклініки або стаціонару, що засвідчує захворювання матері (п. 3.13 Інструкції № 455). Якщо в момент настання страхового випадку застрахована особа перебувала в щорічній (основній або додатковій), навчальній або творчій відпустці, допомога не виплачується (ч. 6 ст. 22 Закону № 1105).

Карантин, накладений відповідними державними органами

(п. 5. ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня карантину

За весь час відсутності на роботі у зв’язку з таким карантином

Перебування в закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій (п. 51 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС починаючи з 6-го дня непрацездатності

За весь період до відновлення працездатності

Тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу*

(п. 6. ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу

За час перебування на легшій, нижчеоплачуваній роботі, але не більше ніж за 2 місяці

* Зверніть увагу: у цьому випадку допомога обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суму повного заробітку до переведення.

Протезування за медичними показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства

(п. 7 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Допомогу виплачують за рахунок коштів ФСС з 1-го дня тимчасової непрацездатності

За весь період перебування в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства з урахуванням часу на проїзд до цього підприємства і назад

Здійснення санаторно-курортного лікування (п. 8 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Санаторно-курортне лікування застрахованої особи в загальному випадку

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС, якщо тривалості щорічної (основної та додаткової) відпустки недостатньо для лікування та проїзду до санаторно-курортного закладу і назад*

За час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу та у зворотному напрямку), що перевищує тривалість щорічної (основної та додаткової) відпустки

Застрахована особа направляється на лікування до реабілітаційного відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо зі стаціонару лікувального закладу

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС

За весь час перебування в санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до такого закладу та у зворотному напрямку)

Здійснення санаторно-курортного лікування (п. 8 ч. 1 ст. 22 Закону № 1105)

Санаторно-курортне лікування дитини з інвалідністю віком до 18 років

Допомогу надають застрахованій особі за рахунок ФСС за умови наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за дитиною

За весь період санаторно-курортного лікування дитини з інвалідністю (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад)

* Враховуючи, що стандартна тривалість щорічної відпустки становить 24 календарних дні, а путівка на санаторно-курортне лікування здебільшого надається на 21 календарний день, такий вид допомоги виплачується достатньо рідко.

Не забувайте про випадки, коли застрахована особа взагалі не може розраховувати на отримання лікарняних. Вони перелічені в ст. 23 Закону № 1105.

Так, допомогу по тимчасовій непрацездатності та оплату перших 5 днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця не надають:

1) у разі одержання застрахованою особою травм або захворювання при вчиненні кримінального правопорушення;

2) у разі навмисного заподіяння шкоди своєму здоров’ю з метою ухилення від роботи чи інших обов’язків або симуляції хвороби;

3) за час перебування під арештом і за час проведення судово-медичної експертизи;

4) за час примусового лікування, призначеного за постановою суду;

5) у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням;

6) за період перебування застрахованої особи у відпустці без збереження заробітної плати, творчій відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням.

Крім того, втратити право на отримання лікарняних можуть застраховані особи, які в період тимчасової непрацездатності порушують режим, установлений для них лікарем, або не з’являються без поважних причин у призначений строк на медичний огляд, у тому числі на лікарсько-консультативну комісію або МСЕК.

Їм оплата за період хвороби не здійснюється з дня такого порушення на строк, що встановлюється рішенням органу, який призначає допомогу по тимчасовій непрацездатності.

Страховий стаж

Денна виплата, за якою оплачують календарні дні хвороби, визначається множенням середньоденної зарплати працівника, обчисленої згідно з Порядком № 1266, на відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу.

Співвідношення між страховим стажем і відсотком середнього заробітку, що застосовується при розрахунку лікарняних, установлено ст. 24 Закону № 1105 (ср. ). Цю інформацію ви можете побачити в табл. 2.

Звертаємо увагу: розмір допомоги по вагітності та пологах надається в розмірі 100 % середньої зарплати і від страхового стажу ця сума не залежить (ч. 1 ст. 26 Закону № 1105).

Таблиця 2. Відсоток оплати днів тимчасової непрацездатності залежно від страхового стажу працівника

Категорія застрахованих осіб

Відсоток середньої зарплати, %

Особи зі страховим стажем до 3 років

50

Особи зі страховим стажем від 3 до 5 років

60

Особи зі страховим стажем від 5 до 8 років

70

Особи зі страховим стажем понад 8 років

100

Особи, які перебували в установах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним спостереженням у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню хвороби COVID-19, а також локалізацію та ліквідацію її спалахів та епідемій

50*

Пільгові категорії працівників** незалежно від страхового стажу

100

* Незалежно від страхового стажу. Виняток становлять медпрацівники, яким допомога виплачується в розмірі 100 % середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу.

** Пільговими категоріями є:

— особи, віднесені до 1 — 3 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

— один з батьків або особа, яка їх замінює і доглядає за хворою дитиною віком до 14 років, що постраждала від Чорнобильської катастрофи;

— ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону № 3551;

— постраждалі учасники Революції Гідності;

— особи, віднесені до жертв нацистських переслідувань згідно із Законом № 1584;

— донори, які мають право на пільгу на підставі ст. 10 Закону № 239;

— особи, реабілітовані відповідно до Закону № 962, з числа тих, які піддавалися репресіям у формі (формах) позбавлення волі (ув’язнення) або обмеження волі або примусового безпідставного поміщення здорової людини до психіатричного закладу за рішенням позасудового або іншого репресивного органу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі