Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Звітуємо про працевлаштування осіб з інвалідністю за (не)новою формою

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Податки & бухоблік Лютий, 2022/№ 11
Друк
Для певних категорій роботодавців установлено норматив робочих місць працевлаштування осіб з інвалідністю. Про його виконання чи невиконання слід відзвітувати до 1 березня року, що йде за звітним. Хто повинен виконувати цей норматив? Чому він дорівнює? За якою формою звітувати та як її заповнювати? Відповіді на перелічені запитання надамо в цій статті.

Місія — виконати

Норматив робочих міcць для працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено для роботодавців, у яких середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП) облікового складу за рік склала 8 чи більше осіб.

А якщо роботодавець — ФОП, то він теж зобов’язаний виконувати норматив? Так. Для підприємців винятків немає. Щоправда, у виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю вони можуть зарахувати себе, якщо мають інвалідність (абзац другий п. 7 Інструкції № 591*).

* Інструкція щодо заповнення форми звітності № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю», затверджена наказом Мінсоцполітики від 27.08.2020 № 591.

Чому дорівнює норматив робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю? Його розмір залежить від СКШП за рік, працевлаштованих у роботодавця (ст. 19 Закону № 875**). Якщо цей показник:

** Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 21.03.91 № 875-XII.

від 8 до 25 осіб, то норматив 1 робоче місце;

від 25 осіб і більше 4 % від СКШП за рік.

Ну, а якщо СКШП за рік не добігла 8 осіб, то роботодавцю виконувати норматив не потрібно.

До речі, розраховують СКШП відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28.09.2005 № 286. Проте швидше і без нервів вам допоможе розрахувати цей показник «Податки & бухоблік», 2020, № 77, с. 15.

Зараховуємо на виконання

Інвалідний норматив розраховуємо самостійно.

На виконання нормативу враховуємо осіб з інвалідністю, що працевлаштовані за основним місцем роботи

При цьому не має значення:

група інвалідності;

— зайнятість (повний/неповний робочий час) працівника з інвалідністю. Зверніть увагу: навіть якщо такому працівнику встановлено неповний робочий час, на виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю зараховуємо його як повну одиницю;

— досягли такі особи пенсійного віку чи ні (див. лист Фонду від 08.08.2007 № 1/8-81).

Якщо протягом 2021 року:

— прийнято на роботу особу з інвалідністю, то її зараховуємо на виконання нормативу робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю з дати працевлаштування;

— працівнику встановлена інвалідність, то його враховуємо у норматив з дати встановлення інвалідності (див. лист Мінсоцполітики від 17.10.2019 № 17976/0/2-19/29).

Чим підтвердиш?

Якщо роботодавець враховує працівника на виконання нормативу, то він повинен мати підтвердження того, що працівник є особою з інвалідністю. Для цього згодиться отримана від працівника копія:

— пенсійного посвідчення (посвідчення отримувача державної соціальної допомоги, що виплачується замість пенсії);

— копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією. Форма № 157-1/0 затверджена наказом МОЗ від 30.07.2012 № 577.

А от індивідуальна програма реабілітації інваліда (ІПР) не є документом про стан здоров’я. Тому навіть якщо працівник з інвалідністю не надав її, за наявності документів, що підтверджують його статус особи з інвалідністю, роботодавець має право включити такого працівника у виконання нормативу.

Звітуємо

Минулорічна звітна кампанія заявила про себе зміною форми звіту про виконання нормативу просто посередині періоду, відведеного для її подання. У результаті частина роботодавців встигла відзвітувати за однією формою, а решта — за іншою. ☺

Цього року Мінсоцполітики вирішило повторити свій «подвиг».

01.02.2022 набув чинності наказ Мінсоцполітики від 13.10.2021 № 589, яким у формі звітності та в Інструкції № 591 слова «Фонду соціального захисту інвалідів» було замінено словами «Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю». Зміни косметичні, але заповнюючи форму № 10-ПОІ (річна) «Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю», затверджену наказом Мінсоцполітики від 27.08.2020 № 591, зверніть увагу на її «шапку». Там має бути зазначено, що вона подається до Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю.

Важливо! Якщо ви вже прозвітували до 01.02.2022 за старою формою (з урахуванням змін, унесених наказом Мінсоцполітики від 08.12.2020 № 821), то нічого перездавати не потрібно.

Звіт за формою № 10-ПОІ за 2021 рік слід подати не пізніше 1 березня 2022 року

Роботодавці — юрособи, що мають відокремлені підрозділи, подають зведений Звіт за формою № 10-ПОI з урахуванням підрозділів. Тобто працівників, які працевлаштовані у таких підрозділах, уключає до своєї звітності головне підприємство. Яким чином буде виконано норматив — за рахунок головного підприємства, за рахунок його відокремлених підрозділів чи порівну, — тут не важливо. Головне, щоб у цілому норматив було виконано.

Пройдемося реквізитами форми.

Заголовна та заключна частини. Адресну частину звіту (найменування роботодавця, його місцезнаходження та адресу) та сітку кодів заповнюємо за даними ЄДРПОУ.

Підписує звіт керівник (власник).

Таблична частина звіту. Її заповнення наведемо в таблиці нижче.

Таблична частина форми № 10-ПОІ. Пояснення щодо заповнення

Код рядка

Що вказуємо?

01

У графі 1 вказуємо СКШП за 2021 рік (у цілих одиницях). Тут деталізації немає

02

У графі 1 зазначаємо СКШП з інвалідністю за 2021 рік (у цілих одиницях). Цей показник розраховуєте так само, як і СКШП усіх працівників. Тільки враховуєте осіб з інвалідністю, для яких місце роботи у вас є основним.

Далі, у графах 2 — 13 наводимо розподілені дані СКШР з інвалідністю за 2021 рік.

Спочатку у графах 2 та 3 деталізуємо за статтю (чоловіки — графа 2, жінки — графа 3)

Потім, щоб життя малиною не здавалося, розподіляємо осіб з інвалідністю та рахуємо СКШП з інвалідністю за 2021 рік залежно від статі та:

фактичного місяця проживання (у місті або ж у сільських населених пунктах та селищах міського типу). Зверніть увагу: не прописка тут рулить, а саме фактичне місце проживання;

віку (від 18 до 35 років (графи 8, 9), від 36 до 60 років (графи 10, 11) та понад 60 повних років (графи 12, 13)).

Увага! Цілком нормально, якщо загальне значення показника графи 1 рядка 02 не буде збігатися з сумою розподілених показників граф 2 і 3 рядка 02 (або граф 4 — 7 рядка 02 чи граф 8 — 13 рядка 02). Такі розходження пов’язані з округленням показників

03

Розраховуємо та зазначаємо норматив (у цілих одиницях). Якщо у роботодавця СКШП за 2021 рік:

— від 8 до 25 осіб, то показник рядка 03 = 1;

— 25 осіб і більше, то показник рядка 03 = показник графи 1 рядка 01 х 0,04.

Увага! Якщо у результаті розрахунку отримуєте не ціле число, застосовуєте таке правило округлення до цілого: якщо після коми число від 1 до 4, округлюємо в бік зменшення, від 5 до 9 — у бік збільшення (п. 9 Інструкції № 591)

04

Проставляємо в тис. грн фонд оплати праці штатних працівників, урахованих у графі 1 рядка 01 Звіту, за 2021 рік.

Складові фонду оплати праці визначаємо відповідно до Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держстату від 13.01.2004 № 5. Тож, наприклад, лікарняні, допомога по вагітності та пологах, допомога по частковому безробіттю до річної суми зарплати і, відповідно, до рядка 04 потрапити не повинні.

Зауважимо, що Інструкція № 591 не містить вказівок стосовно того, як округлювати дані цього рядка. На думку Мінсоцполітики, суму фонду оплати праці слід вказувати в тис. грн з двома знаками після коми (див. лист від 21.10.2019 № 18162/0/2-19/29)

05

Проставляємо результат розрахунку за формулою:

ряд. 05 = ряд. 04 х 1000 : ряд. 01.

Інструкція № 591 не містить вказівок про те, як зазначати дані цього рядка. На практиці традиційно вказували в гривнях з двома знаками після коми

06

Якщо ви не виконали норматив (рядок 02 менше рядка 03), тут зазначаєте суму адміністративно-господарських санкцій (далі — АГС).

Для роботодавців із СКШП (див. графа 1 рядок 01):

— від 8 до 15 осіб, ряд. 06 = (1 × (ряд. 05 : 2));

— від 15 до 25 осіб, ряд. 06 = 1 × ряд. 05;

— 25 та більше осіб, ряд. 06 = (ряд. 03 - ряд. 02) × ряд. 05.

Увага! Бюджетні установи (ч. 1 ст. 20 Закону № 875) та неприбуткові підприємства, установи, організації, які повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів (див. лист Фонду від 10.10.2019 № 02/21-796/05-02) АГС не сплачують. Тож цей рядок не заповнюють.

Також вважаємо, що цей рядок не повинні заповнювати роботодавці, які (1) створили (виділили) робочі місця для працевлаштування осіб з інвалідністю, (2) проінформували вчасно про це центр зайнятості шляхом подання форми № 3-ПН, проте центр зайнятості не направив їм потрібну кількість осіб з інвалідністю, або направив, але вони відмовилися від запропонованої роботи, або ця робота їм була протипоказана згідно з висновками МСЕК. У такому випадку немає вини роботодавця в невиконанні нормативу. Отже, і АГС до нього застосовуватися не повинні

Заповнену та підписану форму № 10-ПОІ або відносимо на папері у відділення Фонду за місцезнаходженням роботодавця, або направляємо поштою рекомендованим листом.

Датою надходження Звіту буде:

— дата подання згідно з відміткою Фонду на бланку — якщо Звіт подавався особисто;

— дата на поштовому штемпелі — якщо Звіт відправлений поштою.

А ось варіант подання в електронній формі досі недоступний.

Звіту замало. Несіть ще…

Якщо з підрозділами. Якщо кількість підрозділів змінилася, разом зі Звітом треба подати оновлені відомості про підрозділи (додаток до форми № 10-ПОI).

Неприбутківці. Вони подають до Фонду копію рішення про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Якщо Звіт подаєте особисто, то разом із копією несете його оригінал.

Якщо ж Звіт відправляєте поштою, то копію рішення треба посвідчити нотаріально.

Госпоб’єднання. Якщо вони створені відповідно до ст. 19 Закону № 875 (до складу яких входять підприємства, організації громадських об’єднань осіб з інвалідністю), то подаєте перелік документів, наведений у п. 3 Порядку працевлаштування*.

* Порядок подання.., звітів про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, затверджений постановою КМУ від 31.01.2007 № 70.

+ на місцях. Не скрізь, але трапляється, що на місцях працівники Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю при прийнятті звіту просять надати:

— список осіб з інвалідністю, яких зарахували у виконання нормативу;

— копії документів, що підтверджують інвалідність осіб, включених до нормативу.

Тож перед тим як нести Звіт до Фонду, краще уточнити, які документи, окрім Звіту, бажають бачити працівники саме вашого Фонду. Ну, а якщо ви вперше йдете здаватися, вам також знадобляться документи для реєстрації.

Якщо перший раз

Роботодавці, у яких уперше виник обов’язок виконати норматив, зобов’язані зареєструватися у відділенні Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю за своїм місцезнаходженням. Реєструють новачків у Фонді в період з 1 січня до 1 лютого.

Проте більшість, щоб два рази не бігати, реєструються одночасно з поданням Звіту. Адже відповідальності за несвоєчасну реєстрацію у Фонді соціального захисту осіб з інвалідністю немає.

Якщо ви серед таких роботодавців, то візьміть із собою заяву про реєстрацію за формою, затвердженою наказом Мінпраці від 14.03.2007 № 98, та виписку/витяг з ЄДР.

Якщо маєте відокремлені підрозділи, підготуйте відомості про такі підрозділи за формою, наведеною в додатку до Інструкції № 591 (ср. ).

Установи, що повністю утримуються за рахунок бюджетних коштів, надають ще й копію рішення про внесення до Реєстру неприбуткових установ та організацій.

Відповідальність

АГС за невиконання нормативу. Їх слід сплатити самостійно до 15 квітня 2022 року.

У разі несвоєчасної сплати санкцій нараховується пеня. Її обчислюють виходячи зі 120 % річних облікової ставки НБУ, що діяла на момент сплати, нарахованої на повну суму недоїмки за весь строк її існування (тобто за кожен календарний день прострочення) (ст. 20 Закону № 875).

Контролює виконання інвалідного нормативу Держпраці (ч. 8 ст. 19 Закону № 875). А ось спори, що можуть виникнути в разі невиконання цього нормативу, вирішуються Фондом соцзахисту осіб з інвалідністю або в судовому порядку.

Увага! У постанові від 21.02.2011 № 21-9а11 (див. reyestr.court.gov.ua/Review/14405504) Верховний Суд України дійшов висновку, що право на стягнення несплачених добровільно сум АГС у судовому порядку виникає в контролюючого органу з 16 квітня відповідного року.

На ці правовідносини поширюється строк звернення до суду, встановлений КАСУ.

Аналогічні висновки були зроблені Верховним Судом, наприклад, у постановах від 08.08.2019 у справі № 809/1931/16 // reyestr.court.gov.ua/Review/83552872 та від 06.11.2020 у справі 160/8707/19 // reyestr.court.gov.ua/Review/92691934.

Таким чином, якщо роботодавець відмовляється добровільно сплачувати санкції (пеню),

Фонд повинен встигнути звернутися до адміністративного суду в 3-місячний строк з моменту виникнення підстав для пред’явлення вимог зі сплати

Це випливає з приписів ч. 2 ст. 122 КАСУ.

Тож якщо Звіт про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю за 2021 рік було подано, але санкції не сплачено, з 16 квітня 2022 року розпочнеться 3-місячний строк, протягом якого Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю може звернутися до адміністративного суду з вимогою про стягнення з роботодавця суми санкцій.

Увага! Розглядаючи справи, суди сходяться в тому, що АГС не можуть застосовуватися до роботодавця, що вжив усіх залежних від нього заходів з працевлаштування осіб з інвалідністю на створені ним робочі місця (див., наприклад, постанову Третього апеляційного адмінсуду від 13.01.2021 у справі № 160/7061/20 // reyestr.court.gov.ua/Review/94100481).

Що мається на увазі під отими «заходами»? Це:

1) створення (виділення) робочих місць для працевлаштування осіб з інвалідністю відповідно до встановленого нормативу;

2) інформування Служби зайнятості про наявність вакансій, на які ви готові працевлаштувати таких осіб. Таке інформування здійснюється шляхом подання інформації за формою № 3-ПН.

Адмінштраф. За невиконання нормативу працевлаштування осіб з інвалідністю, неподання Звіту про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю ст. 1881 КУпАП передбачено адмінвідповідальність. Це штраф на посадових осіб підприємств та ФОП-роботодавців у сумі від 170 до 340 грн.

Вищезгадані порушення можуть виявити в ході перевірки інспектори праці. Вони ж і складуть протокол про адміністративне правопорушення.

Рішення про накладення адміністративного штрафу згідно зі ст. 1881 КпАП ухвалює суд.

Увага! Фонд соцзахисту осіб з інвалідністю наполягає, що своєчасна сплата АГС не є підставою для звільнення від адмінвідповідальності (див. лист Фонду від 10.10.2019 № 02/21-796/05-02).

висновки

  • Норматив працевлаштування осіб з інвалідністю встановлено для роботодавців, у яких СКШП облікового складу за 2021 рік склала 8 чи більше осіб.
  • Звіт про зайнятість і працевлаштування осіб з інвалідністю за формою № 10-ПОІ за 2021 рік слід подати до Фонду соцзахисту осіб з інвалідністю не пізніше 1 березня 2022 року.
  • 01.02.2022 до форми № 10-ПОІ були внесені зміни.
  • АГС за невиконання нормативу слід сплатити самостійно до 15 квітня 2022 року.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі