Теми статей
Обрати теми

Спрощена фінзвітність: хто може подати за 2022 рік?

Вишневський Михайло, податковий експерт
Скорочену за показниками фінансову звітність за 2022 рік можуть подавати лише чітко визначені категорії підприємств. Хто потрапляє у цю когорту, за якими формами звітує і коли? А якщо розмірність підприємства змінилася, що тоді? Давайте з’ясуємо.

Хто звітує за «малими» формами?

Форми скороченої фінзвітності встановлює НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність». Таких форм два різновиди:

— Фінансова звітність малого підприємства (додаток 1 до НП(С)БО 25), що включає Баланс (форма № 1-м) і Звіт про фінансові результати (форма № 2-м);

— Фінансова звітність мікропідприємства (додаток 2 до НП(С)БО 25) у складі Балансу (форма № 1-мс) і Звіту про фінансові результати (форма № 2-мс).

Хто саме має право подавати «малу» фінзвітність, наведено у табл. 1.

Зауважте! У п.п. 2 п. 2 розд. І НП(С)БО 25 досі присутня норма, яка дозволяє юрособам — єдиноподатникам групи 3 за ставками 3 і 5 % складати фінзвітність мікропідприємства у складі форм № 1-мс і № 2-мс. Але наразі єдиноподатники групи 3 прямо не названі у п. 2 Порядку № 419* серед щасливчиків, які можуть подавати скорочену за показниками річну фінзвітність (див. статтю «Єдиноподатники! Для фінзвітності — орієнтуйтеся на категорію підприємства» // «Податки & бухоблік», 2022, № 93).

* Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 № 419.

Відтак, зараз такі єдиноподатники-юрособи (за ставками 3 і 5 %, як, власне, і за ставкою 2 % та сільгоспЄП) повинні звітувати залежно від своєї бухгалтерської категорії, а не за фактом перебування в лавах спрощенців. Позаяк Закон про бухоблік* не виділяє єдиноподатників в окрему класифікаційну групу підприємств.

* Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV.

Таблиця 1. Надавачі спрощеної фінансової звітності

Форма фінансової звітності

Хто подає

Фінансова звітність малого підприємства (форми № 1-м і № 2-м)

— малі підприємства, визнані такими згідно із Законом про бухоблік;

— представництва іноземних суб’єктів господарської діяльності

Фінансова звітність мікропідприємства (форми № 1-мс і № 2-мс)

— мікропідприємства, визнані такими згідно із Законом про бухоблік;

— непідприємницькі товариства

Зауважте! НП(С)БО 25 не надає права вибору між формами звітності «м» і «мс». Тобто мале підприємство не може звітувати за формами мікропідприємства (формами № 1-мс і № 2-мс), а мікропідприємство, відповідно, не може подавати фінансову звітність за формами № 1-м і № 2-м*.

* Про те, що загрожує підприємству, яке відзвітувало не за своєю формою, див. у статті «Подали фінзвітність за «чужою» формою: що загрожує» // «Податки & бухоблік», 2023, № 11.

Водночас ті підприємства, які підпорядковуються НП(С)БО 25, можуть на власний розсуд складати замість скороченого повноформатний комплект фінзвітності. Таке право їм надано п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Такий вибір треба закріпити в наказі про облікову політику. Тому малі підприємства, мікропідприємства, непідприємницькі товариства, представництва іноземних суб’єктів можуть за бажанням керуватися НП(С)БО 1 і складати за загальними правилами повну фінансову звітність (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1) — у цьому жодних порушень немає.

Щодо непідприємницьких товариств, то для них можливість складати мікрофінзвітність прямо прописана в п.п. 2 п. 2 розд. І НП(С)БО. Водночас податківці ігнорують це право неприбутківців. Фіскали хочуть бачити разом зі звітом про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації повний комплект фінзвітності. Виняток вони роблять тільки для мікро- і малих підприємств, а також бюджетних установ (див. БЗ 102.20.02).

Пам’ятайте! Не можуть користуватися НП(С)БО 25, а отже, і подавати фінзвітність у скороченому форматі підприємства, які складають МСФЗ-звітність — в обов’язковому порядку або за самостійним рішенням (див. статтю «Річна фінзвітність — 2022: хто, кому, коли і як подає» // «Податки & бухоблік», 2023, № 11).

Малі та мікропідприємства, які не є аудитзобов’язаними, подають річну фінзвітність лише один раз у річні строки. Тобто від них не вимагається повторно подавати фінзвітність, як це роблять середні та великі підприємства (див. статтю «Річна фінзвітність — 2022: хто, кому, коли і як подає» // «Податки & бухоблік», 2023, № 11).

Тож у загальному випадку мікро- та малим підприємствам слід подати річну фінзвітність за 2022 рік до статистики — не пізніше 28.02.2023, до податкової (якщо підприємство — платник податку на прибуток) — не пізніше 01.03.2023.

Як визначити категорію підприємства?

Критерії поділу підприємств за їх величиною — мікро-, малі, середні та великі — установлені ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік (див. статтю «Річна фінзвітність — 2022: хто, кому, коли і як подає» // «Податки & бухоблік», 2023, № 11). Для віднесення підприємства до тієї чи іншої категорії достатньо відповідати двом критеріям з трьох (ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік). Критерії, позначені в євро, перераховуємо за офіційним курсом НБУ (середнім за період).

У ч. 2 ст. 2 Закону про бухоблік для підприємств, які працюють не один рік, визначений порядок переходу з однієї групи в іншу. Головне правило:

підприємство залишає групу перебування, якщо два роки поспіль не відповідає критеріям раніше встановленої категорії

Якщо дворічної невідповідності немає, то підприємство залишається у складі раніше обраної групи — категорію не змінює.

Переходити із групи в групу протягом року не можна. Для аналізу критеріїв потенційної групи переходу використовуємо показники саме річної фінзвітності. А це означає, що попрощатися зі старою групою можна тільки з початку наступного року, тобто з 1 січня. Звичайно, за умови, що два роки поспіль підприємство не відповідає старим критеріям.

Уперше свій калібр підприємства визначили на початку 2018 року — за даними річної фінзвітності за 2017 рік. Відповідно 2018 рік був першим роком перебування підприємства в певній групі; 2019 рік — другим роком. За наявності дворічної невідповідності певній категорії, категорію треба було змінити.

Для фінзвітності-2022 треба протестувати на відповідність критеріям групи перебування показники річної фінзвітності за 2020 і 2021 роки (див. табл. 2). І тільки при дворічній невідповідності змінити свій статус.

Таблиця 2. Класифікуємо мікро- і малі підприємства за підсумками 2020 і 2021 років

Критерії оцінки

Категорія підприємства

мікро-

мале

2020 рік

2021 рік

2020 рік

2021 рік

Балансова вартість активів

до 10776,5 тис. грн включно

(350 тис. євро х 30,79 грн/євро*)

до 11308,5 тис. грн включно

(350 тис. євро х 32,31 грн/євро*)

до 123160 тис. грн включно

(4 млн євро х 30,79 грн/євро*)

до 129240 тис. грн включно

(4 млн євро х 32,31 грн/євро*)

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

до 21553 тис. грн включно

(700 тис. євро х 30,79 грн/євро*)

до 22617 тис. грн включно

(700 тис. євро х 32,31 грн/євро*)

до 246320 тис. грн включно

(8 млн євро х 30,79 грн/євро*)

до 258480 тис. грн включно

(8 млн євро х 32,31 грн/євро*)

Середня кількість працівників

до 10 осіб включно

до 10 осіб включно

до 50 осіб включно

до 50 осіб включно

* Середній курс НБУ за 2020 рік — 30,79 грн/євро, за 2021 рік — 32,31 грн/євро (див. bank.gov.ua/ua/markets/exchangerate-chart).

Ось тут спрацьовує друге правило:

групу переходу визначаємо за показниками річної фінзвітності за попередній звітний рік

Тобто для фінзвітності-2022 орієнтуємося на дані фінансової звітності за 2021 рік (див. табл. 3).

Підприємства, які створені у 2020 і 2021 роках, у 2022 році зберігають первісно встановлену розмірність. А новостворені підприємства, нагадаємо, для встановлення свого статусу застосовують показники на дату складання першої річної фінзвітності. Тобто ті, хто створений у 2020/2021 році, беруть дані фінзвітності за 2020/2021 рік, а хто у звітному 2022 році — візьмуть показники із фінзвітності за 2022 рік.

Таблиця 3. Статус підприємства для фінзвітності-2022

За даними фінзвітності за рік

Яким підприємство є у 2022 році

і буде у 2023 році

2017

(«старт»)

2018

2019

2020

2021

мікро-

мікро-

мікро-

мале

мале

З 2022 року переходить до категорії малих підприємств, оскільки два роки поспіль не відповідає критеріям мікрогрупи. Фінзвітність за 2022 рік подає як мале у складі форм № 1-м і № 2-м. Може обрати повноформатну фінзвітність. Малим залишається і у 2023 році

мікро-

мікро-

мікро-

мале

середнє

З 2022 року — переходить до групи середніх підприємств, оскільки два роки поспіль не відповідає категорії мікро-. До якої категорії переходимо, визначаємо за даними річної фінзвітності за 2021 рік. За 2022 рік звітує як середнє за повними формами. Середнім залишається й у 2023 році

мікро-

мале

мікро-

мікро-

мале

За 2022 рік звітує як мікропідприємство за формами № 1-мс та № 2-мс, оскільки немає два роки поспіль невідповідності категорії мікро-. Може обрати повноформатну фінзвітність. Якщо за даними річної фінзвітності за 2022 рік знов буде відповідати критеріям мікро-, то і за 2023 звітуватиме як мікро-. А от якщо за показниками фінзвітності за 2022 рік буде малим або середнім, то у 2023 році звітуватиме відповідно за формами № 1-м і № 2-м (як мале) або повними формами (як середнє)

мікро-

мікро-

мале

мале

середнє

З 2021 року — підприємство вважається малим підприємством, оскільки два роки поспіль не відповідало категорії мікро-. За 2021 рік мало звітувати як мале за формами № 1-м і № 2-м. Таким же залишається і в 2022 році. Може обрати повноформатну фінзвітність. Для звітування за 2023 рік важливо, до якої категорії належатиме підприємство за показниками фінзвітності за 2022 рік.

Якщо буде мале — залишиться у групі малих, якщо мікро- або середнє, то звітуватиме за формами № 1-мс і № 2-мс (як мікро-) чи повними формами (як середнє) відповідно

середнє

середнє

середнє

мале

мале

За 2022 рік має звітувати як мале підприємство. Тобто повинно змінити свою групу, перейти із середняків до малих і подавати фінзвітність у складі форм № 1-м і № 2-м. Водночас може залишитися на повноформатній фінзвітності. У 2023 році звітує як мале підприємство

Тож підсумуємо: з метою складання фінзвітності за звітний 2022 рік підприємству треба перевірити на відповідність критеріям групи перебування показники річної фінзвітності за 2020 та 2021 роки. І лише у разі, коли підприємство два роки поспіль (і 2020, і 2021 рік) не відповідало критеріям обраної категорії, змінити свій статус. Приналежність підприємства встановлюємо виходячи з показників категорії другого року невідповідності. А таким є 2021 рік.

Для фінзвітності за 2023 рік на предмет невідповідності слід проаналізувати дані річної фінзвітності за 2021 і 2022 роки.

Про наслідки втрати і набуття мікростатусу читайте у статті «З мікро- в малі та навпаки: мігруємо із групи в групу» // «Податки & бухоблік», 2022, № 7.

Висновки

  • Єдиноподатники-юрособи груп 3 і 4 повинні звітувати залежно від своєї бухгалтерської категорії, а не за фактом перебування в лавах спрощенців.
  • Для фінзвітності-2023 на відповідність критеріям групи перебування тестують показники річної фінзвітності за 2021 і 2022 роки. Якщо є дворічна невідповідність, тоді слід змінити категорію підприємства.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі