Теми статей
Обрати теми

Оподаткування матеріальної допомоги працівникам

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
У підприємств (установ, організацій) є право в межах своїх повноважень і за рахунок власних коштів установлювати додаткові порівняно із законодавством трудові та соціальні пільги працівникам, у тому числі надавати матеріальну допомогу (ст. 91 КЗпП).

Порядок оподаткування і відображення у звітності матеріальної допомоги залежить від її виду. Детальніше про це — у наступній таблиці.

Оподаткування матеріальної допомоги

№ з/п

Види виплат

Включення до фонду оплати праці (норма Інструкції № 5)

Розрахунок середнього заробітку за:

ВЗ

ПДФО (ознака доходу)

ПСП

ЄСВ

Порядком № 1266

Порядком № 100

за 2 місяці

за 12 місяців

1

Матеріальна допомога, що має систематичний характер, надана всім або більшості працівників (на оздоровлення, у зв’язку з екологічним станом)

+

(п.п. 2.3.3)

+

-*

-*

+

+

(101)

+

+

* Сума такої матеріальної допомоги не включається до розрахунку середньої заробітної плати на підставі п.п. «б» п. 4 Порядку № 100. Це підтверджує Мінпраці в листі від 13.12.2005 р. № 694/13/84-05.

2

Матеріальна допомога разового характеру, що надається роботодавцем окремим працівникам у зв’язку із сімейними обставинами, на оплату лікування, оздоровлення дітей, поховання:

2.1

— нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна, що не оподатковується згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ

-

(п. 3.31)

-

-

-

-*

-*

(169)

-

-

* Така благодійна допомога згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ не обкладається ПДФО і ВЗ, якщо:

1) її надає юридична або фізична особа, яка є резидентом України;

2) її сума сукупно протягом звітного року не перевищує граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 169.4.1 ПКУ (у 2020 році — 2940 грн).

У формі № 1ДФ неоподатковувану нецільову благодійну допомогу показують з ознакою доходу «169».

Важливо! Якщо розмір допомоги, що надається, перевищить установлену межу, із суми перевищення доведеться утримати ПДФО і ВЗ. При цьому ознака доходу для відображення у формі № 1ДФ не зміниться (див. роз’яснення з підкатегорії 103.25 БЗ).

2.2

— допомога на лікування та медичне обслуговування, що не оподатковується згідно з п.п. 165.1.19 ПКУ

-

(п. 3.31)

-

-

-

-*

-*

(143)

-

-

* Суми такої допомоги не оподатковують ПДФО та ВЗ і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «143» при дотриманні таких умов (п.п. 165.1.19 ПКУ):

1) допомога надається на лікування та медичне обслуговування платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податків, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю;

2) допомога надається за рахунок коштів благодійної організації чи роботодавця (у тому числі в частині витрат роботодавця на обов’язковий профілактичний огляд працівників відповідно до Закону № 1645 і на їх вакцинацію, спрямовану на профілактику захворювань у період загрози епідемій згідно із Законом № 4004);

3) є відповідні підтвердні документи.

При недотриманні хоча б однієї з наведених вище умов таку допомогу обкладають ПДФО і ВЗ як додаткове благо і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «126». Для зменшення податкового навантаження рекомендуємо в таких випадках надавати нецільову благодійну допомогу (див. п. 2.1 цієї таблиці).

2.3

— цільова благодійна допомога на лікування, що не оподатковується згідно з п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ

-

(п. 3.30)

-

-

-

-*

-*

(169)

-

-

* Не обкладають ПДФО та ВЗ і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169» цільову благодійну допомогу на лікування, яка надається відповідно до вимог п.п. 170.7.4 ПКУ. Нагадаємо їх:

1) благодійник — фізична або юридична особа — резидент України;

2) допомога надається безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю);

3) одержувач допомоги — платник податку або члени його сім’ї першого ступеня споріднення, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або дитина, у якої хоча б один з батьків є особою з інвалідністю, дитина-сирота, напівсирота, дитина з багатодітної або малозабезпеченої родини, дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав;

4) медичні послуги не входять до «забороненого» переліку, тобто не можна оплачувати:

— косметичне лікування або косметичну хірургію (включаючи косметичне протезування, не пов’язане з медичними показаннями);

— водолікування та геліотерапію, не пов’язані з хронічними захворюваннями;

— лікування та протезування зубів з використанням дорогоцінних металів, гальванопластики та порцеляни;

— аборти (крім абортів, що проводяться за медичними показаннями, або якщо вагітність стала наслідком зґвалтування);

— операції з переміни статі;

— лікування венеричних захворювань (окрім СНІДу та венеричних захворювань, причиною яких стало нестатеве зараження чи зґвалтування);

— лікування тютюнової або алкогольної залежності;

— придбання ліків, медичних засобів та пристосувань, які не включені до переліку життєво необхідних (див. Перелік № 333);

5) одержувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних медичних послуг.

При невиконанні хоча б однієї з перелічених вище умов допомогу, що надається, доведеться обкласти ПДФО і ВЗ. Для зменшення податкового навантаження рекомендуємо в таких випадках надати нецільову благодійну допомогу згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ (див. п. 2.1 цієї таблиці). Якщо ж не виконується тільки умова 2, тобто допомогу планується видати на руки працівнику, доцільно оформити її як надання не оподатковуваної на підставі п.п. 165.1.19 ПКУ допомоги на лікування та медичне обслуговування (див. п. 2.2 цієї таблиці).

2.4

цільова благодійна допомога на реабілітацію, що не оподатковується згідно з п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ

-

(п. 3.30)

-

-

-

-*

-*

(169)

-

-

* Таку допомогу не включають до оподатковуваного доходу одержувача і відображають у формі № 1ДФ з ознакою доходу «169», якщо щодо неї були виконані такі умови (п.п. 170.7.4 ПКУ):

1) благодійник — резидент України;

2) допомога надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;

3) одержувач допомоги — платник податків, визнаний особою з інвалідністю, або його дитина з інвалідністю;

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів та фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи такого страхування);

5) одержувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

При невиконанні хоча б однієї з перелічених вище умов допомогу, що надається, обкладають ПДФО і ВЗ. Для зменшення податкового навантаження рекомендуємо в таких випадках надати нецільову благодійну допомогу згідно з п.п. 170.7.3 ПКУ (див. п. 2.1 цієї таблиці).

2.5

— допомога на поховання померлого працівника, яка надається його роботодавцем, що не оподатковується згідно з п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ

-

(п. 3.31)

-

-

-

-*

-*

(146)

-

-

* Таку допомогу не включають до оподатковуваного доходу, якщо вона надана роботодавцем родичам померлого працівника за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію) та її сума не перевищує подвійного розміру граничного розміру доходу, визначеного відповідно до абзацу першого п.п. 169.4.1 ПКУ (п.п. «б» п.п. 165.1.22 ПКУ). У 2020 році неоподатковувана сума допомоги на поховання померлого працівника становить 5880 грн. Ознака доходу для відображення у формі № 1ДФ — «146».

Суму перевищення обкладають ПДФО і ВЗ. При цьому ознака доходу для відображення у формі № 1ДФ оподатковуваної частини допомоги залишається тією самою — «146» (див. роз’яснення в підкатегорії 103.25 БЗ).

2.6

— допомога, що надається роботодавцем на поховання родича працівника

-

(п. 3.31)

-

-

-

+

+*

(127)

-

-

* У загальному випадку така допомога підлягає обкладенню ПДФО і ВЗ. У зв’язку із цим доцільно скористатися п.п. 170.7.3 ПКУ і надати працівникові нецільову благодійну допомогу (див. п. 2.1 цієї таблиці). У такій ситуації сума допомоги в межах 2940 грн (сукупно за 2020 рік) не обкладатиметься ПДФО та ВЗ.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі