Теми статей
Обрати теми

Документи для надання ПСП

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
ПСП застосовують тільки за одним місцем нарахування (виплати) зарплати (п.п. 169.2.1 ПКУ). Причому місце застосування ПСП платник податків обирає самостійно шляхом подання відповідної заяви (далі — заява про застосування ПСП).

Форма такої заяви законодавчо не визначена. На практиці ж за основу беруть форму, яка була обов’язковою ще в докодексний період, але заповнюють її із зазначенням норм ПКУ та інших необхідних реквізитів.

Зауважте: якщо працівник претендує на отримання ПСП «на дітей» або на ПСП у підвищеному чи максимальному розмірі, то разом із заявою про застосування ПСП він повинен надати роботодавцю підтвердні документи. Перелік таких документів установлено Порядком № 1227. Ознайомитися з ними ви можете в таблиці нижче.

Документи, необхідні для надання ПСП

Категорії платників

Ознака пільги у формі № 1ДФ*

Документи, які подає платник

* Проставляється в графі 8 розд. I форми № 1ДФ. Якщо фізособа у звітному кварталі не мала права на ПСП, графу 8 не заповнюють (у звіті «на папері» ставлять прочерк).

Звичайна ПСП

Будь-який платник податку, який одержує дохід у вигляді заробітної плати

(п.п. 169.1.1 ПКУ)

«01»

Заява про застосування ПСП

Звичайна ПСП «на дітей»

Платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, — у розрахунку на кожну таку дитину*

(п.п. 169.1.2 ПКУ)

«04»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно мешкала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник)

* Цією ПСП можуть скористатися обидва батьки дитини, але тільки одному з них граничний розмір зарплати визначають кратно кількості дітей (див. таблицю у статті «Податкова соціальна пільга» цього номера).

Важливо! Право на ПСП на підставі п.п. 169.1.2 ПКУ мають усі особи незалежно від того, перебувають вони в шлюбі чи ні. Водночас тому з батьків, який мешкає окремо, для отримання права на ПСП потрібно надати документи, які підтверджують, що він утримує своїх дітей (див. роз’яснення з підкатегорії 103.08.02 БЗ). Такими документами можуть бути:

— довідка органу опіки;

— рішення суду або нотаріально посвідчений договір між колишніми чоловіком і дружиною про здійснення батьківських прав та виконання обов’язків тим із них, хто мешкає окремо від дитини;

— рішення суду про аліменти.

Підвищена ПСП «на дітей»

Одинока мати (батько)*, вдова (вдівець) або опікун, піклувальник — у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років (п.п. «а» п.п. 169.1.3 ПКУ)

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ із зазначенням відомостей про батька дитини в Книзі реєстрації актів цивільного стану, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно мешкала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

4. Копія свідоцтва про шлюб і свідоцтва про смерть (якщо із заявою звертається вдова/вдівець).

5. Копія паспорта**

* Для цілей цього пункту одинокою матір’ю (батьком) або опікуном, піклувальником вважаються особи, які на момент застосування ПСП мають дитину (дітей) віком до 18 років і не перебувають у шлюбі, зареєстрованому відповідно до закону (п.п. 1 п. 5 Порядку № 1227).

Під категорію «одинока мати» підпадають:

— жінка, яка не перебуває в шлюбі й у свідоцтві про народження дитини якої відсутній запис про батька дитини або запис про батька зроблений в установленому порядку за вказівкою матері;

— розлучена жінка, з якою залишилися мешкати діти після розлучення і яка на момент застосування пільги не перебуває в офіційно зареєстрованому шлюбі.

Зверніть увагу: жінка, що перебуває в цивільному шлюбі не з батьком дитини (дітей), права на підвищену ПСП «на дітей» не втрачає. А ось якщо вона перебуває в офіційному шлюбі, навіть якщо нинішній чоловік не усиновив її дитину (дітей), права на таку ПСП у неї не буде. Водночас за наявності двох і більше дітей віком до 18 років вона може скористатися звичайною ПСП «на дітей», установленою п.п. 169.1.2 ПКУ, у разі дотримання умов, регламентованих п.п. 169.4.1 цього Кодексу.

З урахуванням положень ч. 2 ст. 143 СКУ можна дійти висновку, що одиноким батьком слід вважати чоловіка, який не перебуває в шлюбі і батьківство якого визначене у свідоцтві про народження дитини або визнане за рішенням суду, за умови, що він мешкає разом з дитиною окремо від матері дитини. Підтвердити факт проживання разом з дитиною можна довідкою з ЖЕКу, яку слід подати разом із іншими документами на ПСП.

Зауважте: на думку податківців, підвищена пільга «на дітей» не спрацює у випадку, якщо батьки дитини (дітей) не перебувають в офіційно зареєстрованому шлюбі, але мешкають разом і разом утримують дитину (дітей) віком до 18 років. Але знову-таки вони можуть скористатися звичайною ПСП «на дітей» при дотриманні умов, установлених п.п. 169.4.1 ПКУ (див. роз’яснення з підкатегорії 103.08.02 БЗ).

** Зазначимо, що в паспорті розлученої особи може бути відсутня відмітка про розірвання шлюбу. Раніше її проставляли в обов’язковому порядку тільки в разі розлучення в органах РАЦС. Якщо ж розірвання шлюбу відбувалося через суд, таку відмітку можна було проставити при зверненні розлучених осіб до органів РАЦС. А ось з 01.10.2016 р. необхідність робити в паспорті відмітку про розірвання шлюбу взагалі скасували. У зв’язку із цим особи, які не мають такої відмітки в паспорті, повинні підтвердити факт розлучення копією рішення суду про розірвання шлюбу.

Особа, яка утримує дитину з інвалідністю*, — у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років (п.п. «б» п.п. 169.1.3 ПКУ)

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія свідоцтва (дубліката свідоцтва) про народження дитини (дітей) або документ, що підтверджує встановлення батьківства, або документи, що підтверджують вік дитини (дітей), затверджені відповідним органом країни, в якій іноземна фізична особа — платник податку постійно мешкала до прибуття в Україну.

3. Копія рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки або піклування (якщо із заявою звертається опікун або піклувальник).

4. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність дитини**, або копія медичного висновку, виданого закладами МОЗ в установленому порядку (якщо із заявою звертається платник податку, який утримує дитину з інвалідністю віком до 18 років)***

* Право на застосування цієї ПСП мають обоє батьків. Але, нагадаємо, тільки одному з них граничний розмір зарплати визначають кратно кількості дітей (див. таблицю на с. 49).

Важливо! Якщо в працівника двоє або більше дітей, один з яких має інвалідність, то надають дві ПСП (п.п. 169.3.1 ПКУ):

— на дитину з інвалідністю — у підвищеному розмірі (у 2020 році — 1576,50 грн);

— на інших дітей — у розмірі, встановленому п.п. 169.1.2 ПКУ (у 2020 році — 1051 грн).

** Таке посвідчення видають у разі призначення державної соціальної допомоги замість пенсії (див. ст. 1 Закону № 2109).

*** У Порядку № 1227 говориться про необхідність надати довідку медико-соціальної експертної комісії (далі — МСЕК) на дитину-інваліда віком від 16 до 18 років. Проте за встановленими нині правилами діти з інвалідністю направляються до МСЕК не пізніше одного місяця до виповнення 18 років (п. 14 Порядку видачі медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, затвердженого наказом МОЗ від 04.12.2001 р. № 482). Відповідно батьки не можуть надати довідку МСЕК на дитину з інвалідністю, якій ще немає 18 років.

Підвищена ПСП

Особа, яка віднесена до 1-ї або 2-ї категорії осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (п.п. «в» п.п. 169.1.3 ПКУ)

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення (дубліката посвідчення) встановленого зразка*:

— громадянина (громадянки), що постраждав(ла) внаслідок Чорнобильської катастрофи, категорії 1 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації, а також вкладишем установленого зразка;

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС категорії 2 серії А з відбитком штампу «Перереєстровано» і записом про дату перереєстрації;

— громадянина (громадянки), евакуйованого(ї) в 1986 році із зони відчуження, категорії 2 серії Б;

— громадянина (громадянки), який(яка) постійно мешкав(ла) в зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття рішення Урядом України про відселення (розпорядження Ради Міністрів УРСР від 28.06.89 р. № 224), категорії 2 серії Б.

3. Копія Грамоти Президії Верховної Ради УРСР за участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи (для осіб, нагороджених такою грамотою)

* Згідно з п. 7 постанови КМУ від 11.07.2018 р. № 551 до 01.01.2021 р. має бути проведена заміна посвідчень на посвідчення нового зразка:

— особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 1);

— учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (категорії 2 і 3) з числа громадян, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, складанні ядерних зарядів та проведенні на них регламентних робіт;

— особи, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія 2), з числа потерпілих від радіаційного опромінення за інших обставин не зі своєї вини.

Учень, студент, аспірант, ординатор, ад’юнкт

(п.п. «г» п.п. 169.1.3 ПКУ)*

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Довідка з навчального закладу про те, що заявник там навчається і за умовами здобуття освіти не отримує стипендію з бюджету

* Нагадаємо: ПСП не застосовують до зарплати працівника, якщо він одночасно отримує доходи у вигляді стипендії, грошового або майнового (речового) забезпечення учнів, студентів, аспірантів, ординаторів, ад’юнктів, військовослужбовців з бюджету (п.п. 169.2.3 ПКУ).

Особа з інвалідністю I або II групи, у тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким передбачена п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ

(п.п. «ґ» п.п. 169.1.3 згаданого Кодексу)

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія пенсійного посвідчення чи посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, яке містить запис про інвалідність, або копія довідки до акта огляду МСЕК

Особа, якій присуджена довічна стипендія як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів

(п.п. «д» п.п. 169.1.3 ПКУ)

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія акта Президента України про призначення такої стипендії

Учасник бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону № 3551, крім осіб, визначених у п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ* (п.п. «е» п.п. 169.1.3 згаданого Кодексу)

«02»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях у період після Другої світової війни

* Як бачите, скористатися цією «спецпільгою» можуть виключно учасники бойових дій на території інших країн. До їх переліку входять, зокрема, особи, що служили в Афганістані під час бойових дій у період квітень 1978 року — грудень 1989 року, яким присвоєно статус учасника бойових дій (див. постанову КМУ від 08.02.94 р. № 63). А ось особи, що отримали статус учасника бойових дій за участь в АТО (ООС), на жаль, права на ПСП за цими підставами не мають. І це незважаючи на те, що на них поширюється дія Закону № 3551. Адже вони воювали на території нашої країни. На це, зокрема, звертають увагу податківці в листі ДФСУ від 21.01.2016 р. № 1091/6/99-99-17-03-03-15.

Максимальна ПСП

Герой України, Герой Радянського Союзу, Герой Соціалістичної Праці або повний кавалер ордену Слави чи ордену Трудової Слави, особа, нагороджена чотирма і більше медалями «За відвагу»

(п.п. «а» п.п. 169.1.4 ПКУ)

«03»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія орденської книжки Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці або копії орденських книжок кавалерів орденів Слави чи Трудової Слави трьох ступенів, або довідки чи інші документи, які підтверджують присвоєння звання Героя України, Героя Радянського Союзу, Героя Соціалістичної Праці, нагородження орденами Слави або Трудової Слави трьох ступенів і чотирма медалями «За відвагу»

Учасник бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка в той час працювала в тилу, та особи з інвалідністю I і II груп з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону № 3551 (п.п. «б» п.п. 169.1.4 ПКУ)

«03»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення учасника бойових дій, виданого відповідними органами, або документи, що підтверджують участь у бойових діях під час Другої світової війни.

3. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення одержувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії, в якому зазначена група і причина інвалідності, або копія довідки до акта огляду МСЕК.

4. Документи, що підтверджують факт роботи в тилу під час Другої світової війни

Колишній в’язень концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

«03»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань

Особа, визнана репресованою або реабілітованою (п.п. «в» п.п. 169.1.4 ПКУ)

«03»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Довідки, видані компетентними органами, або документи, які містять необхідні відомості про факт визнання особи репресованою або реабілітованою

Особа, яку було примусово вивезено з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували в стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками (п.п. «г» п.п. 169.1.4 ПКУ)

«03»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Копія посвідчення жертви нацистських переслідувань або довідки, видані компетентними органами, або документи, що містять необхідні відомості про факт примусового вивезення з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, які перебували в стані війни з колишнім СРСР чи були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками

Особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р. (п.п. «ґ» п.п. 169.1.4 ПКУ)

«03»

1. Заява про застосування ПСП.

2. Документи, що містять необхідні відомості про факт перебування на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) в період з 08.09.41 р. по 27.01.44 р.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі