Дія Сіті: новації в оподаткуванні IT

Децюра Сергій, податковий експерт
ВРУ нарешті прийняла, а Президент підписав Закон України від 14.12.2021 № 1946-IX, яким з 01.01.2022 вводиться в дію спеціальний режим оподаткування ІТ-індустрії — Дія Сіті. Про те, як буде оподатковуватися з початку 2022 року діяльність ІТ-бізнесу, поговоримо сьогодні.

Що є зараз?

На сьогодні українські IT-компанії зазвичай працюють на загальній системі оподаткування. Тобто сплачують 18 % зі свого прибутку, а із зарплати своїх штатних працівників — ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

За таких умов ІТ-компанії, як правило, оптимізують податкове навантаження через оформлення працівників як ФОП — спрощенців групи 3.

Щоб IT-компаніям було вигідно брати спеціалістів у штат, і взагалі, щоб зменшити на них податкове навантаження, законодавці створили особливий податковий режим — Дія Сіті.

Щоб скористатися спецрежимом, юрособа має набути статусу резидента Дія Сіті. Для цього їй слід потрапити у однойменний реєстр. Вимоги шукайте у ст. 5 Закону України від 15.07.2021 № 1667-IX. Про них детально див. «Податки & бухоблік», 2021, № 69, с. 30.

ІТ-компанії, які стануть резидентами Дія Сіті, бути платниками ЄП не можуть

Юрособу-єдинника автоматично за рішенням фіскалів буде виключено з числа платників ЄП з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому вона набуде статусу резидента Дія Сіті (п.п. 10 п.п. 298.2.3 ПКУ).

Тому тим ІТ-компаніям, які бажають і далі бути саме спрощенцями, ставати резидентом Дія Сіті не слід. Якщо ж спрощена система для ІТ-юрособи не в пріоритеті (юрособа є платником податку на прибуток), то можна ставати резидентом Дія Сіті і користуватися благами спецрежиму оподаткування.

До відома! Тим ІТ-компаніям, які не будуть резидентами Дія Сіті, доведеться оподатковувати свою діяльність у звичайному режимі, як і іншим юрособам. Тому якщо ви не плануєте бути резидентом Дія Сіті, то спецрежим вас не стосується.

Що дає Дія Сіті?

IT-компанії, які є резидентами Дія Сіті, мають право протягом такого резидентства (перебування у Реєстрі Дія Сіті) обрати один із двох варіантів оподаткування:

1) бути платником податку на прибуток за загальними правилами. Тобто розраховувати податок за ставкою 18 %, виходячи з фінрезультату до оподаткування, за необхідності відкоригованого на податкові різниці;

2) сплачувати податок на виведений капітал (далі — ПнВК) з річним періодом (п.п. 137.10.3 ПКУ).

Обидва види резидентів Дія Сіті будуть по особливому оподатковувати доходи, виплачені своїм працівникам та гіг-спеціалістам.

Звичайний платник

ІТ-компанії — резиденти Дія Сіті, які вирішили сплачувати податок на прибуток «по-старинці», із специфіки сплати отримують тільки пільгове оподаткування доходів своїх працівників та гіг-спеціалістів (див. нижче).

Із особливостей сплати податку на прибуток тільки одне: ІТ-підприємства, які є високодохідниками чи малодохідниками-добровольцями, будуть збільшувати фінрезультат на суму виплат, здійснених спрощенцям.

Початок збільшення — 2024 рік. За цей рік слід збільшити фінрезультат на суму, виплачену спрощенцям у розмірі, що перевищує 50 % витрат за минулий рік, а в наступні роки — на суму, більшу за 20 %.

Податок на виведений капітал

Суть оподаткування резидентів Дія Сіті, які обрали ПнВК, полягає в тому, що:

1) сплачувати ПнВК слід буде за ставкою 9 %;

Хоча інколи доведеться сплатити і податок на прибуток за ставкою 18 %. А саме, у випадку, коли резидент Дія Сіті:

— є контрольованою особою. Платити податок на прибуток слід із скоригованого прибутку КІК (п.п. 141.91.4 ПКУ);

— здійснює контрольовані операції, які не відповідають принципу «витягнутої руки» (п.п. 141.91.3 ПКУ);

2) сплачувати податок слід буде тільки за річний податковий період (п.п. 137.10.3 ПКУ). Звітувати також доведеться тільки у річні строки;

3) сплачений податок на репатріацію з доходів, виплачених нерезидентам з конкретних операцій, буде враховуватися у сплату ПнВК за такими операціями. Але робити це слід у сумі не більше за суму нарахованого ПнВК (п.п. 137.10.1 ПКУ).

Тобто якщо з певного доходу нерезидента слід сплатити податок на репатріацію за ставкою 15 %, а за ІТ-спецрежимом ставка складає 9 % від суми цієї операції, то сума сплаченого податку на репатріацію у розмірі 9 % буде зарахована у рахунок сплати ПнВК. Решта 6 % (15 % - 9 %) просто будуть сплачені у бюджет і не зменшать нарахований ПнВК, розрахований для інших видів операцій;

4) вони звільнені від сплати авансового внеску із суми дивідендів, сплачених юрособі-засновнику (п.п. 57.11.8 ПКУ). Воно й не дивно, оскільки з таких операцій сплачується ПнВК;

5) під оподаткування потрапить не фінрезультат, а певні операції в періоді їх здійснення.

Наведемо перелік таких операцій у таблиці.

Операції для податку на виведений капітал

Вид операції

Що оподатковується

Виплата дивідендів (п. 141.91.2.1 ПКУ)

Виплата всім власникам корпоративних прав, крім (п.п. 135.2.1.1 ПКУ);

— виплат резидентам Дія Сіті, що сплачують ПнВК;

— випадку, коли відбувається рефінансування за умови, що це не призводить до зміни пропорцій володіння;

— операцій, прирівняних до дивідендів (абз. 4 — 6 п.п. 14.1.49 ПКУ)

Виплати у зв’язку з виходом акціонера (п.п. 141.91.2.2 ПКУ)

Виплата у зв’язку з виходом учасника/акціонера, ліквідації юрособи, зворотним викупом акцій (часток, паїв) у сумі, що перевищує (п.п. 135.2.1.2 ПКУ):

— вартість внеску;

— вартість придбання акцій (часток, паїв).

Випадають з-під оподаткування виплати фізособі, якщо вони оподатковуються ПДФО

Виплати, у зв’язку з погашенням або зворотним викупом власних ЦП (п.п. 141.91.2.21 ПКУ)

Виплата у зв’язку з погашенням або зворотним викупом ЦП власної емісії в сумі, що перевищує вартість придбання таких ЦП, у т. ч. при їх первинному розміщенні (п.п. 135.2.1.21 ПКУ).

Не потрапляє під оподаткування виплата:

— резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК;

— фізособі, якщо виплата оподатковується ПДФО

Виплати за договором про спільну діяльність (п.п. 141.91.2.3 ПКУ)

Кошти та/або майно, які сплачуються (повертається) в межах спільної діяльності в сумі, що перевищує суму коштів та/або вартість майна, наданих у спільну діяльність (п.п. 135.2.1.3 ПКУ).

Не потрапляє під оподаткування виплата резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК

Виплати процентів (п.п. 141.91.2.4 ПКУ)

Виплата процентів (у т. ч. тих, що були включені до суми боргу (тіла кредиту)), комісій, інших винагород, відшкодувань, штрафів, пені на користь:

інших резидентів, крім резидентів Дія Сіті — платників ПнВК, банків-резидентів та нерезидентів (за винятком згаданих далі) (п.п. 135.2.1.4 ПКУ);

пов’язаних нерезидентів або нерезидентів, якщо сукупна сума боргу перед всіма нерезидентами перевищує суму власного капіталу більш як у 3,5 раза (п.п. 135.2.1.5 ПКУ);

— нерезидентів, зареєстрованих у державах, що є низькоподатковими юрисдикціями (п.п. 135.2.1.5 ПКУ)

Безоплатна передача (п.п. 141.91.2.5 ПКУ)

Передача майна (надання робіт, послуг) без компенсації вартості, у тому числі безоплатно, крім передачі (п.п. 135.2.1.6 ПКУ):

а) неприбутковим організаціям (для них свої правила див. нижче);

б) у рекламних цілях, якщо вартість подарунка не перевищує розміру 2 прожитмінімумів на 1 січня (у 2022 році — 4962 грн);

в) майна (робіт, послуг) фізособі;

г) додаткових благ своїм працівникам, які не оподатковують ПДФО, бо не персоніфіковані;

д) резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК

Виплата фіндопомоги (п.п. 141.91.2.6 ПКУ)

Надання фіндопомоги:

1) безповоротної усім особам, крім тих, що є резидентами Дія Сіті і платять ПнВК;

2) як поворотної, так і безповоротної, наданої пов’язаній особі (фізичній або юридичній), крім платника ПнВК;

3) поворотної непов’язаній особі (фізичній або юридичній), крім платників ПнВК, якщо вона не буде повернена протягом 12 місяців або у 12-місячний строк буде прощена.

Це не стосується надання фіндопомоги:

— неприбутківцям, які є національними ВНЗ, у сумі 1 % чистого доходу попереднього року, а всім іншим неприбутківцям 0,5 % (пп. 135.2.1.8 та 135.2.1.81 ПКУ);

— поворотної своїм працівникам на час, поки вони працюють у резидента Дія Сіті;

— фізособам, що оподатковуються ПДФО, та безповоротної фіндопомоги, згаданої у абз. 4 — 6 п.п. 14.1.257 ПКУ;

— у вигляді членських внесків до іноземних (міжнародних) організацій у сумі, що не перевищує 300 розмірів прожитмінімуму (у 2022 році — 744300 грн)

Виплати нерезидентам (крім їх постійних представництв) (п.п. 141.91.2.7 ПКУ)

Виплати нерезидентам у зв’язку з (п.п. 135.2.1.9 ПКУ):

— погашенням кредитів на рахунки не в українських банках;

— погашенням боргів, крім боргів за майно, що знаходиться на території України або імпортоване в Україну;

— погашенням визначених цивільним законодавством та договором штрафів, пені, неустойки, відшкодування збитків тощо;

— вкладенням в об’єкти інвестицій (у тому числі придбанням майна), розташовані за межами території України;

— придбанням робіт (послуг) у сумі, визначеній п.п. 135.2.1.9.4 ПКУ

Продаж майна (робіт послуг) (п.п. 141.91.2.8 ПКУ)

Вартість майна (робіт, послуг) за договором, який передбачає виплату компенсації, крім (п.п. 135.2.1.10 ПКУ):

— поставки після отримання оплати (передоплати);

— або коли зарахування коштів від продажу на рахунки, відкриті в українських банках, здійснюється протягом 365 календарних днів.

Не потрапляють під оподаткування поставки з передоплатою резидентам Дія Сіті, що платять ПнВК

Посередницькі договори з нерезидентами (п.п. 141.91.2.9 ПКУ)

Виплати коштів та/або передачі майна резидентом за договором комісії, доручення, агентського договору чи аналогічних договорів, якщо резидент Дія Сіті є постійним представництвом нерезидента (тобто надає посередницькі послуги тільки одному нерезиденту) тощо (п.п. 135.2.1.11 ПКУ)

Роялті (п.п. 141.91.2.10 ПКУ)

Сплачені роялті:

резиденту (за винятком резидентів Дія Сіті), але лише у сумі, що перевищує річну суму доходів від роялті, збільшену на 4 % чистого доходу від реалізації продукції (п.п. 135.2.1.12 ПКУ);

нерезидентам, переліченим у п.п. 135.2.1.1 ПКУ, а це і нерезидентам, зареєстрованим у державах з низькоподатковими юрисдикціями, за об’єкти, права інтелектуальної власності стосовно яких уперше виникли у резидента України, тощо

Внесок до статутного капіталу (п.п. 141.91.2.11 ПКУ)

Внески засновника та/або учасника до статутного капіталу, у спільну діяльність, у довірче управління, якщо особа, в яку здійснено внесок, не є резидентом Дія Сіті, платником ПнВК (п.п. 135.2.1.14 ПКУ)

Переказ коштів

(п.п. 141.91.2.13 ПКУ)

Кошти, переказані з рахунків резидента Дія Сіті в українських банках на його рахунки, відкриті за кордоном (п.п. 135.2.1.16 ПКУ)

Погашення боргів резидентам (п.п. 141.91.2.14 ПКУ)

Погашення штрафів, пені тощо перед резидентами, пов’язаними особами та/або нульовиками — платниками податку на прибуток, крім осіб, які є резидентами Дія Сіті і платниками ПнВК (п.п. 135.2.1.17 ПКУ)

Виплати спрощенцям після 2024 року

(п.п. 141.91.2.12 ПКУ)

Виплати спрощенцям за придбання майна, робіт, послуг (крім роялті) (п.п. 137.2.1.15 ПКУ).

При цьому сплачувати ПнВК з таких сум слід буде тільки починаючи з 2024 року. При цьому під оподаткування потрапить не вся сума, а тільки її частина. А саме:

— протягом 2024 року — тільки сума, що перевищує 50 % суми витрат за попередній рік;

— надалі — сума, більша за 20 %

Під оподаткування ПнВК потрапляють як операції у грошовому вираженні, так і операції у формі, відмінній від грошової. При здійсненні операції у негрошовій формі суму, з якої слід сплатити ПнВК, треба визначити на рівні не нижче звичайної ціни.

При цьому звичайна ціна для цих операцій (крім визначення контрольованих операцій) встановлюється на рівні ціни договору, але не може бути нижчою (п.п. 14.1.711 ПКУ);

— для покупних товарів (робіт, послуг) — ціни придбання майна (робіт, послуг);

— для необоротних активівбалансової (залишкової) вартості станом на початок календарного місяця, протягом якого здійснюються операції продажу (відчуження), ліквідації таких необоротних активів;

— для власновиробленої продукції (крім необоротних активів), робіт, послуг — виробничої собівартості.

Як обрати спецрежим Дія Сіті?

Слід подати в податкову за своєю податковою адресою заяву в електронній формі. Її ще має затвердити Мінфін.

Строк подання заяви ІТ-компаніями, які:

— тільки збираються стати резидентом Дія Сіті, — разом із заявою на потрапляння в Реєстр Дія Сіті;

— уже є резидентами Дія Сіті і вирішили вибрати спецрежим — за 15 календарних днів до початку кварталу. Отже, перейти на цей спецрежим можна з початку будь-якого кварталу, але тільки раз на рік.

Спецрежим почне діяти з першого числа місяця, наступного за кварталом, у якому подано заяву. Оскільки спецрежим почне працювати з 01.01.2022, то обрати його теоретично можна тільки з початку ІІ кварталу 2022 року.

Самостійно відмовитися від спецрежиму Дія Сіті можна тільки з початку певного року (для цього подають заяву не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку нового року).

Тому перед тим як обирати спецрежим, гарно про це подумайте.

Що з працівниками

ПДФО і ВЗ. Найприємніше в Дія Сіті — це оподаткування виплат працівникам і гіг-спеціалістам, а саме:

а) зарплати;

б) винагороди за гіг-контрактом;

в) авторської винагороди.

Оподатковувати зарплатні виплати ПДФО слід за зменшеною ставкою 5 %

Цю ставку ПДФО будуть застосовувати усі резиденти Дія Сіті, тобто як ті, що сплачуватимуть ПнВК, так і ті, що платитимуть податок на прибуток за загальними правилами.

Ставка 5 % поширюється тільки на загальний розмір виплат, здійснених одній фізособі за рік у сумі, що не перевищить еквівалент 240 тис. євро за курсом НБУ на 1 січня.

Якщо розмір виплат більший цієї суми, то з перевищення слід сплатити ПДФО за загальною ставкою (18 %). При цьому робити це буде працівник після подання річної декларації.

ВЗ з виплат таким спеціалістам платять за загальною ставкою 1,5 %.

ЄСВ. Із виплат своїм спеціалістам (зарплати та винагороди за гіг-контрактами) резидент Дія Сіті буде платити ЄСВ за звичайною ставкою (22 %), але лише із мінзарплати. Тобто у 2022 році місячний ЄСВ-платіж складе 1430 грн.

Непогана така економія. Враховуючи такі плавила стягнення ПДФО і нарахування ЄСВ на зарплату працівників, для резидентів Дія Сіті прийшов час оформляти на роботу не ФОП, а саме працівників. Податкове навантаження на зарплату буде таке ж, як зараз, при роботі через ФОП (додасться лише ВЗ). Враховуючі нові ПДФО-пільги — може бути навіть краще, ніж використання ФОП.

Інші ПДФО-пільги

Уведено пільги з ПДФО і ВЗ для певних видів виплат доходів фізособам-громадянам. Так, звільнені від оподаткування ПДФО і ВЗ доходи:

— у вигляді витрат на недержавне пенсійне забезпечення та/або добровільне медстрахування працівників чи гіг-спеціалістів, здійснених резидентом Дія Сіті. Неоподатковувана сума — 30 % нарахованої зарплати/винагороди;

— виплата дивідендів фізособі резидентом Дія Сіті, який є платником ПнВК, якщо така виплата не здійснювалася протягом двох календарних років поспіль.

Крім того, фізособам, які інвестують у резидентів Дія Сіті, можна розраховувати на податкову знижку у сплаті ПДФО на суму витрат на придбання корпоративних прав таких юросіб.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі