Теми статей
Обрати теми

Ліміт реєстрації податкових накладних

Павленко Олексій, податковий експерт
Податки & бухоблік Травень, 2023/№ 35
Друк
У цьому матеріалі викладемо основні тези щодо сутності та важливості для цілей обчислення і справляння ПДВ такого показника, як ліміт для реєстрації податкових накладних (ПН). Нагадаємо формулу його обчислення, її компоненти та деякі нюанси «експлуатації» цього важливого СЕА-показника.

Регліміт та його призначення

Такий показник, як ліміт реєстрації ПН (далі ми його за звичкою іменуємо просто — «регліміт») є однією з найважливіших складових системи електронного адміністрування (СЕА) ПДВ.

Зазначимо, що

регліміт являє собою розрахункову суму податку (ПДВ), на яку платник має право у конкретний момент зареєструвати ПН та розрахунки коригування до них (РК) у єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН)

Не варто ототожнювати цю суму із залишком на рахунку, відкритому платнику в СЕА ПДВ (далі — «СЕА-рахунок»). Той рахунок функціонує і залишок його формується за іншими («банківськими») правилами, ніж регліміт. Та й регліміт, він скоріше, плановий показник, а залишок на СЕА-рахунку — фактичний. Тому вони практично не збігаються.

Далі перерахуємо основні моменти, коли сума регліміту, розрахована на відповідну дату, має дуже важливе значення.

Для всіх платників ПДВ. Показник регліміту має велике значення, бо фактично визначає «ПДВ/ПН-потенцію» платника у конкретний момент — якщо регліміт відсутній чи надто малий, то платник втрачає можливість реєструвати ПН у ЄРПН. Хіба тільки він штучно — шляхом перерахування на СЕА-рахунок «живих» грошей — не збільшить суму регліміту… Через це (у разі нереєстрації ПН) його покупці не отримають право на податковий кредит (ПК) з ПДВ. І цей непрямий податок для покупців платника фактично перетвориться на податок з обороту. Тож вони підуть шукати собі платників-продавців з реглімітом…

Для відшкодування. Регліміт відіграє вирішальне значення й для цілей відшкодування ПДВ: його сума, обчислена на дату подання декларації з ПДВ, фактично є межею суми, яку можна заявити до відшкодування з бюджету на рахунок платника в банку (п.п. «б» п. 200.4 ПКУ).

Для погашення податкового боргу. Податковий борг платника теж може бути зменшений за рахунок суми від’ємного значення, отриманого за декларацією звітного періоду, лише у межах суми регліміту (п.п. «а» п. 200.4 ПКУ). Податківці інтерпретують таке зменшення теж відшкодуванням ПДВ і незаконно-фіскально зменшують на такі суми платникам регліміт…

Повернення коштів. 1. У разі повернення суми зайвих коштів із СЕА-рахунку на рахунок платника в банку (чи в небанківській установі) таке повернення фактично допускається лише у межах суми регліміту. Адже відповідно до п. 2001.6 ПКУ повернення з СЕА-рахунку можливе, лише якщо воно не призведе до формування від’ємного значення суми регліміту. А оскільки сума регліміту зменшується на суму повернутих коштів, то і такий висновок («ліміт» повернення) зрозумілий…

2. Повернення зайво сплачених на митниці сум ввізного ПДВ теж здійснюється лише в межах суми регліміту, яка наявна у платника на момент оформлення митної декларації/аркуша коригування, на підставі яких здійснюватиметься таке повернення (п. 43.41 ПКУ).

Формула регліміту

А тепер — основне про формулу обчислення регліміту і її показники/складові. Платник ПДВ має право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в ЄРПН на суму податку, тобто — регліміту (ΣНакл), обчислену за формулою, наведеною у п. 2001.3 ПКУ.

ΣНакл = ΣНаклОтр + ΣМитн + ΣПопРах + ΣОвердрафт – ΣНаклВид – ΣВідшкод – ΣПеревищ

Зверніть увагу! Всі показники формули обраховуються наростаючим підсумком починаючи з 1 липня 2015 року! Тепер детальніше щодо показників.

Три показники, які збільшують регліміт (ΣНакл). ΣНаклОтр — загальна сума ПДВ за зареєстрованими в ЄРПН: ПН, отриманими платником; ПН, складеними самим платником на послуги нерезидента (п. 208.2 ПКУ); та РК до зареєстрованих ПН. Щодо РК, то регліміт через цей показник збільшують саме РК на збільшення ПЗ. А от РК на зменшення, які реєструє сам платник — покупець, цей показник (та регліміт) у нього відповідно зменшують.

Ще раз акцентуємо. На показник впливають тільки зареєстровані в ЄРПН документи!

Суми ПДВ за чеками та іншими замінниками ПН (див. пп. «а» — «в» п. 201.11 ПКУ) цей показник (і регліміт) не збільшують. Не має значення для цього показника і факт (не)відображення ПН/РК (ПК за ними) у декларації!

ΣМитн — загальна сума податку, сплаченого платником на митниці ввізного ПДВ*.

* Крім — сум ПДВ, сплаченого (нарахованого) відповідно до п.п. 191.1.2 ПКУ оператором поштового зв’язку, експрес-перевізником.

Формується в СЕА на підставі цих митних декларацій, поданих платником, з урахуванням листів коригування (+/-) і додаткових МД (+/-). Суми авансу, сплачені на депозитний рахунок митниці, на нього не впливають.

ΣПопРах — загальна сума поповнення СЕА-рахунку платника з рахунку у банку /іншій установі небанківському надавачу платіжних послуг.

Суми переплат, що повертаються на СЕА-рахунок, цей показник не збільшують

ΣПопРах зменшиться одразу при поданні декларації, якщо у «додатку Д4 до декларації заявити суму коштів на перерахування з СЕА-рахунку на поточний рахунок платника та/або до бюджету.

Щодо нестандартних (не з рахунків платника) видів поповнень СЕА-рахунку, які ΣПопРах і регліміт не збільшать, читайте в статті «Некоректна оплата та регліміт з ПДВ» у цьому ж номері.

Три показники, що регліміт (ΣНакл) зменшують. ΣНаклВид — загальна сума ПДВ за складеними платником ПН та РК, зареєстрованими в ЄРПН. Щодо РК — регліміт, звісно, зменшують тільки суми ПДВ з РК на збільшення. А от ПДВ з РК на зменшення, у т. ч. зареєстрованих покупцями (зменшенням показника ΣНаклВид), регліміт збільшить.

Цей показник формують ПН/РК, складені тільки за оподаткованими ПДВ операціями (за винятком оподаткованих за нульовою ставкою).

ΣВідшкод — загальна сума ПДВ, заявлена платником до бюджетного відшкодування з урахуванням сум коригувань та результатів перевірок.

Це — загальна сума ПДВ, заявлена платником до бюджетного відшкодування на поточний рахунок (за ряд. 20.2.1 декларації), до якої фіскали також (незаконно!) додають і суми, направлені для сплати грошових зобов’язань з ПДВ або погашення податкового боргу з інших платежів, що сплачуються до держбюджету (за ряд. 20.2.2), згідно з деклараціями з ПДВ і УР до них.

Дати коригування регліміту через показник ΣВідшкод. Врахування усіх згаданих сум (як справжнього відшкодування, так і суми на погашення податкового боргу) у формулі відбувається на момент отримання ДПС декларації з ПДВ або УР, що змінює ці показники.

Якщо після перевірки бюджетного відшкодування показник ΣВідшкод підлягає коригуванню, це відбувається на дату узгодження ППР.

ΣПеревищ — загальна сума перевищення податкових зобов’язань з ПДВ, зазначених платником у поданих податкових деклараціях (з урахуванням поданих УР до них), над сумою ПДВ, що міститься в складених таким платником ПН та РК, зареєстрованих в ЄРПН.

Цей показник автоматично перераховується:

— при поданні декларації з ПДВ, у тому числі після подання «звітної нової» або УР (на дату такого подання);

— при простроченій реєстрації ПН/РК в ЄРПН (на дату такої реєстрації).

Показник, який може і зменшувати, і збільшувати регліміт. ΣОвердрафт — сума середньомісячного розміру сум ПДВ, які за останніх 12 звітних місяців були задекларовані платником до сплати до бюджету та погашені чи розстрочені або відстрочені.

Цей «подвійний» показник автоматично перераховується щокварталу. Детальніше щодо цього показника і його впливу на результат формули читайте в статті «Від’ємний ПДВ-ліміт через ΣОвердрафт: коли це можливо?» // «Податки & бухоблік», 2023, № 34.

Додаткові показники. Крім того, регліміт (ΣНакл) колись мало бути збільшено на:

суму переплати ПДВ, яка обліковувалась на особовому рахунку платника станом на 01.07.2015;

суму від’ємного значення за деклараціями за червень/ІІ квартал 2015 року (вона визначалася як сума рядків 24 і 31 декларації з ПДВ за червень/ІІ квартал 2015 року);

— суми ПДВ за ПН, складеними до 1 липня 2015 року, у платників, що застосовували касовий метод обліку з ПДВ відповідно до п. 187.10 ПКУ. Ці суми враховувались при обчисленні регліміту на підставі декларації з ПДВ за той звітний період, в якому (після оплати) був відображений ПК за такими ПН.

Висновки

  • Головний показник СЕА-формули — ΣНакл (або «регліміт») є однією з найважливіших складових СЕА ПДВ, бо визначає суму ПДВ, на яку у конкретний момент платник може зареєструвати ПН та РК в ЄРПН.
  • Окрім того, що регліміт визначає «ПДВ/ПН-потенцію» платника (це головне!), від нього також «танцюють»: сума бюджетного відшкодування та/або погашення податкового боргу, повернення платнику коштів із СЕА-рахунку, повернення ввізного ПДВ…
  • Формула обчислення регліміту (ΣНакл) має сім основних показників: три збільшуючих регліміт, три зменщуючих, та один «подвійний». Є ще три «стародавні» додаткові показники. Детальніше про складові формули регліміту читайте вище.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі