Теми статей
Обрати теми

Декларації з ПДВ під час війни: порядок заповнення та зміни у строках подання

Казанова Марина, податковий експерт
Під час війни норми законодавства швидко змінюються. Ось і новий Закон № 2260, по-перше, змінив строки, протягом яких можна подати звітність (у тому числі і звітність з ПДВ) під час воєнного стану без штрафів, по-друге, обмежив періоди для відображення податкового кредиту за бухпервинкою. Щоб не загубитися у цих змінах, систематизуємо інформацію про те, в які строки повинна подаватися та як має складатися ПДВ-звітність під час воєнного стану.

Строки подання ПДВ-звітності

В які строки має подаватися ПДВ-звітність під час дії воєнного стану? Почнемо с того, що «загальні» строки подання ніхто не змінював — це «стандартні» 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. А сплатити зобов’язання за декларацією (у випадку з ПДВ — забезпечити наявність коштів на ПДВ-рахунку) потрібно протягом 10 календарних днів, що настають за останнім днем граничного строку подання декларації.

Втім до недавнього часу перебіг цих строків, як і інших визначених податковим законодавством строків, було зупинено (на час дії воєнного стану) — п. 69.9. підрозд. 10 розд. XX ПКУ. А якщо строки не спливають? То і обов’язок можна не виконувати. Та законодавець цю норму вже «переписав». З рахуванням змін із Закону № 2260, норма про зупинення строків з п. 69.9. підрозд. 10 розд. XX ПКУ вже не стосується подання звітності, сплати податків, реєстрації ПН/РК. Тобто ті ж строки подання звітності/сплати податків не зупиняються!

Тож єдине, за що тепер можемо ухопитися, якщо не виконуємо податковий обов’язок із подання звітності/сплати податків (про реєстрацію ПН/РК — див. у окремій статті номеру) у строк, — це «воєнне» звільнення від штрафів.

Так до прийняття Закону № 2260 без штрафів подавати звітність/сплачувати податки (якщо граничні строки виконання цих обов’язків прийшлися на період воєнного стану) можна було протягом 6 місяців після скасування воєнного стану (п. 69.1 підрозд 10 розд. XX ПКУ).

З прийняттям Закону № 2260 строки, протягом яких можна подавати звітність і сплачувати податки без штрафів, змінилися. Зараз вони залежать від того:

має платник податків можливість під час воєнного стану виконувати свої податкові обов’язки чи ні;

— прийшлися граничні терміни виконання податкових обов’язків з подання звітності / сплати податків на період з 24.02.2022 до 27.05.2022 (день набрання чинності Законом № 2260) чи ні.

У свою чергу порядок підтвердження можливості чи неможливості виконання платником податків обов’язків та перелік документів на підтвердження має визначити Мінфін.

Якщо платник податків під час воєнного стану має можливість виконувати свої податкові обов’язки. В такому разі з урахуванням передбачених Законом № 2260 змін:

1) декларації з ПДВ за лютий, березень, квітень 2022 року (якщо вони ще не подавалися), тобто декларації, граничний термін подання яких припадає на період з 24.02.2022 до 27.05.2022, — без штрафів можна подати до 20 липня 2022 року. А сплатити податкові зобов’язання за цими деклараціями, — не пізніше 31 липня 2022 року (але з квітнем є важливий нюанс, про нього трохи далі).

Якщо ви подавали декларації за лютий — квітень 2022 року, але не сплатили зобов’язаннями за ними/несвоєчасно сплатили, теж штрафів не буде, якщо податкові зобов’язання за цими деклараціями будуть сплачені не пізніше 31 липня 2022 року.

Увага! У податківців зараз щодо цього можна зустріти суто формальну логіку. І вона така, що оскільки граничний термін сплати податкового зобов’язання за квітень придає вже на період після 27.05.2022, то його не стосується строк сплати «не пізніше 31 липня 2022 року». Його має бути сплачено у звичайний строк (не пізніше 30 травня). Але оскільки на узгодження цього зобов’язання (на подання декларації за квітень) дається відстрочка (до 20 липня 2022 року), то головне встигнути сплатити це зобов’язання до його узгодження (до подання декларації за квітень). Тож врахуйте цей момент, коли зберетесь подавати декларацію за квітень 2022 року;

2) декларація за травень 2022 року. Враховуючи, що граничний термін подання декларації за травень (20 червня 2022 року) припадає на період після 27.05.2022, то відповідно до п. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ граничний термін подання декларації за травень — це «стандартний» термін за ПКУ. Тобто не пізніше 20 червня 2022 року. А строк сплати за цією декларацією — не пізніше 30 червня 2022 року.

Це може здатися дивним на фоні того, що цей термін випереджає термін подання декларацій за більш ранні періоди. Також, щодо ПН/РК податківці «подовжені» терміни поширили і на травневі ПН/РК. Але про «продовжені» терміни для декларацій за травень податківців нічого не говорять.

Якщо платник під час воєнного стану не має можливості виконувати свої податкові обов’язки. У такому разі:

1) якщо можливість подавати звітність/сплачувати податки відновилась під час дії воєнного стану, то:

— подати ПДВ-декларації/сплатити ПДВ, граничні терміни виконання обов’язку (подання/сплати) по яким припадають на період з 24.02.2022 до дня відновлення можливості, потрібно протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей у платника податків.

Наприклад, можливість виконувати податкові обов’язки відновилась з 25 червня 2022 року. На цей період припадають граничні терміни подання декларацій з ПДВ за періоди лютий — травень 2022 року. Відлік 60 календарних днів починається з 1 липня. Подати звітність і сплатити податкові зобов’язання за цими деклараціям потрібно не пізніше 29 серпня 2022 року. При цьому, знову ж таки, з урахуванням логіки податківців, про яку ми казали вище, ПДВ за травень (граничний строк сплати якого наступає пізніше дати відновлення можливості) краще сплатити до подання декларації за травень;

— ПДВ-декларації, граничні строки подання яких припадають на період з дня відновлення можливості виконувати податкові обов’язки, — подаємо в стандартні строки. Теж саме зі сплатою.

Наприклад, якщо можливість подавати звітність відновилась 25 червня 2022 року, то декларацію за червень 2022 року подаємо в стандартний строк — не пізніше 20 липня. Сплата податку за декларацією — не пізніше 30 липня.

2) якщо протягом дії воєнного стану можливість виконувати податкові обов’язки так і не відновилась — тоді подати декларації та сплатити зобов’язання за ними потрібно буде протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану.

Платники ПДВ, які перейшли на час воєнного стану на «спецЄП» 2 %. Звісно, за періоди роботи на спецставці 2 % такі платники декларацію з ПДВ не подають / ПДВ не сплачують (це прямо слідує з пп. 9.5 п. 9 підрозд. 8 розд. ХХ ПКУ). А ось за періоди до переходу — мають подати/сплатити. Тут вимоги ПКУ такі. Податкові обов’язки (звітування/сплата), граничні строки виконання яких припадають на період починаючи з 24.02.2022 року до дня переходу таких платників на «спецЄП», може бути виконано без притягнення до відповідальності протягом 60 календарних днів з дня переходу на систему оподаткування, на якій такі платники податку перебували до переходу на «спецЄП».

Декларацію на папері більше подавати не можна

Законом № 2260 вилучено право платників у період дії воєнного, надзвичайного стану подавати податкові декларації та інші документи в паперовій формі (п. 69.26 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Тобто декларації з ПДВ, які будуть подаватися після 27.05.2022 (дня набрання чинності Закону № 2260), можна подавати тільки в електронному вигляді.

Податкові зобов’язання в декларації

В принципі по самому відображенню податкових зобов’язань в декларації ніяких особливостей немає. Заповнюємо декларацію в звичайному порядку. Хіба що слід врахувати на час воєнного стану встановлені деякі пільги з ПДВ. Детальніше про них дивіться у статті «Воєнний стан і послаблення ПДВ-правил — що зараз?» цього номеру.

Всі операції постачання звітного місяця (як і «мирні» часи) незалежно від того чи зареєстровані ПН/РК за цими операціями чи ні, мають бути відображені в декларації.

Якщо ПН звітного періоду на дату подання декларації не зареєстровані, то відображаємо їх в таблиці 1.1 додатку Д1. В принципі, заповнювати цю таблицю не обов’язково. Але це бажано робити, тому що:

завдяки заповненій таблиці 1.1 додатку Д1 з’явиться можливість зареєструвати ці ПН за рахунок ∑Перевищ

Наприклад, 10.05.2022 року було відвантажено товар покупцю (ІНН — 111111111111) на суму 120000 грн (у т.ч. ПДВ — 20000). Підтверджуючий документ — видаткова накладна від 10.05.2022 № 15. На дату подання декларації за травень (на 19.06.2022) ПН була складена (№ 5), але незареєстрована.

В такому разі в таблиці 1.1 додатку Д1зазначаємо:

img 1

Коригування податкових зобов’язань. Якщо коригування «на збільшення», то маєте збільшити податкові зобов’язання в періоді коригуючої події незалежно від факту реєстрації РК. Якщо на дату подання декларації за цей період РК не зареєстрований, то включаємо його в таблицю 1.2 додатку Д1. Заповнення цієї таблиці також дасть змогу потім зареєструвати ці РК за рахунок ∑Перевищ.

Якщо коригування «на зменшення. Може бути ситуація, що в періодах лютий — травень 2022 року було повернення товару чи авансів. Тобто з’явились підставі для коригування податкових зобов’язань у бік зменшення.

Чи можна в деклараціях за лютий-травень 2022 року показати зменшення податкових зобов’язань на підставі первинки (як по податковому кредиту), не чекаючи зареєстрованого РК від покупця? Скоріш за все логіка законодавця була така, що можна. Оскільки коли ЄРПН не працював, фактично і податкові зобов’язання, і податковий кредит мали формуватися за первинкою.

Але справа у тому, що п. 322 підрозд. 2 розд. XX ПКУ прямо говорить лише можливість відображення на підставі первинки саме податкового кредиту. А ось

щодо можливості відкоригувати (зменшити) податкові зобов’язання на підставі первинки — в ньому ні слова.

Хоча чому мають бути різні права у платників податків?

Але! Навіть якщо ви не стали коригувати податкові зобов’язання за первинкою, а наприклад, вирішили чекати коли буде зареєстрований РК покупцем, проблеми не зникають. Виникає наступне питання.

Як ми знаємо, коригувати податкові зобов’язання продавець повинен «період в період», тобто коли виникло право на таке коригування. Переносити його на інші періоди (аналогічно податковому кредиту) не можна.

А період для коригування ми визначаємо залежно від того, своєчасно чи несвоєчасно зареєстрований РК.

Припустимо, контрагент (у якого є можливість під час воєнного стану виконувати податкові обов’язки) РК від 24.02.2022 року, зареєстрував вам, наприклад, 06.06.2022. Враховуючі, що безштрафний строк реєстрації цього РК — до 15.07.2022 року, чи вважається він своєчасно зареєстрованим?

За логікою — так. Але в ПКУ чітко не прописано чи вважається ПН/РК, які зареєстровані протягом строків, визначених п. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ (до 15.07.2022), своєчасно зареєстрованими для вимог ст. 198 и ст. 192 ПКУ.

Якщо ми приймаємо, що це своєчасна реєстрація — то тоді період відображення цього РК — лютий 2022 року. Тобто треба подавати уточнюючий розрахунок до лютого місяця. Саме так (через уточнення) радили діяти податківці, якщо РК на зменшення був заблокований.

Якщо вважаємо, що граничній строк без штрафної реєстрації (15.07.2022) не є тотожнім своєчасній реєстрації РК з п. 192 ПКУ — то тоді таке коригування маємо провести в декларації за червень.

Податковий кредит

ПК на підставі бухпервинки. Законом № 2260 визначено, що на підстав первинних документів можна формувати податковий кредит за періоди лютий-травень 2022 року (п. 322 підпрозд. 2 розд. XX ПКУ). Зверніть увагу, що і

за травень 2022 року ще також можна податковий кредит формувати на підставі первинних документів.

А ось починаючі з декларації за червень 2022 року податковий кредит потрібно буде вже відображати за звичайними правилами. Тобто право на податковий кредит будуть давати вже тільки зареєстровані ПН або документи-замінники, названі в п. 201.11 ПКУ (ср. ).

Нагадаємо: податковий кредит за первинкою відображається «місяць в місяць». Тобто, наприклад, відобразити в декларації за травень податковий кредит за «запізнілою» первинкою за квітень, не вийде.

Якщо податковий кредит показали на підставі первинки, то тоді в таблиці 2.1 Д1 розшифровуємо дані з первинного документу.

Наприклад, 10.03.2022 постачальнику ТОВ «АБВ» (ІПН 123456789101) був перерахований аванс на придбання товару в сумі 12000 грн (в т.ч. ПДВ — 2000 грн). Первинним документом на підставі якого можна показати ПК буде виписка банку.

img 2

Зазначимо, що відносно сум податкового кредиту, відображених на підставі бухпервинки, оскільки немає зареєстрованих ПН, податківці радять подавати додаток Д7 до декларації з ПДВ (заява-скарга на постачальника). Можливо, це їм потрібно щоб бачити документ, на підставі якого ви відображаєте податковий кредит. Але подання Д7 не обов’язкове. Це лише рекомендації податківців. Детальніше щодо цього дивіться статтю «Податковий кредит сформовано на підставі первинки: чи подавати додаток Д7?», «Податки&бухоблік», 2022, № 33.

Пам’ятаємо: якщо контрагенти не зареєструють вам ПН, то доведеться зняти податковий кредит, відображений на підстав первинки (подробиці щодо цього дивіться в статті «Відновлення реєстрації ПН. Наслідки для покупців» цього номеру).

Якщо вже з’явилися зареєстровані ПН. Враховуючи що ЄРПН вже запрацював (з 27.05.2022) і з цієї дати з’явилась можливість реєструвати ПН/РК, ми можемо вже на дату складання декларації за травень 2022 року отримати від деяких контрагентів і зареєстровані ПН за травень 2022 року (та й за попередні «воєнні» періоди — лютий-квітень).

Тобто

в декларації за травень, податковий кредит вже може бути відображений, як на підставі первинки, так і на підставі ПН.

Припустимо, ми будемо складати декларацію за травень 18 червня. І маємо, наприклад, на цю дату зареєстровані травневі ПН:

— від 03.05.2022 (дата реєстрації 06.06.2022);

— від 14.05.2022 (дата реєстрації 10.06.2022);

— від 26.05.2022 (дата реєстрації 15.06.2022).

Враховуючі, що податковий кредит в травні можна формувати на підставі первинки, покупець в будь якому разі в даному випадку може показати в декларації за травень 2022 року податковий кредит за операціями по цих «травневих» ПН. Ніяких в подальшому уточнень щодо цього ПК робити не потрібно.

Інше питання. Припустимо ви подавали податкові декларації за лютий — квітень 2022 року, але відобразили не весь податковий кредит на підставі первинки. А зараз, наприклад, 15.06.2022 отримали від контрагента зареєстровані в червні ПН за лютий-квітень 2022 року. Чи можна показати не відображений у лютому-квітні ПК у декларації за травень на підставі цих зареєстрованих ПН?

За загальним правилом при відображенні податкового кредиту на підставі ПН (для визначення періоду, в якому може бути відображений податковий кредит) ми повинні орієнтуватися на те своєчасно чи несвоєчасно зареєстрована ПН.

А чи вважати, наприклад ПН від 03.03.2022, зареєстровану 10.06.2022 своєчасно зареєстрованою? Так, строк її безштрафної реєстрації (якщо контрагент має можливість реєструвати ПН під час воєнного стану) — 15.07.2022 року. Але чи вважається така реєстрація своєчасною для вимог п. 198.6 ПКУ?

За логікою — так.

На наш погляд, можна вважати їх своєчасно зареєстрованими, а отже включити і в декларацію за травень. Але чи погодяться з цим податківці?

Коригування ПК. Якщо коригування «на збільшення», то тут діють ті самі правила, що й для податкового кредиту. Тобто таке коригування в деклараціях за лютий — травень 2022 року можна показувати на підставі первинки («місяць в місяць»). Звісно, що якщо контрагент потім вам так і не зареєструє РК, податковий кредит доведеться зняти.

Якщо коригування «на зменшення», то покупець має зменшити ПК в періоді коригування не чекаючи РК.

Але може бути така ситуація, що наприклад ви не показали податковий кредит по цій операції на підставі первинки (а наприклад, вирішили чекати зареєстровану ПН). А у наступному періоді відбувається коригування. Тут варто пам’ятати правило, що п. 192 ПКУ говорить про зменшення (коригування) вже відображеного податкового кредиту. Тобто поки ми не показали податковий кредит в декларації зменшувати нічого. Звісно це не означає, що можна не показувати в декларації зовсім цю операцію.

На наш погляд, в цьому випадку (якщо не показували податковий кредит за первинкою) можна дочекатися зареєстрованої ПН на цю операцію і показати податковий кредит за цією накладною в періоді реєстрації ПН. І одночасно в цьому періоді показати зменшення податкового кредиту, не чекаючи реєстрації РК.

Податковий кредит за імпортними послугами з місцем постачання на території України. Законом № 2260 податковий кредит за послугами отриманими від нерезидента з місцем постачання на території України теж дозволили відображати на підставі первинки за періоди лютий травень 2022 року. Нагадаємо, що у разі отримання послуг від нерезидента на митній території України, отримувач послуг має нарахувати податкові зобов’язання і скласти та зареєструвати ПН. А потім ця ПН надає йому право на податковий кредит. До прийняття Закону № 2260 відобразити податковий кредит на підставі первинки можна було у разі неотримання зареєстрованої ПН саме від постачальника. А тепер — прямо прописали, що і за імпортними послугами, якщо ми не зареєстрували ПН, також маємо можливість показувати податковий кредит на підставі первинки.

Тобто

якщо був імпорт послуг у травні і ви ще не зареєстрували ПН на цю операцію — можете показати податковий кредит у травні на підставі первинки.

А от якщо такі операції були в лютому-квітні, то податковий кредит вже покажете після того, як зареєструєте ПН на ці операції (в періоді реєстрації). Або ж можете подати уточнюючі розрахунки до декларацій лютого — квітня. Втім чи є в цьому вже сенс, якщо податкові зобов’язання за цими деклараціями сплачено?

Якщо ще не подавали декларації з ПДВ за лютий-квітень

Якщо ви будете складати і подавати декларації за ці періоди тільки зараз, то зазначимо декілька моментів на які треба звернути увагу:

1. Щодо податкових зобов’язань. В таблиці 1.1 додатку Д1 розшифровуйте тільки ті незареєстровані ПН, які незареєстровані на дату фактичного подання декларації. Тобто, наприклад, ви будете подавати декларацію за лютий 2022 року 25.06.2022 року. Ті НН за лютий, які вже зареєстровані на 25.06.2022, в таблиці 1.1 додатку Д1 декларації за лютий не показуйте.

2. Щодо податкового кредиту. Податковий кредит за лютий-травень 2022 року можна показувати на підставі первинки («місяць в місяць»).

На момент складання і подання декларацій ви вже можете отримати зареєстровані ПН від постачальників за лютий-квітень 2022 року.

Наприклад, ви заповнюєте зараз (у червні) декларацію за лютий 2022 року. І на дату заповнення декларації отримали вже зареєстровану ПН від постачальника за лютий.

В такому разі якщо вам потрібен цей ПК у лютому, щоб зменшити ПЗ лютого — показуєте податковий кредит у декларації за лютий (з таблиці 2.1 додатку Д1 все одно не буде видно, на підстав чого ви показали цей податковий кредит: на підставі ПН або на підставі первинного документу). Або ж можете показати цей податковий кредит в декларації періоду реєстрації ПН або в наступних деклараціях протягом 365 днів з дати складання ПН.

3. Податковий кредит за імпортними послугами. Як ми зазначали вище Законом № 2260 податковий кредит за послугами, отриманими від нерезидента з місцем постачання на території України, теж дозволили відображати на підставі первинки за періоди лютий-травень 2022 року. Тож при заповненні декларацій за лютий-квітень можете показати податковий кредит за імпортними послугами в цих деклараціях.

Висновки

  • Якщо платник податків під час воєнного стану має можливість виконувати свої податкові обов’язки, то йому слід повернутися до звичайних термінів звітування / сплати ПДВ, але з урахуванням перехідних нюансів.
  • Декларацію на папері більше подавати не можна.
  • За травень 2022 року ще також можна податковий кредит формувати на підставі первинних документів.
  • Податковий кредит за послугами, отриманими від нерезидента з місцем постачання на території України, теж дозволили відображати на підставі первинки за періоди лютий — травень 2022 року.

Документи

Критерії ризиковості платника ПДВ — Критерії ризиковості платника податку на додану вартість з додатку 1 до Порядку зупинення реєстрації податкової накладної / розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затвердженого постановою КМУ від 11.12.2019 № 1165.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі