Теми статей
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Повернення придбаних основних засобів і МНМА

Нестеренко Максим, податковий експерт
Податки & бухоблік Вересень, 2022/№ 68
Друк
Після придбання не завжди вдається одразу виявити приховані дефекти і несправності у придбаному об’єкті необоротних активів. Частіше вони стають очевидними тільки в процесі експлуатації. У такому разі покупець може повернути неякісну покупку. Для продавця наслідки такого повернення — такі самі, як і при звичайному поверненні товарів. Бо для продавця — це зазвичай і є товари. А ось покупець зіткнеться тут із деякими особливостями. Якраз про них ми вам зараз і розповімо.

Головна облікова особливість у тому, що між придбанням об’єкта ОЗ/МНМА і його поверненням міг пройти достатньо тривалий час. Протягом цього часу ви встигли ввести об’єкт в експлуатацію і нарахувати деяку суму амортизації його вартості. Тут і починаються особливості!

Бухгалтерський облік

Прямої відповіді на запитання, що робити з амортизацією в описаному випадку, ні в НП(С)БО 7 «Основні засоби», ні в НП(С)БО 16 «Витрати» ви не знайдете. Тож залишається доходити своїх висновків, спираючись на наявні норми.

Отже, після придбання об’єкта ОЗ/МНМА підприємство, напевно, нараховувало амортизацію:

за ОЗ — з місяця, що настає за місяцем введення об’єкта в експлуатацію, а при застосуванні виробничого методу — з дати, що настає за датою, на яку об’єкт став придатним для корисного використання (п. 29 НП(С)БО 7);

за МНМА — у першому місяці використання об’єкта в розмірі 50 % або 100 % (п. 27 НП(С)БО 7).

При цьому нараховану суму амортизації ви відносили до складу відповідних витрат залежно від місця використання ОЗ/МНМА. Звичайно ж, нарахована за період використання ОЗ/МНМА амортизація потрапила до складу бухвитрат абсолютно обґрунтовано. Тому очевидно, що ви не припустилися жодної помилки, то і сторнувати амортизаційні витрати не потрібно. Водночас

в періоді повернення ОЗ/МНМА (одночасно зі списанням суми зносу: Дт 131 — Кт 10, Дт 132 — Кт 112) вам доведеться компенсувати нараховані раніше витрати доходами звітного періоду

Для цього потрібно визнати в сумі накопиченої амортизації інші операційні доходи (Дт 377 — Кт 719). А от якщо до первісної вартості об’єкта ОЗ потрапили, крім власне вартості придбання, витрати на транспортування, монтаж і налаштування обладнання, то частину амортизації, що припадає на них, компенсувати доходами не потрібно. Навпаки, частину таких витрат, що залишилася незамортизованою, при поверненні ОЗ/МНМА списують до складу інших витрат (Дт 976 — Кт 10, 112).

Податок на прибуток

Малодохідники. Податковоприбутковий облік підприємств з обсягом доходів до 40 млн грн підпорядковується бухобліковим правилам. Тому в них усе просто: визнаний дохід (у сумі амортизації) збільшує бухфінрезультат (об’єкт оподаткування). І жодних податкових різниць (ні в ОЗ, ні в МНМА-випадку).

Високодохідники. Тут усе залежатиме від того, що ви повертаєте: об’єкт ОЗ чи МНМА.

МНМА в податковому обліку не є ОЗ (п.п. 14.1.138 ПКУ). Відповідно жодні амортизаційні різниці за ними не розраховують. Тому тут усе за бухобліком: доходи, які компенсують амортизаційні витрати, збільшують фінрезультат до оподаткування. А от якщо йдеться про повернення високодохідником чи малодохідником-добровольцем об’єкта ОЗ, дотримуйтеся таких податкових правил:

(1) бухгалтерську та податкову амортизацію, яка нарахована після введення об’єкта ОЗ в експлуатацію і взяла участь у формуванні фінрезультату минулих періодів, при поверненні коригувати не потрібно. Це означає, що подавати уточнюючу декларацію з податку на прибуток і коригувати показники додатка РІ не потрібно;

(2) дохід в амортизаційній сумі (її частині — за наявності додаткових витрат), нарахований у бухобліку в періоді повернення об’єкта ОЗ постачальникові, збільшує об’єкт оподаткування податком на прибуток;

(3) прибутківці-річники, які встигли купити і повернути об’єкт ОЗ у межах одного річного податкового періоду, не можуть згортати амортизаційні різниці і дохід, нарахований при поверненні об’єкта ОЗ. Простіше кажучи, в річній декларації платника-річника потрібно показати окремо амортизаційні різниці в додатку РІ і окремо визнаний дохід (у складі загального фінрезультату);

(4) при поверненні ОЗ, на наш погляд, потрібно показати і продажну різницю з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ. Це, до речі, дозволить вам зменшити об’єкт оподаткування на різницю між бухгалтерською і податковою амортизацією, яка свого часу не потрапила до складу витрат. Причому якщо до первісної вартості ОЗ потрапили інші витрати (на транспортування, монтаж тощо), то в розрахунку різниці бере участь залишкова вартість об’єкта з урахуванням таких додаткових витрат;

(5) якщо при купівлі об’єкта ОЗ/МНМА в особливих нерезидентів (див. статтю «Придбання в нерезидентів: коли з 30 % різницею?» // «Податки & бухоблік», 2022, № 13) або неприбуткових організацій у вас виникла 30 % різниця з п.п. 140.5.4 ПКУ, її потрібно відкоригувати.

ПДВ

У зв’язку з поверненням об’єкта ОЗ/МНМА покупцеві слід відкоригувати суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ. Таке коригування проводять на дату першої події: на дату повернення об’єкта ОЗ/МНМА або на дату повернення грошових коштів за нього. Пам’ятайте: покупець зобов’язаний зменшити податковий кредит уже в періоді першої події, не чекаючи на розрахунок коригування від продавця і незалежно від періоду, в якому такий розрахунок зареєстровано.

Також податківці можуть сказати, що витрати на монтаж\підключення тощо не пов’язані з госпдіяльністю, адже об’єкт вже не використовується. Ми з цим не погоджуємося, адже зазначені послуги були фактічно придбані та спожиті. Але якщо хочете перестрахуватися, компенсуйте ПДВ з цих послуг (Дт 949 — Кт 641).

Приклад. Підприємство придбало верстат вартістю 480000 грн (у тому числі ПДВ 20 %80000 грн) та об’єкт МНМА (принтер) вартістю 6000 грн (у тому числі ПДВ 20 %1000 грн). Витрати на монтаж і налаштування обладнання становили 3600 грн (у тому числі ПДВ 20 %600 грн). У результаті первісна вартість обладнання403000 грн.

Обидва об’єкти введені в експлуатацію. Надалі через істотні дефекти, які призвели до поломки, об’єкти ОЗ і МНМА повернено продавцеві, який перерахував покупцеві грошові кошти за них у повній сумі.

Сума нарахованої амортизації за час експлуатації обладнання — 8000 грн (у тому числі амортизація вартості обладнання без витрат на його монтаж і налаштування — 7940,45 грн (400000 грн : 403000 грн х 8000 грн).

За МНМА амортизацію нараховували методом 100 % у першому місяці використання.

Облік повернення ОЗ та МНМА постачальникові

з/п

Зміст господарської операції

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн

Дт

Кт

Повернення об’єкта ОЗ постачальникові

1

Списано суму нарахованої амортизації при поверненні обладнання

131

104

8000

2

Повернено обладнання продавцеві*:

— списано залишкову вартість об’єкта ОЗ (без урахування витрат на монтаж і налаштування обладнання)

377

104

392059,55

— нараховано дохід у сумі раніше нарахованої амортизації (без урахування суми амортизації додаткових витрат на монтаж і налаштування)

377

719

7940,45

— списано залишкову вартість об’єкта ОЗ у частині витрат на монтаж і налаштування обладнання

(3000 грн - (8000 грн - 7940,45 грн))

976

104

2940,45

* При розрахунку продажної різниці за пп. 138.1 і 138.2 ПКУ підприємство збільшує фінрезультат на бухгалтерську залишкову вартість об’єкта ОЗ на момент його повернення (з урахуванням додаткових витрат на монтаж і налаштування) і зменшує на податкову.

3

Відкориговано раніше відображений ПК з ПДВ (у періоді повернення обладнання)

641/ПДВ

644/1

80000

377

644/1

80000

4

Отримано гроші за обладнання від продавця

311

377

480000

Повернення МНМА постачальникові

1

Списано суму амортизації, нарахованої при введенні МНМА в експлуатацію

132

112

5000

2

Повернено МНМА продавцеві (у сумі раніше нарахованої амортизації визнано дохід)

377

719

5000

3

Відкориговано раніше відображений ПК з ПДВ (у періоді повернення принтера)

641/ПДВ

644/1

1000

377

644/1

1000

4

Отримано гроші за МНМА від продавця

311

377

6000

Отже, повернення необоротних активів має свої облікові особливості. Але розібратися з ними — не так вже й складно.

Висновки:

  • У періоді повернення ОЗ/МНМА одночасно зі списанням суми зносу доведеться компенсувати нараховані раніше витрати доходами звітного періоду.
  • При поверненні ОЗ, на наш погляд, потрібно показати і продажну різницю з пп. 138.1 і 138.2 ПКУ.
  • У зв’язку з поверненням об’єкта ОЗ/МНМА покупцеві слід відкоригувати суму відображеного раніше податкового кредиту з ПДВ.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі