Теми статей
Обрати теми

Військовий облік по-новому

Вороная Наталія, експерт з кадрових і податкових питань
5 січня 2023 року набув чинності новий порядок ведення військового обліку. Які зміни відбулися? Хто і як тепер має вести військовий облік на підприємствах? Відповіді на ці та інші питання читайте далі.

Отже, маємо новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, затверджений постановою КМУ від 30.12.2022 № 1487 (далі — Порядок № 1487). Він прийшов на зміну Порядку № 921*, який діяв раніше.

* Порядок організації та ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, затверджений постановою КМУ від 07.12.2016 № 921.

Поговоримо про те, які особливості ведення військового обліку тепер передбачені. І насамперед зазначимо, що звичайні підприємства зобов’язані вести персональний військовий облік таких осіб:

— призовників віком від 16 (у рік досягнення 17-річного віку) до 27 років;

— військовозобов’язаних та резервістів, які не досягли граничного віку перебування в запасі.

Взяття на персональний військовий облік, а також виключення з такого обліку здійснюється після взяття (зняття, виключення) таких громадян на військовий облік (з військового обліку) у відповідних районних (міських) територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (далі — ТЦКСП), органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки.

Хто веде військовий облік на підприємствах? Зараз розповімо.

Відповідальні за військовий облік

Організація військового обліку на підприємствах покладається на їхніх керівників.

Обов’язки з безпосереднього ведення військового обліку, як і раніше, виконують працівники служби персоналу (служби управління персоналом). У разі відсутності штатної одиниці служби персоналу ці обов’язки покладаються на особу, яка веде облік працівників.

Щороку до 1 жовтня керівник підприємства визначає необхідність підвищення кваліфікації працівників, які ведуть військовий облік. Але навіть якщо кваліфікація таких працівників повністю влаштовує їх керівника, вони повинні один раз на 5 років проходити підвищення кваліфікації у закладах освіти, які мають ліцензію на відповідну діяльність.

Скільки осіб, відповідальних за ведення військового обліку, має бути? Це залежить від кількості призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які працюють на підприємстві станом на 1 січня поточного року (див. таблицю нижче).

Кількість відповідальних за військовий облік

Кількість призовників, військовозобов’язаних та резервістів

Кількість осіб, відповідальних за військовий облік

Від 501 до 2000

1

Від 2001 до 4000

2

Від 4001 до 7000

3

На підприємстві більше 7000 призовників, військовозобов’язаних та резервістів? Тоді на кожні наступні від 1 до 3000 осіб додаєте по одній відповідальній за їх облік особі.

Підприємства з чисельністю до 500 призовників, військовозобов’язаних та резервістів обов’язки з ведення військового обліку покладають на особу служби персоналу. Їй встановлюють доплату у розмірі до 50 % посадового окладу.

Зауважимо, що такі самі правила діяли й раніше. При цьому, як зазначало Мінсоцполітики у листі від 09.02.2018 № 227/0/101-18/281, доплата встановлюється, якщо на посадову особу кадрового підрозділу чи служби управління персоналом покладаються додаткові обов’язки з ведення військового обліку, які не передбачені посадовою інструкцією. Якщо ж у посадовій інструкції, наприклад, інспектора з кадрів, визначено завдання з ведення військового обліку, то доплату не встановлюють.

У разі наявності на підприємстві двох і більше осіб, відповідальних за ведення військового обліку, їх об’єднують у окремий підрозділ (відділ, сектор, групу).

Зверніть увагу: підприємства зобов’язані повідомляти ТЦКСП про призначення або звільнення (увільнення) керівника підприємства та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку. Роблять це шляхом подання форми, наведеної у додатку 1 до Порядку № 1487, у 7-денний строк з дати видання відповідного наказу.

А що із підприємцями? У Порядку № 1487 вони взагалі не згадуються. З цього випливає, що обов’язку вести військовий облік вони не мають. Проте свого часу Генштаб ЗСУ (див. лист від 27.09.2017 № 321/5989) та Міноборони (див. лист від 13.11.2017 № 321/7065) висловлювалися за те, щоб підприємці-роботодавці військовий облік все-таки вели.

Прийняття на роботу — початок військового обліку

Підприємства мають вести первинний військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які є їх найманими працівниками.

Зверніть увагу! Порядок № 921, що діяв раніше, містив особливості ведення цього обліку за працівниками-строковиками. Так, він вимагав здійснювати військовий облік у разі, коли строкові трудові договори укладалися на строк більше 3 місяців.

Новий Порядок № 1487 жодних обмежень щодо строків не встановлює. Отже, діємо за правилом: уклали із призовником/військовозобов’язаним/резервістом трудовий договір —працівник підлягає військовому обліку. Який це договір (строковий, безстроковий), значення не має.

Чи потрібно вести військовий облік за сумісниками? У Порядку № 1487 ви не знайдете норм, які б дозволяли не вести його залежно від ознаки місця роботи (основне/сумісництво) працівника. Закон України «Про військовий обов’язок та військову службу» від 25.03.92 № 2232-ХІІ (далі — Закон № 2232) також не акцентує увагу на основному місці роботи. Водночас раніше в усних роз’ясненнях працівники окремих ТЦКСП наполягали на веденні військового обліку лише за основним місцем роботи військовозобов’язаних, резервістів, призовників. Вважаємо, що у цьому питанні зі скасуванням Порядку № 921 нічого не має змінитися. Але, у будь-якому випадку, рекомендуємо вам звернутися до свого ТЦКСП за роз’ясненнями.

Щодо осіб, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами, то їх військовий облік підприємство не охоплює

Виконання обов’язків з ведення військового обліку починається безпосередньо на етапі прийняття на роботу військовозобов’язаних, призовників та резервістів.

Так, передусім перевіряють наявність у таких осіб військово-облікового документа. Цим документом є:

— для призовників — посвідчення про приписку до призовної дільниці;

— для військовозобов’язаних — військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

— для резервістів — військовий квиток.

Це може бути як паперовий документ, так і документ в електронній формі (в мобільному додатку Дія).

Прийняття на роботу здійснюється лише після взяття таких осіб на військовий облік у ТЦКСП (органах СБУ, підрозділах Служби зовнішньої розвідки).

Декілька слів про прийняття на роботу військовозобов’язаних жінок.

Відповідно до ч. 11 ст. 1 Закону № 2232 в обов’язковому порядку беруться на військовий облік жінки, які здобули медичну або фармацевтичну спеціальність. Щодо жінок, які мають іншу спеціальність та/або професію, визначену у Переліку № 313*, то вони беруться на військовий облік за їх бажанням.

* Перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних, затверджений наказом Міноборони від 11.10.2021 № 313.

При цьому жінки, які здобули освіту за медичною чи фармацевтичною спеціальністю, але поки що не перебувають на військовому обліку в ТЦКСП (не отримали військово-обліковий документ), можуть працевлаштовуватися як невійськовозобов’язані до кінця 2026 року (п. 51 Порядку № 1487).

Важливо!

При прийнятті на роботу необхідно довести до призовників, військовозобов’язаних і резервістів правила військового обліку під особистий підпис

Зазначені правила наведені у додатку 2 до Порядку № 1487.

Крім того, майте на увазі, що правила військового обліку мають бути роздруковані та вивішені на видному місці у загальнодоступних приміщеннях (п. 19 Порядку № 1487).

У 7-денний строк з дати видання наказу про прийняття на роботу військовозобов’язаного, резервіста або призовника до відповідного ТЦКСП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) необхідно надіслати повідомлення за формою, наведеною у додатку 4 до Порядку № 1487. Так само слід вчинити під час звільнення такої особи з роботи.

Документи військового обліку

Первинний військовий облік тепер ведеться не в особових картках працівників, а за списками, форму яких наведено у додатку 5 до Порядку № 1487.

Отже, на працівників, які працювали на підприємстві до набрання чинності Порядком № 1487, доведеться також сформувати такі списки.

Списки персонального військового обліку складають окремо за такими групами:

1) військовозобов’язані (резервісти) офіцерського складу;

2) військовозобов’язані (резервісти) рядового, сержантського та старшинського складу;

3) військовозобов’язані та резервісти з числа жінок;

4) призовники.

Відомості про військовозобов’язаних, яким видано мобілізаційні розпорядження, виділяються у кожній групі за відповідними командами (у послідовності зростання нумерації команд). При цьому особи, які проходять службу у військовому резерві, обліковуються як військовозобов’язані, яким видано мобілізаційні розпорядження.

Також у списках персонального військового обліку виділяють відомості про військовозобов’язаних, які заброньовані на період мобілізації та на воєнний час (п. 43 Порядку № 1487), тобто перебувають на спеціальному військовому обліку.

До списків кожної групи формують справу, в якій зберігають копії військово-облікових документів призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

В окремій справі зберігаються копії документів осіб, які не досягли граничного віку перебування в запасі, але були виключені з військового обліку ТЦКСП, органами СБУ, підрозділами Служби зовнішньої розвідки.

Інформацію про чисельність призовників, військовозобов’язаних та резервістів вносять у відомість оперативного обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів. Її форму наведено у додатку 12 до Порядку № 1487. Зберігається зазначена відомість разом зі списками персонального військового обліку.

Списки та відомість можна вести в електронній та/або паперовій формі.

У разі прийняття на роботу (звільнення з роботи) призовників, військовозобов’язаних або резервістів інформація про це у 5-денний строк вноситься до списків персонального військового обліку та відомості оперативного обліку.

Крім того, списки коригують у той же 5-денний строк з дня надання документів про зміну особистих даних (П. І. Б., реквізитів паспортів, адреси, сімейного стану, освіти, місця роботи та посади) військовозобов’язаних, резервістів та призовників.

Майте на увазі! Повідомлення про такі зміни (за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 1487) щомісяця до 5-го числа надсилають до відповідних ТЦКСП (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки).

Коли військовозобов’язаний або резервіст досягає граничного строку перебування в запасі, роботодавець протягом 7 днів з дня настання цього строку направляє такого працівника до відповідного ТЦКСП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) для виключення з військового обліку. На підставі відмітки у військово-обліковому документі у списках персонального військового обліку роблять запис «Виключено з військового обліку».

Відомості про осіб, виключених з персонального військового обліку, зберігаються у списках до кінця поточного року з відображенням відповідної інформації про їх чисельність у відомості оперативного обліку.

Щороку до 25 січня списки персонального військового обліку (станом на 1 січня) підписують керівник підприємства та особа, відповідальна за ведення військового обліку

Потім ці списки разом із відомістю оперативного обліку реєструють у службі діловодства підприємства.

Важливий момент! Регулярно згідно із затвердженим керівником підприємства графіком слід проводити звіряння списків персонального військового обліку з військово-обліковими документами військовозобов’язаних, резервістів та призовників. Якщо розбіжності знайдені, в 5-денний строк вносять необхідні зміни до списків. А до 5-го числа наступного місяця надсилають у відповідні ТЦКСП (органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки) повідомлення за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 1487.

Крім того, періодично (не рідше 1 разу на рік) за графіком, затвердженим розпорядженням голови відповідної районної, районної у м. Києві держадміністрації, міського голови, здійснюють звіряння списків персонального військового обліку з обліковими даними документів ТЦКСП (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки). Правила такого звіряння прописані у п. 46 Порядку № 1487.

Крім ведення списків та відомостей оперативного обліку, у відповідальних за військовий облік осіб є й інші обов’язки. Поговоримо про них.

Обов’язки відповідальних за військовий облік

З метою ведення персонального військового обліку, крім перерахованого вище, необхідно, зокрема:

сповіщати призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик у відповідні ТЦКСП, органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки та забезпечувати їх своєчасне прибуття;

— подавати у відповідні ТЦКСП (органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки) на їхню вимогу відомості про призовників, військовозобов’язаних та резервістів;

— проводити роз’яснювальну роботу серед призовників, військовозобов’язаних та резервістів щодо виконання ними правил військового обліку;

— складати та подавати щороку до 1 грудня до відповідних ТЦКСП списки громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць (згідно з додатком 6 до Порядку № 1487);

— приймати від призовників, військовозобов’язаних та резервістів під розписку (див. додаток 7 до Порядку № 1487) їх військово-облікові документи для подання таких документів до відповідних ТЦКСП (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки) з метою звіряння з обліковими даними, а також оформлення бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

— оформлювати документи, необхідні для бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час;

— постійно інформувати ТЦКСП (органи СБУ, підрозділи Служби зовнішньої розвідки) про посадових осіб, які порушують вимоги Порядку № 1487, а також про призовників, військовозобов’язаних, резервістів, які порушують правила військового обліку для притягнення їх до відповідальності;

— вести та зберігати журнал обліку результатів перевірки.

Одним із найважливіших обов’язків осіб, відповідальних за військовий облік, є оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їхній виклик до ТЦКСП (органів СБУ, підрозділів Служби зовнішньої розвідки). У разі одержання відповідного розпорядження керівник підприємства повинен (п. 47 Порядку № 1487):

1) видати наказ (розпорядження) про оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів, довести його до відома таких осіб під особистий підпис та направити копію наказу (розпорядження) у 3-денний строк ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

2) вручити призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки (за наявності);

3) письмово повідомити з наданням витягів з наказів (розпоряджень) відповідний ТЦКСП (орган СБУ, підрозділ Служби зовнішньої розвідки) про призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які тимчасово непрацездатні, перебувають у відпустці або у відрядженні;

4) забезпечити здійснення контролю за результатами оповіщення та прибуттям призовників, військовозобов’язаних та резервістів до відповідного ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.

Якщо юрособа має підпорядковані їй підприємства (що знаходяться у сфері її управління, контролюються нею), то щорічно згідно із затвердженими планами на таких підпорядкованих підприємствах проводять перевірку стану військового обліку (п. 72 Порядку № 1487). За результатами перевірки складають акти. Зазначені акти у 20-денний строк надсилають підпорядкованим підприємствам та районним (міським) ТЦКСП для реагування та вжиття заходів згідно із законодавством.

Щорічно до 1 лютого підприємства видають накази (розпорядження), у яких встановлюють завдання військового обліку на відповідний рік. Такими наказами, зокрема, визначають завдання щодо методичного забезпечення військового обліку, підвищення кваліфікації відповідальних за нього осіб та інші заходи щодо поліпшення стану військового обліку, а також затверджують плани перевірок такого обліку на підпорядкованих підприємствах.

Санкції за порушення ведення військового обліку

Ведення військового обліку входить до комплексу заходів з мобілізаційної підготовки держави. Як зазначено у п. 87 Порядку № 1487, посадові особи підприємств несуть відповідальність за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію, зокрема, за:

— ненадання ТЦКСП списків громадян, які підлягають приписці до призовних дільниць;

— прийняття на роботу призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які не перебувають на військовому обліку;

— незабезпечення оповіщення призовників, військовозобов’язаних та резервістів про їх виклик до ТЦКСП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки), перешкоду їх своєчасній явці на збірні пункти, призовні дільниці;

— несвоєчасне подання документів, необхідних для ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, та неподання відомостей про таких осіб.

За згадані порушення ст. 2101 КУпАП передбачає адмінштраф на посадових осіб у розмірі від 3400 до 5100 грн. У разі повторного протягом року вчинення порушення особою, яка вже була піддана адмінстягненню, а також за таке порушення в особливий період штраф становитиме від 5100 до 8500 грн. Накладають ці штрафи ТЦКСП (ст. 235 КУпАП).

Ну а щоб не платити штрафи, слід правильно вести військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Висновки

  • Первинний військовий облік ведеться за списками, форму яких наведено у додатку 5 до Порядку № 1487.
  • Підприємства зобов’язані повідомляти ТЦКСП про призначення чи звільнення (увільнення) керівника підприємства та інших осіб, відповідальних за організацію та ведення військового обліку, у 7-денний строк з дати видання відповідного наказу.
  • У 7-денний строк з дати видання наказу про прийняття на роботу (звільнення з роботи) призовника, військовозобов’язаного або резервіста до відповідного ТЦКСП (органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки) необхідно надіслати повідомлення за формою згідно з додатком 4 до Порядку № 1487.
  • Роботодавець зобов’язаний вручати призовникам, військовозобов’язаним та резервістам повістки про явку за викликом до ТЦКСП, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі