Теми статей
Обрати теми

Неоподатковувані операції виникли/зникли посеред року

Войтенко Тетяна, податковий експерт
Трапляється, що неоподатковувані операції з’являються чи, навпаки, припиняються з середини року. Або взагалі неоподатковувана операція може виявитися разовою (наприклад, здали макулатуру чи металобрухт). Як за таких обставин розподілити ПДВ, зараз з’ясуємо.

Неоподатковувані операції почалися з середини року

Розрахунок антиЧВ. Ті платники, які вперше здійснили неоподатковувані операції (і в попередньому календарному році у них таких операцій не було), повинні за підсумками такого першого звітного періоду (місяця), в якому задекларовані неоподатковувані операції:

— уперше розрахувати антиЧВ (частку використання) виходячи з обсягів постачання такого місяця (п. 199.3 ПКУ);

— разом із ПДВ-декларацією за такий період подати додаток Д6 (у ряд. 2 таблиці 1 якого навести розрахунок антиЧВ).

Розраховане і задеклароване таким чином (за результатами першого періоду появи неоподатковуваних операцій) значення антиЧВ надалі використовується платником для розподілу ПДВ (за придбаннями подвійного призначення) до кінця року.

Коли починати ПДВ-розподіл? Для ПДВ-розподілу важливо, щоб одночасно дотримувалися три умови:

(1) провадилася подвійна (оподатковувана і неоподатковувана) діяльність, (2) здійснювалися придбання подвійного призначення та (3) виникло за такими подвійними придбаннями право на податковий кредит (ПК)

Тому все залежить від того, коли здійснені придбання подвійного призначення і чи виникло за ними право на ПК. Відтак, якщо:

— придбання подвійного призначення здійснені вже в періоді появи неоподатковуваних операцій і за ними в такому періоді виникло право на ПК, то розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі податкові зобов’язання (ПЗ) з урахуванням розрахованого антиЧВ) за такими подвійними придбаннями слід уже в першому періоді появи неоподатковуваних операцій;

— придбання подвійного призначення здійснені, проте право на ПК за ними поки що не виникло (немає вхідної ПН, зареєстрованої постачальником), то розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ) за такими подвійними придбаннями доведеться пізніше — у періоді виникнення права на ПК;

— за подвійним призначенням стали використовувати минулі придбання, які раніше призначалися для оподатковуваної діяльності (і за якими в минулому виникло право на ПК), то розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ) за ними слід у періоді фактичного використання таких придбань за подвійним призначенням.

При цьому базу оподаткування визначають з урахуванням п. 189.1 ПКУ. Тобто: для товарів/послуг — виходячи з вартості їх придбання, а для необоротних активів (НА) — виходячи з балансової (залишкової) вартості, що склалася на початок місяця фактичного використання НА за подвійним призначенням (див. БЗ 101.24). Так, наприклад, якщо платник сплатив за оренду офісу за весь рік наперед, то розподіляти ПДВ з оренди (нараховувати розподільчі ПЗ) треба в тих місяцях, в яких була подвійна діяльність і здійснювалися оподатковувані та неоподатковувані операції.

Річний перерахунок. За підсумками року в загальному порядку проводять річний перерахунок. При розрахунку річних значень ЧВ/антиЧВ беруть фактичні обсяги оподатковуваних і неоподатковуваних операцій, проведених протягом усього (!) звітного року — здійснених із початку року (п. 199.4 ПКУ). Тож

хоча неоподатковувані операції й почалися з середини року, при річному перерахунку ЧВ/антиЧВ розраховуємо виходячи з обсягів постачань усього року

Тобто здійснених у січні — грудні (а не частини року — скажімо, з початку появи неоподатковуваних операцій) (див. лист ДПСУ від 18.08.2021 № 3069/ІПК/99-00-21-03-02-06).

При цьому в річному перерахунку беруть участь тільки ті придбання подвійного призначення, за якими після появи неоподатковуваних постачань протягом року розподілявся ПДВ — нараховувалися розподільчі ПЗ.

Розрахунок річних ЧВ/антиЧВ наводимо у ряд. 3.1 таблиці 1 додатка Д6 до декларації за грудень, а сам річний перерахунок — у таблиці 2 цього додатка.

Неоподатковувані операції припинилися з середини року

Застосування антиЧВ. До завершення неоподатковуваних операцій для розподілу ПДВ (нарахування розподільчих ПЗ) використовують минулорічне значення антиЧВ (задеклароване на початку року в ряд. 1 таблиці 1 додатка Д6 до ПДВ-декларації за січень).

Коли припиняти ПДВ-розподіл? Якщо неоподатковувані операції припинилися з середини року, то в наступних періодах поточного року, коли неоподатковуваних операцій уже не буде, ПДВ-розподіл не проводимо. Тому вже з періоду, наступного за періодом, в якому здійснена остання неоподатковувана операція, фактично не будемо нараховувати розподільчі ПЗ. Оскільки зникає головна умова ПДВ-розподілу з п. 199.1 ПКУ — одночасне використання товарів/послуг/НА за подвійним призначенням. Тобто немає подвійного використання. Позаяк у наступних періодах до кінця року здійснюватиметься лише оподатковувана діяльність і неоподатковуваних операцій уже не буде.

Втім відкласти нарахування розподільчих ПЗ на наступні періоди може хіба що затримка виникнення права на ПК. Тоді нарахувати розподільчі ПЗ за придбаннями подвійного призначення доведеться в періоді виникнення за такими придбаннями права на ПК. Тобто

навіть попри те, що в такому періоді неоподатковуваних операцій уже не буде, розподілити ПДВ доведеться

Адже фактичне використання таких придбань у подвійних операціях все-таки було.

Коригування невикористаного. Після того як неоподатковувані операції завершені, можливо, деякі товари/послуги/НА, які планувалося використати за подвійним призначенням і за якими при придбанні були нараховані розподільчі ПЗ, фактично будуть використані тільки в оподатковуваній діяльності. Податківці в такій ситуації висловлюються за можливість коригування раніше нарахованих розподільчих ПЗ. Навіть незважаючи на відсутність із цього приводу прямої норми в ПКУ. І роз’яснюють: якщо подвійні товари/послуги/НА починають використовуватися тільки в оподатковуваних операціях у рамках господарської діяльності, то можна скласти розрахунок коригування (РК) до розподільчої податкової накладної (ПН) і після його реєстрації зменшити нараховані раніше розподільчі ПЗ (див. листи ДПСУ від 19.02.2021 № 677/ІПК/99-00-21-03-02-06 і ДФСУ від 21.10.2015 № 22217/6/99-99-19-03-02-15).

Відтак за допомогою РК:

— за товарами/послугами — вийде повністю відкоригувати (зняти) усю суму раніше нарахованих розподільчих ПЗ, а ось

— за подвійними НА — можливо зменшити розподільчі ПЗ на суму, розраховану виходячи з балансової вартості НА, що склалася на початок періоду (місяця) використання НА тільки в оподатковуваній діяльності.

Причому якщо такі товари/послуги/НА вже пройшли через річний перерахунок, використовуємо те річне значення антиЧВ, за яким їх перераховували при річному перерахунку. Такий підхід, безумовно, дасть точніший результат. Проте повторимо: прямої норми ПКУ на цей випадок не містить. А тому з цього питання краще отримати індивідуальну податкову консультацію (ІПК) на свою адресу. Детальніше про коригування (зменшення) розподільчих ПЗ див. статтю «Колишні «подвійні» використовуємо виключно в оподатковуваній діяльності» // «Податки & бухоблік», 2022, № 1-2 (ср. ).

Річний перерахунок. Якщо неоподатковувана діяльність припинена з середини року, то ПДВ-перерахунок відразу при її припиненні не здійснюють. А от за підсумками року, в якому припинилися неоподатковувані операції, у декларації за останній звітний період року (грудень) у загальному порядку проводимо річний перерахунок (п. 199.4 ПКУ). Для його проведення річні значення ЧВ/антиЧВ розраховуємо з обсягів усього (!) року (п. 199.4 ПКУ). Тож

хоча неоподатковувані операції закінчилися з середини року, при річному перерахунку значення ЧВ/антиЧВ обраховуємо виходячи з оподатковуваних і неоподатковуваних обсягів усього року

(а не частини року — скажімо, до завершення неоподатковуваних операцій).

При цьому в річному перерахунку беруть участь тільки ті придбання подвійного призначення, за якими протягом року були нараховані розподільчі ПЗ. Пам’ятайте! ПДВ-перерахунок проводять з урахуванням зменшуючих РК, якими коригувалися розподільчі ПЗ.

Разова неоподатковувана операція

Розрахунок антиЧВ. Платникам, у яких протягом року відбулася єдина неоподатковувана операція (і в попередньому календарному році неоподатковуваних операцій не було), слід діяти за загальними правилами — передусім розрахувати антиЧВ виходячи з обсягів того звітного місяця, в якому задекларована така єдина неоподатковувана операція (п. 199.3 ПКУ). Разом із ПДВ-декларацією за такий період подають додаток Д6 (у ряд. 2 таблиці 1 якого наводять розрахунок антиЧВ).

А якщо першу неоподатковувану операцію було проведено в грудні?

За таких обставин визначити коефіцієнт антиЧВ спочатку теж доведеться за підсумками місяця — грудня. А вже потім провести коригуванням нарахованих розподільчих ПЗ за наслідками річного перерахунку за результатами фактичних обсягів операцій, здійснених протягом року.

Зауважте! Необхідність ПДВ-розподілу виникне, тільки якщо розраховане антиЧВ складе хоча б 0,01 %. Інакше, якщо частка неоподатковуваного постачання в загальному обсязі операцій місяця занадто вже мала й антиЧВ за розрахунком вийшло нульовим (менше 0,01 %), розподіляти ПДВ не доведеться. Проте додаток Д6 з розрахунком антиЧВ у такому разі все одно треба подати.

Коли нараховувати розподільчі ПЗ? Позаяк подвійні операції у цьому випадку виникли тільки в одному періоді, по суті, в такому одному періоді виникнення неоподатковуваної операції за придбаннями подвійного призначення і слід розподілити ПДВ (нарахувати розподільчі ПЗ). Звичайно, за умови, що за придбаннями подвійного призначення при цьому виникло право на ПК. Інакше необхідність нарахування за ними розподільчих ПЗ відкладеться на період появи права на ПК (незважаючи на те, що неоподатковуваних операцій у такому періоді вже не буде).

Тоді за подвійними НА доведеться нарахувати розподільчі ПЗ виходячи з балансової вартості на початок періоду, в якому з’явилася разова неоподатковувана операція. Щоправда, уже в наступному місяці, як пояснюють податківці (але краще отримати на свою адресу ІПК), ПЗ можна зменшити (оскільки НА використовуватимуться тільки в оподатковуваних операціях).

Після разової неоподатковуваної операції в усіх наступних періодах, зважаючи на відсутність подвійного використання, розподіляти ПДВ (нараховувати розподільчі ПЗ) аж до кінця року не треба. Адже придбання всіх подальших періодів уже не будуть подвійними — не використовуватимуться одночасно за подвійним призначенням (і в оподатковуваних, і в неоподатковуваних операціях). Тобто ніяких умов для проведення ПДВ-розподілу не виникне.

Річний перерахунок. Так само, як і в попередніх ситуаціях, потрібно дочекатися кінця року і в загальному порядку провести річний перерахунок — у декларації за останній звітний період року (грудень) (п. 199.4 ПКУ). Знову ж таки, для ПДВ-перерахунку значення ЧВ/антиЧВ розраховують з обсягів за весь (!) рік (виходячи з оподатковуваних і неоподатковуваних обсягів усього року: із січня по грудень).

Позаяк неоподатковувана операція — разова, значення антиЧВ, розраховане за підсумками року, істотно зменшиться. Тому значна частина нарахованих розподільчих ПЗ за підсумками річного перерахунку знівелюється або навіть обнулиться.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі