Теми статей
Обрати теми

Якщо зник товар у дорозі

Солошенко Людмила, податковий експерт
Як бути, якщо частина товару в дорозі загубилася і до покупця доїхав не весь товар? Кому пред’являти претензію: продавцю чи перевізнику? Як продавцю відображати реалізацію, а покупцю прибуткувати товар? Якими будуть наслідки в сторін у ПДВ-обліку? Розглянемо цю ситуацію детальніше.

Оформляємо нестачу

Якщо при прийманні виявлена невідповідність фактичної кількості або якості товарів даним, зазначеним у супровідних документах, то складають акт про приймання (п. 3.7 Методрекомендацій № 2). Для цих цілей можна використовувати акт про приймання матеріалів типової форми № М-7 (затверджений наказом Мінстату від 21.06.96 р. № 193).

Такий акт складають у двох примірниках. Перший разом із доданими до нього документами передають до бухгалтерії, а другий — відділу постачання або юридичному відділу для направлення претензії.

Оформлений акт слугує підставою:

— для обліку нормативних нестач ТМЦ (у межах норм природного убутку) при транспортуванні. Нагадаємо: при оприбуткуванні товарів суму нормативних нестач (у межах норм природного убутку), які виникли при транспортуванні, включають до первісної вартості товару, що фактично надійшов (пп. 2.2, 5.7 Методрекомендацій № 2), а також

— для пред’явлення претензії винному на суму понаднормових нестач ТМЦ (тобто нестач понад норми природного убутку або коли такі норми не встановлені).

Кому пред’являти претензію?

Якщо перевізник прийняв товар без зауважень і з його вини товар зник у дорозі, то винним завданих збитків буде перевізник. Кому він повинен компенсувати втрати?

Тут усе залежить від договірних умов, тобто від того, коли за договором переходять від продавця до покупця ризики та контроль, пов’язані з товаром: до транспортування чи після.

Якщо ризики і контроль, пов’язані з товаром, перейшли до покупця:

— до транспортування (тобто в момент передачі товару перевізникові), то в разі втрати товару в дорозі стороною, що постраждала, буде покупець (оскільки продавець у такому разі ризиків, пов’язаних із товаром при транспортуванні, не несе). Тому саме покупець пред’являтиме претензію перевізникові. Щоправда, якщо згідно з договірними умовами перевезення замовляв і оплачував продавець, то покупець може передати продавцеві право на пред’явлення претензії перевізникові, оскільки сам із перевізником жодних договірних відносин не має (детальніше про цю ситуацію див. «Податки & бухоблік», 2017, № 13, с. 19);

— після транспортування, то в разі втрати товару в дорозі стороною, що постраждала, буде продавець (оскільки саме він несе ризики, пов’язані з товаром, протягом усього строку перевезення). Тому саме продавець у такому разі пред’явить претензію перевізникові. Щоправда, другим потерпілим виявиться покупець, оскільки отримає товар меншої кількості, ніж за договором. А тому покупець може виставити продавцеві претензію і вимагати від продавця допоставити товар, якого не вистачає, або відмовитися від переданого товару і його оплати, а якщо товар оплачений — вимагати повернення коштів (ч. 1 ст. 670 ЦКУ).

Бухгалтерський облік

Облік у продавця і покупця знову ж таки багато в чому залежить від договірних умов і моменту передання ризиків та контролю на товар.

У продавця. Якщо ризики, пов’язані з товаром, передаються покупцеві:

— у момент, коли товар переданий перевізникові (відвантажений), то продавець на дату такого відвантаження відображає реалізацію товару: показує бухоблікові доходи і витрати (списує собівартість) виходячи з усієї вартості відвантаженого товару. Для продавця в цій ситуації операція продажу завершена в момент передачі товару перевізникові (вважається, що товар поставлений). Тому коригувати обсяги реалізації (доходи та витрати) через подальшу втрату товару перевізником у продавця підстав немає;

— після транспортування — у момент, коли товар переданий покупцеві, то на таку дату продавець відображає реалізацію товару (визнає доходи і витрати: Дт 361 — Кт 702 і Дт 902 — Кт 281) виходячи з вартості фактично доставлених покупцеві товарів. А на вартість товарів, утрачених при транспортуванні (Дт 947 — Кт 281), пред’являє претензію перевізникові (Дт 374 — Кт 715).

У покупця. Активи — це ресурси, контрольовані підприємством у результаті минулих подій, використання яких, як очікується, призведе до збільшення економічних вигод у майбутньому (п. 3 розд. I НП(С)БО 1).

Товари, яких не вистачає, визначенню активів не відповідають, тому прибуткувати товар, якого бракує, покупцеві не потрібно

Заборгованість за пред’явленою перевізникові/продавцеві претензією відображається проводкою: Дт 374 — Кт 63. При отриманні відшкодування робиться запис: Дт 311 — Кт 374. А якщо продавець здійснює допостачання: Дт 20, 22, 28 — Кт 374.

Податковий облік

Податок на прибуток. У податковоприбутковому обліку операції відобразяться за бухправилами. Жодних коригувань у зв’язку з виявленою нестачею, а також при отриманні відшкодування від винної особи ПКУ не передбачено.

Щоправда, винний, який відшкодовує збитки, повинен пам’ятати про збільшуючу різницю з п.п. 140.5.11 ПКУ — при відшкодуванні збитків неплатникам податку на прибуток або платникам-нульовикам. А ось коли відшкодування виплачується прибутківцю або підприємцю на загальній системі оподаткування, то збільшувати фінрезультат не потрібно.

ПДВ. За першою подією (відвантаженням або передоплатою) продавець нарахував поставні ПЗ з ПДВ виходячи з усієї вартості відвантаженого товару. І якщо ризики і контроль, пов’язані з товаром, переходять до покупця:

— у момент передачі товарів перевізникові — то зменшувати ПЗ з ПДВ через подальшу втрату товару перевізником у продавця підстав немає (оскільки постачання відбулося і завершене в момент передачі товару перевізникові). Що ж стосується покупця, то він прибуткує товар за фактичною кількістю. І пропорційно цій кількості повинен показати ПК. Як цього досягти? Для цього покупець віднесе до ПК усю суму вхідного ПДВ на підставі ПН постачальника. Нагадаємо, що ПК зберігається і за сумою вхідного ПДВ, що припадає на нестачу в межах норм природного убутку (БЗ 101.04). А ось при оприбуткуванні товару і виявленні розбіжностей на частину втраченого в дорозі товару, якого не вистачає (понад норми природного убутку), покупець нарахує компенсуючі ПЗ за п. 198.5 ПКУ;

— після транспортування — то продавцеві через втрату частини товару в дорозі доведеться частково відкоригувати раніше нараховані поставні ПЗ. Для цього продавець складе зменшуючий РК, який повинен зареєструвати покупець (див. БЗ 101.16, що діяла до 17.07.2020 р.). А також за втраченими товарами (які не будуть використані в госпдіяльності) продавець повинен компенсувати ПК, відображений при їх придбанні, шляхом нарахування компенсуючих ПЗ за п. 198.5 ПКУ. У свою чергу, в покупця вхідний ПК з ПН буде скоригований завдяки РК (а якщо нема РК, то за бухдовідкою).

Що ж стосується власне збитків, що відшкодовуються перевізником через втрату товарів при транспортуванні, то суми відшкодування шкоди згідно з п. 188.1 ПКУ не оподатковуються ПДВ. Щоправда, податківці досі висловлюються по-різному. І вважають суми відшкодування то компенсацією вартості втрачених товарів і вимагають оподатковувати їх ПДВ (лист ДПСУ від 15.12.2020 р. № 5203 /ІПК/99-00-05-06-02-06). То адекватно роз’яснюють, що кошти, які надходять як відшкодування шкоди, згідно з п. 188.1 ПКУ до бази оподаткування ПДВ не включаються (лист ДПСУ від 16.09.2020 р. № 3876/ІПК/99-00-05-06-02-06) — такий висновок податківців підтримуємо. Детальніше про це див. у статті «Відшкодування шкоди (збитків) і ПДВ».

І на завершення — приклад.

Приклад. Продавець відвантажив покупцю товар вартістю 24000 грн (у тому числі ПДВ — 4000 грн), собівартістю — 12000 грн. За договірними умовами ризики, пов’язані з товаром, переходять до покупця після транспортування. Проте фактично:

— покупцю був доставлений товар на суму 18000 грн (у тому числі ПДВ — 3000 грн), собівартістю — 9000 грн, а

— частина товару вартістю 6000 грн (у тому числі ПДВ — 1000 грн), собівартістю 3000 грн була втрачена при перевезенні.

Продавець виставив претензію на суму 6000 грн перевізнику, який відшкодував збитки. Покупець перерахував продавцю оплату за фактично отриманий товар.

В обліку будуть зроблені такі записи:

Облік пропажі товару при перевезенні

№ з/п

Зміст господарської операції

Бухгалтерський облік

Сума, грн

Дт

Кт

У продавця

1

Передано товари перевізнику

281/2*

281/1

12000

2

Нараховано ПЗ з ПДВ

643

641/ПДВ

4000

3

За доставленою покупцю частиною товарів:

— визнано дохід

361

702

18000

— списано нараховані ПЗ

702

641/ПДВ

3000

— списано собівартість

902

281/2

9000

4

За частиною товарів, що зникла:

— списано собівартість товарів, що зникли, на витрати

947

281/2

3000

— нараховано компенсуючі ПЗ

949

641/ПДВ

600

— відкориговано раніше нараховані ПЗ з ПДВ (методом «червоне сторно») після реєстрації РК

643

643/2

1000

643/2

641/ПДВ

1000

5

Пред’явлено претензію перевізнику

374

715

6000

6

Отримано компенсацію від перевізника

311

374

6000

7

Отримано оплату від покупця за фактично одержаний товар

311

361

18000

У покупця

1

Оприбутковано товар, фактично отриманий від продавця

281

631

15000

2

Відображено скоригований ПК за товаром, що надійшов:

— відображено суму ПК на підставі ПН

644/1

631

4000

641/ПДВ

644/1

4000

— скориговано (зменшено) ПК на підставі РК або бухдовідки (методом «червоне сторно»)

641/ПДВ

631

1000

3

Перераховано продавцю оплату за фактично отриманий товар

631

311

18000

У перевізника

1

Визнано претензію

948

685

6000

2

Відшкодовано збитки продавцю — стороні, що постраждала

685

311

6000

* Субрахунок 281/2 «Товари в дорозі».

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі