Теми статей
Обрати теми

Щодо внесення змін до деяких наказів Міністерства праці та соціальної політики України і Міністерства соціальної політики України

Міністерство соціальної політики України
Друк
Наказ від 30.12.2015 р. № 1264
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 15.01.2016 р. за № 58/28188

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 грудня 2015 року № 1013 «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» і пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, наказую:

1. Підвищити з 01 грудня 2015 року в межах витрат на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 25 відсотків посадові оклади, розміри яких затверджено:

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 12 травня 2006 року № 179 «Про впорядкування умов оплати праці працівників структурних підрозділів територіальних органів державної статистики, які утримуються за рахунок спеціальних коштів Державного бюджету України», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 23 травня 2006 року за № 597/12471 (зі змінами);

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 квітня 2006 року № 133 «Про умови оплати праці працівників Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2006 року за № 461/12335 (зі змінами);

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 квітня 2006 року № 134 «Про умови оплати праці працівників Секретаріату Комітету з Державних премій України в галузі науки і техніки», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2006 року за № 460/12334 (зі змінами);

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 14 квітня 2006 року № 135 «Про умови оплати праці працівників Секретаріату Комітету з Державної премії України в галузі архітектури», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 20 квітня 2006 року за № 459/12333 (зі змінами);

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 26 квітня 2006 року № 149 «Про умови оплати праці працівників центрів з нарахування та здійснення соціальних виплат», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 травня 2006 року за № 554/12428 (зі змінами);

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 05 квітня 2006 року № 104 «Про умови оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2006 року за № 424/12298 (зі змінами);

наказом Міністерства соціальної політики України від 16 грудня 2014 року № 1043 «Про умови оплати праці працівників державної служби зайнятості», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2014 року за № 1646/26423 (зі змінами).

2. Підвищити з 01 грудня 2015 року в межах витрат на оплату праці, затверджених у кошторисах, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат, премій на 10 відсотків посадові оклади, розміри яких затверджені:

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 20 вересня 2010 року № 285 «Про умови оплати праці працівників державної установи «Урядовий контактний центр», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 грудня 2010 року за № 1231/18526 (зі змінами);

наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 21 лютого 2011 року № 63 «Про умови оплати праці працівників Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 346/19084 (зі змінами);

наказом Міністерства соціальної політики України від 12 березня 2012 року № 128 «Про умови оплати праці працівників контактних центрів Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва і Севастополя», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 березня 2012 року за № 467/20780.

3. Департаменту заробітної плати та умов праці (О. Товстенко) забезпечити подання цього наказу в установленому законодавством порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набуває чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 грудня 2015 року.

Міністр П. Розенко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України Р. Качур

Коментар фахівця Мінсоцполітики

З 01.12.2015 р. підвищують посадові оклади працівникам установ, підвідомчих Мінсоцполітики

Наказом, що коментується, Мінсоцполітики розширює перелік працівників, яким посадові оклади підвищують з 1 грудня 2015 року. Усе це — на виконання норм «революційної» постанови КМУ «Про впорядкування структури заробітної плати, особливості проведення індексації та внесення змін до деяких нормативно-правових актів» від 09.12.2015 р. № 1013 (далі — постанова № 1013).

Нагадаємо: цю постанову (застосовуємо з 1 грудня 2015 року) прийнято з метою впорядкування структури заробітної плати працівників бюджетної сфери. Для чого головним розпорядникам бюджетних коштів приписали (п. 3 постанови № 1013):

підвищити з 1 грудня 2015 року розміри посадових окладів працівників згідно з п. 1 постанови № 1013;

— переглянути розміри надбавок, доплат, премій, спрямувавши на ці цілі всю суму індексації, що склалася у грудні 2015 року, з тим, щоб розмір підвищення всіх складових зарплати в сумарному вираженні для кожного працівника у грудні 2015 року перевищив суму індексації, яку йому повинні були виплатити у грудні 2015 року.

Тобто основний бюджетний девіз для грудня-2015 звучав так: у межах затверджених кошторисних призначень 2015 року на оплату праці установ, закладів, держорганів суму індексації «трансформувати» у підвищення окладу, надбавок, доплат і премій*.

* Деталі знайдете у статті «Підвищити оклади та «обнулити» індексацію: грудневий сюрприз бюджетникам від Кабміну» // «ОП», 2015, № 24, с. 9. — Прим. ред.

Далі освіжимо в пам’яті, кому з бюджетників пощастило опинитися серед названих у п. 1 постанови № 1013. Отже, посадові оклади з 01.12.2015 р. уже підвищено для:

1) працівників з оплатою за ЄТС (нові розміри окладів навели в п.п. 1 п. 1 постанови № 1013). До них відносять працівників медичних закладів, установ освіти, установ соцзахисту тощо з оплатою за «основоположною» постановою КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08.2002 р. № 1298 (далі — постанова № 1298). Зауважимо: фактично у грудні 2015 року підвищилися оклади всіх працівників (за винятком окладів працівників 1 — 3-го тарифних розрядів, які залишилися на рівні вересня 2015 року);

2) окремих категорій працівників бюджетних установ та організацій, які не підпадають під дію постанови № 1298. Ідеться про 10 %-ве підвищення окладів працівникам, умови оплати праці яких визначено окремими нормативними документами (постановами КМУ), зазначеними в п.п. 2 п. 1 постанови № 1013. Серед них значаться працівники:

— державних нотаріальних контор і нотаріальних архівів;

— Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу та його регіональних відділень;

— Національної школи суддів України;

— Координаційного центру з надання правової допомоги та його територіальних відділень;

3) деяких категорій держслужбовців і працівників органів місцевого самоврядування. Зокрема, підвищено на 25 % посадові оклади для:

— керівних працівників, фахівців і службовців, розміри окладів яких затверджено додатками 1 — 37, 431, 432, 48 — 55 до постанови КМУ «Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» від 09.03.2006 р. № 268;

працівників органів прокуратури, регіональних служб державного ветеринарно-санітарного контролю і нагляду на державному кордоні та транспорті; держслужбовців держорганів контролю в насінництві та розсадництві, Голови, заступника голови, секретаря та членів ЦВК тощо. Усі постанови КМУ, якими визначаються умови оплати праці та розміри посадових окладів таких працівників, зазначені в п.п. 3 п. 1 постанови № 1013.

Наказом Мінсоцполітики, що коментується, дано вказівку підвищити з 1 грудня 2015 року посадові оклади для працівників, умови оплати праці яких визначено наказами самого ж «трудооплатного» відомства. Отже, підвищують з 01.12.2015 р.:

1) на 25 % посадові оклади для працівників (п. 1 наказу, що коментується):

— структурних підрозділів територіальних органів державної статистики, що утримуються за рахунок спеціальних коштів Держбюджету;

— Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка;

— Секретаріату Комітету з Державних премій України у галузі науки і техніки;

— Секретаріату Комітету з Державної премії України у галузі архітектури;

— центрів з нарахування та здійснення соціальних виплат;

— центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

— державної служби зайнятості;

2) на 10 % посадові оклади для працівників (п. 2 наказу, що коментується):

— державної установи «Урядовий контактний центр»;

— Фонду соціального захисту інвалідів та його територіальних відділень;

— контактних центрів АР Крим, області, мм. Києва та Севастополя.

Підвищення окладів має бути проведене в межах витрат на оплату праці, затверджених у кошторисах цих держорганів і установ, за рахунок виплат, пов’язаних з індексацією, надбавок, доплат і премій працівників.

По суті, наказ, що коментується, розширює коло претендентів на підвищення окладів, окреслене пп. 2 і 3 п. 1 постанови № 1013.

Звернемо увагу на істотний нюанс! Усі нормативні акти, перелічені в пп. 1 і 2 наказу, що коментується, містять норму, яка встановлює, що в разі, коли розміри посадових окладів, зазначені у схемах самих наказів, нижче визначеного законом розміру мінімальної зарплати, посадові оклади встановлюються на рівні відповідного розміру мінзарплати.

Якщо буквально прочитати приписи наказу, що коментується, то підвищенню підлягають посадові оклади, розміри яких затверджено наказами Мінсоцполітики (зазначені в пп. 1 і 2 наказу, що коментується). І серед затверджених схемних окладів є оклади, розміри яких нижчі за законодавчо встановлений розмір МЗП (з 01.09.2015 р. — 1378 грн.). Чи означає це, що з 01.12.2015 р. вони залишаться без змін? Ні!

На думку Мінсоцполітики, що викладена в листі від 16.12.2015 р. № 19113/0/14-15/13, підвищенню на 25 % згідно з п.п. 3 п. 1 постанови № 1013 підлягають посадові оклади, установлені у штатних розписах, у розмірах згідно з постановою КМУ «Деякі питання оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів, що фінансуються з бюджету» від 20.05.2009 р. № 482 (тобто ті, що «дотягли» до мінзарплати). Тобто якщо оклади дотягувалися до рівня мінзарплати (1378 грн.), то на 25 % підвищується оклад, що дорівнює 1378 грн. А отже, для них підвищений оклад дорівнюватиме 1723 грн.

Аналогічний підхід застосовуватимемо і щодо підвищення окладів згідно з наказом, що коментується.

Наказ набув чинності 29.01.2016 р. (опублікований у бюлетені «Офіційний вісник України», 2016, № 6 (29.01.2016 р.)). Проте застосовувати його норми необхідно з 1 грудня 2015 року (п. 4 наказу, що коментується).

Що робити бухгалтерам держорганів та установ у зв’язку з появою наказу, що коментується?

Якщо на виконання норми п. 3 постанови № 1013 індексацію грудня 2015 року «обнулили» тільки за рахунок виплати премії (надбавки) в підвищеному розмірі*, то слід здійснити перерахунок зарплати зазначеним працівникам:

* На думку Мінсоцполітики (див. консультацію в «ОП», 2016, № 2, с. 4), на виконання норми п. 3 постанови № 1013 у грудні 2015 року індексацію слід було «обнулити» всім працівникам держорганів, бюджетних установ і закладів. Навіть тим працівникам, у яких посадові оклади у грудні 2015 року не підвищувалися, індексацію слід було «обнулити» за рахунок установлення премії (надбавки) у сумі, що дорівнює чи перевищує суму індексації, яка має бути нарахована цього місяця. Зокрема, це стосувалося працівників 1 — 3 тарифних розрядів з ЄТС (останнє підвищення окладів — у вересні 2015 року).

1) збільшити з 01.12.2015 р. посадові оклади згідно з пп. 1 і 2 наказу, що коментується;

2) переглянути розміри доплат, надбавок, премій з урахуванням того, щоб установлені розміри таких виплат дозволили перевищити належну суму індексації (якщо саме по собі підвищення посадових окладів не перевищує суму індексації).

Тобто виплачену премію (надбавку) або її частину необхідно замінити на підвищення посадового окладу з 1 грудня 2015 року.

Світлана КОНОВАЛ, головний спеціаліст відділу оплати праці в бюджетній сфері Департаменту заробітної плати та умов праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі