Теми статей
Обрати теми

Трудова доплата у 2024 році

Марченко Олена, експерт з кадрових і податкових питань
Роботодавці зобов’язані виплачувати працівникам заробітну плату не нижче законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати (МЗП). Тож у загальному випадку, якщо зарплата, нарахована працівникові, виявиться меншою за розмір МЗП, бухгалтеру доведеться мати справу з так званою трудовою доплатою. Про те, як її обчислити у 2024 році, й піде мова у цій статті.

Мінімальна заробітна плата — це встановлений законом мінімальний розмір оплати праці за виконану працівником місячну (годинну) норму праці. МЗП встановлюють одночасно в місячному та погодинному розмірах (ст. 95 КЗпП, ст. 3 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.95 № 108/95-ВР, далі — Закон про оплату праці).

Відповідно до положень ст. 31 Закону про оплату праці

заробітна плата працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчою за розмір МЗП

Зауважте, що заробітна плата для цілей порівняння з МЗП — це не тільки основна зарплата, обчислена з окладу (тарифної ставки). Про те, які виплати (не) візьмуть участі в порівняльних розрахунках, говоритимемо далі.

Норми праці — це норми виробітку, часу, обслуговування, чисельності (ст. 85 КЗпП).

Розміри МЗП, що встановлені ст. 8 Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік» від 09.11.2023 № 3460-IX на 2024 рік, наведені в табл. 1.

Таблиця 1. Розмір МЗП у 2024 році

Період дії

Розмір МЗП, грн

місячний

погодинний

01.01.2024 — 31.03.2024

7100

42,60

01.04.2024 — 31.12.2024

8000

48

Якщо наведена вище вимога щодо розміру зарплати за місяць не виконується, то у роботодавця може виникнути обов’язок обчислити та нарахувати працівникові так звану трудову доплату.

Увага! Не плутайте трудову доплату з вимогою про сплату ЄСВ з МЗП. Це різні речі, щодо визначення яких працюють різні правила. Проведення трудової доплати встановлене трудовим законодавством і покликане забезпечити гарантований мінімальний рівень в оплаті праці. А вимогу про сплату ЄСВ з мінзарплати дотримуємо при нарахуванні ЄСВ відповідно до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 № 2464-VI.

За ким виконуємо?

Контролюємо необхідність обчислення трудової доплати виключно за найманими працівниками, тобто за тими, хто працює за трудовими договорами (контрактами). При цьому не має значення, за основним місцем роботи працевлаштований працівник чи за сумісництвом, є він громадянином України чи ні, тощо.

Важливо!

За внутрішнім сумісником обчислюємо трудову доплату окремо за основним місцем роботи та окремо за сумісництвом

Що стосується осіб, з якими укладено цивільно-правові договори та/або гіг-контракти, то вони поза грою, тобто трудову доплату за ними не визначаємо.

Та повернемося до найманих працівників. За тими працівниками, у яких оклади (тарифні ставки) дорівнюють або вищі за відповідний розмір МЗП, трудової доплати не буде. В іншому ж випадку стає важливим, які саме зарплатні виплати нараховані працівнику у відповідному місяці.

Які виплати (не) порівнюємо з МЗП?

Із мінімальною заробітною платою порівнюємо не «голий» оклад (тарифну ставку), а загальну суму зарплатних виплат, нарахованих працівнику в поточному місяці згідно з умовами трудового договору, за винятком:

— виплат, що наведені у таблиці нижче. Вони не беруть участі в порівняльних розрахунках;

— виплат, нарахованих у поточному місяці за минулі місяці у зв’язку з уточненням кількості відпрацьованого часу, виявленням помилок. Такі виплати відносимо до місяців, за які вони нараховані, тобто перерозподіляємо складові зарплати в таких місяцях (див. лист Мінсоцполітики від 17.05.2017 № 1452/0/101-17).

Таблиця 2. Виплати, які не включають до зарплати для порівняння з МЗП

з/п

Вид виплати

1

Виплати, перелічені в ст. 31 Закону про оплату праці:

— доплата за роботу в несприятливих умовах праці та підвищеного ризику для здоров’я (наприклад, доплата за роботу у важких і шкідливих (особливо важких і особливо шкідливих) умовах праці за умовами атестації робочих місць, за використання дезінфікуючих засобів, за прибирання туалетів тощо)

— доплата за роботу в нічний час

— доплата за роботу в надурочний час

— надбавка за роз’їзний характер роботи

— премії до ювілейних і святкових дат

2

Виплати, нараховані за невідпрацьований час або не пов’язані з виконанням норм праці (див. листи Мінсоцполітики від 13.02.2017 № 322/0/101-17/282, від 13.02.2017 № 294/0/101-17/282, від 17.05.2017 № 1452/0/101-17 і від 18.06.2018 № 1056/0/101-18), зокрема:

— відпускні та компенсація за невикористані дні відпусток

— оплата простою

— оплата працівникам, які залучаються до виконання державних або громадських обов’язків, якщо вони здійснюються в робочий час (ст. 119 КЗпП)

— оплата за період підвищення кваліфікації

— інші виплати, нараховані виходячи із середньої зарплати за невідпрацьований час

— систематична матеріальна допомога

3

Суми компенсації за затримку виплати зарплати (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 № 394/0/101-17/282)

4

Сума оплати днів відрядження виходячи із середньої зарплати* (див. лист Мінсоцполітики від 17.02.2017 № 391/0/101-17/282)

5

Виплати, які згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5 (далі — Інструкція № 5), не належать до фонду оплати праці, зокрема:

— лікарняні (оплата перших п’яти днів за рахунок коштів роботодавця і допомога по тимчасовій непрацездатності)

— допомога по вагітності та пологах

— матеріальна допомога разового характеру

— вихідна допомога

* При цьому сума оплати за період відрядження, розрахована за денним заробітком, входить до загальної суми зарплати для цілей порівняння з МЗП.

Акцентуємо вашу увагу на тому, що у таблиці вказані ті зарплатні виплати, які у випадку розрахунку працівнику трудової доплати будуть нараховані понад мінімальну зарплату.

Врахуйте, що індексацію заробітної плати, яка повертається з 01.01.2024, треба включати до зарплати для порівняння з МЗП.

Порівняння з МЗП

Порівняння нарахованої працівникові заробітної плати із мінзарплатною межею проводимо у зіставних умовах. Пояснимо.

Місячна (денна) ставка. Якщо працівнику встановлено місячну (денну) тарифну ставку чи оклад та він виконав місячну норму праці, його зарплату порівнюємо з МЗП в місячному розмірі.

Годинна ставка. Зарплату за місяць працівника, якому встановлено годинну тарифну ставку і який виконав годинну норму праці, порівнюємо з МЗП у погодинному розмірі, помноженому на норму робочого часу, встановлену йому на місяць, за який розраховується зарплата.

Відрядна оплата. Оплату праці відрядника, відрядні розцінки якого розраховані виходячи з денної тарифної ставки та нормовані завдання встановлені з розрахунку на день та який виконав місячну норму праці, порівнюємо з МЗП у місячному розмірі.

Якщо ж у розрахунку відрядних розцінок брала участь годинна тарифна ставка і нормовані завдання встановлені в годинах, то зарплату відрядника за виконану норму праці порівнюємо з МЗП у погодинному розмірі за кожну відпрацьовану годину (див. лист Мінсоцполітики від 06.10.2017 № 19585/0/2-17/28).

Норма праці не виконана. Якщо працівник не виконав місячну/годинну норму праці, наприклад, через хворобу, відпустку, простій тощо та/або у разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, нараховану йому зарплату порівнюємо з МЗП, визначеною пропорційно виконаній нормі праці (відпрацьованому часу).

Якщо сума нарахованої зарплати вища за МЗП, нараховуємо працівнику фактичну зарплату, якщо нижча — на різницю між цими величинами нараховуємо трудову доплату.

Коли обчислюємо та як оподатковуємо?

Обчислення та виплата. Абзац третій ст. 31 Закону про оплату праці встановлює, що трудова доплата виплачується щомісячно одночасно з виплатою зарплати.

Тож трудову доплату розраховуємо в кінці місяця. Виплачуємо її у складі зарплати за другу половину місяця.

Розраховувати трудову доплату при виплаті зарплати за першу половину місяця (авансу) не потрібно

Оподаткування. Трудова доплата входить до заробітної плати у складі фонду додаткової заробітної плати (див. п.п. 2.2.1 Інструкції № 5). Тому вона оподатковується ПДФО та ВЗ на загальних підставах та є базою нарахування ЄСВ.

Відповідно у 4ДФ та у Д1 Об’єднаного звіту відображаємо трудову доплату у складі зарплати місяця нарахування.

Числові приклади

Приклад 1. Працівник — внутрішній сумісник (за обома посадами займає 0,5 штатної одиниці). Оклад за основним місцем роботи — 12000 грн, за внутрішнім сумісництвом — 6700 грн. Січень 2024 року відпрацьовано повністю. Премії, доплати тощо не нараховувалися.

За основним місцем роботи оклад (12000 грн) вищий за МЗП (7100 грн), тож робити трудову доплату не потрібно. Сума зарплати працівника за основним місцем роботи за січень, розрахована з урахуванням зайнятості, складе: 12000 х 0,5 = 6000 (грн).

За внутрішнім сумісництвом оклад працівника (6700 грн) нижчий за МЗП (7100 грн). Обчислюємо трудову доплату.

Заробітна плата за внутрішнім сумісництвом дорівнює: 6700 х 0,5 = 3350 (грн).

МЗП з урахуванням зайнятості складе: 7100 х 0,5 = 3550 (грн).

Трудова доплата становить: 3550 - 3350 = 200 (грн).

Сума зарплати за січень за сумісництвом: 3350 + 200 = 3550 (грн).

Приклад 2. Оклад працівника (повна зайнятість) — 6000 грн. У січні 2024 року йому нараховано основну зарплату — 6000 грн, доплату за суміщення — 720 грн та премію до ювілею в сумі 500 грн. Січень відпрацьовано повністю.

Доплата за суміщення посад включається до суми зарплати за відпрацьований час для порівняння з МЗП

А ось премію до ювілею (500 грн) до уваги не беремо (див. таблицю вище).

Визначаємо загальну суму зарплати, яка візьме участь в порівняльних розрахунках з МЗП: 6000 + 720 = 6720 (грн).

Така сума (6720 грн) нижча за МЗП (7100 грн). Трудова доплата складе: 7100 - 6720 = 380 (грн).

Загальна сума зарплати за січень дорівнює: 6000 + 720 + 380 + 500 = 7600 (грн).

Приклад 3. Працівник хворів увесь січень 2024 року. В цьому місяці йому нараховані лише лікарняні, сума яких нижча за МЗП.

Оскільки працівник не має нарахувань за відпрацьований час, трудову доплату не обчислюємо.

Приклад 4. Годинна тарифна ставка робітника, який працює за підсумованим обліком робочого часу, — 40 грн/год. Січень 2024 року він відпрацював повністю згідно з графіком виходу на роботу (184 год). У січні також нараховано винагороду за підсумками роботи за друге півріччя 2023 року в сумі 3000 грн.

Годинна тарифна ставка працівника (40 грн/год) нижча за МЗП у погодинному розмірі (42,60 грн). Тож визначаємо, чи буде трудова доплата.

Основна зарплата за січень становить: 40 х 184 = 7360 (грн).

Загальна сума зарплати з урахуванням премії за півріччя, яка бере участь у порівняльних розрахунках, дорівнює: 7360 + 3000 = 10360 (грн).

Розраховуємо мінзарплатну межу, а саме множимо МЗП у погодинному розмірі на годинну норму: 42,60 х 184 = 7838,40 (грн).

Загальна сума зарплати за січень (10360 грн) вища за мінзарплатну межу (7838,40 грн). Тож трудової доплати не буде.

Приклад 5. Розмір відрядної розцінки працівника на одну деталь — 30 грн/шт. (розрахована виходячи з денної тарифної ставки). Денна норма виробітку — 10 деталей. Січень відпрацьовано повністю на умовах повного робочого часу. Норму по виготовленню деталей (230 шт) було виконано.

Визначимо суму основної зарплати працівника: 30 х 230 = 6900 (грн).

Відрядні розцінки розраховані виходячи з денної тарифної ставки, тому фактичну зарплату за місяць (6900 грн) порівнюємо з МЗП у місячному розмірі (7100 грн). Фактична зарплата нижча за МЗП.

Сума трудової доплати становить: 7100 - 6900 = 200 (грн).

Загальна сума зарплати за січень дорівнює: 6900 + 200 = 7100 (грн).

Приклад 6. Використовуючи умови прикладу 5, припустимо, що через хворобу працівник у січні 2024 року відпрацював 10 з 23 робочих днів, передбачених графіком. Усього виготовлено 97 деталей при нормі 100 (норма не виконана з вини працівника).

Визначимо суму основної зарплати: 30 х 97 = 2910 (грн).

Розрахуємо відсоток виконання норми: 97 : 100 х 100 = 97 %.

Січень відпрацьований не повністю через хворобу. Крім того, працівником не виконано норму праці. Отже, МЗП з урахуванням фактично відпрацьованих днів і відсотка виконання норми праці дорівнює:

7100 грн : 23 роб. дн. х 10 роб. дн. х 97 % : 100 % = 2994,35 грн.

Фактична зарплата працівника (2910 грн) нижча за пропорційну МЗП (2994,35 грн).

Трудова доплата складе: 2994,35 - 2910 = 84,35 (грн).

Загальна сума зарплати за січень становить: 2910 + 84,35 = 2994,35 (грн).

Приклад 7. Розмір відрядної розцінки дорівнює 180 грн/шт. (розрахована виходячи з годинної тарифної ставки). Норма часу на виробництво однієї деталі — 4 год/шт. Облік робочого часу ведеться в годинах. Січень працівник відпрацював повністю (184 год). Кількість виготовлених виробів за місяць — 48 шт. при нормі 46 шт. (норму праці виконано).

Визначимо суму основної зарплати: 180 х 48 = 8640 (грн).

Відрядні розцінки розраховані виходячи з годинної тарифної ставки. Тому визначаємо мінзарплатну межу, множачи МЗП у погодинному розмірі на годинну норму робочого часу: 42,60 х 184 = 7838,40 (грн).

Сума основної зарплати (8640 грн) вища за мінзарплатну межу (7838,40 грн). Тому трудову доплату працівникові не обчислюємо.

Відповідальність за невиконання МЗП-вимоги

Ігнорування гарантії забезпечення мінімальної заробітної плати загрожує роботодавцю штрафом у розмірі 2 МЗП за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення (абзац п’ятий ч. 2 ст. 265 КЗпП). Тож якщо таке порушення буде виявлено у період:

— з січня по березень 2024 року, штраф складе 14200 грн за кожного працівника, щодо якого вчинено порушення;

— з квітня по грудень 2024 року — 16000 грн за кожного працівника, щодо якого було скоєно порушення.

Накладає такі штрафи Держпраці. Проте у разі виконання припису Держпраці та усунення виявлених порушень у визначені приписом строки, штрафні санкції накладатися не повинні (ч. 6 ст. 265 КЗпП).

Щодо адмінвідповідальності, яка накладається на посадових осіб роботодавця та ФОП за порушення трудового законодавства, то в загальному випадку можна отримати штраф від 510 до 1700 грн (ч. 1 ст. 41 КпАП). Складають протоколи щодо цих порушень представники Держпраці, а розглядають — суди (ст. 221 КпАП).

Висновки

  • Трудова доплата — це різниця між МЗП, визначеною з урахуванням виконання місячної (годинної) норми праці, і фактичною зарплатою працівника.
  • Зарплата працівників, яким установлені місячні (денні) тарифні ставки чи оклади, при виконанні місячної норми праці не може бути нижчою за МЗП у місячному розмірі.
  • Зарплата за місяць працівника з годинною тарифною ставкою, що виконав годинну норму праці, не може бути нижчою добутку МЗП у годинному розмірі та норми робочого часу, встановленої йому на місяць.
  • Трудову доплату виплачують одночасно з виплатою зарплати за другу половину місяця.
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі