Теми статей
Обрати теми

Надаємо благодійну допомогу у зв’язку з війною

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
Нещодавно (див. статтю «Допомога фізособам у зв’язку з війною» // «Податки & бухоблік», 2022 № 30) ми говорили про особливості оподаткування благодійної допомоги, що надається у зв’язку зі збройною агресією РФ проти України. Але законодавець підкоригував окремі податкові правила (див. «Волонтерсько-благодійні зміни в ПКУ» // «Податки & бухоблік», 2022, № 67). Тож повернемося до цієї теми ще раз.

Йдеться про виплати, які не обкладаються ПДФО на підставі п.п. «в» п.п. 165.1.54 та п.п. 170.7.8 ПКУ. Що це за допомога, які умови її надання та оподаткування? Про це й поговоримо далі. А почнемо з того, що розберемося, хто ж може надавати «воєнну» допомогу фізособам на підставі зазначених норм законодавства.

Благодійники

Щоб дотримувалися умови неоподаткування допомоги, яка надається фізособам у зв’язку з війною, виплату (надання) мають здійснювати благодійники, у тому числі благодійники — фізичні особи, у порядку, визначеному Законом № 5073*.

* Закон України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» від 05.07.2012 № 5073-VI.

У свою чергу, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 1 згаданого Закону благодійник — це дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності. При цьому до видів благодійної діяльності, зокрема, належить безоплатна передача у власність бенефіціарів (тобто одержувачів благодійної допомоги) коштів та іншого майна (п. 1 ч. 1 ст. 5 Закону № 5073).

Таким чином, з погляду Закону № 5073,

благодійником може бути фактично будь-яка фізична чи юридична особа приватного права, а не лише благодійна організація

Підтвердження цього знаходимо й у ч. 1 ст. 4 Закону № 5073, згідно з якою суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, а також інші благодійники та бенефіціари.

Отже, із благодійниками розібралися. Тепер перейдемо до одержувачів та допомоги, яка їм виплачується.

Одержувачі та допомога, що їм виплачується

Одержувачі неоподатковуваної «воєнної» допомоги прописані в п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ. А ось суми допомоги та цілі, на які вона може бути видана (виплачена), встановлені п.п. 170.7.8 ПКУ. Систематизуємо інформацію, наведену у цих нормах законодавства, у таблиці нижче.

Але перед тим зауважимо, що зазначена у цій таблиці благодійна допомога не включається до оподатковуваного доходу до 31 грудня (включно) року, наступного за роком, у якому:

— припинено або скасовано воєнний, надзвичайний стан в Україні та/або

— завершено здійснення заходів щодо забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ.

Неоподатковувана благодійна допомога відповідно до п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ

Одержувачі благодійної допомоги

(п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ)

Цілі та неоподатковувана сума допомоги

Учасники бойових дій — військовослужбовці (резервісти, військовозобов’язані) та працівники ЗСУ, Нацгвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, особи рядового, начальницького складу, військовослужбовці, працівники МВС, Управління держохорони, Держслужби спецзв’язку та захисту інформації, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, добровольчих формувань територіальних громад, поліцейські та працівники Нацполіції (у тому числі ті, які зазнали поранення, контузії чи іншого ушкодження здоров’я, загинули, померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва), які захищають (захищали) незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, беруть (брали) безпосередню участь у відсічі збройної агресії та забезпеченні національної безпеки, усуненні загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності у період дії воєнного, надзвичайного стану в Україні, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів (далі — учасники бойових дій)

Будь-яка сума (вартість), що надається для закупівлі або у вигляді спеціальних засобів індивідуального захисту (касок, бронежилетів, виготовлених відповідно до військових стандартів), технічних засобів спостереження, лікарських засобів, засобів особистої гігієни, продуктів харчування, предметів речового забезпечення чи інших товарів (робіт, послуг) за Переліком, затвердженим постановою КМУ від 24.02.2016 № 112, або для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення

(абзац другий п.п. «а» п.п. 170.7.8 ПКУ)

Члени сімей учасників бойових дій, перелічених вище

Працівники підприємств, установ, організацій, сил цивільного захисту, які залучаються (залучалися) та беруть (брали) безпосередню участь у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі та стримування збройної агресії РФ, перебуваючи безпосередньо в районах проведення бойових дій та у період здійснення бойових дій (далі — працівники, зайняті у заходах із забезпечення нацбезпеки)

Будь-яка сума (вартість), що надається як допомога на лікування та медичне обслуговування (обстеження, діагностику), у тому числі для оплати (компенсації) вартості лікарських засобів, донорських компонентів, виробів медичного призначення, технічних та інших засобів реабілітації, платних послуг з лікування, забезпечення виробами медичного призначення, технічними та іншими засобами реабілітації, послуг медичної реабілітації, санаторно-курортного оздоровлення

(абзац третій п.п. «а» п.п. 170.7.8 ПКУ)

Члени сімей працівників, зайнятих у заходах із забезпечення нацбезпеки

Фізичні особи, які мешкають (мешкали) на території населених пунктів, у яких проводяться (проводилися) бойові дії, та/або які вимушено покинули місце проживання у зв’язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах (далі — фізособи з територій проведення бойових дій)

Всі перелічені вище категорії осіб, а саме:

— учасники бойових дій або члени їхніх сімей;

— працівники, зайняті у заходах із забезпечення нацбезпеки, або члени їхніх сімей;

— фізособи з територій проведення бойових дій

Сума, яка сукупно протягом звітного (податкового) року не перевищує 500 розмірів мінімальної заробітної плати*, встановленої законом на 1 січня звітного року (у 2022 році — 3250000 грн), виплачена (надана) на відновлення втраченого майна, на житлові, соціальні та побутові потреби та на інші потреби за Переліком, затвердженим КМУ**

(п.п. «б» п.п. 170.7.8 ПКУ)

* Якщо загальна сума отриманої благодійної допомоги протягом звітного (податкового) року перевищує зазначений граничний розмір, сума перевищення обкладається ПДФО (18 %) та ВЗ (1,5 %). При цьому фізособа-одержувач зобов’язана подати річну податкову декларацію про майновий стан та доходи із зазначенням сум благодійної допомоги.

** Наразі діє перелік, затверджений постановою КМУ від 26.11.2014 № 653.

Зверніть увагу! Серед можливих одержувачів неоподатковуваної благодійної допомоги на підставі п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ є члени сімей учасників бойових дій та працівників, зайнятих у заходах із забезпечення нацбезпеки.

Щодо членів сім’ї учасників бойових дій, то для цілей цього підпункту до них належать:

— батьки (якщо вони до досягнення особою повноліття не були позбавлені стосовно неї батьківських прав);

— дід і баба (якщо батьки померли);

— інший із подружжя (якщо він (вона) не одружилися вдруге);

— малолітні та/або неповнолітні діти;

— повнолітні діти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, до закінчення ними закладів освіти, але не більше ніж до досягнення 23 років;

— повнолітні діти, які не мають своїх сімей;

— повнолітні діти, які мають свої сім’ї, але стали особами з інвалідністю до досягнення повноліття;

— утриманці загиблого (померлого), яким у зв’язку з цим виплачується пенсія.

А ось визначити членів сім’ї працівників, зайнятих у заходах із забезпечення нацбезпеки, законодавці забули. То кого ж до них відносити?

На наш погляд, у цьому випадку також слід використовувати наведений перелік, оскільки він встановлює, кого вважати членами сім’ї саме для застосування п.п. 165.1.54 ПКУ. Вважаємо, податківці з нами погодяться, адже перелік членів сім’ї першого та другого ступенів спорідненості, визначений п.п. 14.1.263 ПКУ, ширший.

Ще одне питання виникає у зв’язку із встановленням переліку територій, на яких проводяться (проводилися) бойові дії. Він потрібен при виплаті неоподатковуваної допомоги особам, які проживають на таких територіях, відповідно до абзацу четвертого п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ.

З п. 25 підрозд. I розд. ХХ ПКУ випливає, що перелік територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих збройними формуваннями РФ, необхідний для застосування абзацу четвертого п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ, має прийняти КМУ. До його ухвалення статус фізичних осіб — платників податку, які отримують благодійну допомогу, визначається благодійником самостійно.

При цьому вважаємо, що благодійники мають право використовувати будь-які офіційні джерела, які б указували на ведення бойових дій на території, де проживає або з якої виїхав одержувач благодійної допомоги. Наприклад, можна скористатися цифровою платформою, створеною Мінреінтеграції спільно з Мінцифри. З її допомогою в режимі реального часу можна побачити, на яких територіях ведуться бойові дії. Навівши курсор на конкретну територіальну громаду на інтерактивній карті, ви побачите, який статус має населений пункт та дату зміни такого статусу.

Важливо! Відповідно до п. 24 підрозд. І розд. ХХ ПКУ положення Закону № 2120* щодо внесення змін до пп. 165.1.54 та 170.7.8 ПКУ застосовуються до податкових (звітних) періодів, починаючи з 01.01.2022. Нагадаємо: саме завдяки згаданому Закону у ПКУ з’явився п.п. «в» п.п. 165.1.54, положення якого ми сьогодні розглядаємо.

* Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану» від 15.03.2022 № 2120-ІХ.

З цього випливає, що

норми, внесені Законом № 2120 до пп. 165.1.54 та 170.7.8 ПКУ, застосовуються не з 17.03.2022 (дата набрання чинності цим Законом), а з початку поточного року

Крім того, зауважте: з неоподатковуваної ПДФО благодійної допомоги, яка надається у зв’язку з війною, не утримується і ВЗ (п.п. 1.7 п. 161 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ).

Відображення допомоги у звітності

Благодійна допомога у зв’язку з війною підлягає відображенню у 4ДФ Об’єднаної звітності. Зробити це як податковий агент зобов’язаний суб’єкт господарювання — благодійник.

На наш погляд, неоподатковувану ПДФО та ВЗ благодійну допомогу, що надається на підставі п.п. «в» п.п. 165.1.54 та п.п. 170.7.8 ПКУ, слід показувати з ознакою доходу «187». У принципі, вона передбачає відображення доходів, отриманих фізособами від благодійників на підставі п.п. «а» п.п. 165.1.54 ПКУ. Але поки окремої ознаки доходу для «воєнної» благодійної допомоги немає, вважаємо, можна скористатися найбільш близькою. Хоча не виключено, що податківцям більше сподобається ознака доходу «169». Було б непогано, щоб вони висловилися з цього приводу.

Увага! Для заповнення 4ДФ необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) одержувача. Тому подбайте про це заздалегідь.

Безумовно, відображати в Об’єднаній звітності суми виплаченої (виданої) благодійної «воєнної» допомоги доведеться лише у тому випадку, коли можна персоніфікувати одержувача доходу. Це підтверджували й податківці у листі ДПСУ від 19.08.2020 № 3464/ІПК/99-00-04-05-03-06 (ср. ).

Але майте на увазі: чим вища вартість наданої допомоги та більш обмежене коло її одержувачів, тим складніше буже довести податківцям неможливість персоніфікації. Тому обов’язково візьміть реєстраційні номери у фізосіб, які отримують великі грошові або натуральні виплати, та відобразіть їх доходи у 4ДФ. А от роздавати, наприклад, безкоштовні обіди необмеженому колу осіб можна й без подання звітності.

Висновки

  • Виплачувати благодійну допомогу у зв’язку з війною може будь-яка юридична особа приватного права, а не лише благодійна організація.
  • Неоподатковувану благодійну допомогу, передбачену п.п. «в» п.п. 165.1.54 ПКУ, наразі можна надавати як учасникам бойових дій, так і членам їхніх сімей.
  • Для відображення в 4ДФ неоподатковуваної благодійної допомоги у зв’язку з війною необхідно мати реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний код) одержувача.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі