Теми статей
Обрати теми

Розраховуємо коефіцієнти і суми індексації зарплати працівників небюджетної сфери за лютий 2016 року

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Департаменту стратегічного планування та аналізу Міністерства соціальної політики України
Як розрахувати коефіцієнти індексації для грошових доходів за лютий 2016 року? Чи застосовуватимемо в розрахунках новий поріг індексації 103 %? Як нарахувати зарплатну індексацію для госпрозрахункового підприємства? Востаннє зарплата працівників підприємства підвищувалася у вересні 2015 року, при цьому в деяких працівників є фіксована сума індексації.

З 01.12.2015 р. діють оновлені правила індексації грошових доходів населення. Постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013 до Порядку № 1078* унесли відповідні зміни**.

* Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078 (зі змінами).

** Деталі знайдете в «ОП», 2015, № 24, с. 9; 2016, № 2, с. 6. — Прим. ред.

Працівникам підприємств та організацій, які перебувають на госпрозрахунку, підвищують зарплату у зв’язку зі збільшенням рівня інфляції в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче від норм, установлених Законом про індексацію*** та Порядком № 1078 (новий абз. 12 п. 5 цього Порядку).

*** Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХII (у редакції від 06.02.2003 р. № 491-IV).

З урахуванням змін до ст. 4 Закону про індексацію, унесених Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VІІІ, індексація грошових доходів населення проводиться в разі, якщо величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищує поріг індексації, установлений із січня 2016 року в розмірі 103 %.

Розраховуємо приріст ІСЦ

Величину приросту ІСЦ (так званий коефіцієнт індексації) обчислюють наростаючим підсумком на основі щомісячних ІСЦ, що публікуються Держстатом України, до перевищення встановленого порога індексації. До 01.01.2016 р. діяв поріг індексації 101 %.

Підвищення доходу у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ ( п. 11 Порядку № 1078).

Офіційне опублікування індексу інфляції здійснюється до 10-го числа місяця, що настає за звітним. Усе це означає, що зарплату індексують з урахуванням чергового перевищення порога індексації через місяць після такого перевищення.

Важливо! Оскільки новий поріг індексації, що дорівнює 103 %, установлений із січня 2016 року, то він застосовується до всіх випадків, коли обчислення ІСЦ наростаючим підсумком починаючи з січня 2016 року перевищить 103 %.

Якщо у грудні 2015 року у працівника не підвищувався оклад та/або не було перевищення порога індексації, то ІСЦ наростаючим підсумком у місяцях 2016 року продовжує обчислюватися перемножуванням ІСЦ за місяці 2015 і 2016 року до моменту, доки він перевищить поріг індексації 103 %.

Визначаємо суму індексації

Згідно з п. 5 Порядку № 1078 у місяці підвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладів), пенсій, стипендій, виплат, що проводяться згідно із законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування) значення ІСЦ приймається за 1,0, або 100 % (далі — базовий місяць (використовуємо давно відомий термін для зручності)). Індексація в базовому місяці не проводиться, якщо сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації. Якщо сума підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації в базовому місяці, сума індексації цього місяця розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

Суму індексації, що складається в результаті перевищення величини ІСЦ установленого порога індексації, умовно назвемо поточною індексацією. Її визначають шляхом множення грошового доходу, який підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, що ділиться на 100 ( абз. 6 п. 4 Порядку № 1078).

Індексації підлягає частина зарплати, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМПО) (у січні та лютому 2016 року — 1378 грн.).

Згідно з Порядком № 1078 та офіційно опублікованими ІСЦ за звітні місяці (за даними Держстату України) на с. 11 цього номера представимо розраховані величини приросту ІСЦ для проведення індексації в лютому 2016 року для базових місяців починаючи з 2010 року. Тут же знайдете і готові суми поточної індексації для повністю відпрацьованого місяця.

Підвищили оклад

Приклад. У лютому 2016 року працівнику підприємства підвищують посадовий оклад на 200 грн. (з 2300 до 2500 грн.). Він отримує надбавку за інтенсивність праці в розмірі 30 % посадового окладу. Останнім базовим місяцем (останнє підвищення зарплати) був вересень 2015 року. У періоді вересень — грудень 2015 року та в січні 2016 року він отримував «фіксовану» індексацію в розмірі 350 грн. (індексацію-різницю).

Визначимо покроково послідовність дій.

Крок 1. Розрахуємо приріст ІСЦ

Цей показник визначаємо для індексації зарплати в лютому-2016 від базового вересня-2015. Отже, з жовтня 2015 року починаємо обчислювати ІСЦ наростаючим підсумком.

ІСЦ за місяцями 2015 року становить: за жовтень — 98,7 %, за листопад — 102 %, за грудень — 100,7 %.

Спочатку визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у листопаді шляхом перемножування ІСЦ жовтня та листопада (0,987 х 1,020 х 100 = 100,7 %). Оскільки цей показник у листопаді не перевищив поріг індексації, що діяв у 2015 році (100,7 % < < 101 %), ми продовжуємо подальший розрахунок ІСЦ наростаючим підсумком до перевищення цього порога індексації. При цьому в січні 2016 року (місяці, що настає за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за листопад-2015) у працівника право на індексацію не виникає.

Тепер визначимо ІСЦ наростаючим підсумком у грудні шляхом перемножування ІСЦ жовтня, листопада та грудня (0,987 х 1,020 х 1,007 х 100 = = 101,4 %).

Як бачимо, цей показник у грудні перевищив поріг індексації, що діяв у 2015 році (101,4 % > > 101 %). А отже, право на індексацію зарплати на величину приросту ІСЦ 1,4 % (101,4 - 100) у працівника настає в лютому 2016 року (місяці, наступному за місяцем, в якому оприлюднено ІСЦ за грудень-2015).

Цю ж величину приросту ІСЦ (1,4 %) ви бачите в таблиці на с. 11 (значення на перетині рядка «2015 Вересень» з графою 4).

Крок 2. Визначаємо суму підвищення зарплати

До розрахунку суми зарплатного підвищення включаємо всі складові зарплати, що не мають разового характеру (новий абз. 5 п. 5 Порядку № 1078).

Сума підвищення зарплати становить: (2500 + + 2500 х 30 %) - (2300 + 2300 х 30 %) = 260 (грн.).

Крок 3. Визначаємо можливу суму індексації для лютого-2016

Тут розрахуємо індексацію, що складається в лютому 2016 року (місяці підвищення посадового окладу). Це — сума індексації, яка включає:

— суму індексації з урахуванням підвищення зарплати у вересні-2015 у розмірі 350 грн. (так звана індексація-різниця);

— суму індексації, на яку у працівника виникло право від базового вересня-2015 (так звану можливу поточну індексацію, що склалася в результаті перевищення встановленого порога індексації). Вона становить 19,29 грн. (1378 грн. х 1,4 : 100). Цю ж суму (19,29 грн.) знаходимо в таблиці на с. 11 (значення на перетині рядка «2015 Вересень» з графою 5).

Тому загальна сума можливої індексації за лютий 2016 року дорівнює 369,29 грн. (350 + 19,29).

Крок 4. Проводимо порівняльні розрахунки

Оскільки розмір зарплатного підвищення менше належної індексації (260 < 369,29), то згідно з абз. 4 п. 5 Порядку № 1078 визначаємо індексацію з урахуванням підвищення. Це буде нова сума індексації (як різниця): 369,29 - 260 = 109,29 (грн.).

Крок 5. Визначимо загальний дохід за лютий-2016

Грошовий дохід разом із сумою індексації за повністю відпрацьований лютий 2016 року становитиме:

2500 (оклад) + 2500 х 30 % (надбавка) + 109,29 (індексація) = 3359,29 (грн.).

Подальша індексація. Лютий 2016 року (місяць останнього підвищення окладу) стає новим базовим місяцем. З березня 2016 року починають розрахунок нового ІСЦ наростаючим підсумком.

Розраховану суму індексації (109,29 грн.) виплачують до наступного підвищення посадового окладу або ж до появи права на індексацію вже від базового лютого-2016 (коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить поріг 103 %).

Якщо в періоді до чергового підвищення окладу ІСЦ наростаючим підсумком перевищить 103 %, то до розрахованої суми індексації (І1 = 109,29) додаватимемо суму індексації, обчислену виходячи з ПМПО і відсотка індексації (І2 = ПМПО х %індексації (з розрахунку за повний робочий місяць)). Тоді загальна сума індексації дорівнюватиме: І = І1 + І2.

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за ЛЮТИЙ 2016 року

Базовий місяць

Індекс інфляції, %

Інформація для індексації за лютий 2016 року

приріст індексу, %

сума поточної індексації, грн.

1

2

3

4

5

2010 рік

Січень

101,8

99,6

1372,49

Лютий

101,9

95,8

1320,12

Березень

100,9

94,1

1296,70

Квітень

99,7

94,7

1304,97

Травень

99,4

95,8

1320,12

Червень

99,6

96,6

1331,15

Липень

99,8

97,0

1336,66

Серпень

101,2

94,7

1304,97

Вересень

102,9

89,2

1229,18

Жовтень

100,5

88,3

1216,77

Листопад

100,3

87,7

1208,51

Грудень

100,8

86,2

1187,84

2011 рік

Січень

101,0

84,4

1163,03

Лютий

100,9

82,8

1140,98

Березень

101,4

80,2

1105,16

Квітень

101,3

77,9

1073,46

Травень

100,8

76,5

1054,17

Червень

100,4

75,8

1044,52

Липень

98,7

78,1

1076,22

Серпень

99,6

78,8

1085,86

Вересень

100,1

78,6

1083,11

Жовтень

100,0

78,6

1083,11

Листопад

100,1

78,5

1081,73

Грудень

100,2

78,1

1076,22

2012 рік

Січень

100,2

77,7

1070,71

Лютий

100,2

77,4

1066,57

Березень

100,3

76,9

1059,68

Квітень

100,0

76,9

1059,68

Травень

99,7

77,4

1066,57

Червень

99,7

77,9

1073,46

Липень

99,8

78,3

1078,97

Серпень

99,7

78,8

1085,86

Вересень

100,1

78,6

1083,11

Жовтень

100,0

78,6

1083,11

Листопад

99,9

78,8

1085,86

Грудень

100,2

78,5

1081,73

2013 рік

Січень

100,2

78,1

1076,22

Лютий

99,9

78,3

1078,97

Березень

100,0

78,3

1078,97

Квітень

100,0

78,3

1078,97

Травень

100,1

78,1

1076,22

Червень

100,0

78,1

1076,22

Липень

99,9

78,3

1078,97

Серпень

99,3

79,5

1095,51

Вересень

100,0

79,5

1095,51

Жовтень

100,4

78,8

1085,86

Листопад

100,2

78,5

1081,73

Грудень

100,5

77,5

1067,95

2014 рік

Січень

100,2

77,2

1063,82

Лютий

100,6

76,2

1050,04

Березень

102,2

72,4

997,67

Квітень

103,3

66,9

921,88

Травень

103,8

60,8

837,82

Червень

101,0

59,2

815,78

Липень

100,4

58,5

806,13

Серпень

100,8

57,3

789,59

Вересень

102,9

52,9

728,96

Жовтень

102,4

49,3

679,35

Листопад

101,9

46,5

640,77

Грудень

103,0

42,2

581,52

2015 рік

Січень

103,1

38,0

523,64

Лютий

105,3

31,0

427,18

Березень

110,8

18,3

252,17

Квітень

114,0

3,7

50,99

Травень

102,2

1,5

20,67

Червень

100,4

1,1

15,16

Липень

99,0

2,9

39,96

Серпень

99,2

3,7

50,99

Вересень

102,3

1,4

19,29

Жовтень

98,7

2,0

27,56

Листопад

102,0

Не індексуємо

Грудень

100,7

Не індексуємо

2016 рік

Січень

Не індексуємо

Лютий

Не індексуємо

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі