Теми статей
Обрати теми

Звітність ФОП-єдиноподатників

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань, Савченко Олена, налоговый эксперт, Чернишова Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
З 01.01.2021 р. звітність ФОП-єдиноподатників дещо змінилася. Тепер у єдиноподатковій декларації доведеться зазначати відомості не лише про доходи підприємця, але й про суми нарахованого ЄСВ «за себе». Про все по порядку поговоримо в цьому розділі.

4.1. Декларуємо доходи єдиноподатника

Загальні відомості

Обов’язок підприємців-спрощенців подавати до контролюючого органу податкову декларацію платника єдиного податку встановлено пп. 296.2 і 296.3 ПКУ. Форму такої декларації затверджено наказом № 578. При цьому чинною на сьогодні є редакція, затверджена наказом № 752. Вона єдина для всіх груп підприємців-спрощенців.

Основні правила подання єдиноподаткової декларації наведемо в табл. 4.1.

Таблиця 4.1. Декларація єдиноподатника: основні правила

Показник

Група платників єдиного податку

група 1

група 2

група 3

Звітний (податковий) період*

Календарний рік (абзац перший п. 294.1 ПКУ)

Календарний квартал (абзац другий п. 294.1 ПКУ)

* Для отримання довідки про доходи єдиноподатник може подати до органу ДПСУ податкову декларацію за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період. Проте подання такої декларації не звільняє його від обов’язку подання квартальної (річної) податкової декларації (п. 296.8 ПКУ).

Строки подання декларації

У загальному випадку протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) року (п.п. 49.18.3 і п. 296.2 ПКУ)*

Протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного (податкового) кварталу (п.п. 49.18.2 і п. 296.3 ПКУ)

* Виняток із цього правила становлять тільки єдиноподатники груп 1 і 2, які:

1) перевищили протягом року граничний обсяг доходу (див. табл. 1.1) та/або

2) самостійно перейшли на сплату єдиного податку за ставками, встановленими для «старшої» групи, або залишають спрощену систему у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів.

Такі єдиноподатники повинні відзвітувати у «квартальні» строки — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного кварталу (пп. 296.5.1 і 49.18.2 ПКУ).

Причому, як зазначено в абзаці третьому п.п. 296.5.1 ПКУ, подання квартальної декларації звільняє єдиноподатників груп 1 і 2 від обов’язку подавати декларацію у строк, установлений для річного звітного періоду. Проте, на наш погляд, це не стосується випадку переходу до «старшої» групи. Адже зміна групи не звільняє ФОП-спрощенця від подання єдиноподаткової декларації за наступні періоди звітного року.

Також зверніть увагу: у разі припинення підприємницької діяльності ПКУ не передбачає особливих строків подання останньої звітності єдиноподатника. Проте, на думку податківців (див. лист ДФСУ від 16.03.2018 р. № 1042/М/99-99-13-02-01-14/ІПК і роз’яснення з підкатегорії 129.02 БЗ), для спрощенців усіх груп строк подання останньої декларації — протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем останнього звітного (податкового) кварталу.

Можливість перенесення строку подання

Якщо останній день строку, встановленого для подання декларації, припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, наступний за вихідним або святковим (п. 49.20 ПКУ)

Куди подається декларація

До контролюючого органу за місцем податкової адреси єдиноподатника (п. 296.4 ПКУ). Тобто за місцем його проживання, де він узятий на облік як платник податків (п. 45.1 згаданого Кодексу)

Способи подання декларації

ПКУ передбачає три способи (п. 49.3 ПКУ):

1) особисто єдиноподатником або уповноваженою на це особою;

2) поштою з повідомленням про вручення й описом вкладення (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання декларації);

3) за допомогою засобів електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів про електронний документообіг та електронні довірчі послуги

Одиниця виміру при заповненні декларації

Грошові показники наводять у гривнях з копійками. Про це свідчить примітка «4» до декларації єдиноподатника

Мова заповнення декларації

Згідно з ч. 2 ст. 37 Закону № 2704 громадські об’єднання, політичні партії та інші юридичні особи повинні подавати податкову звітність до відповідних органів державною мовою. Державною мовою в Україні є українська (ст. 10 Конституції України, ч. 1 ст. 1 Закону № 2704). Оскільки згідно зі ст. 51 ЦКУ ФОП у процесі підприємницької діяльності «підпорядковані» нормативно-правовим актам, що регулюють діяльність юросіб (якщо інше не встановлено законом і не випливає із суті відносин), ця норма повинна поширюватися і на підприємців. Таким чином, ФОП-єдиноподатники складають податкову декларацію українською мовою

Вимоги до заповнення

1. У декларації мають бути заповнені всі обов’язкові реквізити, передбачені її формою, з перелічених у пп. 48.3 і 48.4 ПКУ. У разі виявлення порушень у заповненні обов’язкових реквізитів у прийнятті податкової декларації може бути відмовлено (п. 49.11 ПКУ).

2. Декларацію складають наростаючим підсумком з початку звітного (податкового) року (п. 296.7 ПКУ).

3. У рядках декларації, в яких відсутні показники (суми), в паперовому варіанті ставлять прочерк, а в електронному нічого не заповнюють.

4. У декларації окремо відображають доходи, які оподатковуються за основними і за підвищеними ставками (пп. 296.5.2 і 296.5.3 ПКУ).

5. Показники декларації формують на підставі первинних та інших документів, пов’язаних з обчисленням і сплатою податків та зборів, ведення яких передбачене законодавством (п. 44.1 ПКУ)

Хто підписує декларацію

Декларацію підписує сам підприємець або його представник (п.п. 48.5.2 ПКУ). За наявності печатки підпис скріплюють її відбитком (п. 48.3 ПКУ)

Як ми вже сказали, податковим (звітним) періодом для єдиноподатників груп 1 і 2 є календарний рік, а для платників єдиного податку групи 3 — календарний квартал. При цьому в загальному випадку податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа першого місяця податкового (звітного) періоду і закінчується останнім календарним днем останнього місяця податкового (звітного) періоду (п. 294.2 ПКУ). Проте так відбувається не завжди. В окремих випадках звітний період визначається по-іншому. Про них — у табл. 4.2.

Таблиця 4.2. Звітний період єдиноподатника

Ситуація

Групи ФОП-єдиноподатників

група 1

група 2

група 3

Звітний (податковий) період — загальний випадок (п. 294.1 ПКУ)

Календарний рік

Календарний квартал

Суб’єкт перейшов на сплату єдиного податку зі сплати інших податків та зборів (п. 294.3 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, що йде за наступним податковим (звітним) кварталом, у якому суб’єкта зареєстровано платником єдиного податку, і закінчується останнім календарним днем останнього місяця такого періоду

Новозареєстрований суб’єкт господарювання (п. 294.4 ПКУ)

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, наступного за місяцем, у якому підприємця зареєстровано платником єдиного податку*

Перший податковий (звітний) період розпочинається з 1-го числа місяця, в якому здійснено державну реєстрацію ФОП**

* За умови, що новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування до закінчення місяця, в якому відбулася його держреєстрація. Зауважте: у цьому випадку за період з дати держреєстрації до 1-го числа наступного місяця застосовується загальна система оподаткування.

** Якщо новозареєстрований підприємець подав заяву про обрання спрощеної системи оподаткування протягом 10 календарних днів із дня держреєстрації.

Здійснення держреєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП-єдиноподатника (п. 294.6 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом вважається період, у якому відповідним органом ДПСУ від держреєстратора отримано повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності

Зміна податкової адреси єдиноподатника (п. 294.7 ПКУ)

Останнім податковим (звітним) періодом за старою адресою вважається період, у якому платник подав заяву до органу ДПСУ про зміну податкової адреси*

* При цьому в разі зміни адреси, пов’язаної зі зміною адміністративного району, подання податкової декларації та сплата єдиного податку здійснюються за попереднім місцем податкової адреси до закінчення поточного бюджетного року, а починаючи з 1 січня наступного року — за новою податковою адресою (див. підкатегорію 107.01.01 БЗ).

Порядок заповнення декларації

Як ми вже говорили, форма декларації є єдиною для всіх груп підприємців-спрощенців.

Зауважте: якщо протягом року ви змінювали групу, в декларації необхідно заповнити розділи, призначені і для нової, і для старої вашої групи. Іншими словами, якщо ви в І кварталі працювали в групі 2, а з ІІ кварталу перейшли до групи 3, то в декларації до кінця року відображайте:

— у розділі III — показники за І квартал;

— у розділі IV — показники починаючи з ІІ кварталу (наростаючим підсумком).

А що робити, якщо виникли «перехідні» доходи — товари/послуги були продані/надані під час перебування в одній групі, а гроші за це отримані вже під час перебування в іншій групі? Податківці в одній з консультацій з підкатегорії 107.01.07 БЗ* викладали такий варіант дій:

* Її перевели до складу нечинних після чергових коригувань ПКУ, але, вважаємо, що податківці своєї думки не змінили.

— якщо першо- або другогрупник перейшов до групи 3 — він відображає такі доходи в поточній декларації в періоді фактичного отримання грошових коштів у розділі, призначеному для доходів третьогрупника (розділ IV);

— якщо третьогрупник перейшов до групи 1 або 2 — він повинен подати уточнюючу декларацію за період, у якому було відвантажено товари (надано послуги), і включити грошові кошти, що надійшли, до складу доходу, який оподатковується за ставками групи 3.

Ця думка обумовлена тим, що «перехідні» доходи, які надійшли першо- або другогрупнику, але зароблені ним у період перебування в групі 3, можуть бути отримані від діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 або 2. Тому такі доходи податківці не дозволяють відображати в розділі ІІ або ІІІ поточної декларації підприємця. Проте, на наш погляд, підстав для подання уточнюючої декларації в цьому випадку немає, оскільки жодної помилки ФОП не допустив.

А якщо при заповненні декларації допущено помилку? У такому разі потрібно звернутися до механізму виправлення помилок, прописаного в п. 50.1 ПКУ. Так, якщо помилку виявлено після подання податкової декларації за звітний період, але до закінчення граничного строку її подання за цей же звітний період, потрібно подати нову декларацію з усіма правильно заповненими показниками. При цьому проставляють відмітку в полі «Звітна нова».

Якщо ж граничний строк подання декларації за звітний період минув, виявлену помилку можна виправити одним з таких способів:

1) через уточнюючу декларацію (зі сплатою 3 % штрафу** від суми недоплати) з відміткою «Уточнююча»;

** Нагадаємо: за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 01.03.2020 р. по останній календарний день місяця (включно) закінчення «ковідного» карантину, штрафні санкції, передбачені ПКУ, не застосовуються (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

2) у поточній (звітній) декларації (зі сплатою 5 % штрафу** від суми недоплати).

Форма декларації для самовиправлення — та сама, що й для стандартної звітності.

Оскільки єдиноподатники групи 3 вже за І квартал 2021 року подають декларацію за новою формою, у табл. 4.3 детально розглянемо, що відображають у кожному з її рядків.

Таблиця 4.3. Заповнюємо єдиноподаткову декларацію: від рядка до рядка

Код поля або рядка

Назва показника / Пояснення до заповнення

«ПОДАТКОВА ДЕКЛАРАЦІЯ ПЛАТНИКА ЄДИНОГО ПОДАТКУ — ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ — ПІДПРИЄМЦЯ»

Вступна частина декларації заповнюється всіма без винятку платниками з числа ФОП-єдиноподатників. Зверніть увагу: інформація, яка наводиться в службових полях 1 — 7, належить до обов’язкових реквізитів (п. 48.3 ПКУ). За її відсутності документ утрачає статус податкової декларації (пп. 48.1 і 48.2 ПКУ)

Поле 1

Проставляють відповідну відмітку в одному з полів залежно від типу декларації:

01 «Звітна» — при поданні звітної декларації вперше;

02 «Звітна нова» — при повторному поданні декларації до закінчення граничного строку її подання за звітний період;

03 «Уточнююча» — при поданні уточнюючої декларації для виправлення виявлених помилок (граничний строк для подання декларації минув). Цей тип декларації не використовують у разі подання додатка 1 для призначення пенсії, матеріального забезпечення або страхових виплат;

04 «Довідково» — якщо декларація подається з метою отримання довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний), податковий (звітний) період, призначення пенсії, матеріального забезпечення, страхових виплат. При цьому в разі подання декларації для призначення пенсії, матеріального забезпечення або страхових виплат зазначають тип декларації «Звітна» або «Звітна нова» і додатково ставлять відмітку «Довідково». Строк подання такої декларації не регламентований. Вона не є підставою для нарахування та сплати єдиного податку і не звільняє від подання квартальної (річної) декларації

Поле 2

«Податковий (звітний) період»

Тут проставляють відмітку «Х» в одному з полів, обравши звітний період, за який складається декларація: «I квартал», «півріччя», «три квартали» або «рік».

Поле «місяць» заповнюють тільки в тому випадку, якщо подається декларація з відміткою «Довідково» в полі 1. При цьому тут зазначають номер календарного місяця (1 — 12):

— за який подається декларація — якщо вона потрібна для отримання довідки про доходи;

— у якому подається декларація — у разі призначення пенсії;

— у якому настав страховий випадок — якщо декларація подається для призначення матеріального забезпечення і страхових виплат із загальнообов’язкового державного соціального страхування.

В інших випадках це поле не заповнюють.

Якщо подається уточнююча декларація (зроблено відмітку в полі «Уточнююча»), то в полі 2 слід зазначити податковий (звітний) період, який уточнюється (див. консультацію з підкатегорії 107.01.07 БЗ*). Тобто поля 2 і 3 будуть заповнені однаково

* Зараз вона переведена до складу нечинних, але позиція податківців із цього питання навряд чи змінилася.

Поле 3

«Податковий (звітний) період, який уточнюється»

Заповнюється тільки в тому випадку, якщо ви хочете виправити помилки в деклараціях за попередні періоди, щодо яких уже минув граничний строк подання звітної декларації (у вас заповнений розділ VI декларації).

Порядок заповнення цього поля такий же, як і поля 2, з тією лише різницею, що тут зазначаємо період, який уточнюється. При цьому якщо виправлення помилки ви здійснюєте в поточній декларації (зроблено відмітку в полі «Звітна» або «Звітна нова»), у полі 2 буде зазначений поточний звітний період, а в полі 3 — звітний період, показники за який ви виправляєте.

Пам’ятайте: для уточнюючого розрахунку інформація, наведена в цьому полі, є обов’язковим реквізитом (п. 48.3 ПКУ)

Поле 4

(найменування контролюючого органу, до якого подається звітність)

Зазначають найменування органу ДПСУ за місцем проживання підприємця, до якого ФОП подає декларацію. Нагадаємо: єдиноподатники подають декларацію до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси (п. 296.4 ПКУ). При цьому для фізичної особи саме місце її проживання є податковою адресою (п. 45.1 ПКУ)

Поле 5

«Платник»

Зазначають відповідно прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) підприємця згідно з його реєстраційними документами (мається на увазі паспорт)

Поле 6

«Податкова адреса (місце проживання) платника податку», «Електронна адреса», «Телефон»

У цьому полі зазначають податкову адресу підприємця (п. 45.1 ПКУ). Також тут наводять адресу електронної пошти і номер телефону єдиноподатника

Поле 7

«Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта»

Наводять реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо особа за своїми релігійними переконаннями відмовилася від його отримання і має відмітку в паспорті, то замість цього номера зазначають серію (за наявності) та номер паспорта ФОП

Поле 8

«Особливі відмітки»

Проставляють відмітку «Х» у відповідному полі:

8.1 — якщо підприємець подає декларацію за останній податковий (звітний) період, на який припадає дата держреєстрації припинення;

8.2 — якщо підприємець подає декларацію за останній податковий (звітний) період, у якому здійснено перехід на загальну систему оподаткування.

При поданні декларації в таких випадках єдиноподатник звільняється від обов’язку подання декларації у строк, визначений для річного податкового (звітного) періоду (п.п. 296.5.1 ПКУ)

I. ЗАГАЛЬНІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Розділ І містить загальну інформацію про єдиноподатника

Поле 9

«Фактична чисельність найманих працівників у звітному періоді (осіб)»

Тут слід зазначати максимальну (найбільшу) кількість працівників за будь-який з місяців звітного періоду (див. консультацію в підкатегорії 107.01.07 БЗ). Тобто тут наводять найбільшу кількість найманих працівників, які одночасно перебували в трудових відносинах з ФОП у звітному періоді. При цьому не враховують працівників, які перебувають у відпустці у зв’язку з вагітністю та пологами та у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею передбаченого законодавством віку, а також мобілізованих працівників (п.п. 291.4.1 ПКУ)

Поле 10

«Види підприємницької діяльності у звітному періоді»

Зазначають код і назву (згідно з КВЕД-2010) для кожного з видів госпдіяльності, які підприємець фактично здійснював у звітному періоді (див. консультацію в підкатегорії 107.01.07 БЗ). Причому якщо підприємець здійснював заборонені або не зазначені в Реєстрі ЄП види діяльності, вони також наводяться в цьому полі

II. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ПЕРШОЇ ГРУПИ

Заповнюють єдиноподатники групи 1 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 2 і 3, які протягом року перебували в групі 1. Показники наводять наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн.»

Зазначають суми єдиного податку, які підлягають сплаті підприємцем. У формі декларації зазначено, що такі суми наводять у грн. Проте вважаємо, що за аналогією з іншими показниками декларації ці суми потрібно показувати в гривнях з копійками.

Зверніть увагу: спрощенці групи 1 платять єдиний податок щомісячно у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ). Незважаючи на це, в декларації авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал (без щомісячного розбиття).

Нагадаємо: у 2021 році єдиноподатники групи 1 не сплачують авансові внески із січня по травень (включно) за умови, що вони не порушують умов перебування в цій групі (п. 529 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Таким чином, за І квартал авансові внески вони відображати в декларації не будуть, а в ІІ кварталі покажуть авансовий внесок тільки за один місяць — червень.

Для заповнення цього поля не важливо, платите ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображають нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати. Про це говорили податківці в консультації з підкатегорії 107.01.07 БЗ. І хоча зараз вона переведена до складу нечинних, навряд чи думка податківців із цього питання змінилася

01

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 1 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)»

Зазначають суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого єдиноподатником групи 1 від дозволених видів діяльності за звітний рік у сумі не більше 167 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — не більше 1002000 грн). Суму перевищення показують у рядку 02

02

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюють у разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі, що перевищує 167 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 1002000 грн);

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в Реєстрі ЄП;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених для єдиноподатників видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 1 відповідно до п.п. 1 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %.

Пам’ятайте: якщо першогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення (п.п. 296.5.1 ПКУ). Про інші наслідки порушення умов роботи на єдиному податку див. у підрозділі 1.3

III. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ДРУГОЇ ГРУПИ

Заповнюють підприємці групи 2 (у загальному випадку за підсумками року), а також єдиноподатники груп 1 і 3, які протягом року працювали в групі 2. Показники наводять наростаючим підсумком з початку року

«Щомісячні авансові внески, грн., коп.»

Зазначають суми єдиного податку (у гривнях з копійками), які підлягали сплаті підприємцем. Спрощенці групи 2 платять єдиний податок щомісячно авансовим внеском у строк не пізніше 20-го числа (включно) поточного місяця (п. 295.1 ПКУ). Незважаючи на це, як і у випадку з єдиноподатниками групи 1, у декларації авансові внески відображають загальною сумою за кожен квартал (без щомісячного розбиття). Для визначення квартальної суми щомісячний авансовий внесок множать на 3. Якщо, наприклад, у якомусь кварталі в підприємця була відпустка (або лікарняний) і він був звільнений від сплати єдиного податку за один місяць на підставі п. 295.5 ПКУ, то в такому кварталі зазначають суму, що дорівнює щомісячному авансовому внеску, помноженому на 2. Для заповнення цього поля не має значення, платите ви єдиний податок щомісячно чи здійснюєте передоплату за квартал (півріччя, рік). Тут відображають нараховані авансові внески незалежно від їх фактичної сплати (див. роз’яснення з підкатегорії 107.01.07 БЗ)

03

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період відповідно до статті 292 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України (згідно з підпунктом 2 пункту 291.4 статті 291 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України)»

Зазначають суму доходу (у гривнях з копійками), отриманого єдиноподатником групи 2 за звітний період від дозволених видів діяльності, в сумі, що не перевищує 834 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 5004000 грн). Суму перевищення показують у рядку 04

04

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Рядок 04 заповнюють у випадку, якщо за звітний рік отримано дохід:

— у сумі, що перевищує 834 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 5004000 грн);

— від підприємницької діяльності, не зазначеної в Реєстрі ЄП;

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених для єдиноподатників видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ;

— від здійснення діяльності, не сумісної з перебуванням у групі 2 єдиного податку відповідно до п.п. 2 п. 291.4 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %. Пам’ятайте: якщо другогрупник перевищив граничну суму доходу, він подає декларацію за підсумками кварталу, в якому сталося таке перевищення (п.п. 296.5.1 ПКУ). Про інші наслідки порушення умов роботи на єдиному податку див. у підрозділі 1.3

IV. ПОКАЗНИКИ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЛЯ ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ТРЕТЬОЇ ГРУПИ

Заповнюють підприємці групи 3, а також єдиноподатники груп 1 і 2, які протягом року перебували в групі 3. Показники відображають наростаючим підсумком з початку року

05

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 3 %»

Заповнюють третьогрупники-«ПДВшники», які платять єдиний податок за ставкою 3 %. Тут зазначають суму доходу (в гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, які не заборонені для спрощеної системи. Суму доходу відображають без ПДВ. Сюди включають дохід не більше 1167 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — не більше 7002000 грн). Суми перевищення наводять у рядку 07

06

«Обсяг доходу за звітний (податковий) період, що оподатковується за ставкою 5 %»

Заповнюють третьогрупники-«безПДВшники», які платять єдиний податок за ставкою 5 %. Зазначають суму доходу (в гривнях з копійками), отриманого за звітний період від усіх видів діяльності, які не заборонені для спрощеної системи. Тут відображають суму доходу не більше 1167 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — не більше 7002000 грн). Усе, що зверху, включають до рядка 07

07

«Обсяг доходу, що оподаткований за ставкою 15 відсотків (згідно з пунктом 293.4 статті 293 глави 1 розділу XIV Податкового кодексу України), у звітному (податковому) періоді»

Заповнюють у разі, коли за звітний рік отримано дохід:

— у сумі, що перевищує 1167 розмірів МЗП, установленої на 1 січня податкового (звітного) року (у 2021 році — 7002000 грн);

— при здійсненні негрошових розрахунків (бартер, залік заборгованостей тощо);

— від здійснення заборонених видів діяльності, перелічених у п. 291.5 ПКУ.

Усі ці доходи оподатковують за ставкою 15 %

V. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПО ЄДИНОМУ ПОДАТКУ

Заповнюють єдиноподатники всіх груп наростаючим підсумком з початку року. Не заповнюється при поданні декларації з відміткою в полі «Довідково»

08

«Загальна сума доходу за звітний (податковий) період (сума значень рядків 01 + 02 + 03 + 04 + 05 + 06 + 07)»

Розраховують за формулою, зазначеною в назві рядка

09

«Сума податку за ставкою 15 % ((рядок 02 + рядок 04 + рядок 07) х 15 %)»

Розраховують за формулою, зазначеною в назві рядка

10

«Сума податку за ставкою 3 % (рядок 05 х 3 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи в групі 3 з ПДВ. Суму податку визначаємо за формулою, наведеною в назві рядка

11

«Сума податку за ставкою 5 % (рядок 06 х 5 %)»

Заповнюється тільки для періоду роботи в групі 3 без ПДВ. Суму податку визначають за формулою, наведеною в назві рядка

12

«Нараховано всього за звітний (податковий) період (рядок 9 + рядок 10 + рядок 11)»

Розраховують за формулою, зазначеною в назві рядка

13

«Нараховано за попередній звітний (податковий) період (значення рядка 12 декларації попереднього звітного (податкового) періоду)»

Зазначають суму єдиного податку, нарахованого за минулий звітний період календарного року, з урахуванням уточнень, які були проведені протягом звітного кварталу за періоди поточного року. Авансові платежі з єдиного податку спрощенців груп 1 і 2 тут не показують. При поданні декларації за перший звітний період календарного року цей рядок не заповнюється

14

«Сума єдиного податку, яка підлягає нарахуванню та сплаті до бюджету за підсумками поточного звітного (податкового) періоду (рядок 12 - рядок 13)»

Розраховують за формулою, зазначеною в назві рядка. Цю суму слід перерахувати протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації (п. 295.3 ПКУ). Для єдиноподатників груп 1 і 2 тут стоятиме прочерк (в електронній формі рядок не заповнюється), якщо у звітному періоді в них не було доходу, з якого необхідно сплатити єдиний податок за ставкою 15 %

VI. ВИЗНАЧЕННЯ ПОДАТКОВИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ У ЗВ’ЯЗКУ З ВИПРАВЛЕННЯМ САМОСТІЙНО ВИЯВЛЕНИХ ПОМИЛОК

Цей розділ призначений для самостійного виправлення підприємцем помилок, допущених у поданих раніше деклараціях, щодо яких минув граничний строк подання.

Згідно з п. 50.1 ПКУ такі помилки можуть бути виправлені одним з таких способів:

1. Через уточнюючу декларацію (у полі 1 проставляється тип «Уточнююча»). У такій декларації наводять правильні дані (тобто показники з урахуванням проведених виправлень) за той період, який уточнюється. При цьому додатково заповнюється розділ VI.

2. У поточній декларації. При цьому в її розділах II — V відображають дані за звітний період, а в розділі VI — суму збільшення (зменшення) податкового зобов’язання у зв’язку з виправленням помилки за один з попередніх звітних періодів.

Зверніть увагу: якщо помилка виявлена до закінчення граничного строку подання єдиноподаткової звітності і виправляється шляхом подання декларації зі статусом «Звітна нова», розділ VI не заповнюється!

Крім того, цей розділ не заповнюють при поданні декларації з позначкою в полі «Довідково»

15

«Сума єдиного податку, яка підлягала перерахуванню до бюджету, за даними звітного (податкового) періоду, в якому виявлена помилка (рядок 14 відповідної декларації)»

Показують суму єдиного податку з рядка 14 декларації за період, за який виправляють помилки. Тобто в цьому рядку наводять неправильно розраховану суму податкового зобов’язання з єдиного податку, яка уточнюється

16

«Уточнена сума податкових зобов’язань за звітний (податковий) період, у якому виявлена помилка»

Зазначають правильну суму єдиного податку, яку слід було сплатити за підсумками періоду, що виправляється

17

«Збільшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 > рядка 15)»

Заповнюють, якщо помилка призвела до заниження податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, в якому її допущено (тобто значення рядка 16 більше, ніж значення рядка 15). Тут відображають суму, на яку збільшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: додатне значення різниці між показниками рядків 16 і 15. Суму недоплати слід перерахувати до подання уточнюючої декларації (якщо виправлення відбувається через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (якщо виправлення здійснюється в декларації за звітний період)

18

«Зменшення суми, яка підлягала перерахуванню до бюджету (рядок 16 - рядок 15, якщо рядок 16 < рядка 15)»

Заповнюють, якщо помилка призвела до завищення податкового зобов’язання з єдиного податку в періоді, в якому її допущено (тобто значення рядка 16 менше, ніж значення рядка 15). Тут відображають суму, на яку зменшено податкове зобов’язання звітного періоду, що виправляється. А саме: додатне значення різниці між показниками рядків 15 і 16

19

«Сума штрафу, яка нарахована платником податку самостійно у зв’язку з виправленням помилки % (рядок 17 х 3 % або 17 х 5 %)»

Заповнюють тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнено рядок 17). Тут у назві рядка до спеціального поля вписується розмір штрафу залежно від способу самовиправлення:

— при виправленні через уточнюючу декларацію — «3 %»;

— при виправленні через поточну декларацію — «5 %».

У самому рядку зазначають суму самоштрафу, нарахованого на суму недоплати єдиного податку, наведену в рядку 17. Нагадаємо: штраф слід сплатити до подання уточнюючої декларації (при самовиправленні через уточнюючу декларацію) або разом з поточним зобов’язанням (при самовиправленні в декларації за звітний період). Але ще раз зауважимо: за порушення податкового законодавства, вчинені в період з 01.03.2020 р. по останній календарний день місяця (включно) закінчення «ковідного» карантину, штрафні санкції, у тому числі при самовиправленні, не застосовуються (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ)

20

«Сума пені, яка нарахована платником податку самостійно відповідно до підпункту 129.1.3 пункту 129.1 статті 129 глави 12 розділу II Податкового кодексу України»

Цей рядок може бути заповнений тільки в тому випадку, коли мала місце недоплата єдиного податку (заповнено рядок 17). Тут зазначають суму пені, розраховану відповідно до чинної редакції п.п. 129.1.3 ПКУ. Пеню визначають за кожен календарний день прострочення сплати грошового зобов’язання (включаючи день погашення), починаючи з 91-го календарного дня, наступного за останнім днем граничного строку сплати податкового зобов’язання, виходячи зі 100 % річних облікової ставки НБУ, що діє на кожен такий день (абзац третій п. 129.4 ПКУ). Водночас пеня не нараховується протягом періоду дії «ковідного» карантину (п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ)

VII. ВИЗНАЧЕННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ІЗ СПЛАТИ ЄДИНОГО ВНЕСКУ ЗА ДАНИМИ ЗВІТНОГО (ПОДАТКОВОГО) ПЕРІОДУ

У загальному випадку цей розділ заповнюють тільки при поданні єдиноподаткової декларації за рік. Адже пп. 296.2 і 296.3 ПКУ наказують зазначати відомості про суми нарахованого і сплаченого ЄСВ тільки у складі річної декларації з єдиного податку (детальніше див. у підрозділі 4.2)

21

«Сума єдиного внеску, яка підлягає сплаті на небюджетні рахунки, за даними звітного (податкового) періоду (рядок Усього графа 4 розділу 9 додатка 1)»

Тут зазначають суму (у гривнях з копійками) нарахованого ЄСВ «за себе». Її беруть з рядка «Усього» графи 4 розділу 9 додатка 1

«Доповнення до податкової декларації (заповнюється і додається відповідно до пункту 46.4 статті 46 глави 2 розділу II Податкового кодексу України) на арк.»

Заповнюється, якщо фізособі-єдиноподатнику, керуючись п. 46.4 ПКУ, потрібно подати доповнення до декларації, складені в довільній формі. Таке доповнення (за його наявності) вважається невід’ємною частиною декларації

«До декларації додається»

1

Додаток 1 «Відомості про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску»

Тут проставляють відмітку «Х», якщо разом із декларацією подається додаток 1 (детальніше див. у підрозділі 4.2)

4.2. Звітуємо з ЄСВ «за себе»

Згідно з п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону № 2464 єдиноподатники — платники ЄСВ зобов’язані подавати інформацію з ЄСВ «за себе» у складі звітності з єдиного податку у строки й у порядку, що визначені ПКУ. Таку ж вимогу для платників єдиного податку груп 1 і 2 встановлює п. 296.2 ПКУ, а для єдиноподатників групи 3 — п. 296.3 цього Кодексу.

Відомості про суми нарахованого ЄСВ «за себе»* відображають у додатку 1 до єдиноподаткової декларації**. Давайте поглянемо, в яких випадках і в які строки він подається.

* Нагадаємо: інформацію щодо ЄСВ за найманих працівників подають до контролюючого органу щоквартально за допомогою Податкового розрахунку, затвердженого наказом № 4.

** До 01.04.2021 р. Звіт з ЄСВ «за себе» підприємці-єдиноподатники подають за формою додатка 5 до Порядку № 435.

Звітний період для спрощенців груп 1 і 2 у загальному випадку — календарний рік. Строк подання декларації — протягом 60 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного року. Разом з річною декларацією єдиноподатники груп 1 і 2 подають додаток 1 (п. 296.2 ПКУ).

А що з єдиноподатниками групи 3?

ФОП — спрощенці групи 3 зобов’язані подавати відомості про суми ЄСВ «за себе» (додаток 1) за календарний рік у складі єдиноподаткової декларації за IV квартал (п. 296.3 ПКУ). Тобто додаток 1 до єдиноподаткової декларації спрощенці групи 3 подають протягом 40 календарних днів, наступних за останнім календарним днем звітного IV кварталу.

Це був загальний випадок. Але є й винятки. Так, у «квартальні» строки повинні відзвітувати єдиноподатники груп 1 і 2, які (пп. 296.5.1 і 49.18.2 ПКУ):

1) перевищили протягом року граничний обсяг доходу (див. табл. 1.1) та/або

2) самостійно перейшли до «старшої» групи єдиноподатників або залишають спрощену систему у зв’язку з переходом на сплату інших податків та зборів.

На таких же строках подання декларації наполягають податківці й у разі держреєстрації припинення підприємницької діяльності єдиноподатників (див. лист ДФСУ від 16.03.2018 р. № 1042/М/99-99-13-02-01-14/ІПК і роз’яснення з підкатегорії 129.02 БЗ, що діяло до 01.01.2021 р.).

І тут виникає запитання: чи потрібно таким ФОП подавати додаток 1 до квартальної єдиноподаткової декларації? На жаль, ані в ПКУ, ані в Законі № 2464 чіткої відповіді немає. Давайте спробуємо розібратися.

Як ви вже знаєте (див. табл. 4.1), згідно з п.п. 296.5.1 ПКУ подання квартальної декларації в перелічених вище випадках звільняє спрощенців груп 1 і 2 від обов’язку подавати декларацію у строк, установлений для річного звітного періоду. Причому, як ми вже згадували раніше, це звільнення не діє в разі переходу до «старшої» єдиноподаткової групи. Тому, вважаємо, подавати додаток 1 до квартальної декларації в разі такого переходу не потрібно. Спрощенець, перебуваючи в новій групі, подасть у загальному порядку річну єдиноподаткову декларацію разом із додатком 1.

Зовсім інша річ, якщо єдиноподатник переходить на загальну систему оподаткування або відбувається держреєстрація припинення підприємницької діяльності. У цих випадках іншої можливості відзвітувати з ЄСВ у спрощенця не буде. Тому саме у квартальній декларації слід заповнити додаток 1.

При цьому нагадаємо: сплатити ЄСВ у разі держреєстрації припинення підприємницької діяльності або переходу на загальну систему оподаткування потрібно протягом 10 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку подання звітності, яка містить інформацію про ЄСВ за останній звітний період (абзац п’ятий п.п. 8 п. 2 розд. IV Інструкції № 449).

Також додаток 1 подається для призначення пенсії, матеріального забезпечення або страхових виплат. У цих випадках обов’язково зазначається тип декларації «Звітна» або «Звітна нова» і додатково проставляється відмітка «Довідково». Запам’ятайте: подання таких декларацій не звільняє єдиноподатника від подання декларації у строк, установлений для річного (квартального) звітного періоду.

За загальним правилом відзвітувати з ЄСВ «за себе» в додатку 1 до єдиноподаткової декларації повинні всі ФОП, які весь звітний рік або його частину працювали на єдиному податку. При цьому не має значення, вели вони підприємницьку діяльність чи ні.

Виняток — ФОП, які весь звітний рік були звільнені від сплати ЄСВ «за себе» на підставах, зазначених у підрозділі 3.1 (див. с. 62), і не виявили бажання стати платниками ЄСВ на умовах добровільної участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування. Такі підприємці звітувати з ЄСВ «за себе» не повинні.

Якщо ж ФОП-спрощенець був платником ЄСВ частину звітного року, базу нарахування ЄСВ проставляють по місяць (включно), у якому з’явилися підстави для звільнення.

Крім того, подавати додаток 1 не потрібно в разі, якщо єдиноподаткова декларація подається до органу ДПСУ для отримання довідки про доходи.

висновки

  • Звітним (податковим) періодом для єдиноподатників груп 1 і 2 у загальному випадку є календарний рік, а для платників єдиного податку групи 3 — календарний квартал.
  • Якщо підприємець протягом року змінював групу, в декларації необхідно заповнити розділи, призначені і для нової, і для старої єдиноподаткової групи.
  • Усі ФОП-єдиноподатники, незалежно від групи, звітують з ЄСВ у складі річної декларації з єдиного податку.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі