Теми статей
Обрати теми

Як громадянам декларувати доходи за 2021 рік

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Декларація про майновий стан та доходи громадян. Зізнавайтеся, хто пам’ятав після 24 лютого про те, що її потрібно подати щодо доходів, отриманих за 2021 рік? Мабуть таких одиниці. У більшості ж війна викреслила згадки про неї з голови. Так що: все пропало і потяг пішов? Ні. Але часу на подання залишилося небагато.
У цій статті розповімо про те, хто з громадян повинен декларувати доходи 2021 року, за якою формою треба скласти декларацію про майновий стан і доходи за 2021 рік, та про особливості термінів її подання.

Обов’язок декларування

Пропонуємо почати нашу розмову з того, що перерахуємо випадки, коли декларацію про майновий стан та доходи подавати не потрібно.

Обов’язок щодо подання декларації громадянином вважається виконаним, якщо він отримував доходи (див. п. 179.2 ПКУ):

— виключно від податкових агентів незалежно від виду та розміру доходу крім випадків, перелічених у таблиці нижче. Так, декларацію можна не подавати, якщо ви протягом 2021 року отримували, наприклад, тільки зарплату та відсотки за банківськими вкладами;

— від операцій продажу (обміну) майна, дарування, які не оподатковуються, оподатковуються за нульовою ставкою та/або з яких при нотаріальному посвідченні договорів був сплачений ПДФО, а також самостійно сплачено ВЗ. Наприклад, ви отримали дохід від продажу легкового автомобіля, що не оподатковується на підставі п. 173.2 ПКУ. Такий дохід можна не декларувати, звісно, якщо у вас немає інших причин для подання річної декларації;

— у вигляді об’єктів спадщини, які оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО (п.п. 174.2.1 ПКУ) та/або з яких був сплачений ПДФО до нотаріального оформлення об’єктів спадщини та ВЗ (п. 174.3 ПКУ). Наприклад, не подаємо декларацію у разі отримання спадщини від родичів першого і другого ступеня споріднення за умови, що немає інших причин для її подання (п.п. 14.1.263 ПКУ).

Крім того незалежно від виду доходу та його суми від декларування доходів і майна звільнені (див. п. 179.4 ПКУ):

— особи, які перебувають під арештом або є затриманими чи засудженими до позбавлення волі, перебувають у полоні або ув’язненні на території інших держав станом на кінець граничного строку подання декларації;

— особи, що перебувають у розшуку станом на кінець 2021 року;

— особи, що перебувають на строковій військовій службі станом на кінець 2021 року. А ось мобілізованих осіб чомусь наші законодавці забули звільнити від подання декларації.

Зауважимо, що також звільненні від подання декларації про майновий стан та доходи малолітні/неповнолітні та недієздатні особи, що перебувають на повному утриманні інших осіб (у тому числі батьків) та/або держави станом на кінець 2021 року. Проте за цих осіб заповнити і подати декларацію, а також сплатити ПДФО і ВЗ повинні батьки, усиновлювачі, опікуни, піклувальники (пп. 99.2, 99.3, 179.6 ПКУ).

Ви знайшли себе серед тих, хто 100 % не повинен подавати річну декларацію? От і добре! Можна зайнятися своїми справами. Проте, якщо є сумніви: подавати чи не подавати, читаємо далі!

Коло причетних

Фізособи-резиденти зобов’язані подати декларацію про майновий стан і доходи, якщо у звітному 2021 році вони отримали хоча б один з видів доходу, що перелічені нижче в таблиці.

Таблиця. Перелік доходів, що обов’язково декларуємо за 2021 рік

Доходи, що підлягають обов’язковому декларуванню

Норма ПКУ

1. Доходи (прибуток), які не підлягають оподаткуванню під час їх нарахування чи виплати, але при цьому не звільнені від оподаткування:

п.п. 168.1.3

— сума заборгованості за укладеним цивільно-правовим договором, за якою у 2021 році минув строк позовної давності*, що перевищує 1135 грн

п.п. 164.2.7

* Загальний строк позовної давності складає 3 роки (ст. 257 ЦКУ)

— дохід у вигляді основної суми боргу (кредиту)*, прощеної (анульованої) кредитором за його самостійним рішенням, не пов’язаним з процедурою банкрутства, до закінчення строку позовної давності, у разі, якщо сума такого прощеного боргу у розрахунку на рік перевищує 1500 грн та про його анулювання кредитор повідомив належним чином**

п.п. «д» п.п. 164.2.17

* Крім суми прощеного (анульованого) основного боргу за іпотечним кредитом в іноземній валюті, забезпеченим іпотекою житлової нерухомості.

** Увага! Якщо прощена (анульована) основна сума кредиту, що отриманий на придбання житла (іпотечний кредит), то платник податку має право на сплату суми податкового зобов’язання, нарахованого на таку прощену суму, протягом 3 років починаючи з року, в якому задекларовано суму такого податкового зобов’язання. Механізм розстрочення суми податкового зобов’язання прописаний у п.п. «д» п.п. 164.2.17 ПКУ

— сума недоплати ПДФО, штрафу за порушення фізособою порядку застосування податкової соцпільги, що не утримані роботодавцем-податковим агентом у зв’язку зі звільненням особи

п.п. 169.4.4

— прибуток від операцій з інвестиційними активами* за винятком випадків, що визначені у п.п. 170.2.8 ПКУ

п.п. 170.2.1

* Результат від операцій з інвестиційними активами підлягає декларуванню, навіть якщо фізособа проводила такі операції через торговців цінними паперами, включаючи банк

нецільова благодійна допомога, отримана протягом 2021 року сукупно у розмірі, що перевищує неоподатковувану межу у сумі 3180 грн

п.п. 170.7.3

грошова цільова благодійна допомога, якщо вона не була використана протягом 12 календарних місяців, а у разі допомоги на лікування — протягом 24 календарних місяців, наступних за місяцем отримання такої допомоги, та не була повернута благодійнику до закінчення цього терміну. Винятком є отримання благодійної допомоги у вигляді ендавменту

п.п. 170.7.5

— благодійна допомога, що надавалася особам, зазначеним у п.п. 165.1.54 ПКУ, на відновлення втраченого майна та інші потреби за переліком, визначеним постановою КМУ від 26.11.2014 № 653, якщо її сума сукупно за 2021 рік перевищила 3000000 грн

п.п. «б» п.п. 170.7.8

— непогашена частина ПДФО з суми несвоєчасно повернутих коштів, отриманих під звіт, у разі припинення трудових або цивільно-правових відносин

п.п. «б» п.п. 170.9.1

— дохід від відчуження нерухомого майна за рішенням суду про зміну власника та перехід права власності на таке майно

п.п. «б» п. 172.5

— дохід від відчуження рухомого майна за рішенням суду, третейського суду про зміну власника та перехід права власності на рухоме майно

п. 173.4

— дохід, отриманий у вигляді бюджетного гранту (його частини), щодо якого (частини якого) допущено порушення відповідних умов договору про цільове використання гранту

п.п. 170.71.4

2. Доходи від особи, яка не є податковим агентом (від іншої фізособи, що не зареєстрована самозайнятою особою, або нерезидента):

п.п. 168.2.1

— дохід від надання нерухомого майна в оренду, суборенду, емфітевзис, житловий найм/піднайм, якщо орендар — звичайна фізична особа

п.п. «а» п.п. 170.1.5

— дохід від надання в оренду (суборенду) рухомого майна, якщо орендар — звичайна фізична особа

п.п. 164.2.2

— дохід від продажу (обміну, будь-якого переходу права власності) об’єктів рухомого майна без участі податкових агентів, крім випадків, коли угода посвідчувалась нотаріально та ПДФО і ВЗ були сплачені напередодні (у разі необхідності)

п. 173.4, п. 173.8

— дохід у вигляді вартості успадкованого майна (кошти, майно, майнові чи немайнові права) у межах, що підлягає оподаткуванню ПДФО за ставкою, відмінною від нульової, якщо з нього з будь-яких причин не були сплачені ПДФО та ВЗ

п. 174.3

— вартість негрошових подарунків від фізосіб у частині, що перевищує у будь-кому місяці 2021 року 1625 грн, а також грошові подарунки у будь-якій сумі, окрім оподатковуваних ПДФО за нульовою ставкою

п.п. 165.1.39, п. 174.6

— винагорода за виконані роботи (надані послуги) від звичайних фізичних осіб (зокрема, дохід від послуг репетиторства)

п.п. 168.2.1

3. Дохід від продажу власної сільськогосподарської продукції і власної продукції тваринництва в обсягах, що оподатковуються ПДФО та ВЗ*

п.п. 165.1.24

* Доходи від продажу власної сільгосппродукції (крім продукції тваринництва) оподатковуються в частині, що сукупно за 2021 рік перевищує 78000 грн. Доходи від продажу власної продукції тваринництва груп 1 — 5, 15, 16 та 41 УКТ ЗЕД, самостійне вирощування, розведення, відгодовування якої підтверджується довідкою, оподатковуються в частині, що сукупно за 2021 рік перевищує 325000 грн

4. Іноземні доходи

п.п. 170.11.1

5. Кошти або майно (нематеріальні активи), отримані як хабар, викрадені чи знайдені як скарб, що не був зданий державі згідно із законом

п.п. 164.2.12

Увага! Незалежно від виду отриманих доходів подати декларацію повинні фізособи-іноземці, які стали у 2021 році резидентами України (п.п. 170.10.4 ПКУ).

Крім того, громадянин може добровільно декларувати свої доходи з власних причин. Так, наприклад, фізична особа може подати декларацію за власним бажанням у випадках, коли вона має намір повернути суми ПДФО та ВЗ, що були надміру сплачені протягом звітного року.

Ну і найпоширеніший варіант добровільного подання — це подання декларації з метою отримання податкової знижки за наслідками звітного року (п.п. 166.1.2 ПКУ). Податкова знижка — це сума (вартість) витрат звичайної фізичної особи, понесених нею, наприклад, у зв’язку зі сплатою процентів за іпотечним кредитом, з навчанням та ін. На суму податкової знижки за певних умов можна зменшити свій річний оподатковуваний дохід та внаслідок цього і суму річного ПДФО.

Важливий момент: якщо ви зобов’язані подавати декларацію чи робите це добровільно за власним бажанням, то в такому випадку

в декларації відображайте всі доходи, що були отримані вами протягом звітного 2021 року, навіть ті, з яких сплачено податки та ті, що не оподатковуються

З випадками (не)подання декларації визначилися. А що з її формою та порядком заповнення?

Форма декларації та порядок заповнення

Доходи, отримані у 2021 році відображаємо у складі декларації про майновий стан і доходи за формою, затвердженою наказом Мінфіну від 02.10.2015 № 859 але у редакції наказу Мінфіну від 17.12.2020 № 783.

Ця декларація складається безпосередньо з самої декларації та 7 додатків до неї. Проте звичайні фізособи, матимуть справу лише з трьома додатками:

— додаток Ф1 формують фізособи, що декларують інвестиційні доходи;

— додаток Ф3 — для тих, хто хоче скористатися правом на податкову знижку;

— додаток ЄСВ2 заповнюють виключно фізособи, які є добровільними платниками ЄСВ згідно з договором про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, укладеним з податковим органом.

Як бачите додатки доволі специфічні і більшість з тих, хто зобов’язаний подавати декларацію, їх не заповнюватиме. Тож зосередимо нашу увагу на самій декларації. Вона має 8 розділів.

Розділ І. «Загальні відомості». Якщо подаємо декларацію за 2021 рік вперше, обираємо тип «Звітна», звітний період — 2021 рік. Проте, якщо ви берете участь в добровільному страхуванні (формуєте додаток ЄСВ2), то ваша декларація матиме подвійний тип (проставляєте дві позначки): «Звітна» + «довідкова».

Далі зазначаємо загальні відомості про громадянина, що декларує свої доходи, та назву контролюючого органу, до якого подаємо декларацію.

Цікавий момент. У рядку 7 «Категорія платника» проставляємо позначку «х» поряд з «громадянин», якщо подаємо декларацію і не декларуємо податкову знижку. Але якщо мета подання декларації — отримання податкової знижки, позначку «х» ставимо у категорії «особа, яка заявляє право на податкову знижку».

Якщо подаємо додаток ЄСВ2, то зазначаємо про це позначкою «х» у рядку 8.

Розділ ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу». У відповідних рядках із назвами видів доходів вказуємо:

— у графі 3 — річну суму нарахованого (отриманого не від податкових агентів) доходу без вирахування ПДФО та ВЗ;

— у графах 4 і 5 — суми ПДФО та ВЗ, що були сплачені протягом року податковими агентами з відповідних доходів та/або самостійно під час вчинення нотаріальних дії;

— у графах 6 і 7 — суми ПДФО та ВЗ, що підлягають самостійній сплаті до бюджету за результатами декларування за 2021 рік.

Показники декларації про майновий стан і доходи зазначаємо у гривнях з копійками

Зупинимося на нюансах заповнення окремих рядків розділу ІІ.

Рядок 10.5 з сумою інвестиційного прибутку. Відомості до його граф переносите з додатка Ф1 до декларації. Тобто, спочатку формуєте Ф1, а потім зазначаєте у графі 3 рядка 10.5 значення рядка 3.1 додатка Ф1, у графах 4, 5 рядка 10.5 — значення рядків 4.1 та 5.1 Ф1, у графах 6, 7 рядка 10.5 — значення рядків 4.2, 5.2 додатка Ф1.

У рядку 10.6 декларації відображаємо також доходи у вигляді спадщини (дарунка), які оподатковуються за нульовою ставкою ПДФО.

У рядку 10.7 вказуємо іноземні доходи, перераховані у гривні за валютним курсом НБУ, що діє на момент отримання таких доходів.

Ну й рядок 10.10. Всі оподатковувані доходи, назви яких не зазначені у рядках 10.1 — 10.9, відображаємо гамузом (загальною сумою) у рядку 10.10.

Доходи розкидали по рядкам 10.1 — 10.10 розділу ІІ декларації? А тепер підсумовуємо за графами розділу ІІ та вказуємо загальні суми у відповідних графах рядка 10.

Розділ ІІІ «Доходи, які не включаються до загального річного оподатковуваного доходу».

Рядок 11.1 заповнюємо, якщо фізособа, яка декларує цивільні доходи, у 2021 році була ФОП на єдиному податку та отримувала доходи від такої діяльності.

У рядку 11.2 вказуємо доходи від операцій з продажу (обміну) рухомого або нерухомого майна, що не підлягають оподаткуванню згідно з п. 172.1 та п. 173.2 ПКУ.

Рядок 11.3 призначений для відображення усіх неоподатковуваних доходів, перелічених у ст. 165 ПКУ.

У рядку 11 зазначаємо загальну суму неоподатковуваних доходів за 2021 рік (сума рядків 11.1 — 11.3).

Розділ ІV «Загальна сума річного доходу». Його назва говорить сама за себе. Значення графи 3 рядка 12 дорівнює сумі показників графи 3 рядка 10 та графи 3 рядка 11.

Розділ V «Податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб/військового збору». У рядок 13 переносимо дані з графи 6 рядка 10 розділу ІІ.

Рядок 14 заповнюємо, якщо декларуємо податкову знижку. У такому випадку спочатку заповнюємо додаток Ф3 до декларації, а потім переносимо дані рядка 7 додатка ФЗ до рядка 14.

Рядок 15 заповнюємо, якщо у 2021 році ви (особа, за яку формуєте декларацію) хотіли продати (обміняти) нерухомість іншій фізичній особі, сплатили ПДФО до нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу (міни), але не продали (не обміняли) таку нерухомість або ж продали її податковому агенту, та хочете повернути самостійно сплачений ПДФО.

Рядок 16 заповнюємо, якщо отримували іноземні доходи і хочете зарахувати податки, сплачені за кордоном, у рахунок ПДФО, що підлягає сплаті з такого іноземного доходу в Україні (п.п. 170.11.2 ПКУ). Ця сума не може перевищувати значення рядка 13 декларації.

У рядок 17 розділу V переносимо суму з графи 6 рядка 10.4.1 розділу ІІ.

Рядок 18.1 заповнюємо, якщо в результаті обчислення за формулою, наведеною в його назві, вийшло додатне значення. Це сума ПДФО, яку необхідно сплатити до бюджету самостійно за результатами декларування.

Рядок 18.2 заповнюємо, якщо в результаті обчислення за формулою, наведеною в його назві, отримали від’ємне значення. Це сума ПДФО, що підлягає поверненню з бюджету за результатами декларування доходів за 2021 рік. Відображаємо її без знака «-»!

У рядок 19.1 розділу V переносимо суму з графи 7 рядка 10 розділу ІІ. Це сума ВЗ, що підлягає самостійній сплаті.

Якщо ви є добровільним платником ЄСВ згідно з договором про добровільну участь та формуєте додаток ЄСВ2 до декларації, то у рядок 20.2 перенесіть відомості з графи 4 рядка Усього додатку ЄСВ2.

Розділ VІ «Розрахунок податкових зобов’язань у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок у попередніх звітних періодах». Цей розділ призначений для виправлення помилок, що були допущені при заповненні декларацій за минулі звітні роки та виявлені, коли граничний термін подання таких декларацій вже сплив.

Розділ VІІ «Реквізити банківського рахунку для перерахування коштів у разі повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку під час застосування права на податкову знижку». Заповнюємо, якщо претендуємо на повернення переплати з ПДФО, що зазначили у рядку 18.2 розділу V.

Розділ VІІІ «Відомості про власне нерухоме (рухоме) майно та/або майно, яке надається в оренду (суборенду, емфітевзис)». Вказуємо майно, що перебуває у власності станом на кінець 2021 року як на території України, так і за її межами (див. 103.24 БЗ).

Куди та у який спосіб подаємо декларацію

Декларацію подаємо до контролюючого органу за своєю податковою адресою — місцем реєстрації згідно з паспортними даними (прописки), за яким вас взято на облік у контролюючому органі (див. п. 4 Інструкції № 859).

Якщо ж ви зняті з реєстрації за однією податковою адресою та не встигли зареєструватися за іншою, то подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи слід до контролюючого органу за попередньою податковою адресою (див. 103.24).

А ось якщо ви маєте статус внутрішньо переміщеної особи та подали до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву за формою № 5ДР, то декларацію подаєте до цього контролюючого органу (див. 103.24 БЗ).

Способи подання декларації (п. 5 Інструкції № 859):

1) особисто або уповноваженою на це особою;

2) поштою (не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного терміну її подання) з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

3) в електронній формі (не пізніше закінчення останньої години дня, в якому спливає граничний строк подання). Подати декларацію в електронній формі можна, якщо маєте особистий електронний підпис, наприклад, за допомогою Електронного кабінету платника, вхід до якого здійснюється за адресою: //cabinet.tax.gov.ua.

Ну, а тепер найцікавіше — строки подання декларації та сплати зобов’язання.

Строки

У загальному випадку декларацію про доходи громадяни подають до 1 травня року, наступного за звітним (п.п. 49.18.4 ПКУ). Проте війна внесла свої корективи. Спочатку на час дії воєнного стану законотворці призупинили всі строки, в тому числі строки подання звітності та сплати податків. Але потім трішки передумали. З’явився Закон України від 26.05.2022 № 2260 (далі — Закон № 2260). У ньому законодавці вирішили розмежувати тих, у кого є можливість виконувати податкові обов’язки, і тих, в кого їх через війну немає.

Немає можливості. Якщо у особи немає можливості своєчасно виконувати податкові обов’язки протягом воєнного стану, то її, як і раніше, захищає п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. XX. Ним встановлено, що у разі неможливості своєчасно подати звітність/сплатити податок, платник податків звільняється від відповідальності з обов’язковим виконанням таких обов’язків протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні. З цим повністю погоджуються податківці в роз’ясненні в підкатегорії 103.24 БЗ (ср. ).

Має можливість. Якщо особа має можливість звітувати та сплачувати податки, то

декларацію про майновий стан та доходи за 2021 рік треба подати не пізніше 19 липня 2022 року, а ПДФО та ВЗ сплатити не пізніше 31 липня 2022 року

Не було, але потім з’явилась. Якщо у особи сьогодні немає можливості платити податки та звітувати, а потім під час дії воєнного стану така можливість з’явиться, то закрити всі хвости (подати декларацію та сплатити податкове зобов’язання) слід протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей (абзац четвертий п.п. 69.1 п. 69 підрозд. 10 розд. ХХ «Перехідні положення» ПКУ).

Як зрозуміти, має можливість особа чи не має? Порядок підтвердження можливості виконання платником податків податкових обов’язків або відсутності такої можливості та (увага!) перелік документів на підтвердження цього має затвердити Мінфін. Втім досі Мінфін з цим не упорався.

Тож якщо розумієте, що маєте можливість відзвітувати — подавайте декларацію. Якщо сумніваєтесь — зателефонуйте на гарячу лінію податкової.

Увага! Ще один важливий момент, який стосується осіб, що отримували іноземні доходи та мають можливість подання декларації/сплати податків чи у яких така можливість з’явиться. Якщо ви сплачували за кордоном з таких доходів податок та хочете зарахувати його суму в рахунок сплати ПДФО, але не маєте документів, що підтверджують суму отриманого за кордоном доходу і суму сплаченого з нього податку, то можете подати податківцям заяву про перенесення терміну подання декларації про доходи до 31.12.2022 (п.п. 170.11.2 ПКУ).

Якщо ж фізособа НЕ зобов’язана подавати декларацію за 2021 рік, але подає її, щоб скористатися правом на податкову знижку, то граничний термін для подання декларації поки що — 31.12.2022 (п.п. 166.1.2 ПКУ).

Висновки

  • Громадяни, які отримали у 2021 році доходи, що підлягають декларуванню, та мають можливість виконувати свої податкові обов’язки, повинні подати декларацію не пізніше 19 липня 2022 року, та сплатити ПДФО та ВЗ не пізніше 31 липня 2022 року.
  • Якщо у особи немає можливості своєчасно платити податки та звітувати протягом дії воєнного стану, то така особа повинна подати декларацію та сплати ПДФО та ВЗ протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану.
  • При заповненні декларації за 2021 рік фізособи зазначають не тільки ті види доходів, у зв’язку з отриманням яких виник обов’язок подання декларацію, а й усі доходи, що були отримані протягом року.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі