Теми статей
Обрати теми

Автомобіль потрапив у ДТП: відображаємо в обліку

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Незастрахований автомобіль (немає поліса КАСКО) потрапив у ДТП. Як облікувати операції, пов’язані з аварією? Які податкові наслідки такої дорожньо-транспортної пригоди? Знайдемо відповіді на ці запитання разом.

На ситуацію з автомобільною аварією поглянемо з трьох ракурсів. А саме, коли:

1) відновлюємо (ремонтуємо) автомобіль після дорожньо-транспортної пригоди;

2) ліквідовуємо повністю знищений в аварії автомобіль;

3) отримуємо компенсацію за пошкоджений автомобіль від винуватця аварії.

Ремонтуємо авто після ДТП

Бухоблік. Автомобіль згідно з п.п. 5.1.5 НП(С)БО 7 «Основні засоби» належить до основних засобів (ОЗ). Тому облік витрат на його ремонт (у тому числі й вимушений для усунення наслідків аварії) залежить від того, як виконані заходи вплинуть на майбутні економічні вигоди. Рішення про характер та ознаки здійснюваних робіт приймає керівник підприємства (п. 29 Методрекомендацій № 561*). Зазвичай

* Методрекомендації з бухобліку ОЗ, затверджені наказом Мінфіну від 30.09.2003 р. № 561.

автомобіль після аварії ремонтують, щоб повернути його до початкового робочого стану

й отримувати первісно визначену суму майбутніх економічних вигід від його використання. Витрати на проведення такого ремонту включають до складу витрат звітного періоду (п. 15 НП(С)БО 7, п. 32 Методрекомендацій № 561). Залежно від функціонального призначення автомобіля їх відображають за дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 або 94.

Якщо в процесі відновлення автомобіля після ДТП вирішили його поліпшити і це призведе до збільшення майбутніх економічних вигід, первісно очікуваних від його використання, то понесені витрати збільшать первісну вартість (п. 14 НП(С)БО 7). Але спочатку вартість таких робіт включають до складу капітальних інвестицій (п. 31 Методрекомендацій № 561). Тобто діють за тим же алгоритмом, що й при будь-якому іншому поліпшенні.

Капіталізують такі витрати за дебетом субрахунку 152 «Придбання (виготовлення) основних засобів». Після закінчення поліпшувальних заходів на суму витрат збільшують первісну вартість постраждалого в ДТП автомобіля: Дт 105 — Кт 152.

Якщо під час вимушеного ремонту замінюють компонент (частину) постраждалого в ДТП автомобіля (наприклад, двигун), тоді роблять часткову ліквідацію об’єкта ОЗ. При цьому припиняють визнавати замінену частину автомобіля, а витрати на її заміну включають до первісної (переоціненої) вартості такого об’єкта ОЗ (п. 46 Методрекомендацій № 561).

При частковій ліквідації пропорційно зменшують первісну (переоцінену) вартість і знос автомобіля відповідно на суму первісної вартості і зносу його замінюваної частини (п. 35 НП(С)БО 7). Якщо не можна визначити первісну вартість заміненої частини, її можна оцінити в сумі витрат на заміну (п. 46 Методрекомендацій № 561).

На період поліпшення п. 23 НП(С)БО 7 вимагає призупиняти амортизацію ОЗ. Тому якщо поліпшувальні заходи не вдалося завершити у межах одного місяця, без призупинення амортизації автомобіля в бухобліку не обійтися. А ось підприємства, які звітують за МСФЗ, амортизацію ОЗ не припиняють на період, коли він вибуває з активного використання (§ 55 МСБО 16 «Основні засоби»).

Податок на прибуток. Прибутковий облік ремонтів і поліпшень розбитого в ДТП автомобіля повністю підпорядковується бухобліковим правилам. Тому витрати на ремонт автомобіля зменшать фінансовий результат до оподаткування в періоді їх відображення у бухгалтерському обліку. Виняток — автомобіль невиробничого призначення. Витрати на його ремонт і поліпшення високодохідники і малодохідники-добровольці в податковому обліку не амортизують (п.п. 138.3.2 ПКУ).

На суму амортизації невиробничих ОЗ, нараховану згідно з НП(С)БО або МСФЗ, високодохідники і малодохідники-добровольці збільшують бухгалтерський фінрезультат (п. 138.1 ПКУ). Показують це коригування за рядком 1.1.1 додатка РІ до прибуткової декларації.

Також такі платники відображають збільшуючу різницю на суму витрат на ремонт, реконструкцію, модернізацію та інші поліпшення невиробничих ОЗ, включених до витрат відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ). Її відображають за рядком 1.1.4 додатка РІ. Врахуйте! Це коригування проводимо тільки щодо витрат на ремонт, які не капіталізуються.

Як ми з’ясували, НП(С)БОшники на період робіт, пов’язаних із поліпшенням пошкодженого в ДТП автомобіля, повинні призупиняти амортизацію ОЗ (п. 23 НП(С)БО 7). Для МСФЗшників такого обов’язку немає (§ 55 МСБО 16).

Як це відобразиться на податковій амортизації, якщо заходи з поліпшення виходять за межі місяця?

Підхід, який підтримують податківці (див. лист ДПСУ від 21.09.2020 р. № 3935/ІПК/99-00-05-05-02-06, БЗ 102.05), тут такий:

— якщо в бухобліку під час поліпшувальних заходів амортизацію за бухгалтерськими приписами не зупиняємо, то й у прибутковому обліку відсутні підстави її припиняти — актуально для МСФЗшників;

— якщо за бухканонами амортизацію в період проведення робіт з поліпшення не нараховуємо, то й у податковому обліку її не буде — стосується НП(С)БОшників.

Зверніть увагу! У високодохідників і малодохідників-добровольців витрати, що капіталізуються в бухобліку при поліпшенні автомобіля, вплинуть і на його податкову вартість. Тому податкову амортизацію після поліпшень розраховують виходячи з нової (збільшеної) вартості відновленого після аварії автомобіля.

ПДВ. Суми ПДВ, сплаченого (нарахованого) у складі вартості робіт (матеріалів) з ремонту/поліпшення автомобіля, включають до податкового кредиту (ПК) з ПДВ за правилами ст. 198 ПКУ. На такі суми ПДВ автосервіс повинен скласти і зареєструвати в ЄРПН податкову накладну (ПН).

Але якщо відремонтований автомобіль використовуватиметься в неоподатковуваних, пільгованих або негосподарських операціях, треба нарахувати компенсуючі податкові зобов’язання (ПЗ) з ПДВ згідно з п. 198.5 ПКУ.

Приклад 1. Службовий автомобіль адміністративного призначення потрапив у ДТП. Ремонт виконано на СТО. Вартість ремонтних робіт з відновлення автомобіля після аварії до стану, в якому він придатний для використання, — 36 тис. грн (у тому числі ПДВ — 6 тис. грн).

Таблиця 1. Ремонт автомобіля після аварії

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Перераховано СТО передоплату за роботи з ремонту автомобіля

371

311

36000

2

Відображено ПК з ПДВ (за наявності зареєстрованої ПН)

644/1

644/ПДВ

6000

641/ПДВ

644/1

6000

3

Виконано роботи з ремонту автомобіля (підписано акт виконаних робіт із СТО)

92

631

30000

4

Списано раніше відображену суму ПК з ПДВ

644/ПДВ

631

6000

5

Відображено залік заборгованостей

631

371

36000

Списуємо знищене авто

Бухоблік. Якщо автомобіль, що потрапив у ДТП, не підлягає відновленню, його треба списати з балансу. Такий об’єкт ОЗ не відповідає критеріям визнання активом з п. 6 НП(С)БО 7. Адже повністю розбите авто жодних економічних вигід підприємству більше не принесе. А за вимогами п. 33 НП(С)БО 7 об’єкт ОЗ, який перестає відповідати критеріям визнання активом, списують із балансу. Та й п. 40 Методрекомендацій № 561 однією з причин списання називає остаточне псування об’єкта ОЗ.

Підставою для списання автомобіля з балансу є Акт на списання автотранспортних засобів типової форми № ОЗ-4. Якщо об’єкти ОЗ вибувають у результаті аварії, до Акта додають копію аварійного сертифіката (п. 42 Методрекомендацій № 561).

Починаючи з наступного місяця за місяцем списання на ліквідований автомобіль припиняють нараховувати амортизацію (п. 29 НП(С)БО 7).

У місяці ліквідації об’єкт ОЗ ще амортизують

Залишкову вартість знищеного авто включають до складу інших витрат звітного періоду, в якому відбулося його вибуття (п. 29 П(С)БО 16 «Витрати»). Для цього використовують субрахунок 976 «Списання необоротних активів». Сюди ж відносять витрати, пов’язані з ліквідацією (розбиранням, демонтажем) автомобіля.

Списання автомобіля, що ліквідується, в бухобліку показують записами:

— Дт 131 — Кт 105 — на суму зносу;

— Дт 976 — Кт 105 — на залишкову вартість.

Деталі, вузли, агрегати та інші матеріали, отримані при демонтажу або розбиранні розбитого автомобіля, оприбутковують на баланс із визнанням іншого доходу (кредит субрахунку 746 «Інші доходи»). Зараховують такі цінності на рахунки обліку матеріальних запасів (п. 44 Методрекомендацій № 561).

Якщо в планах якісь отримані від розбирання розбитого авто запаси використати на власні цілі підприємства як запчастини, то їх обліковують на субрахунку 207 «Запасні частини» за ціною можливого використання.

Якщо ж мають намір продати отримані від знищеного авто матеріальні цінності, то їх оприбутковують на субрахунок 209 «Інші матеріали» за чистою вартістю реалізації, зокрема за вартістю металобрухту (п. 2.13 Методрекомендацій з бухобліку запасів, затверджених наказом Мінфіну від 10.01.2017 р. № 2).

Податок на прибуток. У малодохідних платників, які вирішили не коригувати фінансовий результат на різниці, операції з ліквідації розбитого в аварії автомобіля та оприбуткування отриманих від його розбирання запасів вплинуть на прибутковий об’єкт виключно за правилами бухгалтерського обліку.

А ось на високодохідників і малодохідників-добровольців чекають різниці, установлені пп. 138.1 і 138.2 ПКУ. Тож у періоді ліквідації автомобіля (об’єкта ОЗ групи 5) після ДТП такі платники бухгалтерський фінрезультат:

збільшують на суму залишкової вартості ліквідованого авто, визначену відповідно до НП(С)БО або МСФЗ (п. 138.1 ПКУ). Таку різницю (суму, яка списана до складу витрат записом: Дт 976 — Кт 105) показують за рядком 1.1.2 додатка РІ до декларації з податку на прибуток;

зменшують на суму залишкової вартості ліквідованого автомобіля, визначену за податковими правилами ст. 138 ПКУ (п. 138.2 ПКУ). Заносять таке коригування до рядка 1.2.2 додатка РІ до декларації.

У разі ліквідації невиробничого автомобіля фіксують тільки збільшуючу різницю за рядком 1.1.3 додатка РІ до декларації. Зменшуючого коригування тут не передбачено.

Детальніше про відображення ліквідаційних різниць у прибутковій декларації читайте в «Податки & бухоблік», 2021, № 6, с. 48.

Витрати, пов’язані з ліквідацією знищеного в аварії автомобіля (на демонтаж, розбирання тощо), на загальних підставах через бухгалтерські витрати зменшать об’єкт оподаткування податком на прибуток. А бухгалтерський дохід, відображений при оприбутковуванні отриманих у процесі розбирання запасів, навпаки, збільшить прибутковий об’єкт.

ПДВ. Для ПДВ-цілей операція з ліквідації об’єкта ОЗ прирівнюється до постачання товарів (п.п. 14.1.191 ПКУ). Тому вона підпадає під об’єкт оподаткування ПДВ згідно з п. 189.9 ПКУ. Але тут спрацьовує один важливий виняток. Адже ліквідація об’єкта ОЗ сталася через аварію, тобто внаслідок обставин непереборної сили і без згоди платника. А тому

при вимушеній ліквідації автомобіля за обставинами, не залежними від підприємства, нараховувати ПЗ з ПДВ не треба

Але за умови, якщо ви подасте податківцям документ, що підтверджує непридатність автомобіля до використання, а також акт про аварію (довідку, лист, страховий акт тощо). Таким документом може виступати Акт на списання автотранспортних засобів за типовою формою № ОЗ-4 (чи інший подібний документ).

Щоправда, як пояснив Мінфін (див. Узагальнюючу податкову консультацію, затверджену наказом Мінфіну від 03.08.2018 р. № 637), а слідом за ним і податківці (див. БЗ 101.07), подавати разом із декларацією з ПДВ акти, що підтверджують ліквідацію автомобіля — об’єкта ОЗ, не треба. Платник сам вирішує, як і коли ознайомити податківців із документами (можна копіями) на ліквідацію знищеного в ДТП автомобіля: (1) чи то за власною ініціативою одразу після його ліквідації, (2) чи то після отримання запиту від фіскалів.

При ліквідації не повністю замортизованого автомобіля компенсуючі ПЗ з ПДВ виходячи з його залишкової вартості не виникають. Про це прямо свідчить п.п. «г» п. 198.5 ПКУ.

Якщо в результаті ліквідації автомобіля отримано матеріали, запчастини, відходи, то при їх оприбуткуванні ПЗ не нараховують (п. 189.10 ПКУ). А ось потім при продажу цих запасів без нарахування ПЗ з ПДВ не обійтися. Щоправда, при постачанні до 01.01.2022 р. металобрухту діє тимчасова пільга.

Базою оподаткування служить договірна вартість, але не нижче мінбази (п. 188.1 ПКУ). За мінбазу приймають первісну вартість матеріальних цінностей, що реалізуються, тобто ту, за якою їх зарахували на відповідний субрахунок рахунка 20 у момент оприбуткування.

Приклад 2. Службовий автомобіль потрапив у ДТП, внаслідок якої він не підлягає відновленню. Первісна вартість автомобіля — 400 тис. грн, сума нарахованого зносу — 250 тис. грн, залишкова вартість — 150 тис. грн.

Витрати на ліквідацію авто становлять 10 тис. грн. Під час демонтажу автомобіля оприбутковано запчастини на суму 15 тис. грн і металобрухт вартістю 12 тис. грн.

Згодом запаси були продані. Вартість реалізації запчастин — 18 тис. грн (у тому числі ПДВ — 3 тис. грн), металобрухту — 12 тис. грн без ПДВ.

Таблиця 2. Списання автомобіля після ДТП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

Ліквідація постраждалого в ДТП авто

1

Списано суму нарахованого зносу ліквідовуваного автомобіля

131

105

250000

2

Віднесено на витрати залишкову вартість списаного автомобіля

976

105

150000

3

Відображено витрати на ліквідацію авто (різання, розбирання)

976

661, 651

10000

4

Оприбутковано запчастини, отримані від розбирання авто

209

746

15000

5

Оприбутковано металобрухт від розбирання авто

209

746

12000

Реалізація залишків розбитого авто

6

Реалізовано запчастини, отримані від розбирання авто

377

712

18000

7

Нараховано податкові зобов’язання з ПДВ

712

641/ПДВ

3000

8

Списано собівартість реалізованих запчастин

943

209

15000

9

Надійшла оплата за реалізовані запчастини

311

377

18000

10

Реалізовано металобрухт

377

712

12000

11

Списано собівартість реалізованого металобрухту

943

209

12000

12

Надійшла оплата за реалізований металобрухт

311

377

12000

Компенсація від винуватця ДТП

Хто відшкодовує? Учасниками дорожнього руху є безпосередньо фізичні особи — водії. Якщо в ДТП винен працівник, який використав автомобіль в особистих цілях, то в такому разі відшкодування шкоди лягає безпосередньо на плечі такої фізичної особи. Стягнути з працівника завдану автомобілю шкоду підприємство має право або за його добровільною згодою, або через суд.

Якщо аварія сталася під час виконання водієм своєї роботи (завдання підприємства, з яким він перебуває в трудових відносинах), у такому разі зобов’язання з відшкодування шкоди, завданої при ДТП, лягають на плечі роботодавця-юрособи. Згідно з ч. 1 ст. 1172 ЦКУ роботодавець відшкодовує шкоду, завдану його працівником під час виконання ним трудових (службових) обов’язків.

Бухоблік. Незалежно від того, хто відшкодовує шкоду: безпосередньо фізособа — винуватець ДТП або юрособа — його роботодавець, у будь-якому випадку у бухобліку суму компенсації витрат (збитків) визнають дебіторською заборгованістю з одночасним визнанням доходу (п. 19 НП(С)БО 15 «Дохід»). Визнають такий дохід за умови, що його оцінка може бути достовірно визначена (п. 5 НП(С)БО 15).

Суму відшкодування шкоди фіксують у бухгалтерському обліку у складі інших доходів: Дт 375 «Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків» — Кт 746 «Інші доходи».

Податок на прибуток. Як у малодохідників, так і у високодохідників із прибутковим обліком усе гладко — вони орієнтуються виключно на бухоблік. Жодних коригувань фінрезультату при отриманні відшкодування збитку від винуватця аварії ПКУ не передбачає.

ПДВ. Суми відшкодування шкоди не включаються до договірної (контрактної) вартості товарів/послуг. Застереження про це з 23.05.2020 р. містить п. 188.1 ПКУ. Фіскали в унісон констатують: кошти, які надходять платнику як відшкодування збитків за пошкоджене, знищене або втрачене майно, не включають до бази ПДВ-оподаткування (див. БЗ 101.07 // «Податки & бухоблік», 2020, № 72, с. 2).

У зовсім свіжій своїй консультації податківці вже прямо посилаються на п. 188.1 ПКУ (див. лист ДПСУ від 16.01.2021 р. № 212/ІПК/99-00-21-03-02-06). Там вони щодо коштів, отриманих від винуватця ДТП як компенсація завданих збитків за пошкоджене майно, доходять однозначного висновку:

якщо такі кошти є відшкодуванням шкоди, завданої платнику, то їх не оподатковують ПДВ

Хоча навіть за відсутності в п. 188.1 ПКУ згаданої норми підстав для нарахування загальнопоставних ПДВ-зобов’язань у ситуації відшкодування шкоди за розбитий в аварії автомобіль не було. Адже тут просто відсутній об’єкт оподаткування ПДВ — постачання товарів у розумінні п.п. 14.1.191 ПКУ (ср. ). При отриманні від винуватця ДТП суми відшкодування відсутній факт передачі товарів винній особі (немає продажу, обміну або дарування).

Щодо оподаткування ПДВ компенсації лізингоотримувачем витрат зі сплати лізингодавцем штрафів за порушення правил дорожнього руху (ПДД), здійснених лізингоотримувачем (у т. ч. за договорами фінансового лізингу), позиція податківців така. Якщо отримані лізингодавцем від лізингоотримувача кошти у розмірі штрафів за порушення ПДД (див. лист ДПСУ від 13.01.2021 р. № 147/ІПК/99-00-21-03-02-06):

— є складовою орендної (лізингової) плати, операція з постачання якої за п. 185.1 ПКУ — об’єкт оподаткування ПДВ, то їх оподатковують ПДВ у загальному порядку;

— розглядаються за договором як сплата штрафних санкцій, то до бази оподаткування ПДВ такі кошти не включають відповідно до абзацу шостого п. 188.1 ПКУ.

Приклад 3. Службовий автомобіль, що використовується в адміністративних цілях, потрапив у ДТП. Збиток підприємства оцінено в сумі 10800 грн. Винуватець ДТП відшкодував шкоду підприємству в повному обсязі.

Таблиця 3. Відшкодування шкоди винуватцем ДТП

№ з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума, грн

Дт

Кт

1

Відображено дохід у сумі визнаної винуватцем ДТП компенсації

375

746

10800

2

Отримано суму відшкодування шкоди від винуватця ДТП

311

375

10800

висновки

  • Якщо в бухгалтерському обліку під час поліпшувальних заходів амортизацію не зупиняємо, то й у прибутковому обліку відсутні підстави її припиняти.
  • При ліквідації знищеного авто бухгалтерський фінрезультат зменшать витрати в сумі залишкової вартості об’єкта ОЗ. Оприбутковані від розбирання авто запаси збільшать дохід.
  • Високодохідники і малодохідники-добровольці коригують бухгалтерський фінансовий результат на ліквідаційні ОЗ-різниці.
  • Кошти, отримані від винуватця ДТП як відшкодування шкоди за пошкоджений автомобіль, до бази оподаткування ПДВ не включають.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі