Теми статей
Обрати теми

Нові форми податкової накладної та декларації з ПДВ

Казанова Марина, податковий експерт
Наказ Мінфіну від 28.12.2022 № 463

ВИСНОВОК ДОКУМЕНТА

1. Оновлено форми податкової накладної, розрахунку коригування, ПДВ-звітності, а також внесено зміни в порядки їх заповнення.

2. Оновлено форму спрощеної декларації з ПДВ, яка подається нерезидентами — платниками податку на GOOGLE

Отже, незабаром на нас чекають нові форми податкової накладної (ПН), розрахунку коригування (РК) та декларації з ПДВ. Одразу заспокоїмо: якихось суттєвих змін вони не передбачають. Та і набувають чинності не одразу.

Звернемо увагу, що в цей наказ вже були внесені зміни іншим наказом Мінфіну від 17.01.2023 № 26. Але зміни другого наказу мають суто технічний характер (коректорські правки).

«З коли» нова форма ПН/РК та декларації?

Наказ набуває чинності з 1-го числа місяця, що настає за другим місяцем його офіційного опублікування. Тож якщо наказ опублікують в січні 2023 року, то зміни набудуть чинності з 01.03.2023. Якщо опублікують вже в лютому 2023 року то з 01.04.2023.

Якщо опублікують у лютому (що більш імовірно), то реєструвати ПН/РК за новою формою потрібно буде починаючи з 01.04.2023. Незалежно від дати їх складання. А нову ПДВ-декларацію потрібно буде подавати, починаючи з декларації за квітень 2023 року.

Нова форма ПН/РК

Оновлення форми ПН/РК. Форму ПН викладено в новій редакції. Але одразу зазначимо:

ніяких нових додаткових реквізитів для заповнення нова форма ПН не передбачає

Зміни пов’язані з тим, що ще з 01.01.2022 припинив дію п. 51 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, внаслідок чого зник сенс у спеціальних правилах заповнення ПН сільськогосподарськими товаровиробниками.

Фіскали свого часу заявляли, що зважаючи на те, що дія норм п. 51 підрозд. 2 розд. XX ПКУ закінчилася 31.12.2021, аграрії, внесені до Реєстру отримувачів бюджетної дотації за операціями з постачання власновиробленої сільгосппродукції, здійсненими з 01.01.2022, складають ПН у загальному порядку. Ось, власне, новою формою ПН це і підтверджується.

Так:

— таблична частина (розділ Б) оновленої ПН тепер не містить спеціальної гр. 12 «Код виду діяльності сільськогосподарського товаровиробника». Прибрали всі згадки про заповнення цієї графи і з Порядку № 1307*;

* Порядок заповнення податкової накладної, затверджений наказом Мінфіну від 31.12.2015 № 1307.

— у примітці 1 до форми ПН прибрали згадку про код «2», який раніше с/г товаровиробники проставляли в порядковому номері ПН після «/».

Тобто тепер однозначно ПН на постачання сільгоспродкції заповнюють у загальному порядку.

Власне більше ніяких змін сама нова форма ПН не передбачає.

Є лише ще «технічні» зміни, як, наприклад, те, що порівняно зі старою формою ПН, примітка 3, в якій зазначені реквізити Порядку від 09.12.2011 № 1588, тепер містить ще реквізити останньої редакції цього Порядку.

Аналогічні зміни відбулися і в формі РК.

Зміни в заповненні ПН/РК. Тут є нововведення. А саме:

встановлені правила заповнення ПН на постачання послуг нерезиденту, якщо місце надання послуг розташоване на митній території України

Зверніть увагу: щодо ПН, яка складається на послуги, отримані від нерезидента, все залишається, як і було (така ПН складається з типом причини «14»). Зміни стосуються ПН, яка складається на послуги, що надаються резидентом нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території України.

Раніше Порядок № 1307 не містив особливостей заповнення «заголовної» частини такої ПН, тому такі ПН заповнювалися так само, як ПН на неплатника.

Після змін «заголовна» частина такої ПН має заповнюватися по-іншому (оновлені п. 8 та 12 Порядку № 1307):

— у верхній лівій частині ПН у графі «Не підлягає наданню отримувачу (покупцю) з причини» робиться помітка «X» та зазначається тип причини «21Складена на постачання послуг отримувачу (покупцю) нерезиденту, місце постачання яких розташоване на митній території Україні»;

— у графі «Отримувач (покупець)» зазначаються найменування (П. І. Б.) нерезидента та через кому країна, в якій зареєстрований покупець (нерезидент);

— у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «500000000000»;

— рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Аналогічні зміни відбулися і щодо заповнення РК.

Ну, власне, це і всі зміни, які стосуються ПН/РК.

Форма ПДВ-декларації

Форма декларації викладена в новій редакції. Які зміни відбулися?

У заголовній частині декларації прибрали поле 06 «Сільськогосподарський товаровиробник, внесений або який претендує на внесення до Реєстру отримувачів бюджетної дотації». Знову ж, ці зміни пов’язані з припиненням дії ще з 01.01.2022 п. 51 підрозд. 2 розд. XX ПКУ, внаслідок чого став непотрібний і сам с/г додаток ДС8, і відмітки про с/г операції товаровиробника в самій декларації.

Тепер що стосується безпосередньо рядків декларації. Одразу скажемо, рядки декларації і зміст інформації, яка в ній відображається, не змінювалися. Тобто

якихось змін у заповненні безпосередньо самої декларації немає

Є зміни більш «технічного» характеру. Наприклад, тепер звільнені необ’єктні операції так і будуть «скорочено» називатися «звільнені від оподаткування», «не є об’єктом оподаткування». Тобто не буде розшифровки про те, що звільнені від оподаткування — це звільнені від оподаткування відповідно до ст. 197 ПКУ та підрозд. 2 розд. XX ПКУ, міжнародних договорів, а необ’єктні — це необ’єктні відповідно до ст. 196 ПКУ. У зв’язку з цим підкориговано назви рядків 5,.5.1 та 8 декларації.

Також коректорські правки містять назви рядків 4, 12 та 20.2.2.

Ці зміни ніяк не вливають на заповнення цих рядків декларації.

У тій частині декларації, в якій ми зазначаємо, які додатки подаються разом із декларацією («Відмітка про подання до декларації»), прибрали згадку про додаток ДС8 (його взагалі скасували), перейменували назву додатка Д 5 (про що мова піде далі).

Аналогічні зміни передбачені й у формі уточнюючого розрахунку до декларації.

Додатки до декларації

Усі додатки до декларації також викладені в новій редакції. У додатках відбулися такі зміни.

Додаток ДС8. Сільськогосподарський додаток ДС8 — скасовано.

Додаток Д1. Відбулися деякі (незначні) трансформації в таблицях цього додатка.

Таблиці 1.1 та 1.2 додатка Д1. Нагадаємо, вони заповнюються, якщо у звітній декларації відображені податкові зобов’язання (ПЗ) за ПН/збільшуючими РК, які на дату подання декларації не зареєстровані. Так ось, тепер:

1) у цих таблицях

змінилася назва графи 5

Замість ознаки здійснення с/г операцій (заповнення якої вже не актуально), тепер у цій графі потрібно буде проставляти «ознаку здійснення операції відповідно до п. 198.5 ст. 198 та п. 199.1 ст. 199 розділу V Кодексу». У зв’язку з цим дещо по-іншому будуть розшифровуватися незареєстровані ПН, складені для нарахування «компенсуючих» ПН за п.п. 198.5 і 199.1 ПКУ. Раніше їх потрібно було розшифровувати в окремому блоці таблиці. Тепер інформація про такі ПН буде наводитися в тому ж блоці, що й інформація за всіма ПН. Але напроти такої ПН у графі 5 потрібно буде поставити ознаку (знак «+»), що це ПН, складена для нарахування «компенсуючих» ПЗ;

2) у таблиці 1.1 додано окремий блок для наведення інформації про незареєстровані на дату подання декларації ПН за послугами, отриманими від нерезидента на митній території України (з умовним ІПН «500000000000»).

Таблиці 2.1 та 2.2. Тут теж змінилася назва гр. 5. Тепер вона має назву «ознака здійснення операцій з придбання необоротних активів» (заміть «ознака здійснення с/г операцій»). Тобто напроти ПН/РК, в яких відображені придбання (будівництва, спорудження, створення) необоротних активів, необхідно буде в графі 5 ставити позначку «+».

Також із таблиць 2.1 та 2.2 придбали вже неактуальні рядки, в яких с/г товаровиробники відображали обсяги придбань за операціями, визначеними ст. 161Закону України «Про державну підтримку сільського господарства України».

Додаток Д5. Тепер його будуть заповнювати також і ті платники, які відповідають критеріям, визначеним п. 68 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, у разі здійснення операцій із ввезення на митну територію України у митному режимі імпорту обладнання та комплектуючих виключно для використання у власній виробничій діяльності та/або операцій з постачання товарів власного виробництва, що звільнені від оподаткування податком на додану вартість.

У новій таблиці 4 цього додатка такі платники будуть розшифровувати інформацію, якою підтверджуватимуть відповідність критеріям, визначеним п. 68 підрозд. 10 розд. XX ПКУ, які дозволяють скористатися звільненням від оподаткування ПДВ таких операцій.

В інших додатках зміни мають технічний характер.

Спрощена декларація з ПДВ

Зміни внесено і в наказ Мінфіну від 21.10.2021 № 555, яким затверджено форму і порядок заповнення та подання спрощеної податкової декларації з ПДВ.

Зазначимо:

платників-резидентів ця декларація не стосується

Її подають виключно нерезиденти, які здійснюють надання електронних послуг українським фізособам та ФОП — неплатникам ПДВ на митній території України (платники «податку на GOOGLE»). Тобто ті нерезиденти, на яких поширюються вимоги ст. 2081 ПКУ (ср. ).

Оновлена форма спрощеної декларації тепер передбачає окремі рядки для розшифровки інформації:

1) за операціям, які підлягають оподаткуванню;

2) за операціями, що звільнені від оподаткування. До таких, зокрема, належать постачання освітніх послуг шляхом доступу до публічних освітніх, наукових та інформаційних ресурсів у мережі Інтернет з галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, проведення та надання яких не потребує участі людини (п.п. 197.1.32 ПКУ).

Ось, власне, і всі зміни.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі