Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Новації в оцінці біоактивів

Децюра Сергій, податковий експерт
Податки & бухоблік Червень, 2022/№ 39
Друк
Мінфін, навіть в час війни, продовжує коригувати бухгалтерську нормативку. Сьогодні він дістався до нормативно-правових актів, які стосуються обліку у сільському господарстві. А саме наказом від 21.04.2022 № 119 (чинний з 27.05.2022) підкоригував НП(С)БО 30 «Біологічні активи» та деякі інші нормативно-правові акти, які визначають правила ведення бухобліку. Поговоримо про найцікавіші нововведення.

Межі дії НП(С)БО 30

Тепер прямо у п. 1 НП(С)БО 30 вказано, що його норми стосуються, в тому числі відображення в обліку сільгосппродукції тільки під час збирання врожаю, тобто під час відокремлення продукції від біологічного активу або отримання продукції внаслідок припинення життєвих процесів біологічного активу.

Таке уточнення зроблене з тією метою, щоб чітко дати зрозуміти всім сільгоспвиробникам, що після того, як сільгосппродукція отримана, вона вже починає обліковуватися як запаси згідно з НП(С)БО 9. Тому намагатися переоцінити сільгосппродукцію на дату балансу за правилами НП(С)БО 30 не можна.

Непідконтрольні активи

Тепер уточнено, що для того, аби визнати біологічний актив та/або сільгосппродукцію активом, потрібно, щоб такі активи відповідали не двом, а трьом критеріям (п. 5 НП(С)БО 30).

По-перше, існувала імовірність отримання підприємством у майбутньому економічних вигод, пов’язаних з їх використанням.

По-друге, вартість таких активів може бути достовірно визначена.

По-третє, підприємство контролює їх в результаті минулих подій (новий критерій).

Тобто відтепер,

щоб визнавати біологічний актив чи сільгосппродукцію активом, у підприємства повинен бути контроль над таким активом

Таке уточнення актуальне у світлі вторгнення рашистів на територію України. Так як у випадку, коли сільгосппродукція чи біоактив знаходяться в окупації і контроль над такими активами втрачений, то їх за новими правилами здається можна виключити з активів підприємства.

Втім списати такі недоступні активи з балансу забороняє п. 12 Порядку № 419*. В ньому прямо зазначено, що у річній фінзвітності інформацію про активи, до яких неможливо забезпечити безпечний та безперешкодний доступ, відображають за даними бухобліку.

* Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 № 419.

А для підтвердження факту знищення майна, що перебуває на тимчасово непідконтрольній території, компетентні відомства наполягають на обов’язковому проведенні інвентаризації. А отже без належно проведеної інвентаризації списувати непідконтрольні біоактиви та сільгосппродукцію навіть після цих змін постраждале підприємство не має права. Детально про непідконтрольні активи читайте у «Податки & бухоблік», 2022, № 22 // i.factor.ua/ukr/journals/nibu/2022/april/issue-22/article-119926.html.

Водночас оскільки біоактив та сільгосппродукція не контролюються підприємством можна провести їх знецінення. Але ми говоримо не про прості активи, а про біологічні. А відповідно до НП(С)БО 28 знеціненню не піддаються біоактиви, пов’язаних із сільгоспдіяльністю, які оцінені за справедливою вартістю за вирахуванням очікуваних витрат на вибуття. Біоактиви оцінені за первісною вартістю та сільгосппродукція може бути знецінена за загальними правилами.

Витрати на продаж

У п. 4 НП(С)БО 30 замість терміну «витрати на місці продажу» буде вживатися термін «витрати на продаж».

Нагадаємо, що термін «витрати на місці продажу» використовував аграрій при оцінці поточних, довгострокових та додаткових біоактивів у випадку їх первісного визнання і на дату балансу, а також при первісному визнанні сільгосппродукції.

За загальним правилом біоактиви і сільгосппродукція в усіх цих випадках оцінювалася за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на місці продажу. Тепер вони будуть оцінюватися за справедливою вартістю, зменшеною на очікувані витрати на продаж.

Здається, що такі зміни не є чимось важливим. Але насправді це доволі вагоме нововведення.

Річ у тому, що під терміном «витрати на продаж» розуміють витрати, пов’язані з продажом біологічних активів і сільгосппродукції (комісійні винагороди продавцям, брокерам, непрямі податки, що сплачуються при реалізації продукції тощо, за винятком фінансових витрат). Тобто мова іде про те, що визначити як оцінити біоактив і сільгосппродукцію, аграрію слід від справедливої вартості відняти витрати на продаж на будь-якому ринку, а не тільки біржі.

Раніше зменшити справедливу вартість при оцінці біоактивів і сільгосппродукції можна було тільки на витрати, пов’язані з продажом на активному ринку

При цьому під активним ринком зазвичай прийнято вважати продаж товарів на біржі.

В Україні активних ринків продажу сільгосппродукції поки що не існує. Тому до цих змін справедливу вартість біоактивів і сільгоспродукції не можна було зменшити на витрати, пов’язані з продажем, якщо продаж був не на активному ринку (біржі). Тепер проблем з цим виникати не повинно.

Придбаний (одержаний) біоактив

Змінилися і правила оцінки придбаних та безоплатно отриманих біоактивів (п. 7 та 8 НП(С)БО 30). Так, відповідно до нововведень, у випадку придбання біоактивів їх слід оприбутковувати на баланс за справедливою вартістю зменшеною на очікувані витрати на продаж.

Це правило не діє тільки тоді, коли справедливу вартість достовірно визначити неможливо. Тому тільки в цьому випадку аграрій може оцінити придбані зі сторони біоактиви за первісною вартістю.

До цих нововведень зараховувати біологічні активи на баланс при придбані слід було виключно за первісною вартістю.

Після цих змін правила відображення в обліку придбаних біоактивів будуть дещо відрізняти. При цьому ця відмінність буде стосуватися тих активів, справедливу вартість яких визначити можна.

Так в момент надходження активів на баланс вам потрібно оприбуткувати їх по первісній вартості і потім підкоригувати цю вартість до справедливої. Так, якщо аграрій придбає:

довгострокові біоактиви, то він буде відображати цю операцію проведенням Дт 155 — Кт 631. Потім в момент переведення рослини чи тварини до складу довгострокових біоактивів (Дт 161, 163 — Кт 155) йому потрібно буде провести оцінку таких активів за справедливою вартістю. Для цього слід або визнати витрати від первісного визнання (Дт 940 — Кт 161, 163) біоактивів, або доходи (Дт 161, 163 — Кт 710).

поточні біологічні активи, то він має оприбуткувати такі активи на баланс за первісною вартістю Дт 211, 212 — Кт 631. А потім у випадку, коли первісна вартість буде відрізнятися від справедливої, провести корективи такої вартості. Для цього слід або визнати витрати (Дт 940 — Кт 211, 212), або доходи (Дт 211, 212 — Кт 710).

Звертаємо увагу:

оцінювати біоактиви при придбанні за справедливою вартістю слід тільки в тому випадку, коли її можна достовірно визначити

І тільки якщо цього зробити не можна, то тоді можна оцінити такі активи за первісною вартістю.

За вище описаними правилами слід оцінювати при зарахуванні на баланс після цих змін і:

— безоплатно одержані біоактиви;

— одержані як внесок до статутного капіталу

Оприбуткувати на баланс біоактиви за звичайними правилами, встановленими для таких випадків (при безоплатному отриманні за справедливою вартості з урахуванням витрат, безпосередньо пов’язаних з доведенням їх до стану, у якому вони придатні для використання із запланованою метою, а при внесенні до статутного капіталу — за погодженою засновниками (учасниками) підприємства їх справедливою вартістю) можна буде тільки тоді, коли справедливу вартість достовірно визначити не можна.

Оцінка на дату балансу

Змінено також підхід до оцінки довгострокових, поточних та додаткових біоактивів на дату балансу (п. 11 НП(С)БО 30). Зміни стосуються того, що для платників податку на прибуток скасовано привілеї в оцінці біоактивів на дату балансу. Так, відтепер їм не дано право оцінювати біоактиви за своїм бажанням за первісною вартістю чи за справедливою.

Отже, після цих нововведень

всі аграрії, в тому числі і платники податку на прибуток, апріорі на дату балансу мають оцінювати свої біоактиви за справедливою вартістю

Оцінити за первісною вартістю біоактиви платники податку на прибуток після цих нововведень можуть, як і всі інші аграрії, тільки у випадку, коли справедливу вартість таких активів на дату балансу достовірно визначити неможливо.

Інші нововведення

Крім оновлення положень НП(С)БО 30, Мінфін наказом, що коментується, також вніс деякі нововведення у Інструкцію № 291*. А саме, відповідно до цих змін:

* Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затверджена наказом Мінфіну від 30.11.99 № 291.

1) тепер субрахунок 108 буде називатися не просто «Багаторічні насадження», а «Багаторічні насадження та плодоносні рослини». Тобто назва цього субрахунку буде перегукуватися із тим, які активи на ньому обліковуються.

Зауважимо, що ще з 2018 року на цьому рахунку обліковують не тільки багаторічні насадження, які не пов’язані із сільгоспдіяльністю, а й також плодоносні рослини. Нагадаємо, що плодоносні рослини — живі рослини, які використовуються в процесі виробництва сільгосппродукції та систематично надають сільгосппродукцію та/або додаткові біоактиви, за очікуванням, протягом періоду, що перевищує 12 місяців.

При цьому, хоч такі активи гарно вписуються у визначення довгострокові біоактиви, та нажаль уже доволі давно їх обліковують не за правилами НП(С)БО 30, а як основні засоби, тобто за положеннями НП(С)БО 7.

2) з цього часу на субрахунку 208 аграрії, в тому числі можуть відображати тільки отримані зі сторони саджанці, насіння й корми, що використовуються для висаджування, посіву та відгодівлі тварин безпосередньо в господарстві. Хоча раніше вони могли тут обліковувати поряд із покупними і власновирощені саджанці, насіння й корми, які використовуються для власного виробництва.

Отже, після цих нововведень, власновирощені саджанці, насіння й корми, які аграрій має намір як продавати, так і використовувати у своїй госпдіяльності, він має обліковувати на рахунку 27. Це більше коректурна правка. Так як і до цих змін на рахунку 27 аграрії обліковували всі вирощені саджанці, насіння й корми, які мали намір як продати, так і використовувати у своїй діяльності.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі