Теми статей
Обрати теми

Участь у міжнародній виставці з метою рекламування товару: ПДВ та «нерезидентський» податок

Казанова Марина, податковий експерт
З метою реклами свого товару підприємство бере участь у міжнародній виставці за кордоном. Чи потрібно в цьому випадку нараховувати ПДВ з отриманих від нерезидента послуг? Чи утримується податок з доходів нерезидентів? Якщо так, то чи можна скористатися довідкою нерезидента при виплаті доходу.

Щоб відповісти на ці запитання, в першу чергу потрібно розібратися з видом послуг, які надає нерезидент. Те, що участь у виставці здійснюється з рекламною метою, зовсім не означає, що і від нерезидента ми отримуємо рекламні послуги.

Послуги участі у міжнародній виставці можуть включати цілий спектр дій. Тому потрібно

детально аналізувати умови договору/інвойсу на предмет того, які саме послуги надаються нерезидентом

Наприклад, послуги участі у виставці можуть включати: реєстраційний збір за участь у виставці, оренду виставкової площі/приміщення; оренду виставкового стенду. У такому разі фактично нерезидент надає три види послуг:

— послуги участі у виставці (послуги організації виставки);

— послуги оренди нерухомого майна (оренда виставкової площі);

— послуги оренди рухомого майна (оренда виставкового стенду).

У такому разі бажано, щоб вартість кожної такої послуги була виділена в інвойсі окремо, оскільки місце постачання кожної такої послуги визначається окремо, а значить, можуть бути різні ПДВ-наслідки. Також різні наслідки можуть бути і в частині «нерезидентського» податку (частина цих послуг може підпадати під утримання «нерезидентського» податку, а частина — ні). Якщо це все буде зазначено однією сумою, податківці, швидше за все, розцінять ці послуги як послуги, які передбачають найбільш «важкий» варіант оподаткування.

Далі більш детально поглянемо на те, які будуть податкові наслідки щодо кожного виду послуг.

ПДВ

Нагадаємо, що при отриманні послуг від нерезидента у отримувача послуг — резидента України з’являється обов’язок нарахувати ПДВ, якщо місце постачання послуг (визначене за правилами ст. 186 ПКУ) знаходиться на території України (п.п. «б» п. 185.1 ПКУ, п. 208.2 ПКУ).

Реєстраційний збір за участь у виставці. Ці послуги фактично є послугами організації виставки. Такі послуги у нас згадуються в п.п. 186.2.3 ПКУ («послуги, що надаються для влаштування платних виставок»). Те, що сплата реєстраційного збору за участь у виставці підпадає саме під цей вид послуг, підтверджували і податківці в листі ДФСУ від 25.06.2019 № 2897/6/99-99-15-02-02-15/ІПК. Місце їх постачання

визначається за місцем їх фактичного надання

Якщо виставка проводиться за межами України, то місце постачання послуг буде за межами України. А отже, ПДВ з вартості таких послуг не нараховується. Податкова накладна на такі отримані послуги не складається. У ПДВ-декларації придбання цих послуг не відображається (це підтверджують і податківці — 101.24 БЗ).

Оренда виставкових площ (приміщення). Послуги оренди виставкових площ за своїм характером є послугами оренди нерухомого майна.

Місце постачання послуг, пов’язаних з нерухомим майном (у т. ч. й оренда) відповідно до п.п. 186.2.2 ПКУ визначається за фактичним місцезнаходженням нерухомого майна. Оскільки виставка проводиться за кордоном і нерухоме майно знаходиться саме там, то місце постачання послуг з оренди виставкової нерухомої площі буде знаходитися за межами України. Тобто ПДВ з вартості придбаних у нерезидента послуг оренди нерухомого майна не нараховується.

Оренда рекламного стенду. Ці послуги за своїм характером також є послугами оренди, але вже рухомого майна. На тому, що оренду рекламного стенду треба розцінювати саме як послуги оренди, податківці наголошували в листі ДФСУ від 25.06.2019 № 2897/6/99-99-15-02-02-15/ІПК (ср. ).

Місце постачання таких послуг відповідно до п.п. «ґ» п. 186.3 ПКУ

визначається за місцем реєстрації отримувача послуг

Оскільки отримувач послуг — резидент України, то місце надання таких послуг —територія України. А отже, вони є об’єктом оподаткування ПДВ. З таких послуг їх отримувач має нарахувати ПДВ у порядку, визначеному ст. 208 ПКУ. Детальніше щодо нарахування ПДВ з вартості послуг, отриманих від нерезидента, див. у статті «Обліковуємо послуги від нерезидента на митній території України» // «Податки & бухоблік», 2022, № 92.

Проведення конференцій. Щодо цієї послуги потрібно дивитися, що саме вона передбачає. Якщо мова йде тільки про реєстраційний збір за участь у конференції, то це будуть «послуги, що надаються для влаштування платних виставок, конференцій». Місцем постачання таких послуг відповідно до п.п. 186.2.3 ПКУ є місце фактичного їх надання. Якщо конференція проводиться за межами України — то і місце постачання цих послуг буде за межами України. А отже, такі послуги не є об’єктом оподаткування ПДВ.

Але якщо на конференції рекламуватимуться ваші товари — то тут вже будуть послуги реклами. Тобто треба дивитися на умови договору. Якщо в ньому визначено, що метою проведення конференції є рекламування товарів учасника (поширення інформації про товар учасника) — то ця послуга за своїм характером є рекламною. А місце постачання послуг реклами визначається за місцем реєстрації отримувача послуг (п.п. «б» п. 186.3 ПКУ). Оскільки отримувач послуг — резидент України, то місце їх постачання буде знаходитися на території України. І з таких послуг їх одержувач має нарахувати ПДВ.

Податок з доходів нерезидентів

Цей податок (15 %) утримується при виплаті доходів нерезиденту (з джерелом походження з території України), названих у п.п. 141.4.1 ПКУ.

Реєстраційний збір за участь у виставці. Як ми визначилися вище, за своєю суттю — це послуги з влаштування виставок. Плата за такі послуги окремо не названа в п.п. 141.4.1 ПКУ серед доходів, з яких має утримуватися податок з доходів нерезидентів. Тобто виплата такого доходу має розцінюватися як виручка нерезидента (п.п. «к» п.п. 141.4.1 ПКУ), з якої податок з доходів нерезидентів не утримується.

Оренда виставкової площі (приміщення). Сам по собі дохід у вигляді оренди названий серед «нерезидентських» доходів, з яких утримується податок з доходів нерезидентів за ставкою 15 % (п.п. «ґ» п.п. 141.4.1 ПКУ — «лізингова/орендна плата, що вноситься резидентами на користь нерезидента — лізингодавця/орендодавця за договорами оперативного лізингу/оренди»).

Але п.п. 14.1.54 ПКУ дозволяє дійти висновку, що доходом з джерелом походження з території України буде плата за оренду майна, яке знаходиться на території України (п.п. «б» п.п. 14.1.54 ПКУ). Тож якщо орендоване майно розташоване за межами України, то має спрацьовувати не «орендний» п.п. «ґ» (який вимагає утримати з нерезидента податок 15 %), а п.п. «к» п.п. 141.4.1 ПКУ. Тобто такі доходи мають розцінюватися як звичайна виручка нерезидента, яка не потребує утримання податку на нерезидентські доходи. Але

податківці проти такого підходу

Вони вважають, що й у випадку, коли орендована нерухомість розташована за межами України, — все одно потрібно утримувати податок з доходів нерезидентів за ставкою 15 %, якщо інше не передбачено умовами договору (102.16 БЗ).

Утримувати податок за цією ставкою (15 %) потрібно, якщо інше не передбачено правилами міжнародного договору.

Якщо Україною з країною нерезидента укладено договір (угоду) про уникнення подвійного оподаткування, потрібно подивитися на умови цього договору. Як правило, умови міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування передбачають, що дохід нерезидента від оренди нерухомості може оподатковуватися в Україні, тільки якщо нерухомість розташована в Україні. Якщо ж вона розташована за межами України, то податок має утримуватися саме в країні нерезидента. Щоб скористатися такими умовами міжнародної угоди (які передбачають, що податок утримується саме у країні нерезидента) і не утримувати податок з доходів нерезидентів,

нерезидент має надати довідку, що він є резидентом країни, з якою Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування (пп. 103.2, 103.4 ПКУ)

Оренда рекламного стенду. Тут актуальне те саме, що і для оренди нерухомості. Орендна плата як за нерухоме, так і за рухоме майно названа в п.п. «ґ» п.п. 141.4.1 ПКУ серед доходів, з яких утримується податок з доходів нерезидентів за ставкою 15 %. Але знову ж п.п. 14.1.54 ПКУ говорить про те, що доходом з території України вважається саме орендна плата за рухоме майно, розташоване в Україні (п.п. «б» п.п. 14.1.54 ПКУ). Тобто якщо рухоме майно знаходиться за межами України, «нерезидентський» податок не повинен утримуватися. Щоправда, як ми вище зазначали,

податківці будуть проти такого підходу

Тож від нарахування податку можуть звільнити лише умови міжнародного договору про уникнення подвійного оподаткування, який укладено Україною з країною нерезидента. Міжнародні договори, як правило, передбачають, що доходи від оренди рухомого майна мають оподатковуватися саме в країні нерезидента. Щоб скористатися цією умовою міжнародного договору, потрібно, щоб нерезидент надав довідку, що він є резидентом країни, з якою Україною укладено договір про уникнення подвійного оподаткування (пп. 103.2, 103.4 ПКУ).

Проведення конференцій. Якщо мова йде тільки про сплату збору за участь у конференції, то податкові наслідки будуть такими самими, як і для сплати реєстраційного збору за участь у виставці (див. вище). Якщо ж послуги є рекламою (мета конференції — поширення інформації про товар учасника), то наразі (з 01.01.2022) рекламні послуги також підпадають під загальний п.п. «к» п.п. 141.4.1 ПКУ (розцінюються як звичайна виручка нерезидента) і податок з доходів нерезидентів з них не утримується. Це підтверджують і податківці в категорії 101.16 БЗ.

Висновки

  • Послуги участі у міжнародній виставці можуть включати цілий спектр дій: сплату реєстраційного збору за участь у виставці, оренду виставкових площ, оренду рекламних стендів і т. п.
  • Кожен з цих видів послуг має свої податкові наслідки. Тому важливо аналізувати договір/інвойс на предмет того, які саме послуги надаються.
  • Оренда виставкових площ/ виставкових стендів має розцінюватися як послуга оренди (а не рекламна послуга).
  • Оренда виставкових площ (приміщення) є орендою нерухомого майна. Місце постачання послуг для цілей ПДВ визначається за місцезнаходженням нерухомого майна. Отже, якщо орендоване майно знаходиться за межами України — ПДВ не буде.
  • Оренда виставкових стендів є орендою рухового майна. Місце постачання послуг визначається за місцем реєстрації одержувача. Тобто такі послуги будуть оподатковуватися ПДВ.
  • «Нерезидентський» податок з доходів з послуг оренди за вимогами ПКУ має нараховуватися, якщо орендоване майно знаходиться на території України. Але податківці наполягають на тому, що він нараховується, і якщо орендоване майно розташоване за межами України. Звільнити від сплати «нерезидентського» доходу можуть умови договору про уникнення подвійного оподаткування. Для їх застосування нерезидент має надати довідку.
  • Реєстраційний збір за участь у виставці є послугою з влаштування виставок. Місце постачання цих послуг для цілей ПДВ визначається за місцем їх надання. Виплата такого доходу має розцінюватися як виручка нерезидента, з якої податок з доходів нерезидентів не утримується.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі