Теми статей
Обрати теми

Проценти на користь нерезидентів: у лещатах тонкої капіталізації

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Податки & бухоблік Жовтень, 2021/№ 85
Друк
Високодохідні платники податку на прибуток і малодохідники-добровольці, що нараховують проценти за борговими зобов’язаннями перед нерезидентами, при визначених у ПКУ умовах проводять коригування фінрезультату. Правила розрахунку збільшуючої процентної різниці з п. 140.2 ПКУ з 01.01.2021 змінилися. Подробиці і деталі ми з вами зараз обговоримо.

Умови для різниць

Чи потрібно взагалі при нарахуванні процентів визначати податкові різниці, залежить від низки умов. Перераховані вони в п. 140.2 ПКУ (див. рисунок).

img 1

Умови проведення коригувань за процентами

Тож насамперед тестують на умови, за яких спрацьовують обмеження для процентних витрат:

1) чи запозичено щось у нерезидентів (будь-яких — як пов’язаних осіб, так і непов’язаних)? Якщо є боргові зобов’язання тільки перед резидентами, то нараховані за ними проценти не відсікають через правило тонкої капіталізації (п. 140.2 ПКУ). Тобто отримувачем процентів має неодмінно бути нерезидент. А тому, наприклад, проценти за кредитами від резидентів під обмеження з п. 140.2 ПКУ взагалі не потрапляють. За такими процентами процентні різниці не рахують. І сам розмір боргових зобов’язань у такому разі взагалі жодної ролі не відіграє.

Під борговими розуміють зобов’язання за будь-якими кредитами, позиками, депозитами, операціями РЕПО, зобов’язання за договорами фінансового лізингу та іншими запозиченнями незалежно від їх юридичного оформлення (п. 140.1 ПКУ). Запозиченнями п. 3 НП(С)БО 31 «Фінансові витрати» вважає позики, векселі, облігації, а також інші види короткострокових і довгострокових зобов’язань, на які нараховуються відсотки;

2) наскільки великі ці запозиченнячи перевищують вони величину власного капіталу в 3,5 раза? Причому для цього порівняння беруть усереднені (середньоарифметичні — тобто на початок і на кінець звітного податкового періоду з урахуванням процентів з п. 140.3 ПКУ) величини боргових зобов’язань і власного капіталу (п. 140.2 ПКУ). Власний капітал з бухпогляду — це різниця між активами і зобов’язаннями (п. 3 розд. І НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»), тобто підсумок розділу I пасиву Балансу (ряд. 1495).

Якщо відповіді на обидва запитання ствердні (тобто обидві умови дотримуються), то запускається процентна збільшуюча різниця. Якщо ж хоча б одна з двох умов не виконується, її не застосовують.

Зверніть увагу! За перехідною нормою п. 53 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ правила обліку процентів, передбачені абзацом першим п. 140.2 ПКУ, застосовують з 1 січня 2021 року до всіх кредитів, позик та інших боргових зобов’язань, що виникли за операціями з нерезидентами та які обліковуються на балансі платника станом на 01.01.2021. Тому починаючи з поточного звітного року збільшуюче процентне коригування застосовують і до тих процентів, які нараховані на отримані до 2021 року запозичення від непов’язаних нерезидентів.

Загалом високодохідники і малодохідники-добровольці, у яких

сума боргових зобов’язань (у тому числі процентів за ними) перед нерезидентами перевищує суму власного капіталу більш ніж у 3,5 раза,

розраховують процентні різниці (див. БЗ 102.07 і роз’яснення ЦМУ ДПС по роботі з ВПП // cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/499077.html).

А ось фінансові установи та лізингові компанії правила тонкої капіталізації взагалі не застосовують (п. 140.2 ПКУ). Також під процентне нерезидентське коригування з п. 140.2 ПКУ не потрапляють проценти:

— визнані такими, що не відповідають принципу «витягнутої руки» згідно зі ст. 39 ПКУ (детальніше про них трохи нижче);

— нараховані на користь іноземних банків і деяких міжнародних фінансових організацій.

Як порахувати різницю?

Про те, як розрахувати процентне збільшуюче коригування, говорить абзац перший п. 140.2 ПКУ. За його оновленими правилами в розрахунку суми збільшуючого коригування беруть участь показники податкової і фінансової звітності. А ось до 01.01.2021 брали дані тільки із фінансової звітності.

За новим механізмом фінансовий результат до оподаткування збільшують на суму перевищення (Сперев) нарахованих у бухобліку процентів за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями перед нерезидентами (СП) над 30 % суми об’єкта оподаткування податком на прибуток (ООПП), фінансових витрат за даними фінзвітності (ФВ) і амортизаційних відрахувань (АВ) за даними податкової звітності звітного (податкового) періоду, в якому відбувається нарахування процентів.

Мовою формул це виглядає так:

Сперев = СП - (ООПП + ФВ + АВ) х 0,3.

Тобто сьогодні нерезидентські процентні витрати обмежені 30 % (замість колишніх 50 %). При цьому два показники (прибутковий об’єкт та амортизацію) визначають виходячи з даних податкової звітності за період нарахування процентів. І тільки щодо фінвитрат орієнтуються на фінзвітність (ряд. 2250 гр. 3 ф. № 2).

Збільшуючу різницю сформує перевищення (Сперев) нарахованих за звітний період нерезидентських процентів (СП) над 30-процентним лімітом нерезидентських процентних витрат — сумою обмеження, встановленого п. 140.2 ПКУ. У результаті «зайва» частина процентів, нарахованих на користь нерезидентів, збільшить прибутковий об’єкт. Для такої процентної різниці відведений рядок 3.1.1 додатка PІ до декларації з податку на прибуток.

При цьому якщо 30 % лімітна планка (тобто друга частина формули після підсумування всіх трьох показників: ООПП + ФВ + АВ) вийде від’ємною, то вся сума нерезидентських процентів утворює суму перевищення (Сперев) і збільшує фінрезультат (п. 140.2 ПКУ).

Важливо! Об’єкт оподаткування податком на прибуток (ООПП) для цілей збільшуючого процентного коригування визначають без урахування (п. 140.2 ПКУ):

податкових збитків минулих звітних років (ряд. 3.2.4 додатка PI до декларації з податку на прибуток) та

процентної податкової різниці, яку, власне, й розраховують (ряд. 3.1.1 додатка PI).

Тому, щоб обчислити збільшуюче процентне коригування, спочатку попередньо визначаємо прибутковий об’єкт (із ряд. 04 декларації), який збільшуємо на величину від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих років з рядка 3.2.4 додатка РІ. Потім з урахуванням отриманого показника (ООПП) розраховуємо нерезидентську процентну різницю (Сперев) і заносимо її до рядка 3.1.1 додатка РІ. І вже після цього визначаємо прибутковий об’єкт оподаткування, який і зазначаємо в рядку 04 декларації з податку на прибуток.

Приклад 1. Високодохідник вписується в умови для проведення збільшуючого процентного коригування з п. 140.2 ПКУ.

Розрахунок нерезидентської процентної різниці за даними трьох кварталів 2021 року наведений у табл. 1.

Таблиця 1. Розрахунок збільшуючої процентної різниці

з/п

Показник

Буквене позначення

Джерело інформації

Сума,

грн

1

Нараховані в бухобліку проценти за кредитами, позиками та іншими борговими зобов’язаннями з нерезидентами (крім процентів, що підлягають капіталізації)

СП

Оборот за Дт 792 — Кт 951, 952

40000

2

Попередньо розрахований об’єкт оподаткування податком на прибуток без урахування процентної різниці з рядка 3.1.1 додатка РІ

ООПП

Розрахункова величина

ряд. 04 декларації

10000

3

Від’ємне значення прибуткового об’єкта минулих податкових (звітних) років

Ряд. 3.2.4

додатка PI

20000

4

Фінансові витрати за даними фінансової звітності

ФВ

Ряд. 2250 гр. 3

ф. № 2

50000

5

Амортизаційні відрахування за даними податкової звітності

АВ

Ряд. 1.2.1

додатка PI

30000

6

Сума перевищення, на яку збільшують фінрезультат: 40000 грн - (10000 грн + 20000 грн + 50000 грн + 30000 грн) х 0,3 = 7000 грн

Сперев

ряд. 1 - (ряд. 2 + ряд. 3 + ряд. 4 + ряд. 5) х 0,3

7000

Капіталізовані проценти

Для розрахунку збільшуючої процентної різниці ПКУ вимагає вести окремий облік (1) капіталізованих нерезидентських процентів*, тобто тих, які за НП(С)БО або МСФЗ включають до собівартості необоротного активу (п.п. 138.3.2 ПКУ), і (2) їх подальшої амортизації.

* Детальніше про те, хто і коли капіталізує фінансові витрати, читайте в «Податки & бухоблік», 2020, № 85, с. 16.

Головна ідея такого окремого обліку капіталізованих процентів полягає ось у чому:

1) на суму нерезидентських процентів, що підлягають капіталізації, не збільшують бухфінрезультат до моменту введення відповідного необоротного активу в експлуатацію (п. 140.2 ПКУ). Адже у звітному періоді нарахування такі проценти не впливають на фінрезультат (Дт 951, 952 — Кт 684, Дт 151, 152 — Кт 951, 952). Тому в періоді капіталізації нерезидентські проценти не враховують при розрахунку податкової різниці за п. l40.2 ПКУ;

2) у періоді нарахування амортизації відповідних об’єктів основних засобів (ОЗ) капіталізовані проценти враховують у показнику Сперев (п. 140.1 ПКУ) в сумі, що вплинула на фінрезультат (тобто у розмірі частки амортвідрахувань, що припадає на такі проценти). Точніше, до суми процентних витрат, нарахованих протягом звітного періоду за операціями з нерезидентами (СП), поступово (у періодах нарахування амортизації) додають частку амортвідрахувань, що припадає на суму таких капіталізованих процентів у складі вартості необоротного активу до моменту введення його в експлуатацію (п. 140.2 ПКУ).

Приклад 2. Високодохідник у червні 2021 року ввів в експлуатацію об’єкт ОЗ (будівля офісу) первісною вартістю 1500000 грн, у тому числі капіталізовані нерезидентські проценти — 30000 грн. Амортизують об’єкт ОЗ прямолінійним методом виходячи зі встановленого строку корисного використання 25 років починаючи з липня 2021 року.

Таблиця 2. Розрахунок капіталізованих процентів для різниці з п. 140.2 ПКУ

з/п

Показник

Сума,

грн

1

Величина капіталізованих нерезидентських процентів у складі первісної вартості об’єкта ОЗ (будівлі офісу)

30000

2

Установлений строк корисного використання об’єкта ОЗ, міс.:

25 років х 12 міс. = 300 міс.

300 міс.

3

Щомісячна сума амортизації нерезидентських процентів:

30000 грн : 300 міс. = 100 грн

100

4

Сума амортизаційних відрахувань нерезидентських процентів, що збільшує показник СП при розрахунку збільшуючої різниці за 3 квартали 2021 року:

100 грн х 3 міс. = 300 грн

300

Проценти і ТЦУ

Якщо процентні витрати виникають за контрольованими операціями (п. 39.2 ПКУ), то спрацьовують ТЦУ-правила ст. 39 ПКУ.

Як тоді уживаються ТЦУшне коригування і процентна різниця з п. 140.2 ПКУ? Адже і те, й інша покликані відсікти «зайві» нерезидентські проценти. Механізм тонкої капіталізації «розрулює» цю ситуацію так.

При перевищенні процентних витрат за контрольованими операціями над рівнем, визначеним за принципом «витягнутої руки», різницю з п. 140.2 ПКУ:

застосовують тільки до процентів у рамках рівня «витягнутої руки» за результатами звітного (податкового) року;

не застосовують щодо процентів, що не відповідають принципу «витягнутої руки» згідно зі ст. 39 ПКУ. Тут спрацьовує ТЦУ-коригування з п.п. 140.5.2 ПКУ.

Тобто насамперед відкидають проценти, що не відповідають «витягнутій руці», — вони підпадають під ТЦУ-правила ст. 39 і п.п. 140.5.2 ПКУ (ср. ). А до ринкового залишку застосовують механізм тонкої капіталізації (п. 140.2 ПКУ).

Але зрозуміти, чи є операція контрольованою, можна виключно за підсумками звітного року. Тому в податкових періодах протягом року, судячи з усього, до всієї суми нерезидентських процентів на повну треба застосовувати вимоги п. 140.2 ПКУ. Розведемо проценти на ТЦУ-частину і частину, що підпорядковується п. 140.2 ПКУ, лише за річною декларацією.

висновки

  • Процентне коригування застосовують, тільки якщо сума боргових зобов’язань за операціями з нерезидентами перевищує власний капітал більш ніж у 3,5 раза.
  • Збільшуючу різницю формує перевищення нарахованих нерезидентських процентів над 30 % прибуткового об’єкта, збільшеного на бухоблікові фінвитрати та податкову амортизацію.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі