Теми статей
Обрати теми

Відновлення перебігу ПДВ-строків: розблокування ПН та інші ПДВ-строки

Казанова Марина, податковий експерт
Податки & бухоблік Серпень, 2023/№ 64
Друк
Продовжуємо розглядати питання відновлення ПДВ-строків. І в цій статті розберемося: (1) як з відновленням перебігу строків визначається граничний строк подання документів на розблокування податкових накладних, (2) до декларацій яких періодів ще можна подавати УР (3) та які граничні строки подання заяви-скарги на покупця, якщо він не зареєстрував ПН.

Граничний строк у 365 днів для подання документів для розблокування ПН

За загальним правилом для розблокування ПН платник має право подати розблокувальні документи з поясненнями протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у заблокованій ПН (п. 6 Порядку № 520*).

* Порядок прийняття рішень про реєстрацію / відмову в реєстрації ПН/РК в ЄРПН, затверджений наказом Мінфіну від 12.12.2019 № 520.

Але

у період з 24.02.2022 по 01.08.2023 перебіг цього строку було призупинено (п.п. 69.9 підрозд. 10 розд. XX ПКУ)

З 01.08.2023 перебіг строку відновлено. Розглянемо на прикладах, як у такому разі визначається «гранична» дата подання розблокувальних документів.

Приклад 1. ПН від 01.03.2022 (тобто датована вже після початку ВС) подана на реєстрацію 14.07.2022 і заблокована. Документи для її розблокування платник і досі не подав.

Оскільки в період з 24.02.2022 по 31.07.2023 включно перебіг строку в 365 днів призупинявся, то відлік 365 днів граничного строку подання документів почнеться з 01.08.2023 (01.08.2023 + 365 к. дн.). Тобто подавати документи для розблокування за цією ПН можна буде ще до 30.07.2024 включно.

Приклад 2. ПН від 01.06.2021 подана на реєстрацію 30.06.2021 і заблокована. Документи для її розблокування платник не подав.

Якби не було воєнного стану, то подати документи на розблокування потрібно було б не пізніше 01.06.2022. Але з 24.02.2022 строк було призупинено. На період з 24.02.2022 по 01.06.2022 припадає 98 днів. Отже, станом на 01.08.2023 (на дату відновлення перебігу строків) «невикористаними» залишаються 98 днів з 365-денного строку. Ось їх і додаємо до 01.08.2023 (01.08.2023 + 98 дн.). Тобто документи для розблокування за цією ПН можна подавати до 06.11.2023 включно. Ну і на додачу зазначимо, що і для покупця, якщо продавець розблокує цю ПН, є ще можливість відображати податковий кредит за такою ПН (див. вище).

Інші строки щодо розблокування ПН/РК

Звернемо також увагу на те, що

з 01.08.2023 вже не діятиме призупинення строку й для розгляду податківцями розблокувальних документів

Тобто вони мають розглядатися податківцями у відведені 5 роб. дн., що настають за датою отримання документів. Одночасно з цим відновлюється і правило «мовчазної згоди» — якщо в такий 5-денний строк рішення комісією не буде прийнято, ПН/РК вважаються зареєстрованими (п. 12 Порядку № 1246*).

* Порядок ведення ЄРПН, затверджений постановою КМУ від 29.12.2010 № 1246.

Також не діятиме і призупинення строків:

— для розгляду податківцями документів для виведення платника зі статусу ризикових (7 робочих днів, що настають за датою отримання документів від платника). З відновленням перебігу строку відновлюється і правило «мовчазної згоди». Тобто якщо податківці не вкладуться у відведений 7-денний строк, то платника мають автоматом виключати з числа ризикових;

— прийняття рішення про врахування/неврахування Таблиці даних (5 робочих днів після її отримання).

Крім того, з 01.08.2023 відновлюється і перебіг строку для адміноскаржень рішень податківців, пов’язаних з блокуванням ПН. А саме — оскарження рішень про відповідність критеріям ризиковості платника та рішень про неврахування Таблиці даних. Нагадаємо, що строк подання скарги на ці рішення складає 10 робочих днів, що настають за днем прийняття відповідного рішення податківцями. А строк їх розгляду податківцями за новими «блокувальними» правилами — 10 календарних днів з дня отримання податківцями скарги (п. 12 Порядку № 1165). Одночасно з відновленням перебігу строків відновлює роботу і «правило мовчазної згоди» — якщо рішення щодо скарги не надсилається платнику податку протягом встановленого строку (10 календарних днів), то така скарга вважається повністю задоволеною з дня, що настає за останнім днем зазначеного строку.

Зазначимо, що по оскарженню рішень про відмову в реєстрації ПН/РК перебіг строків подання скарги (10 робочих днів, що настають за днем набрання чинності рішенням про відмову в реєстрації ПН/РК) і розгляду її податківцями був відновлений ще з 03.01.2023. Але є момент, пов’язаний з тим, протягом якого строку податківці мають розглянути скаргу. З 01.08.2023 цей строк (як і до воєнних правил) складає 10 календарних днів (до 01.08.2023 на час воєнного стану строк розгляду податківцями скарги був 10 робочих днів).

Строки давності для виправлення помилок у ПДВ-декларації

За загальними правилами помилки можуть бути самостійно виправлені платником протягом 1095 днів, що настають за граничним строком подання декларації (п. 102.1 ПКУ). А якщо декларація подавалася пізніше — то протягом 1095 днів за днем її фактичного подання.

Проте перебіг 1095-денного строку було зупинено:

1) спочатку «карантинною» нормою п. 522 підрозд. 10 розд. ХХ ПК — з 18.03.2020;

2) а потім ще й «воєнною» нормою п. 102.9 ПКУ — з 24.02.2022.

З 01.08.2023 перебіг цього строку відновлюється.

До 01.08.2023 «найдавніша» декларація з ПДВ, в якій ми мали можливість ще виправити помилки, — була декларація з ПДВ за лютий 2017 року (сплив 1095 днів з граничного строку подання цієї декларації припав на 20 березня 2020 року, але з 18 березня перебіг строку було призупинено).

Після 01.08.2023 обрахунок 1095 днів здійснюємо, враховуючи, що з 18.03.2020 по 31.07.2023 відлік цього строку було призупинено.

Приклад. Декларація за березень 2018 року. Граничний строк її подання — 20 квітня 2018 року. Якби не було призупинень строку, то 1095 днів спливли б 20 квітня 2021 року. Але з 18.03.2020 фактично по 01.08.2023 строки «не бігли». Отже, з 1095 днів на 01.08.2023 спливли 697 днів (період з 21.04.2018 по 17.03.2020). Сплив інших 398 днів (1095 - 697) почнеться з 01.08.2023 (01.08.2023 + 398 к. дн.). Отже, УР до цієї декларації можна подавати до 01.09.2024 включно.

Також зазначимо, що поки що (і після 01.08.2023) продовжує діяти норма, яка забороняє подавати УР до ПДВ-декларацій за звітні (податкові) періоди до лютого 2022 року із показниками на зменшення податкових зобов’язань та/або декларування суми бюджетного відшкодування ПДВ (п. 69.1 підрозд. 10 розд. XX ПКУ).

Подання скарги на контрагента за нереєстрацію/помилки у ПН/РК

Тут варто зазначити, що з 01.08.2023 у податківців знову заявилося право призначати документальну перевірку на підставі п.п. 78.1.9 ПКУ — за заявою-скаргою контрагента Д7 (п.п. 69.21 підрозд. 10 розд. ХХ ПКУ). Звісно, за умови ненадання платником відповіді на запит податківцям, який обов’язково має надсилатися платнику для призначення такої перевірки (до речі, строки надання відповіді на всі запити податківців також відновили з 01.08.2023 свій перебіг). Одночасно з 01.08.2023 знову почне перебіг 90-денний строк, протягом якого податківці можуть призначити перевірку за заявою-скаргою покупця.

Щодо граничного строку подання заяви-скарги на контрагента, то за загальним правилом право подати скаргу зберігається протягом 365 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому контрагент допустив порушення.

Для цього строку також до 01.08.2023 діяло воєнне призупинення строку (перебіг цього строку призупинявся з 24.02.2022 по 31.07.2023 включно).

Тож якщо контрагент вам і досі не зареєстрували ПН, наприклад, за березень 2021 року, то ви ще можете подати скаргу на такого покупця. Так, «звичайний» 365-денний строк подання скарги за цією ПН закінчився 20 квітня 2022 року. Але з 24.02.2022 почалося призупинення перебігу 365-денного строку. Не встигли сплинути з цього строку 56 днів (період 24.02.2022 по 20.04.2022). Отже,

граничний строк подання скарги за цією ПН розраховується так: 01.08.2023 + 56 дн.

Це буде 25.09.2023. Отже, «остання» декларація, з якою можна подати скаргу за цією ПН, — це декларація за вересень 2023 року.

Висновки

  • З 01.08.2023 відновлюється перебіг всіх призупинених на час воєнного стану ПДВ-строків. Зокрема, відновлюється:
  • — перебіг 365-денного строку для подання документів на розблокування ПН;
  • — 1095-денного строку для виправлення помилок у деклараціях ПДВ;
  • — перебіг 365 днів календарного строку для подання скарги на контрагента за нереєстрацію/помилки у ПН/РК.
  • Платник ще має можливість подати документи на розблокування ПН (якщо вони не подавались) за ПН 2022 року і навіть за більшістю ПН 2021 року.
  • При визначенні строків давності для виправлення помилок слід ураховувати, що сплив 1095 днів фактично зупинився з 18.03.2020 (ще з початку карантину).
  • При визначенні граничного строку подання заяви-скарги на постачальника у зв’язку з нереєстрацією ним ПН слід ураховувати, що перебіг строку 365 днів призупинявся на період з 24.02.2022 по 31.07.2022 включно.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі