Теми статей
Обрати теми

Заповнюємо неприбутковий звіт за 2022 рік

Вишневський Михайло, податковий експерт
Затвердженого порядку заповнення неприбуткового Звіту* немає. Тому неприбутковим організаціям (НПО) здебільшого доводиться орієнтуватися на роз’яснення від податківців. Як же саме заповнювати неприбутковий звіт? Давайте з’ясуємо.

* Звіт про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, затверджений наказом Мінфіну від 17.06.2016 № 553.

Структура неприбуткового Звіту

Неприбутковий Звіт складають наростаючим підсумком з початку року в гривнях без копійок.

Форма Звіту складається із трьох частин:

частина І — основна для НПО. Адже якщо НПО нічого не порушує (або не здійснює виправлення помилок), у Звіті заповнюють тільки частину I. У рядках 1.1 — 1.11 розшифровують отримані доходи, а в рядках 2.1 — 2.6 — суми понесених витрат. Цю частину Звіту заповнюють (1) на підставі даних бухобліку і фінансової звітності та (2) з урахуванням особливостей діяльності НПО (див. БЗ 102.04);

частина ІІ — заповнюють НПО-порушники. Тут неприбутківці — порушники розраховують податок на прибуток і подають Звіт за період з початку року по місяць порушення включно. А ось НПО, які дотримуються НПО-умов з п. 133.4 ПКУ, цю частину не заповнюють;

частина «Виправлення помилок» — завершальний блок Звіту, призначений для виправлення помилок.

Детальніше про структуру НПО-Звіту див. у табл. 1.

Таблиця 1. Склад неприбуткової звітності

Неприбутковий Звіт:

Основна частина

частина I

доходи:

ряд. 1

розшифровують доходи за видами у ряд. 1.1 — 1.11

витрати:

ряд. 2

розшифровують витрати за видами у ряд. 2.1 — 2.6

частина IІ

ряд. 3 — 6

у ряд. 3 — 6 НПО-порушники розраховують податок на прибуток. У рядку 5 частини ІІ Звіту відображають об’єкт оподаткування податком на прибуток, який дорівнює сумі рядків 3 і 4 Звіту

Виправлення помилок

ряд. 7 — 10

заповнюють цю частину Звіту, тільки якщо виправляють помилку в частині ІІ Звіту — коли НПО-порушник неправильно розрахував суму податкових зобов’язань з податку на прибуток. Адже помилка тільки в частині І Звіту (якщо немає порушення п. 133.4 ПКУ) ніяких податкових зобов’язань не викривляє, а отже, донараховувати або зменшувати нічого не доведеться*

Додатки до неприбуткового Звіту:

Додаток ГД

до ряд. 1.6.2 ГД, 2.4.2 ГД і 3.1 ГД неприбуткового Звіту (подається у разі здійснення операцій з гуманітарною допомогою)

Додаток ВП

до ряд. 7 — 9 неприбуткового Звіту (подається, якщо помилки виправляються в поточному Звіті, тобто згідно з п.п. «б» п. 50.1 ПКУ**)

Додаток ФЗ

обов’язковий додаток до неприбуткового Звіту (оскільки фінзвітність має статус додатка згідно з п. 46.2 ПКУ)

* Водночас податківці не проти, аби неприбутківець за необхідності уточнив показники в частині I Звіту (див. БЗ 102.04). Для цього йому треба подати Звіт з позначкою «Звітний новий» / «Уточнюючий» або додаток ВП у складі поточного Звіту. При цьому слід вказати правильні показники з урахуванням уточнень без заповнення частини «Виправлення помилок» Звіту і таблиці 2 додатка ВП (при виправленні у складі поточного Звіту).

** Виправити помилки можна й іншим способом (без додатка ВП) — через уточнюючий Звіт (самостійний документ з позначкою «Уточнюючий», п.п. «а» п. 50.1 ПКУ) або шляхом подання повторно Звіту з відміткою «Звітний новий» (якщо помилки виявили в уже поданому Звіті, але ще до закінчення граничного строку його подання).

Доходи і витрати в неприбутковому Звіті

Орієнтир — бухоблік. Дані, наведені у Звіті, повинні ґрунтуватися на показниках бухобліку і фінансової звітності. Тому формування доходів і витрат у неприбутковому Звіті здійснюється за бухобліковими правилами. Тобто усі доходи та витрати слід відображати у момент їх виникнення, незалежно від дати надходження або сплати коштів. Відтак діємо виходячи із загального принципу нарахування.

Відображати доходи і витрати треба, керуючись вимогами НП(С)БО 15 «Дохід» і НП(С)БО 16 «Витрати»

Про прив’язку до бухоблікових правил завжди висловлювалися і податківці (див. лист ДПСУ від 05.11.2020 № 4549/ІПК/99-00-05-05-02-06, БЗ 102.04).

Здебільшого доходи НПО — це цільове фінансування. Доходи від цільового фінансування визнають у сумі понесених витрат і в тих періодах, у яких були визнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового фінансування (пп. 16 — 19 НП(С)БО 15).

Цільове фінансування капітальних інвестицій визнають доходом протягом періоду корисного використання відповідних об’єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно сумі нарахованої амортизації цих об’єктів (п. 18 НП(С)БО 15).

А ось доходи, що не є цільовим фінансуванням, слід визнавати за загальними правилами НП(С)БО 15. Прикладами таких доходів можуть бути доходи від здавання майна в оренду, курсові різниці, пасивні доходи у вигляді процентів від розміщення коштів у банку на депозиті.

Доходи ≠ витрати. Позаяк НПО може отримувати інші доходи (а не тільки цільове фінансування), картина із заповненням неприбуткового Звіту може бути різною. У ньому доходи можуть перевищувати/дорівнювати/виявитися меншими, ніж витрати. Тобто можливі варіанти залежно від ситуації. А ось будь-яких умов про неодмінну рівність у Звіті доходів і витрат немає (хоча й такий варіант його заповнення можливий).

Тож нічого страшного, коли у Звіті доходи будуть більше витрат — різницю ніде дівати не потрібно. Втім деякі НПО, уникаючи подібної ситуації, вирівнюють доходи з витратами. Для цього, всупереч бухправилам, визнають абсолютно усі надходження (включаючи оренду, проценти за депозитами, курсові різниці тощо) цільовим фінансуванням. Вважаємо, такі перестороги зайвими. Адже наявність бухоблікового прибутку/збитку у неприбутківця не є порушенням НПО-умов у принципі. Причому податківці з цим повністю згодні. Фіскали цілком допускають перевищення доходів над витратами і підтверджують, що таке перевищення не є підставою для виключення з Реєстру НПО (див. лист ДПСУ від 16.10.2019 № 784/6/99-00-07-02-02-15/ІПК та «Доходи НПО перевищили витрати: чи виключать із неприбутківців» // «Податки & бухоблік», 2023, № 13). Тим паче, що причиною перевищення може бути часовий розрив — отримані доходи НПО може використати в наступних періодах.

Головна умова для збереження неприбуткового статусу — це правильний напрямок використання доходів НПО

А саме: на утримання НПО та на фінансування напрямів діяльності, визначених її установчими документами (п.п. 133.4.2 ПКУ).

Заповнюємо частину І неприбуткового Звіту

Дохідні рядки 1.1 — 1.11 і витратні рядки 2.1 — 2.6 частини І неприбуткового Звіту заповнюють з урахуванням характеру діяльності НПО відповідно до закону, що регулює діяльність такої неприбуткової організації (див. БЗ 102.04). При цьому, якщо доходи/витрати (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів) не вписуються в рядки 1.1 — 1.10 і 2.1 — 2.5 Звіту, їх відображають в «інших» рядках: 1.11 «Інші доходи» і 2.6 «Інші видатки (витрати)» (див. БЗ 102.04).

Яку інформацію наводити у відповідних рядках основної частини Звіту, покажемо у табл. 2.

Таблиця 2. Заповнення частини І неприбуткового Звіту

Код рядка

Яку інформацію наводять

1

Доходи неприбуткової організації (сума рядків 1.1 — 1.11)

1.1 — 1.3

Заповнюють лише бюджетні неприбуткові установи (організації)

1.4

Відображають дотації (субсидії), фінансування, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових фондів або у межах технічної допомоги

1.5

Показують вартість отриманих активів (засобів/майна), товарів для реалізації цілей, завдань і напрямів діяльності НПО — на статутну діяльність. У цьому рядку відображають свої доходи й релігійні організації

1.6

Відображають (та відповідно у рядках 1.6.1, 1.6.2 ГД та 1.6.3 розшифровують) вартість фактично отриманих НПО безоплатних надходжень активів (коштів, майна), товарів (робіт, послуг), у т. ч. надходжень на поточний рахунок (або/та в касу) у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (див. БЗ 102.04)

1.6.1

Показують благодійну допомогу

1.6.2 ГД

Фіксують суму гуманітарної допомоги, яка дорівнює сумарному значенню графи 9 розд. II додатка ГД до Звіту

1.6.3

Відображають суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається Кабміном, які добровільно перераховані (передані) НПО згідно з абзацом другим п. 33 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ. Вважаємо, тут також показуємо і надходження для потреб забезпечення оборони країни згідно з п. 63 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ

1.7

Відображають отримані НПО членські внески — разові, періодичні, цільові внески та відрахування засновників і членів

1.8

Заповнюють тільки пенсійні фонди

1.9

Фіксують пасивні доходи, зокрема проценти за депозитом (див. лист ДФСУ від 30.05.2019 № 2465/6/99-99-15-02-02-15/ІПК)

1.10

Показують активи, отримані від ліквідованої (реорганізованої) НПО

1.11

Відображають:

доходи від оренди (див. листи ДПСУ від 25.11.2019 № 1516/6/99-00-07-02-02-15/ІПК і ДФСУ від 21.05.2018 № 2238/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

— доходи від продажу майна (у тому числі основних засобів), зокрема автотранспорту, нерухомості;

договірні санкції: неустойки/штрафи/пені за договорами на користь НПО;

— доходи від надання платних послуг у межах статутної діяльності, передбаченої профільним неприбутковим законодавством (див. листи ДФСУ від 19.06.2018 № 2728/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, від 01.03.2018 № 826/6/99-99-15-02-02-15/ІПК);

— інші бухоблікові доходи, наприклад курсові різниці (див. лист ГУ ДФС у м. Києві від 21.04.2016 № 9374/10/26-15-12-05-11)

2

Видатки (витрати) неприбуткової організації (сума рядків 2.1 — 2.6)

2.1 — 2.2

Заповнюють лише бюджетні неприбуткові установи (організації)

2.3

Показують вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), використаних (переданих) для фінансування утримання НПО, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених її установчими документами (див. лист ДПСУ від 02.02.2022 № 282/ІПК/99-00-21-02-01-06). Цей рядок заповнюють у тому числі релігійні організації (див. лист ДПСУ від 25.11.2019 № 1516/6/99-00-07-02-02-15/ІПК)

2.4

Відображають (та відповідно у рядках 2.4.1, 2.4.2 ГД, 2.4.3 розшифровують) витрати НПО щодо використаних безоплатних надходжень або надходжень у вигляді безповоротної фінансової допомоги чи добровільних пожертвувань (див. БЗ 102.04)

2.4.1

Фіксують витрати за наданою благодійною допомогою

2.4.2 ГД

Переносять сумарне значення графи 8 розд. III додатка ГД до Звіту щодо розподілу гуманітарної допомоги за цільовим призначенням

2.4.3

Відображають суми коштів або вартість товарів, робіт, послуг за переліком, що визначається КМУ, які добровільно перераховані (передані) для потреб забезпечення оборони країни згідно з абзацом другим п. 33 і п. 63 підрозд. 4 розд. ХХ ПКУ (див. статтю «Благодійна (гуманітарна) допомога під час війни: неприбуткові організації» // «Податки & бухоблік», 2022, № 89)

2.5

Відображають активи, передані при ліквідації (реорганізації) іншим НПО або до бюджету

2.6

Відображають інші витрати, зокрема, податківці пропонують вказувати тут суми нарахованої амортизації (див. БЗ 102.04)

Додаток ФЗ — фінансова звітність

Загальні правила. Неприбуткові організації не є платниками податку на прибуток (п. 133.4 ПКУ). Проте НПО повинні подавати разом зі своїм Звітом річну фінансову звітність, яка є невід’ємною його частиною (п. 46.2 ПКУ). Відтак, якщо НПО дотримується вимог п. 133.4 ПКУ, то проміжну (квартальну) фінзвітність податківцям подавати не треба. Отже, у загальному випадку достатньо додати до неприбуткового Звіту тільки річну фінзвітність.

Фінансова звітність неприбутківця є додатком ФЗ. Про її подання НПО повідомляє, проставивши позначку «+» у відповідний клітинці поля «Наявність додатків4» заключної частини Звіту. Також слід розшифрувати, які саме форми фінзвітності додаються. Для цього передбачена таблиця «Наявність поданих до Звіту…». У ній ставимо відмітку «+» навпроти тих форм, за якими складена фінзвітність.

Форми фінзвітності. Загалом неприбутківці повинні складати і подавати скорочену за показниками фінзвітність — фінансову звітність мікропідприємства (форми № 1-мс, № 2-мс) незалежно від того, відповідає НПО критеріям мікропідприємства чи ні (ч. 3 ст. 11 Закону про бухоблік*, п. 2 Порядку № 419**, п.п. 2 п. 2 розд. І НП(С)БО 25 «Спрощена фінансова звітність»). Щоправда, підприємства, які мають право застосовувати НП(С)БО 25, самостійно вирішують, користуватися їм формами скороченої фінзвітності чи подавати повноформатний комплект (п. 2 розд. ІІ НП(С)БО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»).

* Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996-XIV.

** Порядок подання фінансової звітності, затверджений постановою Кабміну від 28.02.2000 № 419.

Однак податківці (!) вимагають від неприбутківців, які не є мікро- або малими підприємствами, подавати повнокомплектну фінзвітність — тобто усі п’ять форм. І лише «малюки», на думку фіскалів, можуть обійтися скороченою за показниками річною фінзвітністю — у складі усього лише двох форм: Балансу і Звіту про фінрезультати за формами № 1-м, № 2-м або № 1-мс, № 2-мс (див. БЗ 102.20.02).

Висновки

  • Якщо НПО нічого не порушує або не здійснює виправлення помилок, у неприбутковому Звіті заповнюють тільки частину I.
  • Формування доходів і витрат у неприбутковому Звіті здійснюється за бухобліковими правилами.
  • Дохідні рядки 1.1 — 1.11 і витратні рядки 2.1 — 2.6 частини І неприбуткового Звіту заповнюють з урахуванням характеру діяльності НПО.
  • Податківці вимагають від неприбутківців, які не є мікро- або малими підприємствами, подавати повнокомплектну фінзвітність.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі