Підняли «мінімалку», збільшили прожитковий мінімум: вивчаємо вплив на важливі бухгалтерські величини

В обраному У обране
Друк
Трохименко Людмила, заступник головного редактора, Огай Олена, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Грудень, 2016/№ 23
Спочатку планувалося, що з 1 грудня 2016 року мінімальну зарплату і прожитковий мінімум на працездатну особу буде підвищено з 1450 до 1550 грн. Проте влітку законодавці вирішили піти на велику щедрість — прийняли рішення (втілене в Законі № 1384), що з 1 грудня мінзарплата і прожитмінімум на працездатну особу підвищаться з 1450 до 1600 грн. Отже, у межах сьогоднішньої статті розглянемо, на які важливі бухгалтерські величини вплине ця подія.

Спершу наведемо просто цифри. А саме — розміри мінзарплати та прожитмінімуму на грудень 2016 року.

Розмір МЗП на грудень 2016 року

Місячний

Погодинний

1600 грн.

9,59 грн.

Прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць на грудень 2016 року

Соціальні та демографічні групи населення

Розмір прожиткового мінімуму, грн.

Діти віком до 6 років

1355

Діти віком від 6 до 18 років

1689

Працездатні особи

1600

Особи, які втратили працездатність

1247

Загальний показник

1544

МЗП → зарплата працівників

Отже, розглянемо, як зміна розміру МЗП у грудні вплине на зарплату працівників.

Почнемо з працівників госпрозрахункових підприємств.

Нагадаємо: у ст. 3 Закону про оплату праці закріплено, що мінімальна заробітна плата — це законодавчо встановлений розмір зарплати за простій, некваліфіковану працю, нижче за який не може проводитися оплата за виконану працівником місячну, а також погодинну норму праці (обсяг робіт).

Це означає, що місячна заробітна плата працівника, який повністю відпрацював за грудень норму робочого часу, виконавши норму праці (обсяг робіт), не може бути нижче 1600 грн. При цьому до МЗП не включаються доплати, надбавки, компенсаційні виплати. Тобто посадовий оклад, установлений у штатному розписі, не може бути нижче законодавчо встановленої МЗП. Тому роботодавцям, які встановлюють заробітну плату на рівні МЗП, 1 грудня 2016 року слід унести зміни до свого штатного розпису.

Підприємствам, що використовують почасову оплату праці, необхідно простежити, щоб праця їх працівників оплачувалася в розмірі не менше ніж 9,59 грн. за годину роботи.

Оплата праці працівників, які працюють неповний місяць, має бути не менше відповідної частки МЗП, обчисленої пропорційно встановленій на місяць тривалості часу роботи. Так, наприклад, якщо співробітник працює на умовах 0,5 ставки (тривалість робочого часу), сума його зарплати за відпрацьований час має бути не менше ніж 0,5 МЗП.

Перейдемо до розгляду впливу збільшення МЗП на посадові оклади працівників бюджетної сфери.

Увага! Посадові оклади за ЄТС підвищені для всіх розрядів.

23.11.2016 р. Кабмін прийняв постанову № 840 (див. с. 4 цього номера), згідно з якою з 1 грудня 2016 року збільшено посадові оклади (тарифні ставки) усіх категорій працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, які виплачуються на основі ЄТС.

До такої категорії працівників-бюджетників належать працівники медичних закладів, установ освіти, установ соцзахисту тощо з оплатою праці за основоположною постановою № 1298.

У середньому оклади збільшилися на 12,7 %. Причому підвищення окладів торкнеться працівників усіх тарифних розрядів за ЄТС: з 1-го по 25-й. Розміри нових окладів за ЄТС ви знайдете на с. 4 цього номера.

Також постановою № 840 затверджено новий розмір посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС. З 01.12.2016 р. розмір «базового» посадового окладу становить 1335 грн. До цього (з 01.05.2016 р. і до 01.12.2016 р.) розмір такого окладу складав 1185 грн.

Розмір «базового» посадового окладу використовують для розрахунку посадових окладів (тарифних ставок) працівників решти тарифних розрядів за ЄТС — 2 — 25-го («базовий» тарифний розряд множать на відповідний тарифний коефіцієнт ЄТС).

Проте для працівників 1 — 3-го тарифних розрядів розраховані за загальною схемою розміри посадових окладів (тарифних ставок) у результаті виходять менше МЗП.

Як ми вже зазначали раніше, згідно зі ст. 3 Закону про оплату праці заборонено встановлювати посадові оклади (тарифні ставки) менше МЗП.

Щоб не допустити «зрівнялівки» в посадових окладах для працівників 1 — 3-го тарифних розрядів за ЄТС, оклади цих працівників установлено диференційовано:

— 1-го тарифного розряду — 1600 грн.;

— 2-го тарифного розряду — 1605 грн.;

— 3-го тарифного розряду — 1615 грн.

Для працівників 4 — 25-го тарифних розрядів оклади розраховано за загальновстановленою схемою: шляхом множення посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду за ЄТС (1335 грн.) на відповідний тарифний коефіцієнт.

Тому з 01.12.2016 р. у штатному розписі посадові оклади (тарифні ставки) працівників за ЄТС мають бути встановлені в підвищеному розмірі.

Зауважимо: підвищення посадових окладів має бути проведене в межах витрат на оплату праці, передбачених Законом України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII і затверджених у кошторисах бюджетних установ.

Збільшення «базового» тарифу за ЄТС з 1 грудня 2016 року також вплине на «штатні» оклади робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, ОМС та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів, оплата праці яких здійснюється згідно з наказом № 77.

Нагадаємо, що при визначенні посадових окладів (місячних тарифних ставок) зазначеним робітникам необхідно врахувати вимоги, установлені положеннями абз. 2 і 3 п. 1 наказу № 77:

— розміри місячних окладів (тарифних ставок), зазначені в додатках 1 — 3 до цього наказу («схемні» оклади), змінюються пропорційно підвищенню посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1-го тарифного розряду;

— ті посадові оклади, які менше розміру МЗП, у штатному розписі встановлюються на рівні мінзарплати.

«Схемні» оклади в додатках 1 — 3 до наказу № 77 зазначено станом на 01.05.2016 р.

Оскільки розмір «базового» тарифу за ЄТС у грудні 2016 року підвищився з 1185 до 1335 грн., коефіцієнт пропорційного підвищення такого показника станом на 01.12.2016 р. становив 1,12658 (1335 : 1185).

Увага! Посадові оклади «обслуговуючих» робітників, які мають бути встановлені у штатних розписах з 1 грудня 2016 року, необхідно визначити самостійно розрахунковим шляхом: «схемний» оклад х 1,12658.

У результаті за всіма посадами «обслуговуючих» робітників нові підвищені розміри «штатних» окладів з 01.12.2016 р. перебувають у межах 1634 — 1935 грн.* Тому немає необхідності за жодною з посад «дотягувати» до нової МЗП — 1600 грн. — посадові оклади (тарифні ставки) робітників.

* Порівняльні схеми посадових окладів і нові грудневі «штатні» оклади знайдете в консультації фахівця Мінсоцполітики (див. «Бюджетна бухгалтерія», 2016, № 45, с. 21).

Працівники з оплатою за ЄТС і робітники, які обслуговують органи держвлади і ОМС, — це ті категорії бюджетних працівників, що опинилися серед «щасливців» — претендентів на грудневе підвищення окладів.

Проте є й ті категорії бюджетників, для яких підвищення посадових окладів у грудні-2016 не станеться.

Серед них:

держслужбовці, розміри посадових окладів яких з 01.05.2016 р. визначено згідно з додатками 1 і 3 до постанови КМУ «Деякі питання оплати праці державних службовців у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 292;

працівники, які виконують функції з обслуговування держорганів і оплата праці яких з 1 травня 2016 року визначена постановою КМУ «Про умови оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування, у 2016 році» від 06.04.2016 р. № 268;

посадові особи та службовці ОМС. З 1 грудня 2016 року оклади посадових осіб ОМС, а також службовців, які працюють у цих органах, залишаються на рівні грудня 2015 року. Нагадаємо: мінімальний посадовий оклад таких працівників становить 1723 грн.

МЗП і ПМПО → інші виплати працівникам

Підвищення МЗП може вплинути на розмір не тільки заробітної плати, а й лікарняних, допомоги по вагітності та пологах, суми індексації. Яким чином? Давайте поговоримо.

Допомога по вагітності та пологах. Для застрахованих осіб незалежно від наявності страхового стажу визначено, що сума допомоги по вагітності та пологах з розрахунку на місяць не може бути нижче МЗП на момент настання права на декретну відпустку (п. 2 ч. 4 ст. 19 і п. 2 ст. 26 Закону № 1105). Отже, розмір декретних у разі настання права на відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами у грудні 2016 року з розрахунку на місяць не може бути менше 1600 грн. Проте це обмеження при розрахунку допомоги по вагітності та пологах ураховується тільки за основним місцем роботи жінки (детальніше див. лист Мінсоцполітики від 13.10.2016 р. № 334/18/99-16 і статтю до нього в газеті «ОП», 2016, № 21, с. 6)

Для жінок, у яких на момент настання права на декретну відпустку протягом останніх 12 місяців страховий стаж «назбирався» менше 6 місяців, сума декретних із розрахунку на місяць не повинна перевищувати 2 МЗП, установлених у місяці початку такої відпустки (п. 2 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105). Що з 1 грудня відповідає 3200 грн. Таким чином, для таких застрахованих осіб у разі настання права на декретну відпустку у грудні допомога по вагітності та пологах із розрахунку на місяць не може перевищувати 3200 грн. Причому як за основним місцем роботи, так і за сумісництвом.

Тимчасова непрацездатність. Для працівників, чий страховий стаж за останні 12 місяців перед настанням хвороби у грудні 2016 року становив менше 6 місяців, сума лікарняних не може перевищувати 1600 грн. із розрахунку на місяць (п. 1 ч. 4 ст. 19 Закону № 1105).

Загальна сума лікарняних і декретних із розрахунку на місяць обмежується максимальною величиною бази справляння ЄСВ, установленої в останньому місяці розрахункового періоду (п. 2 ст. 24 і п. 2 ст. 26 Закону № 1105). А це означає, що для працівників, в яких початок хвороби або декретної відпустки припадає на грудень, сума лікарняних і декретних із розрахунку на місяць обмежується максимальною величиною бази справляння ЄСВ, що діяла в останньому місяці розрахункового періоду — листопаді 2016 року, і не може бути вище 36250 грн.

Індексація. Зі збільшенням ПМПО зміниться й межа для проведення індексації заробітної плати працівників. Зарплату працівників за грудень 2016 року роботодавці індексуватимуть у межах 1600 грн. Детальніше про індексацію грудневої заробітної плати читайте на с. 16 цього номера.

МЗП і ПМПО → ЄСВ

Закон про ЄСВ зобов’язує страхувальників за основних працівників (не інвалідів) нараховувати та сплачувати єдиний внесок у розмірі не менше мінімального страхового внеску. Розмір мінімального страхового внеску визначаємо шляхом множення МЗП у відповідному місяці на розмір внеску — 22 % (з 01.01.2016 р.) ( п. 5 ч. 1 ст. 1 і ч. 5 ст. 8 Закону про ЄСВ).

Таким чином, з підвищенням МЗП у грудні підвищиться й мінімальна база, до якої потрібно донараховувати ЄСВ, якщо дохід основного працівника (не інваліда), нарахований за місяць, виявився менше 1600 грн. Отже, мінімальний страховий внесок у грудні 2016 року становитиме 352 грн.(1600 грн. х 22 %).

Ще один дуже важливий момент. Особлива увага на декретниць, у яких відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами закінчується у грудні 2016 року. Якщо декретна відпустка у грудні 2016 року припала тільки на частину місяця, а після закінчення такої відпустки жінка не вийшла на роботу і оформила відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років, може виникнути ситуація, коли сума декретних за грудень виявиться менше 1600 грн. У такому разі не забудьте нарахувати ЄСВ на додаткову базу (різницю між МЗП (1600 грн.) і сумою допомоги по вагітності та пологах за грудень).

Законом про ЄСВ визначено максимальну базу нарахування ЄСВ. Вона становить 25 ПМПО. Отже, з 1 грудня максимальна база для ЄСВ дорівнюватиме 40000 грн.

І насамкінець зазначимо, що на грудень 2016 року залишаться незмінними:

— розміри ПСП:

• звичайна ПСП — 689 грн.;

• підвищена ПСП — 1033,50 грн.;

• максимальна ПСП — 1378 грн.;

граничний розмір зарплати, до якої застосовується ПСП, — 1930 грн. (одному з батьків — 1930 грн. x кількість дітей);

— неоподатковувана сума вартості отриманих фізособою подарунків та призів у розмірі не вище 689 грн.;

— неоподатковувана сума нецільової благодійної допомоги — 1930 грн.;

— гранична неоподатковувана сума добових витрат на відрядження по Україні та за її межами — 275,60 грн. (20 % МЗП на 1 січня 2016 року) і 1130,50 грн. (75 % МЗП на 1 січня 2016 року) відповідно тощо.

Ці показники змінюються залежно від розмірів ПМПО і МЗП, що встановлюються на 1 січня, один раз і на весь рік.

Підіб’ємо підсумок. Як бачимо, змін у грудні предостатньо. Тому будьте уважні!

ВИКОРИСТАНІ ДОКУМЕНТИ ТА СКОРОЧЕННЯ

Закон № 1384 — Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 19.05.2016 р. № 1384-VIII.

Закон про оплату праціЗакон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 1105 — Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV.

Закон про ЄСВ — Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Постанова № 840постанова КМУ «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 23.11.2016 р. № 840.

Постанова № 1298постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів та коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298.

Наказ № 77наказ Мінпраці «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» від 02.10.96 р. № 77.

ЄСВ — єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

ПСП — податкова соціальна пільга.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

ПМПО — прожитковий мінімум для працездатних осіб.

ЄТС — Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці.

ОМС — органи місцевого самоврядування

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити