Теми статей
Обрати теми

Дешеві продажі під час війни

Нестеренко Максим, податковий експерт
Контроль за цінами — невід’ємна складова воєнного стану (див.: i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2022/march/issue-21/article-119882.html). Необґрунтоване завищення цін на деякі товари під час війни цілком можна прирівняти до мародерства. Однак сьогодні ми будемо говорити про випадки, коли війна спричинила не завищення, а навпаки — зниження цін. Коли таке можливо і як це обліковувати? З’ясуємо!

Зниження цін під час війни

Загальновідомо, що війна — це руйнування, зубожіння та смерть. Усі ці явища вкрай несприятливі для бізнесу. Ті суб’єкти господарювання, які не припинили повністю свою діяльність, так чи інакше шукають, як адаптуватися до нових умов. Зокрема, одним із інструментів такої адаптації може бути суттєве зниження цін на той продукт, який продає суб’єкт господарювання. Назвемо найбільш типові причини, якими зазвичай обумовлене зниження цін.

Знижка. Суб’єкт господарювання цілеспрямовано і добровільно приймає рішення знизити ціни на свою продукцію. Мотивація тут очевидна — війна супроводжується режимом економії, тому чимало покупців скорочують свої витрати усюди, де це тільки можливо. Чимало клієнтів відмовляються від товарів і послуг, які вони раніше купували.

Аби утримати хоча б частину своїх колишніх клієнтів, компанія пропонує їм купувати свої товари чи послуги з великими знижками. Можливо, навіть нижче собівартості. Звичайно, про прибуток за таких обставин можна забути. Але це краще, ніж повністю втратити клієнтів.

Уцінка. Чималій кількості суб’єктів господарювання війна завдала матеріальних збитків. Пошкоджено офісні, виробничі та складські приміщення. Як наслідок, товари чи готова продукція могли частково або повністю зіпсуватися.

Звичайно, коли товар знищений чи непридатний до використання за прямим призначенням, його можна лише списати. Але якщо дефекти незначні, товар можна уцінити і продати за уціненою вартістю.

Бухгалтерський облік

В бухобліку добровільний і примусовий продаж товарів за заниженими цінами відображаються однаково — як продаж зі знижкою. Натомість уцінка відображається за своїми, окремими правилами. Тож є сенс розглянути облік окремо в кожному з випадків.

Облік у цінах закупівлі. Якщо облік товару ведеться у закупівельних цінах, надання знижки перед продажем ніяк на бухобліку не відображається. Знижка стає наочною лише тоді, коли товар чи послугу продають за заниженими цінами. Тобто в бухобліку відображається стандартна реалізація (Дт 361 — Кт 701/702/703) і списання собівартості реалізації (Дт 901/902/903 — Кт 26/281/23).

Окрема розмова — якщо знижка надається за вже проданими товарами чи послугами (так звана ретро-знижка). Тоді в бухобліку за фактом надання знижки робимо проводку Дт 704 — Кт 361. Зменшення податкових зобов’язань з ПДВ рекомендуємо відображати проводками Дт 704 — Кт 643/2 і Дт 643/2 — Кт 641/ПДВ. Перша проводка робиться за фактом складання зменшуючого РК, а друга — за фактом його ЄРПН-реєстрації. Робити ці проводки слід методом «червоне сторно».

В подальшому бухоблік буде залежати від того, яким чином знижка впливає на остаточний розрахунок. Якщо повертаємо покупцю зайво сплачені гроші, тоді робимо проводку Дт 361 — Кт 311, а якщо на суму знижки ви робите додаткове постачання, тоді: Дт 361 — Кт 701/702/703 і Дт 901/902/903 — Кт 26/281/23.

Облік у цінах продажу. Якщо облік товару ведеться у цінах продажу, тоді знижка відображається в бухобліку вже на етапі, коли її надано. Для цього на суму наданої знижки, зменшуємо суму торговельної націнки на той товар, на який ця знижка надається. Якщо ж плануємо продавати товар нижче собівартості, тоді усю торговельну націнку списуємо проводкою Дт 285 — Кт 282.

В подальшому реалізація відбувається вже з урахуванням наданої знижки. Тобто робимо проводки Дт 301 — Кт 702 (на суму, за яку фактично продано товар) і Дт 902 — Кт 282 (на суму балансової вартості). Відповідно, при продажу нижче балансової вартості сформується збиток. Якщо після знижки залишається торговельна націнка, сума реалізованої торговельної націнки списується проводкою Дт 285 — Кт 282.

Уцінка до ЧВР. Уцінка запасів ґрунтується на залізному правилі бухобліку, згідно з яким запаси обліковуються на балансі за найменшою з двох оцінок — балансовою вартістю або чистою вартістю реалізації (п. 24 НП(С)БО 9 «Запаси»). Чиста вартість реалізації — це очікувана ціна реалізації запасів в умовах звичайної діяльності за вирахуванням очікуваних витрат на завершення їх виробництва та реалізацію (п. 4 НП(С)БО 9).

Зверніть увагу: при уцінці ідеться не про знижку (тобто продажну вартість), а саме про зменшення балансової вартості ваших товарів внаслідок того, що зменшилась економічна вигода від них (п. 25 НП(С)БО 9). Уцінку при обліку в закупівельних цінах (за первісною вартістю) відображають проводкою Дт 946 — Кт 26/281*. Стосовно обліку в цінах продажу, то там уцінка відображається так само. Хіба що перед цим потрібно списати суму торговельної націнки проводкою Дт 285 — Кт 282. А вже потім робити проводку Дт 946 — Кт 282 на суму уцінки (п. 27 НП(С)БО 9).

* Основні засоби уцінюються проводкою Дт 975 Кт 10, якщо вони раніше не дооцінювалися. Якщо дооцінювалися (Дт 10 Кт 411), в межах цієї дооцінки уцінка відображається проводкою Дт 411 Кт 10, а проводка Дт 975 Кт 10 робиться лише на решту суми уцінки.

Податок на прибуток

Податковоприбутковий облік продажів зі знижкою у платників податку на прибуток — цілком бухобліковий. Тобто податком на прибуток від операцій з дешевого продажу оподатковується лише позитивний бухфінрезультат. Якщо ж результат від продажу товарів зі знижкою буде від’ємний, зазначена операція узагалі не оподатковуватиметься податком на прибуток. Тому що від операції платник не отримає прибутку і оподатковувати, по суті, буде нічого. Інша справа, що збиток від операції зіграє на зменшення загального фінрезультату. Тому операція зі збиткового продажу по факту зменшить об’єкт оподаткування податком на прибуток.

Щодо уцінки, то якщо ідеться про уцінку активів, які відображалися як запаси, то все також за бухобліком. Тобто уцінка збільшує витрати, а вже згодом продаж уцінених товарів упливатиме на податковоприбутковий облік за бухобліковими правилами. Те ж саме стосується і малодохідників, які уцінюють основні засоби і при цьому не рахують різниці. Тобто вплив на об’єкт оподаткування теж буде суто бухобліковий.

Якщо ж уцінюються активи, які обліковувалися як основні засоби (п.п. 14.1.138 ПКУ), високодохідники (і малодохідники-добровольці) визначають податкову амортизацію без врахування переоцінки (п.п. 138.3.1 ПКУ). І визначають збільшуючу різницю на суму уцінки, що попала до витрат, та амортизаційні різниці, а при подальшому продажу таких активів — продажні (пп. 138.1, 138.2 ПКУ). Тобто при продажу уцінених основних засобів бухфінрезультат збільшується на суму залишкової вартості за даними бухобліку (яка вже уцінена) і зменшується на податкову залишкову вартість (в якій уцінку не враховано).

Єдиний податок

На єдиноподатковий облік ані знижки, ані уцінки товарів ніяк не впливають. Доходом єдиноподатника (у тому числі спец-єдиноподатника за ставкою 2 %) буде лише сума коштів, яка зайшла на його рахунок і в касу (п. 292.1 ПКУ). А от уцінка основних засобів на єдиноподатковий облік вплинути може. Адже доходом від продажу таких активів** є різниця між сумою отриманих коштів і їх залишковою балансовою вартістю (п. 292.2 ПКУ). Тож якщо ви будете продавати уцінені основні засоби, доходом буде різниця між сумою отриманих коштів та вже переоціненою (зменшеною) балансовою вартістю.

** За умови якщо між введенням в експлуатацію і продажем пройшло більше 12 місяців.

Головна особливість, про яку потрібно пам’ятати єдиноподатникам, — вони повинні уникати при дешевих продажах будь-яких негрошових розрахунків (бартер, взаємозалік тощо). Адже на єдиному податку такі форми розрахунків заборонені (п. 291.6 ПКУ). Якщо ж ідеться просто про продаж зі знижкою, але за гроші — це просто означає менше доходу. Але це не заборонено.

ПДВ

Знижка. На ПДВ-обліку звичайна знижка ніяк не відображається. Адже базою оподаткування ПДВ є договірна вартість (п. 189.1 ПКУ), а у випадку зі звичайною знижкою ця вартість від початку буде зниженою. Інша справа — знижка, надана на вже проданий товар. В такому випадку до ПН, складеної при продажу за первісною договірною ціною, потрібно скласти РК. Як його складати? Тут усе залежить від умов, на яких надавалася знижка. При цьому можливі два варіанти.

Варіант 1. Зниження ціни і повернення решти коштів. За таких обставин продавець надає ту саму кількість товару (чи послуг), але за меншою ціною. При такому варіанті потрібно скласти РК-101, в якому першим рядком обнулити постачання за первісною ціною. Коригування проводиться у графах 9 і 10, при цьому первісна ціна зазначається у графі 9 зі знаком «мінус». Водночас другим рядком у РК-101 прописуємо у графі 10 ту ж кількість, а у графі 9 — ціну зі знижкою і зі знаком «плюс»***.

*** На жаль, такий варіант під час воєнного стану майже напевне призведе до проблем зі зменшенням податкових зобов’язань. Адже без зареєстрованого РК зменшити податкові зобов’язання навіть під час воєнного стану не вийде п. 322 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ дозволяє на підставі первинних документів без ЄРПН-реєстрації відображати лише податковий кредит.

Варіант 2. Зниження ціни і постачання додаткової кількості. В такому випадку одночасно змінюється як ціна, так і кількість поставлених товарів. Тому складаємо РК-104, в якому першим рядком анулюємо первісну ціну і кількість, а другим рядком — зазначаємо правильні. При цьому коригування відбувається у графах 7 і 8: у першому рядку у графі 7 зазначаємо первісну кількість зі знаком «мінус», а у другому рядку зазначаємо зі знаком «плюс» нову кількість (графа 7) і ціну (графа 8).

При продажу зі знижкою важливо пам’ятати про правило мінбази (п. 188.1 ПКУ). Тобто для придбаних товарів чи послуг база оподаткування не може бути нижче ціни придбання, а для самостійно виготовлених — не може бути нижче звичайної ціни. Для необоротних активів мінбазою є залишкова вартість, що склалася на початок місяця, в якому відбувся продаж. Тож якщо знижка призвела до того, що договірна вартість нижча, ніж мінбаза — при продажу донараховуємо ПДВ до рівня мінбази. Для цього на додачу до звичайної ПН має складатися ще й мінбазна (з типом причини «15»).

Уцінка. Уцінка активів для ПДВ-обліку сама по собі значення не має. Навіть якщо активи придбано з ПДВ, компенсувати податковий кредит не потрібно. Адже призначення активів від уцінки ніяк не змінюється — це оподатковувані операції і господарська діяльність. Крім того, уцінка не є постачанням у розумінні п.п. 14.1.191 ПКУ. Тому п. 198.5 ПКУ не застосовується (БЗ 101.07)****.

**** Див.: i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2021/june/issue-49/article-115436.html

А от при подальшому продажі уцінених товарів на мінбазу потрібно зважати. Адже мінбаза від уцінки не змінюється і не зменшується синхронно з уцінкою. Наприклад, за придбаними уціненими товарами, мінбазою все одно буде первісна ціна придбання. Якщо уцінені товари буде продано за ціною, нижчою, ніж мінбаза — доведеться нараховувати мінбазний ПДВ. Водночас для необоротних активів мінбазою буде балансова вартість, що склалася на початок місяця продажу. Тож тут уцінка матиме прямий вплив на мінбазу.

Приклад. В результаті обстрілу відбулася пожежа в магазині й на складі підприємства. Облік в магазині ведеться за цінами продажу, на складі за цінами закупівлі. Обстрілами було пошкоджено: (1) в магазині товарів на суму 6000 грн (закупівельна вартість, без ПДВ і торговельної націнки); (2) на складі на суму 7000 грн. Усього в магазині зберігалося товарів на суму 30000 грн (закупівельна вартість, без ПДВ і торговельної націнки), на складі — 90000 грн. Середній рівень торговельної націнки на усі товари 25 %. Після обстрілів прийнято рішення: (1) списати повністю непридатних товарів на суму 1000 грн у магазині і 3000 грн на складі; (2) уцінити решту пошкоджених товарів на 40 % від закупівельної вартості; (3) знизити торговельну націнку на вцілілі товари в магазині до рівня 5 %.

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн

дебет

кредит

1

Списано зіпсовані внаслідок обстрілів товари:

— на складі

947

281

3000*

— в магазині

947

282

1000*

2

Списано торговельну націнку на суму зіпсованих товарів, які знаходилися в магазині (1000 х 25 %)

285

282

250

3

Проведено уцінку решти пошкоджених товарів:

— на складі (7000 - 3000) х 40 %

946

281

1600

4

— в магазині (6000 - 1000) х 40 %

946

282

2000

5

Списано повністю торговельну націнку уцінених товарів, які знаходилися в магазині (5000 х 25 %)

285

282

1250

6

Продано уцінені товари за чистою вартістю реалізації:

— в магазині (6000 - 1000) - 2000

301

702

3000

702

641/ПДВ

500

902

282

3000

949

641/ПДВ

500**

— зі складу (7000 - 3000) - 1600

361

702

2400

702

641/ПДВ

400

902

281

2400

949

641/ПДВ

400**

7

Проведено зниження націнки решти товарів у магазині:

(30000 - 6000) х (25 % - 5 %)

285

282

4800

8

Продано уцінені товари в магазині

(30000 - 6000) + 5 % х (30000 - 6000)

301

702

25200

702

641/ПДВ

4200

902

282

24000

285

282

1200

949

641/ПДВ

600***

* Компенсуючий ПДВ при списанні знищених війною товарів не нараховують (п. 321 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

** Донараховано ПДВ до рівня мінбази (ціни придбання згідно з п. 188.1 ПКУ), яка до уцінки складала 5000 грн. і 4000 грн відповідно.

*** Зниження націнки до рівня 5 % призвела до того, що ціна продажу без ПДВ становила 21000 грн, в той час як мінбаза (ціна придбання) — 24000 грн.

Що ж, обліковувати дешеві продажі не так вже й складно. Але сподіваємося, що вам цей хід знадобиться лише для маркетингових цілей, а не як вимушений крок до збереження бізнесу.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі