Теми статей
Обрати теми

Об’єднана звітність за ІІІ квартал 2022 року

Ушакова Лілія, експерт з кадрових і податкових питань
Процес звітування за ІІІ квартал 2022 року рушив. Яку форму використовувати? На що звернути увагу, формуючи Податковий розрахунок та додатки до нього? Зараз все розповімо.

Форма: нова чи стара?

Про те, що в серпні до форми Податкового розрахунку та порядку його заповнення були внесені зміни, ми писали в статті «Об’єднаний звіт: а ось і зміни…» // «Податки & бухоблік», 2022, № 61. В ній же дійшли висновку, що оскільки зміни до Податкового розрахунку набрали чинності 09.08.2022, то першим звітним періодом, за який необхідно подати Податковий розрахунок за новою формою, має бути ІV квартал 2022 року. Це прямо слідує з положень абзацу другого п. 46.6 ПКУ. Пізніше аналогічного висновку дійшли й податківці в роз’ясненні в категорії 103.25 БЗ. Тож

за ІІІ квартал 2022 року звітуємо за старою формою, за якою звітували за попередні квартали цього року

Подати Податковий розрахунок слід не пізніше 9 листопада 2022 року.

Солдати підприємства

Тут мова піде про працівників:

— призваних на строкову військову службу;

— призваних на військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

— призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

— призваних на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період;

— прийнятих на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладання нового контракту на проходження військової служби.

До 19.07.2022 ч. 3 ст. 119 КЗпП зобов’язувала зберігати за такими працівниками місце роботи, посаду та середній заробіток.

З 19.07.2022 зберігаємо лише місце роботу та посаду. Що стосується середнього заробітку, то його продовжують зберігати тільки за педагогічними та науково-педагогічними працівниками, які проходять:

— військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період;

— військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період.

Щодо звітності, то в ЄСВшному Д1 за липень 2022 року середній заробіток солдат підприємства відображаємо з кодом категорії застрахованої особи (ЗО) в графі 08:

— «47» — якщо застосовуємо ставку ЄСВ 22 %;

— «66» — якщо ставка ЄСВ 8,41 % (особа з інвалідністю).

Ще такий момент. Якщо солдат підприємства — основний працівник, до бази нарахування ЄСВ якого застосовуєте ставку внеску 22 %, перевірте, чи не нижча база за мінімальну зарплату. Якщо нижча, не забутьте розрахувати додаткову базу нарахування ЄСВ та доплати ЄСВ до мінімального страхового внеску.

Приклад 1. Працівник підприємства (основне місце роботи, ставка ЄСВ — 22 %) призваний на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період. В липні 2022 року йому було нараховано середній заробіток за період з 1 по 18 липня в сумі 6000 грн (ЄСВ 1320 грн). Інших нарахувань не було.

База нарахування ЄСВ у липні (6000 грн) нижча за мінімальну зарплату, що діє в цьому місяці (6500 грн). Тож визначаємо додаткову базу нарахування ЄСВ (500 грн) та донараховуємо на неї єдиний внесок (110 грн). Дивимося рис. 1.

img 1

завантажити файл

Рис. 1. Солдат підприємства. Д1. Додаткова база в липні

Увага! Якщо ви забули розрахувати додаткову базу за липень й тільки зараз про неї згадали, не біда. У Д1 за липень показуємо її так, наче й не забували. Як помилку не виправляємо.

Що стосується Д1 за серпень та вересень, то навіть якщо ви нічого не нараховували таким працівникам, на них все одно формуємо рядок з кількістю днів у трудових відносинах. Щодо коду категорії ЗО в графі 08, то ставимо:

— «1» — якщо це звичайний працівник (ставка ЄСВ — 22 %);

— «2» — якщо на військовій службі працівник з інвалідністю (ЄСВ — 8,41 %).

Приклад 2. Використовуючи умови прикладу 1, припустимо, що в серпні та вересні 2022 року працівнику дохід, що входить до бази нарахування ЄСВ, не нараховувався.

На працівника в Д1 за серпень та вересень формуємо рядок без сумових показників, але з кількістю днів у трудових відносинах (рис. 2).

img 2

завантажити файл

Рис. 2. Солдат підприємства. Д1. Дохід відсутній

Розглянемо ще один можливий варіант розвитку подій. Підприємство й після 18.07.2022 продовжило добровільно (з власної ініціативи) зберігати середній заробіток солдату підприємства чи виплачувати матеріальну допомогу або ж іншу щомісячну виплату за період проходження військової служби.

У такому випадку, на наш погляд, у разі збереження середнього заробітку за солдатами підприємства можна продовжувати проставляти код категорії ЗО «47» (особам з інвалідністю — «66») в графі 08. Річ у тім, що в Таблиці відповідності кодів категорій застрахованих осіб додатка 1 до Порядку № 4 не зазначено, що ці коди використовуються виключно для середнього заробітку, який зберігається за солдатами підприємства відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП. Проте сказано, що зазначені коди для виплат у межах середнього заробітку працівників, призваних/прийнятих на військову службу. Якщо роботодавець пішов шляхом виплати матеріальної допомоги у розмірі окладу, мінзарплати або якоїсь іншої фіксованої суми, проставляємо в графі 08 код «1» (за солдатами підприємства з інвалідністю — «2»).

Приклад 3. Підприємство прийняло рішення починаючи з 19.07.2022 виплачувати працівникам, призваним/прийняти на військову службу, систематичну матеріальну допомогу. В липні 2022 року одному з таких працівників (основне місце роботи, ставка ЄСВ — 22 %) було нараховано середній заробіток відповідно до ч. 3 ст. 119 КЗпП у сумі 12000 грн (ЄСВ — 2640 грн) та матеріальну допомогу — 9000 грн (ЄСВ — 1980 грн).

Підприємство зазначить у Д1 доходи працівника так, як показано на рис. 3. Зверніть увагу: на працівника сформовано два рядки, проте кількість днів у трудових відносинах (загальну) зазначаємо в одному.

img 3

завантажити файл

Рис. 3. Солдат підприємства. Д1. Матдопомога

Переходимо до 4ДФ. За липень суму середнього заробітку, що зберігалася за солдатом підприємства, зазначаємо як звичайну зарплату з кодом 101.

Приклад 4. Використовуючи умови прикладу 3, наведемо на рис. 4 приклад заповнення 4ДФ за липень 2022 року.

img 4

завантажити файл

Рис. 4. Солдат підприємства. 4ДФ

У 4ДФ за серпень та вересень працівника, що прийнятий чи призваний на військову службу, не відображаємо, якщо йому не нараховувався дохід.

Якщо ж проводили добровільні виплати, що входять до складу зарплати, то в 4ДФ зазначаєте їх з ознакою доходу «101».

Увага! Незалежно від суми виплати, податкову соціальну пільгу (ПСП) до доходу солдата підприємства не застосовуємо. Річ у тім, що ПСП не може бути застосована до зарплати, яку працівник протягом звітного місяця отримує одночасно з доходами у вигляді грошового чи майнового (речового) забезпечення військовослужбовців, що виплачуються з бюджету (п.п. 169.2.3 ПКУ).

Добровольці тероборони

Говоримо про середній заробіток, що зберігається за працівниками, які уклали контракт добровольця тероборони, тобто стали членами добровольчих формувань територіальних громад (цивільна частина тероборони).

Як зазначалося на початку статті, до Порядку № 4 були внесені зміни, які набрали чинності з 09.08.2022. Серед іншого, ними було додано новий код категорії ЗО «75» для відображення середнього заробітку працівника, що уклав контракт добровольця тероборони, на який нараховують ЄСВ за ставкою 22 %.

Ці зміни не зачіпають форму Податкового розрахунку. Тож повинні застосовуватися починаючи зі звіту за ІІІ квартал 2022 року. Проте код «75» наразі не доданий у довідник кодів звітності. Тож, як і в попередніх двох кварталах,

середній заробіток працівників, що уклали контракт добровольця тероборони, відображаємо у складі зарплати з зарплатними кодами категорії ЗО в графі 08

Чи погано це? На нашу думку, ні, бо не потрібно розділяти зарплату та середній заробіток, якщо працівник у теробороні був задіяний не всі робочі дні місяця.

У 4ДФ середній заробіток, що зберігається за працівником, який уклав контракт добровольця тероборони, зазначаємо також у складі зарплати з ознакою доходу «101».

Приклад 5. Працівнику (основне місце роботи, ставка ЄСВ — 22 %) в серпні 2022 року була нарахована зарплата за фактично відпрацьований час у сумі 8000 грн та середній заробіток за період виконання обов’язків у теробороні, як члена добровольчого формування територіальної громади) — 2000 грн. Загальна сума доходу, що увійшла до бази нарахування ЄСВ, — 10000 грн (8000 + 2000). ЄСВ з цієї суми — 2200 грн.

Наведемо на рис. 5 та 6 порядок відображення доходу працівника в Д1 та 4ДФ відповідно.

img 5

завантажити файл

Рис. 5. Доброволець тероборони. Д1

img 6

завантажити файл

Рис. 6. Доброволець тероборони. 4ДФ

Працівник є, нарахувань немає

Якщо працівник не виходить на роботу й йому не нараховується дохід, то в 4ДФ такого працівника не відображаємо. Платники податків без доходів 4ДФ не цікаві.

Трішки цікавіше з Д1 Податкового розрахунку. Розглянемо можливі варіанти.

Відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами. Суму допомоги по вагітності та пологах, нараховану за період відпуски у зв’язку з вагітністю та пологами, зазначаємо в Д1, сформованому за місяць її нарахування.

Допомогу відображаємо не загальною сумою, а з розбиттям за місяцями, на які припала така відпустка. При цьому в графі 14 Д1 зазначаємо кількість днів у трудових відносинах у відповідних місяцях відпустки. Саме тому в Д1 за другий та наступні місяці, на які припала відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, рядки без сумових показників, але з кількістю днів у трудових відносинах не формуємо.

Відпустка для догляду за дитиною. Початок/закінчення такої відпустки зазначаємо в Д5 Податкового розрахунку. Пенсійникам цього достатньо. Тож у місяцях, у яких працівник перебував у такій відпустці і не мав нарахувань, що входять до бази нарахування ЄСВ, в Д1 рядки з кількістю днів у трудових відносинах на нього не формуємо.

Відпустка за свій рахунок. На працівника, який перебував у поточному місяці в такій відпустці, обов’язково формуємо рядок в Д1. Навіть якщо дохід, що входить до бази стягнення ЄСВ, йому не нараховувався.

Кількість днів відпустки без збереження зарплати у звітному місяці зазначаємо у графі 13 Д1, а кількість днів у трудових відносинах — у графі 14. У графі 08 вказуємо той же код категорії застрахованої особи, з яким відображаємо зарплату.

Неявки. Вони можуть бути позначені в табелі обліку робочого часу позначкою «НЗ» — якщо працівник не виходив на роботу з нез’ясованих причин, або «І» — якщо причини його відсутності були визнані роботодавцем поважними.

У Д1 кількість днів, пропущених у зв’язку з неявками, не зазначаємо. Неявки на роботу, позначені в табелі обліку робочого часу як «І» та «НЗ», не є відпусткою без збереження заробітної плати. Тож вказувати їх у графі 13 Д1 не потрібно. Проте оскільки працівник, хоч і не ходив на роботу, але продовжував перебувати в трудових відносинах, то на нього в Д1 формуємо рядок та в графі 14 зазначаємо кількість днів у трудових відносинах. У графі 08 проставляємо зарплатний код категорії застрахованої особи.

Призупинення дії трудового договору. Як і у випадку з неявками, на працівника, з яким призупинено дію трудового договору, в Д1 формуємо рядок та зазначаємо в графі 14 кількість днів у трудових відносинах протягом місяця. У графі 08 вказуємо той же код категорії застрахованої особи, з яким відображаємо зарплату.

Приклад 6. Працівник підприємства (Антоненко С. П., основне місце роботи, ставка ЄСВ 22 %) був у відпустці без збереження зарплати весь серпень 2022 року. Інший працівник (Корж С. О., основне місце роботи, має інвалідність, ставка ЄСВ 8,41 %) також весь місяць був відсутній на роботі, але з нез’ясованих причин (у табелі обліку робочого часу «НЗ»).

Порядок відображення відомостей на працівників див. на рис. 7.

Зверніть увагу: оскільки працівник Корж С. О. має інвалідність і на його дохід ЄСВ нараховують за ставкою 8,41 %, то в графі 08 зазначаємо зарплатний код «2», який відповідає цій ставці.

img 7

завантажити файл

Рис. 7. Без доходу. Д1

Якщо пропустили. На практиці доволі часто трапляється, що на працівників, яким не нараховували виплати, що входять до бази нарахування ЄСВ, забувають формувати в Д1 рядки з кількістю днів у трудових відносинах. Як у такому випадку додати забуте?

Відповідь на це запитання залежить від того, коли саме виявили помилку.

Якщо виявили до завершення періоду подання звітності за відповідний квартал, то діємо так. Формуємо Розрахунок (заповнюємо рядки 01 — 06 заголовної частини) та Д1 до нього з типом «Звітний новий». У Д1 вносимо забутий рядок з інформацією на працівника та в графі 25 Д1 проставляємо «0» — рядок на додавання. Рядки з раніше поданого Д1 Розрахунку з правильною інформацією не дублюємо.

Приклад 7. У Д1 за вересень 2022 року на працівника, з яким призупинено дію трудового договору, забули сформувати рядок з кількістю днів у трудових відносинах. Помилку виявили у жовтні 2022 року після подання звітності за ІІІ квартал 2022 року, але до звершення періоду звітування за цей квартал.

Підприємство сформує Податковий розрахунок за ІІІ квартал 2022 року з типом «Звітний новий» та Д1 за вересень. Виправний рядок з Д1 наведемо на рис. 8.

img 8

завантажити файл

Рис. 8. Д1. Виправляємо помилку (приклад 7)

Інша ситуація — помилку виявили після завершення періоду для звітування за квартал, в якому помилилася. У такому випадку порядок виправлення повинен бути аналогічний наведеному вище. Проте на практиці при перевірці Д1 програма для подання звітності видає помилку: «кількість рядків з ознакою «0» не співпадає з кількістю рядків з ознакою «1». Тобто наявний зайвий контроль, який не дає ввести рядок без виключення іншого.

Тож щоб виправитися, доведеться обманути контролі. Як будемо обманювати? Виправлятимемо несумову помилку як сумову.

Зараз звітуємо за ІІІ квартал 2022 року. Тож можна у звітному Д1 за будь-який місяць цього кварталу сформувати на працівника забутий рядок, а в графі 09 проставити код типу нарахувань (КТН) «2». Дивимося приклад.

Приклад 8. У Д1 за лютий 2022 року на працівника, який перебував увесь місяць у відпустці без збереження зарплати, забули сформувати рядок з кількістю днів у трудових відносинах. Помилку виявили у жовтні 2022 року. Звітний Податковий розрахунок за ІІІ квартал 2022 року ще не подано.

Підприємство виправляється в Податковому розрахунку за ІІІ квартал 2022 року з типом «Звітний». Воно сформує в Д1 за вересень 2022 року виправний рядок так, як показано на рис. 9.

img 9

завантажити файл

Рис. 9. Д1. Виправляємо помилку (приклад 8)

А якби помилку виявили після подання Податкового розрахунку за ІІІ квартал 2022 року? Тоді її виправити можна було б за допомогою Розрахунку та Д1 з типами «Уточнюючий». В Розрахунку заповнюємо рядки шапки 01 — 06. У Д1 формуємо забутий рядок і в графі 09 проставляємо КТН «2». Графу 25 не заповнюємо.

Висновки

  • За ІІІ квартал 2022 року звітуємо за старою формою. Граничний строк подання — не пізніше 9 листопада 2022 року.
  • Середній заробіток, що зберігався за солдатами підприємства, зазначаємо в Д1 зі спецкодами в графі 08, а саме з кодом «47», якщо ЄСВ за ставкою 22 %, або ж «66» — якщо за ставкою 8,41 % (особа з інвалідністю).
  • Середній заробіток добровольців тероборони зазначаємо в Д1 за місяці ІІІ кварталу 2022 року з зарплатними кодами в графі 08.
  • У 4ДФ на працівників, яким доходи не нараховувалися, рядки без сумових показників не формуємо.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі