Теми статей
Обрати теми

Форма договору та держреєстрація прав на нерухомість

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
У договірних відносинах важливе значення має форма договору. Адже договір вважається укладеним тільки в тому випадку, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх його істотних умов (ст. 638 ЦКУ і ч. 2 ст. 180 ГКУ).

При цьому ЦКУ виокремлює такі форми договорів:

— усна;

— письмова проста;

— письмова нотаріальна.

Також допускається електронна форма (ч. 1 ст. 205 ЦКУ). При цьому якщо сторони домовилися укласти договір за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем, він вважається укладеним у письмовій формі.

Частина перша ст. 639 ЦКУ дозволяє укладати договір у будь-якій формі, якщо вимоги до його форми не встановлено законом. Таким чином,

заборонено застосовувати більш просту форму договору порівняно з передбаченою законом

Наприклад, не можна укласти договір у простій письмовій формі, якщо закон вимагає, щоб він був посвідчений нотаріально.

А ось зворотна ситуація цілком допустима. Так, якщо за законом достатньо простої письмової форми договору, за ініціативою сторін цілком можна його нотаріально посвідчити.

Водночас варто зазначити, що використання усної форми договору для юридичних осіб сильно обмежене. Так, згідно зі ст. 208 ЦКУ правочини між юридичними особами слід вчиняти в письмовій формі. Також письмової форми потрібно дотримуватися при укладенні правочинів між юридичною і фізичною особою, крім випадків, передбачених ч. 1 ст. 206 ЦКУ*.

* Тут згадуються правочини, які виконуються в момент їх вчинення (за винятком правочинів, що підлягають нотаріальному посвідченню та/або державній реєстрації, а також правочинів, для яких недотримання простої письмової форми призводить до їх недійсності).

На окрему увагу заслуговують правочини з нерухомим майном**. Так, якщо об’єктом правочину є таке майно, мало дотриматися форми договору. Згідно зі ст. 182 ЦКУ право власності та інші речові права на нерухомість і їх обтяження підлягають державній реєстрації.

** До нерухомого майна належать земельні ділянки й об’єкти, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких неможливе без їх знецінення та зміни їх призначення (ч. 1 ст. 181 ЦКУ).

Зазвичай держреєстрацію прав на нерухомість здійснюють нотаріуси (безпосередньо при здійсненні нотаріальних дій з нерухомістю).

Далі в таблиці наведемо інформацію про те, у якій формі слід укладати найпоширеніші види договорів, а також у яких випадках необхідно здійснювати держреєстрацію прав на нерухомість.

Форми договорів

№ з/п

Вид договору

Письмова форма

Нотаріальне посвідчення

Держреєстрація прав на нерухомість

Яким документом передбачено

1

Попередній договір, якщо форма основного договору не встановлена і сторони не домовилися про нотаріальне посвідчення

+

Ч. 1 ст. 635 ЦКУ

2

Договір купівлі-продажу та міни:

— земельної ділянки

+

+

+

Ст. 657 і 716 ЦКУ, ст. 132 ЗКУ, п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

— єдиного майнового комплексу

— житлового будинку (квартири)

— іншого нерухомого майна

3

Договір дарування майнового права і договір дарування з обов’язком передати дарунок у майбутньому (крім об’єктів, зазначених у пп. 4 і 5 цієї таблиці)

+

Ч. 3 ст. 719 ЦКУ

4

Договір дарування рухомих речей, які мають особливу цінність

+

Ч. 4 ст. 719 ЦКУ

5

Договір дарування нерухомого майна

+

+

+

Ч. 2 ст. 719 ЦКУ, п. 1 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

6

Договір найму будівлі або іншої капітальної споруди (їх окремої частини):

— на строк менше 3 років

+

Ст. 793, 794 ЦКУ, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

— на строк 3 роки і більше

+

+*

+*

* Якщо предметом договору є майно державної або комунальної власності, то він підлягає нотаріальному посвідченню, а права користування нерухомістю, що виникають на підставі такого договору, — держреєстрації, якщо він укладений за результатами електронного аукціону строком більш ніж на 5 років.

7

Договір управління майном (крім нерухомого)

+

Ст. 1031 ЦКУ

8

Договір управління нерухомим майном

+

+

+

Ст. 1031 ЦКУ, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

9

Договір найму транспортного засобу, сторонами якого є суб’єкти підприємництва

+

Ч. 1 ст. 799 ЦКУ

10

Договір найму транспортного засобу за участю фізичної особи

+

+

Ч. 2 ст. 799 ЦКУ

11

Договір позички між юридичними особами, а також між юридичною і фізичною особою (крім договорів, зазначених у пп. 12 і 13 цієї таблиці)

+

Ч. 2 ст. 828 ЦКУ

12

Договір позички будівель, інших капітальних споруд (їх окремої частини) строком на 3 роки і більше

+

+

+

Ч. 3 ст. 828 ЦКУ, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

13

Договір позички транспортного засобу (крім наземних самохідних транспортних засобів), у якому хоча б однією стороною є фізична особа

+

+

Ч. 4 ст. 828 ЦКУ

14

Договір побутового підряду

+

Ч. 1 ст. 866 ЦКУ

15

Договір перевезення вантажу

+

Ч. 2 ст. 909 ЦКУ

16

Договір транспортного експедирування

+

Ч. 1 ст. 930 ЦКУ

17

Договір зберігання, укладений між юридичними особами, між юридичною і фізичною особою, а також договір зберігання, за яким зберігач зобов’язується прийняти річ на зберігання в майбутньому незалежно від вартості речі

+*

Ч. 1 ст. 937 ЦКУ

* Прийняття речі на зберігання може підтверджуватися видачею поклажодавцеві номерного жетона, іншого знака, який посвідчує прийняття речі на зберігання, якщо це встановлено законом, іншими актами цивільного законодавства або є звичайним для цього виду зберігання.

18

Договір складського зберігання

+

Ч. 3 ст. 957 ЦКУ

19

Договір страхування

+

Ч. 1 ст. 981 ЦКУ

20

Договір позики на суму не менше 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або договір позики, у якому позикодавцем є юридична особа

+

Ч. 1 ст. 1047 ЦКУ

21

Кредитний договір

+

Ч. 1 ст. 1055 ЦКУ

22

Договір банківського вкладу

+

Ч. 1 ст. 1059 ЦКУ

23

Договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності

+*

Ч. 2 ст. 1107 ЦКУ

* Законом можуть бути встановлені випадки, у яких договір про розпорядження майновими правами інтелектуальної власності може укладатися усно.

24

Договір комерційної концесії

+

Ч. 1 ст. 1118 ЦКУ

25

Договір про спільну діяльність

+

Ч. 1 ст. 1131 ЦКУ

26

Договір застави (крім застави нерухомості, космічних об’єктів)

+

Ст. 13 Закону про заставу

27

Договір застави нерухомості

+

+

+

Ст. 577 ЦКУ, ст. 13 Закону про заставу, п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

28

Договір застави, якщо предметом застави є космічні об’єкти

+

+

Ст. 13 Закону про заставу

29

Договір оренди (суборенди) земельної ділянки

+

+/–*

+

Ст. 8 і 14 Закону про оренду землі, п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону № 1952

* Статтею 14 Закону про оренду землі встановлено, що договір оренди землі укладається в письмовій формі і за бажанням однієї зі сторін може бути посвідчений нотаріально. Власник земельної ділянки може встановити вимогу нотаріального посвідчення договору оренди землі та скасувати таку вимогу.

За згодою сторін договір суборенди земельної ділянки посвідчується нотаріально (ст. 8 Закону про оренду землі).

30

Договір суборенди

+

+/–*

+/–**

Ч. 3 ст. 774 ЦКУ

* Договір суборенди підлягає нотаріальному посвідченню, якщо договір оренди був нотаріально посвідчений.

** Право суборенди нерухомого майна підлягає держреєстрації в тих самих випадках, що й право оренди (найму) нерухомості.

31

Договір про заміну кредитора або боржника в зобов’язанні

+

+/–*

Ст. 513, 521 ЦКУ

* Підлягає нотаріальному посвідченню, якщо первинний договір був нотаріально посвідчений.

32

Договір про створення акціонерного товариства

+

+/–*

Ч. 2 ст. 153 ЦКУ

* Договір підлягає нотаріальному посвідченню, якщо товариство створюють фізичні особи.

33

Договір про створення товариства з обмеженою відповідальністю

+

Ч. 2 ст. 10 Закону про ТОВ

34

Корпоративний договір між учасниками товариства з обмеженою відповідальністю

+

Ч. 1 ст. 7 Закону про ТОВ

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі