Теми статей
Обрати теми

Важливі цифри — 2022

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Грудень, 2021/№ 103
Друк
Бухгалтер вимушений тримати в пам’яті найрізноманітнішу інформацію, необхідну для роботи. Числа, суми, розміри… Рік завершився — забудь. Рік почався — запам’ятай. Не потонути у морі цифрової інформації, що стосується найманих працівників, вам допоможе ця добірка.

Таблиця 1. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО)

Період 2022 року

Розмір ПМПО в розрахунку на місяць, грн

Січень — червень

2481

Липень — листопад

2600

Грудень

2684

Таблиця 2. Розмір мінімальної заробітної плати (МЗП)

Період 2022 року

Розмір МЗП, грн

місячний

погодинний

Січень — вересень

6500

39,26

Жовтень — грудень

6700

40,46

Таблиця 3. Мінімальні оклади (тарифні ставки)

Показник

Розмір, грн

Мінімальний оклад (місячна тарифна ставка) у 2022 році згідно зі ст. 96 КЗпП*

2481

Мінімальна годинна ставка у 2022 році**

14,98

* Увага! Також мінімальні розміри окладів (тарифних ставок) можуть бути встановлені галузевою (міжгалузевою), територіальною угодою та на їх основі колективним договором.

** За умови, що працівникові на 2022 рік установлена норма тривалості робочого часу 1987 год (2481 грн х 12 міс. : 1987 год).

Таблиця 4. Максимальна величина бази нарахування ЄСВ

Період 2022 року

Максимальна величина бази нарахування ЄСВ*, грн

Січень — вересень

97500

Жовтень — грудень

100500

* Максимальна величина бази нарахування ЄСВ дорівнює 15 розмірам МЗП (п. 4 ч. 1 ст. 1 Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI).

Таблиця 5. Розмір мінімального страхового внеску за ставкою ЄСВ 22 %

Період 2022 року

Мінімальний страховий внесок (ЄСВ 22 %), грн

Січень — вересень

1430

Жовтень — грудень

1474

Таблиця 6. Розмір внеску з максимальної бази нарахування ЄСВ

Період 2022 року

Максимальна величина ЄСВ (ЄСВ 22 %), грн

Січень — вересень

21450

Жовтень — грудень

22110

Таблиця 7. Розмір добових, не оподатковуваний ПДФО і ВЗ

Територія відрядження

Неоподатковуваний розмір добових у 2022 році

У межах України

Не більше 650 грн*

За кордон

Не більше 80 євро**

* Не більше 0,1 розміру МЗП, установленого на 1 січня податкового (звітного) року (п.п. 170.9.1 ПКУ).

** За кожен календарний день такого відрядження за офіційним обмінним курсом гривні до євро, установленим НБУ, в розрахунку за кожен такий день.

Таблиця 8. Розміри податкової соціальної пільги (ПСП)

Вид ПСП (норма ПКУ)

Граничний розмір зарплати для застосування ПСП у 2022 році

Розмір ПСП у 2022 році

Звичайна (п.п. 169.1.1)

3470 грн

1240,50 грн

Звичайна на дітей (п.п. 169.1.2)

Для одного з батьків — 3470 грн х кількість дітей віком до 18 років;

для другого — 3470 грн

1240,50 грн х кількість дітей віком до 18 років

Підвищена на дітей (п.п. «а» і «б» п.п. 169.1.3)*

1860,75 грн х кількість дітей віком до 18 років, на яких надається ПСП

Підвищена (п.п. «в» — «е» п.п. 169.1.3 ПКУ)

3470 грн

1860,75 грн

Максимальна (п.п. 169.1.4)

3470 грн

2481 грн

* За загальним правилом, ПСП не підсумовуються. Виняток установлено п.п. 169.3.1 ПКУ тільки для осіб, які утримують двох і більше дітей віком до 18 років, у тому числі дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю). У цьому випадку на дитину з інвалідністю (дітей з інвалідністю) надається підвищена ПСП, а на іншу дитину (дітей) — звичайна ПСП.

Таблиця 9. Неоподатковувана матеріальна допомога

Вид матеріальної допомоги разового характеру (норма ПКУ)

Неоподатковувана ПДФО та ВЗ сума допомоги у 2022 році

Нецільова благодійна допомога, у тому числі матеріальна (п.п. 170.7.3)

3470 грн*

* Нецільова благодійна допомога в такій сумі не оподатковується ПДФО і ВЗ, якщо

її надає юридична або фізична особа, яка є резидентом України.

Допомога на лікування та медичне обслуговування (п.п. 165.1.19)

Без обмежень*

* Суми такої допомоги не оподатковують ПДФО та ВЗ при дотриманні таких умов:

1) допомога надається на лікування та медичне обслуговування платника податків або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, дитини, яка перебуває під опікою або піклуванням платника податків, у тому числі, але не виключно, для придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю;

2) допомога надається за рахунок коштів благодійної організації чи роботодавця;

3) є відповідні підтвердні документи щодо сум та напрямку витрачання коштів.

Цільова благодійна допомога на лікування (п.п. «а» п.п. 170.7.4)

Без обмежень*

* Не оподатковують ПДФО та ВЗ цільову благодійну допомогу на лікування, яка надається відповідно до таких вимог:

1) благодійник — фізична або юридична особа — резидент України;

2) допомога надається безпосередньо закладу охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування, у тому числі для придбання ліків (донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів, виробів медичного призначення для індивідуального користування осіб з інвалідністю);

3) одержувач допомоги — платник податку або члени його сім’ї першого ступеня споріднення, особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю або дитина, у якої хоча б один з батьків є особою з інвалідністю, дитина-сирота, напівсирота, дитина з багатодітної або малозабезпеченої родини, дитина, батьки якої позбавлені батьківських прав;

4) медичні послуги не входять до «забороненого» переліку (див. п.п. «а» п.п. 170.7.4 ПКУ);

5) одержувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних медичних послуг.

Цільова благодійна допомога на реабілітацію (п.п. «а» п.п. 170.7.4)

Без обмежень*

* Таку допомогу не включають до оподатковуваного доходу одержувача, якщо щодо неї були виконані такі умови:

1) благодійник — резидент України;

2) допомога надається безпосередньо протезно-ортопедичним підприємствам, реабілітаційним установам для компенсації вартості платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації;

3) одержувач допомоги — платник податків, визнаний особою з інвалідністю, або його дитина з інвалідністю;

4) допомога надається в розмірах, що не перекриваються виплатами з бюджетів та фонду загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування (з моменту введення системи такого страхування);

5) одержувач допомоги документально підтвердив необхідність отримання платних реабілітаційних послуг, технічних та інших засобів реабілітації.

Допомога на поховання померлого працівника (п.п. «б» п.п. 165.1.22)

6940 грн*

* Допомога на поховання в такій сумі не оподатковується, якщо вона надана роботодавцем померлого працівника за його останнім місцем роботи (у тому числі перед виходом на пенсію).

Таблиця 10. Інформація про кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних у 2022 році

Початок відпустки (місяць 2022 року)

Розрахунковий період

Кількість календарних днів у розрахунковому періоді

Кількість святкових і неробочих днів у розрахунковому періоді

(ст. 73 КЗпП)*

Кількість календарних днів, що беруть участь у розрахунку відпускних

(гр. 3 - гр. 4)**

Січень

Січень — грудень 2021 року

365

11

354

Лютий

Лютий 2021 року — січень 2022 року

365

11

354

Березень

Березень 2021 року — лютий 2022 року

365

11

354

Квітень

Квітень 2021 року — березень 2022 року

365

11

354

Травень

Травень 2021 року — квітень 2022 року

365

12

353

Червень

Червень 2021 року — травень 2022 року

365

11

354

Липень

Липень 2021 року — червень 2022 року

365

11

354

Серпень

Серпень 2021 року — липень 2022 року

365

11

354

Вересень

Вересень 2021 року — серпень 2022 року

365

11

354

Жовтень

Жовтень 2021 року — вересень 2022 року

365

11

354

Листопад

Листопад 2021 року — жовтень 2022 року

365

11

354

Грудень

Грудень 2021 року — листопад 2022 року

365

11

354

* Проєкт Закону України «Про внесення зміни до статті 73 Кодексу законів про працю України щодо встановлення святкового дня — День Української Державності» від 24.08.2021 № 5864 знаходиться на розгляді у Верховній Раді.

** Розрахунки наведені виходячи з умов, що розрахунковий період дорівнює 12 календарним місяцям, що передують місяцю, на який припадає початок відпустки. При цьому в розрахунковому періоді не було періодів, протягом яких працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався середній заробіток або зберігався частково.

Таблиця 11. Обмежуючі показники в розрахунку на день для лікарняних і декретних

Вид обмеження*

Початок тимчасової непрацездатності

Мінімальний розмір, грн/к. дн.

Максимальний розмір, грн/к. дн.

Лікарняні. Основні працівники

Спеціальне

Січень — вересень 2022 року

213,53

Жовтень — грудень 2022 року

220,11

Загальне

Січень — жовтень 2022 року

3203,02**

Листопад — грудень 2022 року

3301,58**

Допомога по вагітності та пологах. Основні працівники

Спеціальне

Січень — вересень 2022 року

213,53

427,07

Жовтень — грудень 2022 року

220,11

440,21

Загальне

Січень — вересень 2022 року

213,53

3203,02**

Жовтень 2022 року

220,11

3203,02**

Листопад — грудень 2022 року

220,11

3301,58**

* Спеціальне обмеження — для застрахованих осіб, страховий стаж яких протягом останніх 12 місяців перед настанням страхового випадку менше 6 місяців. Для інших застрахованих осіб — загальні обмеження. Детально див. «Податки & бухоблік», 2021, № 16.

** Крім того, сума лікарняних/допомоги по вагітності та пологах із розрахунку на місяць не може перевищувати максимальної величини бази нарахування ЄСВ, з якої сплачувався єдиний внесок.

Таблиця 12. Норма тривалості робочого часу на 2022 рік для П’ЯТИДЕННОГО робочого тижня* (З УРАХУВАННЯМ перенесень)

img 1

* З вихідними днями в суботу та неділю з однаковою тривалістю часу роботи за день протягом робочого тижня.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі