Теми статей
Обрати теми

Розраховуємо коефіцієнти та суми зарплатної індексації за січень 2016 року працівникам госпрозрахункових підприємств

Лаврентьєва Жанна, головний спеціаліст відділу рівня життя і моніторингу бідності Міністерства соціальної політики України
Оплата праці Січень, 2016/№ 2
Друк
У січні 2016 року законодавці змінили поріг індексації зі 101 на 103 %. Чи використовуватимемо новий поріг індексації 103 % уже для індексації доходів за січень і лютий цього року? Чи зміняться коефіцієнти індексації для січня і лютого-2016 порівняно із груднем-2015? Наведіть, будь ласка, приклад нарахування зарплатної індексації для госпрозрахункового підприємства у випадку, коли востаннє зарплата працівників підприємства підвищувалася в січні 2015 року.

Працівникам підприємств та організацій, що перебувають на госпрозрахунку, підвищують зарплату у зв’язку зі збільшенням рівня інфляції в порядку, визначеному в колективних договорах, але не нижче за норми, установлені Законом про індексацію* та Порядком № 1078** (новий абз. 12 п. 5 цього Порядку, зміни внесено постановою КМУ від 09.12.2015 р. № 1013).

* Закон України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-ХІІ.

** Порядок проведення індексації грошових доходів населення, затверджений постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078.

З урахуванням змін до ст. 4 Закону про індексацію, унесених Законом України від 24.12.2015 р. № 911-VІІІ, право на індексацію настає, коли величина індексу споживчих цін (ІСЦ) перевищує поріг індексації, установлений із січня 2016 року в розмірі 103 %.

Приріст ІСЦ. Величину приросту ІСЦ (так званий коефіцієнт індексації) обчислюють наростаючим підсумком на основі щомісячних ІСЦ, що публікуються Держстатом України, до перевищення встановленого порога індексації. До 01.01.2016 р. діяв поріг індексації 101 %.

Підвищення доходу у зв’язку з індексацією здійснюється з 1-го числа місяця, що настає за місяцем, в якому офіційно опубліковано ІСЦ ( п. 11 Порядку № 1078).

Офіційне опублікування індексу інфляції відбувається до 10-го числа місяця, що настає за звітним. Приклад розрахунку величини приросту ІСЦ наведено в додатку 1 до Порядку № 1078 (ср. ). З урахуванням змін ст. 4 Закону про індексацію до Порядку № 1078 внесуть зміни, у тому числі відредагують додаток 1 до цього Порядку, з урахуванням нового порога індексації (103 %).

Обчислення суми індексації. Згідно з п. 5 Порядку № 1078 у місяці підвищення грошового доходу (тарифних ставок (окладів), пенсій, стипендій, виплат, які проводяться згідно із законодавством про загальнообов’язкове державне соціальне страхування) значення ІСЦ приймається за 1 або 100 % (далі — базовий місяць; для зручності використовуємо давно відомий термін). Індексація в базовому місяці не проводиться, якщо сума підвищення грошового доходу перевищує суму індексації. Якщо сума підвищення грошового доходу не перевищує суму індексації в базовому місяці, сума індексації цього місяця розраховується як різниця між сумою індексації та розміром підвищення доходу.

Суму індексації, що складається в результаті перевищення величини ІСЦ установленого порога індексації, умовно назвемо поточною індексацією. Її визначають шляхом множення грошового доходу, що підлягає індексації, на величину приросту ІСЦ, поділеного на 100 ( абз. 6 п. 4 Порядку № 1078).

Індексації підлягає частина зарплати, що не перевищує прожиткового мінімуму для працездатних осіб (далі — ПМПО; у січні та лютому 2016 року — 1378 грн.).

Згідно з Порядком № 1078 та офіційно опублікованими ІСЦ за звітні місяці (за даними Держстату України) нижче представимо розраховані величини приросту ІСЦ для проведення індексації в січні 2016 року для базових місяців починаючи з 2008 року. Тут же знайдете і готові суми поточної індексації для повністю відпрацьованого місяця.

Приклад. У січні 2016 року працівнику підприємства підвищують посадовий оклад на 400 грн. (з 2000 грн. до 2400 грн.). Він отримує надбавку за інтенсивність праці в розмірі 20 % посадового окладу. Останнім базовим місяцем (останнє підвищення зарплати) був січень 2015 року.

Визначимо покроково послідовність дій.

Крок 1. Обчислюємо приріст ІСЦ для індексації зарплати в січні-2016 від базового січня-2015.

Такий приріст ІСЦ у січні-2016 становить 38 % (1,053 х 1,108 х 1,140 х 1,022 х 1,015 х 100 - 100),

де 105,3 — ІСЦ за лютий 2015 року;

110,8 — ІСЦ за березень 2015 року;

114,0 — ІСЦ за квітень 2015 року;

102,2 — ІСЦ за травень 2015 року;

101,5 — ІСЦ за червень — листопад 2015 року (1,004 х 0,990 х 0,992 х 1,023 х 0,987 х 1,020 х 100).

Увага! Величина приросту ІСЦ для індексації доходів у лютому 2016 року від базового січня-2015 становитиме також 38 % (1,053 х 1,108 х х 1,140 х 1,022 х 1,015 х 100 - 100), оскільки ІСЦ за грудень 2015 року не перевищив поріг індексації (у грудні 2015 року — 101 %) і становив 100,7 %.

Крок 2. Визначаємо суму підвищення зарплати, при цьому враховуємо усі її складові, що не мають разового характеру (новий абз. 5 п. 5 Порядку № 1078).

Сума підвищення зарплати становить 480 грн. (2400 + 2400 х 20 %) - (2000 + 2000 х 20 %).

Крок 3. Визначаємо суму індексації, що складається в січні 2016 року (у місяці підвищення посадового окладу). Це сума індексації, на яку у працівника є право від базового січня-2015, так звана можлива поточна індексація. Вона становить 523,64 грн. (1378 грн. х 38 : 100).

Крок 4. Проводимо порівняльні розрахунки. Оскільки розмір зарплатного підвищення менше належної індексації (480 < 523,64), то визначаємо нову суму індексації (як різницю): 523,64 - 480 = 43,64 (грн.).

Грошовий дохід разом із сумою індексації за повністю відпрацьований січень 2016 року складе:

2400 (оклад) + 2400 х 20 % (надбавка) + 43,64 (індексація) = 2923,64 (грн.).

Розраховану суму індексації (43,64 грн.) виплачують до наступного підвищення посадового окладу або ж до появи права на індексацію вже від базового січня-2016 (коли ІСЦ наростаючим підсумком перевищить новий поріг 103 %).

Якщо в періоді до чергового підвищення окладу ІСЦ наростаючим підсумком перевищить 103 %, то до розрахованої суми індексації (І1 = 43,64) додаватимемо суму індексації, обчислену виходячи з ПМПО та відсотка індексації. Тоді загальна сума індексації дорівнюватиме:

І2 = І1 + ПМПО х %індексації (із розрахунку за повний робочий місяць).

Не забувайте: індексацію необхідно нарахувати та виплатити одночасно з нарахуванням і виплатою зарплати за місяць, доходи за який згідно з Порядком № 1078 підлягають індексації.

Грошовий дохід разом із сумою індексації підлягає оподаткуванню згідно з чинним законодавством.

Коефіцієнти індексації та суми поточної індексації за СІЧЕНЬ 2016 року

Базовий місяць

Індекс інфляції, %

Інформація для індексації за січень 2016 року

приріст індексу, %

сума поточної індексації, грн.

1

2

3

4

5

2008 рік

Січень

102,9

171,2

2359,14

Лютий

102,7

164,0

2259,92

Березень

103,8

154,4

2127,63

Квітень

103,1

146,7

2021,53

Травень

101,3

143,5

1977,43

Червень

100,8

141,6

1951,25

Липень

99,5

142,8

1967,78

Серпень

99,9

143,1

1971,92

Вересень

101,1

140,4

1934,71

Жовтень

101,7

136,4

1879,59

Листопад

101,5

132,9

1831,36

Грудень

102,1

128,1

1765,22

2009 рік

Січень

102,9

121,7

1677,03

Лютий

101,5

118,4

1631,55

Березень

101,4

115,4

1590,21

Квітень

100,9

113,5

1564,03

Травень

100,5

112,4

1548,87

Червень

101,1

110,1

1517,18

Липень

99,9

110,3

1519,93

Серпень

99,8

110,7

1525,45

Вересень

100,8

109,1

1503,40

Жовтень

100,9

107,2

1477,22

Листопад

101,1

105,0

1446,90

Грудень

100,9

103,2

1422,10

2010 рік

Січень

101,8

99,6

1372,49

Лютий

101,9

95,8

1320,12

Березень

100,9

94,1

1296,70

Квітень

99,7

94,7

1304,97

Травень

99,4

95,8

1320,12

Червень

99,6

96,6

1331,15

Липень

99,8

97,0

1336,66

Серпень

101,2

94,7

1304,97

Вересень

102,9

89,2

1229,18

Жовтень

100,5

88,3

1216,77

Листопад

100,3

87,7

1208,51

Грудень

100,8

86,2

1187,84

2011 рік

Січень

101,0

84,4

1163,03

Лютий

100,9

82,8

1140,98

Березень

101,4

80,2

1105,16

Квітень

101,3

77,9

1073,46

Травень

100,8

76,5

1054,17

Червень

100,4

75,8

1044,52

Липень

98,7

78,1

1076,22

Серпень

99,6

78,8

1085,86

Вересень

100,1

78,6

1083,11

Жовтень

100,0

78,6

1083,11

Листопад

100,1

78,5

1081,73

Грудень

100,2

78,1

1076,22

2012 рік

Січень

100,2

77,7

1070,71

Лютий

100,2

77,4

1066,57

Березень

100,3

76,9

1059,68

Квітень

100,0

76,9

1059,68

Травень

99,7

77,4

1066,57

Червень

99,7

77,9

1073,46

Липень

99,8

78,3

1078,97

Серпень

99,7

78,8

1085,86

Вересень

100,1

78,6

1083,11

Жовтень

100,0

78,6

1083,11

Листопад

99,9

78,8

1085,86

Грудень

100,2

78,5

1081,73

2013 рік

Січень

100,2

78,1

1076,22

Лютий

99,9

78,3

1078,97

Березень

100,0

78,3

1078,97

Квітень

100,0

78,3

1078,97

Травень

100,1

78,1

1076,22

Червень

100,0

78,1

1076,22

Липень

99,9

78,3

1078,97

Серпень

99,3

79,5

1095,51

Вересень

100,0

79,5

1095,51

Жовтень

100,4

78,8

1085,86

Листопад

100,2

78,5

1081,73

Грудень

100,5

77,5

1067,95

2014 рік

Січень

100,2

77,2

1063,82

Лютий

100,6

76,2

1050,04

Березень

102,2

72,4

997,67

Квітень

103,3

66,9

921,88

Травень

103,8

60,8

837,82

Червень

101,0

59,2

815,78

Липень

100,4

58,5

806,13

Серпень

100,8

57,3

789,59

Вересень

102,9

52,9

728,96

Жовтень

102,4

49,3

679,35

Листопад

101,9

46,5

640,77

Грудень

103,0

42,2

581,52

2015 рік

Січень

103,1

38,0

523,64

Лютий

105,3

31,0

427,18

Березень

110,8

18,3

252,17

Квітень

114,0

3,7

50,99

Травень

102,2

1,5

20,67

Червень

100,4

1,1

15,16

Липень

99,0

1,5

20,67

Серпень

99,2

2,3

31,69

Вересень

102,3

Не індексуємо

Жовтень

98,7

2,0

27,56

Листопад

102,0

Не індексуємо

Грудень

100,7

Не індексуємо

2016 рік

Січень

Не індексуємо

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa
Powered by
Factor Web Solutions

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі