Теми статей
Обрати теми

Уточнення ПДВ-декларацій у воєнний час

Децюра Сергій, податковий експерт
Законом № 2260 не тільки визначено специфічні строки для реєстрації під час ВС ПН/РК, подання звітності та сплати податків, а і визначено специфічні правила подання уточнюючих розрахунків, в тому числі і уточнюючих розрахунків з ПДВ. Про те, що приніс Закон № 2260 у правила виправлення ПДВ-помилок, поговоримо далі.

Виправлення до Закону № 2260

Алгоритм виправлення ПДВ-помилок прописаний в абзаці четвертому п. 50.1 ПКУ і п. 1 розд. VI Порядку № 21. Відповідно до них, у випадку коли платник ПДВ самостійно виявляє помилки в раніше поданій ним ПДВ-декларації, він повинен подати до такої ПДВ-декларації уточнюючий розрахунок (УР).

У поточній декларації виправити ПДВ-помилку не можна. Звичайно це не стосується варіантів виправлення через «Звітну нову», але він підходить для помилок, виявлених до граничних строків подання декларації. Ми ж будемо говорити про виправлення помилок після закінчення граничних строків звітування.

При цьому одним УР можна виправити помилку тільки одного звітного періоду, а тому виходить: скільки періодів виправляємо — стільки УР і подаємо.

За загальним правилом, якщо в результаті виправлення помилки податкові зобов’язання виявляться занижені (заповнена гр. 6 рядка 18 УР), то від суми донарахованих податкових зобов’язань самостійно нараховуємо штраф у розмірі 3 % (рядок 18.1 УР). Самоштраф, як і саму суму недоплати, платник ПДВ має сплатити до подання УР.

До відома! Тільки факт заниження податкових зобов’язань з ПДВ є підставою для нарахування самоштрафу. При цьому наявність переплати за особовим рахунком або надлишок коштів на електронному ПДВ-рахунку від його нарахування не врятують.

Що стосується нарахування пені, то її за загальним правилом слід нараховувати тільки у тому випадку, коли в результаті виправлення помилки відбулося заниження податкових зобов’язань. При цьому виправлення такої помилки відбулося після спливу 90 календарних днів, наступних за останнім днем граничного строку сплати грошового зобов’язання (п.п. 129.1.3 ПКУ).

Водночас протягом дії карантину, викликаного коронавірусом (протягом періоду з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, на сьогодні це 31.08.2022), платникам податків не нараховується пеня, а нарахована, але не сплачена за цей період пеня підлягає списанню. Тобто якщо платник ПДВ буде уточнювати періоди, граничний строк сплати яких припадає починаючи з березня 2020, то нараховувати пеню у випадку заниження податкових зобов’язань з ПДВ він не буде.

А от нажаль від нарахування самоштрафу при уточненні ПДВ-декларацій ні дія карантину, ні дія ВС до набрання чинності Законом № 2260 не рятувала.

Річ у тому, що:

1) на час дії ковідного карантину п. 521 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ встановлено карантинний мораторій на штрафи. Він звільняє, у тому числі, від нарахування самоштрафу за помилки, допущені в період з 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця, в якому карантин закінчиться (на сьогодні це 31.08.2022).

Але нажаль, це звільнення не стосується порушення нарахування, декларування та сплати ПДВ, акцизного податку, рентної плати.

Тобто виходило, що

якщо платник ПДВ уточнював податкові зобов’язання з ПДВ за періоди дії карантину, то він уникнути нарахування самоштрафу не міг

2) у п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ було встановлене звільнення від відповідальності під час ВС для тих платників податків, які не мають можливості своєчасно виконати свій податковий обов’язок (тобто обов’язок покладений на них ПКУ).

При цьому п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ не звільняв від виконання зобов’язань, а лише говорив, що їх можна виконати без штрафів протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні, тобто пізніше. Опираючись на це можемо точно сказати, що воєнний штрафний мораторій визначений п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ від нарахування самоштрафу протягом ВС також не захищав.

Отже

до Закону № 2260 уникнути самоштрафу, проводячи виправлення ПДВ-помилок, які призвели до заниження податкових зобов’язання, було не реально

Щодо сплати донарахованого податкового зобов’язання, що відображений у УР, то його платнику ПДВ слід сплачувати через електронний ПДВ-рахунок (пп. 2001.2 і 2001.6 ПКУ, п. 20 Порядку № 569). А ось сплата самоштрафу і пені здійснюється з поточного рахунку відразу до бюджету (п. 25 Порядку № 569).

Виправлення після Закону № 2260

Уточнення під час ВС без самоштрафу. Після того, як набув чинності Закон № 2260, у правилах уточнення, в тому числі уточнення ПДВ-декларацій, відбулися певні зміни.

А саме у п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ з’явилася норма, відповідно до якої у разі самостійного виправлення платником податків у податкових періодах до 25 липня 2022 року помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання у звітних (податкових) періодах, що припадають на період дії воєнного стану, такі платники звільняються від нарахування та сплати самоштрафу та пені.

Із цього випливає, що платник ПДВ, який допустив помилку при заповненні звітності з ПДВ, може її виправити без штрафів і пені, якщо при здійсненні виправлення він буде дотримуватися таких правил:

1) він буде подавати УР в період часу з 27.05.2022 до 25.07.2022;

2) у поданому УР він буде уточнювати періоди дії ВС, тобто лютий — червень 2022 року;

3) платник ПДВ має виконати усі правила виправлення, прописані у ст. 50 ПКУ, а саме він має сплатити до або під час подання УР донарахований податок.

Якщо ж платник ПДВ не дотримається хоч одного із вище перелічених правил, то йому не вдасться уникнути нарахування і сплати самоштрафу.

Пені уникнути йому в будь-якому випадку вдасться. Адже у випадку уточнення періодів дії карантину, викликаного коронавірусом, а туди потрапляє і лютий — червень 2022 року (про це було сказано вище) пеня не нараховується.

Уточнення довоєнних періодів. Із вище наведеного випливає також те, що якщо платник ПДВ буде уточнювати довоєнні періоди, то йому заховатися від самоштрафу за п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ не вдасться.

Інша справа, що Закон № 2260 вводить певні правила ПДВ-уточнень довоєнних періодів. А саме платникам ПДВ тимчасово, до припинення або скасування ВС заборонено подавати УР до ПДВ-декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ (п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Таким чином,

Закон № 2260 не забороняє взагалі подавати УР до ПДВ-декларацій довоєнного періоду, а тільки говорить, що не можна при їх поданні зменшувати задекларовані зобов’язання у цих деклараціях та заявляти БВ

А от, наприклад, подавати УР з донарахованим податковим зобов’язанням чи збільшенням або зменшенням раніше задекларованого від’ємного значення у ПДВ-декларації можна.

Щоб зрозуміти, які саме рядки декларації можна змінювати у довоєнних декларації, див. табл. нижче.

Які рядки довоєнних ПДВ-декларацій заборонено уточнювати під час ВС

Номер рядка

Пояснення

18

Не можна, щоб за результатами подання УР відбулося зменшення показника цього рядка. Суворо кажучи, у п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ йдеться про заборону зменшувати податкові зобов’язання, а так називається ряд. 9 декларації. Але не сумніваємося, що податківці будуть забороняти зменшувати саме ряд. 18. Водночас якщо відбудеться збільшення даних цього рядка (тобто зростає розмір податкових зобов’язань), то проблем з подачею УР не виникне

19

Дані цих рядків у УР за довоєнні періоди можуть як зростати, так і зменшуватися. Проблем для подання УР в даному випадку загалом не буде.

Виключення тільки дані ряд. 20 у випадку, коли корективи стосуються БВ, що заявляється у ряд. 20.2 (див. нижче)

19.1

20

20.1

20.2

Дані цього рядка довоєнних ПДВ-декларацій збільшувати через УР під час ВС не можна. Так як саме в ньому відбувається відображення суми БВ. А п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ забороняє подавати УР, коли відбувається декларування суми БВ.

Водночас, якщо платник ПДВ має намір зменшити розмір БВ у раніше поданій ПДВ-декларації, то, вважаємо, що проблем із подачею УР в такому випадку виникнути не повинно

20.3

Дані цих рядків в УР подані до ПДВ-декларацій за довоєнного періоду можуть як зростати, так і зменшуватися. Заборони коригувати ці рядки через УР п.п. 69.1 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ не містить

21

Після закінчення ВС заборона на зменшення в УР розміру податкових зобов’язань (даних ряд. 18) та/або декларування через УР суми бюджетного відшкодування з ПДВ за довоєнні періоди буде знята. І тоді можна буде без проблем уточнити довоєнні ПДВ-декларації з цих підстав.

До відома! Те що платник ПДВ зможе після ВС уточнити довоєнні ПДВ-декларації навіть ті, за якими протягом ВС минуло 1095 днів, сумніву не підлягає. Річ у тому, що на час ВС, а до настання ВС — на час карантину, викликаного коронавірусом, строки, в які можна уточнити ПДВ-декларації (1095 днів з граничного строку подання помилкової декларації), були зупинені і почнуть свій перебіг після закінчення ВС/карантину. Детально про зупинку строків читайте у «Податки & бухоблік», 2022, № 32.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі