Теми статей
Обрати теми

Усе про річний ПДВ-перерахунок

Альошкіна Наталя, податковий експерт
ПДВ-звітність останнього місяця року «обтяжується» річним ПДВ-перерахунком. Але роблять цей перерахунок не всі платники ПДВ, а лише ті, хто протягом 2021 року одночасно здійснював оподатковувані і неоподатковувані* операції. Як правильно провести такий перерахунок, як розрахувати коефіцієнт, які обороти беруть участь у розрахунку, як відобразити перерахунок у бухобліку і заповнити ПДВ-декларацію? Про це наша стаття.

* До неоподатковуваних податком належать операції, які не є об’єктом оподаткування та/або звільнені від оподаткування (листи ДФСУ від 07.08.2015 № 29163/7/99-99-19-03-02-17, № 29168/7/99-99-19-03-02-17).

У чому суть річного ПДВ-перерахунку? Протягом року платник компенсує вхідний ПДВ шляхом нарахування розподільчих ПЗ за допомогою коефіцієнта антиЧВ, розрахованого виходячи з обсягів операцій, здійснених у попередньому календарному році. А якщо протягом попереднього календарного року неоподатковуваних операцій не було, то застосовують коефіцієнт антиЧВ, розрахований за фактичними даними обсягів постачань першого звітного періоду, в якому в поточному році задекларовані неоподатковувані ПДВ операції (див. «Якщо неоподатковувані операції виникли/зникли з середини року» цього номера). За підсумками поточного року фактичні обсяги оподатковуваних і неоподатковуваних операцій будуть іншими. Тому суму розподільчих ПЗ, нарахованих протягом року, необхідно перерахувати (п. 199.4 ПКУ, лист ДПСУ від 21.10.2021 № 3961/ІПК/99-00-21-03-02-06). Для цього необхідно

узгодити суму таких розподільчих ПЗ з фактичною часткою використання товарів, робіт і послуг в неоподатковуваній діяльності поточного року

Загальний алгоритм

Річний ПДВ-перерахунок здійснюється в останньому місяці року. У цілому можна виділити чотири етапи:

(1) розраховуємо коефіцієнт антиЧВ за 2021 рік. Цей же коефіцієнт використовуватимемо для нарахування ПЗ згідно з п. 199.1 ПКУ за товарами/послугами, необоротними активами (НА) подвійного призначення за звітні періоди наступного року (п. 199.2 ПКУ);

(2) здійснюємо перерахунок раніше нарахованих ПЗ;

(3) складаємо перерозрахункові РК до зведених розподільчих ПН;

(4) суми з перерозрахункових РК заносимо в ПДВ-декларацію за останній ПДВ-період року (п. 199.5 ПКУ), тобто за грудень 2021 року.

Результати такого перерахунку отримають своє відображення в бухобліку платника.

(1) Коефіцієнт антиЧВ — 2021

Коефіцієнт антиЧВ — це частка неоподатковуваних постачань у загальному обсязі постачань за період. Безпосередньо сам розрахунок нового коефіцієнта антиЧВ, що застосовується при річному перерахунку, відображаємо за ряд. 3.1 таблиці 1 додатка Д6 до декларації за грудень 2021 року. Відповідно для його розрахунку нам знадобляться дві складові (101.24 БЗ):

обсяг оподатковуваних постачань (без урахування ПДВ) за поточний рік. Вказуємо у графі 5 таблиці 1 додатка Д6 (сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3 і 7 колонки А декларації і всіх уточнюючих розрахунків);

загальний обсяг постачань (без урахування ПДВ) за поточний рік. Заносимо у графу 4 таблиці 1 додатка Д6 (сума значень рядків 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3, 5 і 7 колонки А декларації і всіх уточнюючих розрахунків).

Важливо: враховуємо обсяг постачань за весь поточний рік, навіть якщо неоподатковувані операції здійснювалися не в кожному місяці або почалися/закінчилися в середині року.

Зверніть увагу: при заповненні граф 4 і 5 таблиці 1 додатка Д6 (101.24 БЗ)

враховуються всі РК, складені і відображені в декларації в поточному календарному році, незалежно від дати складання ПН, до яких ці РК складені

За тим же принципом податківці радять вчиняти з уточнюючими розрахунками (УР). Тобто включати в обсяги операцій всі УР, подані в поточному році, незалежно від того, звітний період якого року цим УР уточнювався (див. лист ДФСУ від 12.01.2017 № 599/7/99-99-15-03-02-17).

Зауважимо: враховуючи вимоги ст. 199 ПКУ, формально минулорічні періоди не повинні бути включені в розрахунок коефіцієнта оподатковуваних операцій поточного року. Тому якщо ви маєте справу з РК (чи УР) 2021 року, складеними до ПН (чи декларацій) попередніх років, безпечніше заручитися індивідуальною податковою консультацією з цього питання.

Майте на увазі: в п. 199.6, п. 26, п.п. 2 п. 381, п. 46 і п. 71 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ перераховані «виняткові» операції, за якими розподільчі правила ст. 199 ПКУ не застосовуються (детальніше див. «Пільги без розподілу: як рахувати ЧВ»). До речі, з 01.01.2022 з винятків випадуть операції з постачання власного металобрухту (скасовується абз. 3 п. 199.6 ПКУ), тобто такі операції підпадатимуть під розподіл ПДВ.

Оскільки на «виняткові» операції розподільчі правила в цілому не поширюються, то, на наш погляд, логічно не враховувати їх у загальному обсязі постачань за поточний рік. Податківці раніше теж рекомендували так робити, але зараз дивують, пропонуючи включати такі операції у графу 4 таблиці 1 додатка Д6.

При цьому самі розподільчі ПЗ, на їх думку, у частині товарів/послуг, придбаних для використання частково в оподатковуваних операціях і частково у «виняткових», нараховувати не потрібно (див. 101.24 БЗ).

Як наслідок, викривляється коефіцієнт антиЧВ, і, відповідно, розмір розподільчих ПЗ буде завищений. Такі виверти фіскалів ми коментували в «Податки & бухоблік», 2021, № 23, с. 28 (детальніше див. «Пільги без розподілу: як рахувати ЧВ» цього номера журналу).

У графі 6 таблиці 1 додатка Д6 розраховуємо нову ЧВ (гр. 5 х 100 % : гр. 4) — частку використання товарів або послуг в оподатковуваних операціях виходячи з фактичних обсягів операцій, здійснених протягом року. Цей же показник (а не антиЧВ) переносимо у спецполе «ЧВ» додатка Д6 (101.24 БЗ). Коефіцієнти округлюємо до двох знаків після коми.

У графі 7 розраховуємо антиЧВ (100 % - ЧВ) — коефіцієнт використання товарів/послуг у неоподатковуваних операціях. Саме його використовуватимемо при річному перерахунку за подвійними придбаннями 2021 року.

Зверніть увагу: якщо за підсумками перерахунку антиЧВ виявиться менше ніж 0,01 %, нараховані протягом року розподільчі ПЗ доведеться обнулити.

Цікавий нюанс виникає, коли значення ЧВ (розраховане за формулою із графи 6) перевищить 100 %. Таке може бути, наприклад, коли протягом року обсяг минулорічних повернень за неоподатковуваними операціями більше за обсяг неоподатковуваних операцій поточного року. У цьому випадку робимо так. У графі 6 вказуємо 100 %, відключивши автоперерахунок, а графу 7 залишаємо порожньою. Як наслідок, усі розподільчі ПЗ, нараховані протягом року, доведеться обнулити.

(2) Перерахунок ПЗ

Наступним етапом здійснюємо перерахунок розподільних ПЗ, які нараховувалися щомісячно протягом року. Для такого нарахування платник щомісячно складав і реєстрував у ЄРПН зведені ПН. Тепер до кожної такої ПН треба скласти окремий РК і зареєструвати його в ЄРПН.

Не візьмуть участі в перерахунку тільки ті розподільчі ПН, які обнулені зменшуючими РК ще до кінця року. Таке можливо, наприклад, якщо подвійне використання товарів або послуг у 2021 році планувалося, але фактично так і не відбулося. Також розподільча ПН могла бути складена помилково і анульована РК у результаті виправлення цієї помилки.

Власне сам ПДВ-перерахунок здійснюємо таким чином:

1) визначаємо обсяг постачань подвійних товарів і послуг, пропорційний річному антиЧВ, — для цього вартість придбання (без ПДВ) подвійних товарів/послуг множимо на антиЧВ 2021 року;

2) визначаємо суму розподільчих ПЗ, яка має бути нарахована за результатами річного перерахунку, — розрахований у п. 1 обсяг постачань множимо на 20 % (14 % або 7 %);

3) визначаємо суму необхідного коригування — порівнюємо первісно визначену в кожному місяці суму розподільчих ПЗ із сумою, визначеною в п. 2, і складаємо РК до зведених ПН. Залежно від того, як змінилася сума розподільчих ПДВ, РК може бути збільшуючим або зменшуючим.

Зверніть увагу: останній місяць року теж спочатку бере участь у розподілі виходячи з минулорічного антиЧВ. А вже потім перераховується в загальному порядку. Тобто

за грудень, як і за будь-який інший звітний період, спочатку складаємо зведену ПН, а потім за результатами перерахунку — РК до цієї ПН

І ще. Якщо у вас у подвійних операціях використовуються необоротні активи, придбані до 01.07.2015 і введені в експлуатацію із затримкою, за ними продовжуємо тягнути до кінця чотирирічний перерахунок за старими правилами (п. 42 підрозд. 2 розд. ХХ ПКУ).

Результати такого перерахунку потраплять у таблицю 3 додатка Д6 до декларації за грудень 2021 року.

(3) Перерозрахункові РК

Перерозрахункові РК складаємо окремо до кожної розподільчої ПН, позначаючи кожен з них таким же типом причини невидачі покупцеві («08» або «09»), який вказаний у ПН. Усі перерозрахункові РК, як і розподільчі ПН, позначаємо кодом зведеності «2» (101.16 БЗ).

Важливо:

перерозрахункові РК відображаються в останній декларації року незалежно від факту своєчасної/несвоєчасної їх реєстрації (101.24 БЗ)

Детальніше про порядок складання і реєстрації в системі перерозрахункових РК див. «Перерозрахункові РК: заповнюємо упевнено» цього номера журналу.

Річний перерахунок у бухобліку

Порядок відображення ПДВ-перерахунку залежить від того, збільшився чи зменшився показник антиЧВ (див. табл. 1).

Таблиця 1. Відображення річного ПДВ-перерахунку в бухобліку

Показник антиЧВ

Операція

На суму ПДВ проводки

Збільшився

Донараховуємо ПЗ

Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ

Дт 949 — Кт 643/1

Зменшився

Зменшуємо ПЗ

Дт 643/1 — Кт 641/ПДВ (методом «червоне сторно»)

Дт 643/1 — Кт 719

(4) ПДВ-декларація

Розглянемо відображення річного ПДВ-перерахунку в декларації за грудень 2021 року на умовному прикладі (див. табл. 2).

Таблиця 2. Умови прикладу

№ з/п

Показник

Розмір, грн

1

Коефіцієнт антиЧВ за 2020 рік

30 %

2

Загальний обсяг постачань (без урахування ПДВ) за поточний рік

800000,00

3

Обсяг оподатковуваних постачань (без урахування ПДВ) за поточний рік

600000,00

4

Вартість придбання подвійних товарів і послуг (без ПДВ):

— усього за 2021 рік, у тому числі:

— за 01.2021

— за 12.2021

500000,00

100000,00

240000,00

5

Зведена ПН від 31.01.2021 № 17

Обсяг без ПДВ: 30000

ПДВ 20 % — 6000,00

6

Зведена ПН від 31.12.2021 № 679

Обсяг без ПДВ: 72000

ПДВ 20 % — 14400,00

1. Розрахуємо коефіцієнт антиЧВ за 2021 рік у таблиці 1 додатка Д6 за грудень 2021 року (див. табл. 3).

Новий коефіцієнт антиЧВ 2021 року становить 25 % (графа 7 таблиці 1 додатка Д6).

Не забудьте цей коефіцієнт перенести в декларацію за січень 2022 року (ряд. 1 таблиці 1 додатка Д6). Саме на нього вам доведеться орієнтуватися при нарахуванні «розподільчих» ПЗ протягом 2022 року.

2. Здійснюємо перерахунок розподільчих ПЗ за весь 2021 рік (табл. 4).

Таблиця 3. Порядок заповнення таблиці 1 додатка Д6 за грудень 2021 року

Рядок 3.1 таблиці 1 додатка Д6

Обсяги постачань (без ПДВ), грн

Частка використання товарів/послуг/ необоротних активів у:

Загальний обсяг постачань

Оподатковувані операції

оподатковуваних операціях

неоподатковуваних операціях

Номер графи

4

5

6

7

Показник

800000

600000

75

25

Таблиця 4. Перерахунок розподільчих ПЗ

Період 2021 року

Сума розподільчих ПЗ з використанням коефіцієнта антиЧВ (грн)

За результатами перерахунку підлягає коригуванню (зменшенню) ПЗ у сумі (грн)

2020

2021

Січень

6000,00

(100000,00 х 30 % х 20 %)

5000,00

(100000,00 х 25 % х 20 %)

1000,00

(5000 - 6000)

Грудень

14400,00

(240000,00 х 30 % х 20 %)

12000,00

(240000,00 х 25 % х 20 %)

2400,00

(12000 - 14400)

Разом

30000,00

(500000,00 х 30 % х 20 %)

25000,00

(500000,00 х 25 % х 20 %)

5000,00

(25000,00 - 30000,00)

3. За результатами перерахунку складаємо і реєструємо перерозрахункові РК окремо до кожної зведеної ПН (приклад складання перерозрахункового РК див. «Перерозрахункові РК: заповнюємо упевнено»).

4. Відображаємо результат перерахунку в таблиці 2 додатка Д6 до декларації за грудень 2021 року (рис. 1). Причому цю таблицю заповнюємо один раз на рік — у декларації за грудень або останній звітний період при анулюванні ПДВ-реєстрації. У гр. 2 і 3 таблиці 2 додатка Д6 вказуємо дані розподільчих ПН, за якими нараховувалися розподільчі ПЗ. У гр. 4 і 5 вказуємо дати і номери РК, складених за результатами річного перерахунку.

img 1

Підсумкові дані з таблиці 2 додатка Д6 за грудень 2021 року переносимо з відповідним знаком («+» чи «-») у декларацію за грудень 2021 року.

У рядках 4.1.1, 4.2.1 і 4.3.1 (залежно від ставки ПДВ 20 %, 14 % або 7 %) відображаємо коригування ПЗ, нарахованих згідно з пп. 198.5 і 199.1 ПКУ (п.п. 5 п. 3 розд. V Порядку № 21). При цьому в таблицю 1.2 додатка Д1 підлягають перенесенню тільки дані збільшуючих РК, не зареєстрованих в ЄРПН на дату подання декларації.

У рядках 4.1, 4.2 і 4.3 декларації за грудень 2021 року вказуємо, зокрема, суму розподільчих ПЗ, нарахованих протягом звітного періоду, згідно з п. 199.1 ПКУ (тобто відображаємо не результат річного перерахунку, а розподільчі ПЗ за грудень 2021 року). У таблиці 1.1 додатка Д1 розшифровуємо тільки дані тих зведених ПН із розподільчими ПЗ, які не зареєстровані в ЄРПН.

Порядок відображення в декларації річного перерахунку розподільчих ПЗ згідно з умовами нашого прикладу (див. рис. 2).

img 2

І пам’ятайте: результати річного перерахунку відображають чітко у ПДВ-декларації за грудень, навіть якщо РК зареєстровані несвоєчасно (101.24 БЗ).

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі