Щодо оформлення підтверджуючих документів для призначення матеріального забезпечення застрахованим особам

В обраному У обране
Друк
Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності
Оплата праці Вересень, 2016/№ 18
Лист від 20.07.2016 р. № 2.4-46-1257 (витяг)

Відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 № 1105 (далі — Закон) право на матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності мають застраховані громадяни України, іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні, якщо інше не передбачено міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

Це право виникає з настанням страхового випадку в період роботи (включаючи час випробування та день звільнення), якщо інше не передбачено законом.

Згідно із положеннями статті 30 Закону матеріальне забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності застрахованим особам, які працюють на умовах трудового договору (контракту), призначається та надається за основним місцем роботи.

Рішення про призначення матеріального забезпечення приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування, що створюється (обирається) на підприємстві, в установі, організації.

Підставою для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності є виданий у встановленому порядку листок непрацездатності (стаття 31 Закону).

Значення документального оформлення господарських операцій первинними документами наведено в ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 № 996 (далі — Закон № 996). При цьому Положенням про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженим наказом Мінфіну від 24.05.95 № 88 «Про затвердження Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку» (далі — Положення № 88), визначений порядок створення первинних документів, записів у регістрах бухгалтерського обліку й зберігання документів, регістрів і звітів.

Так, Положенням № 88 передбачено, що первинні документи для надання їм юридичної сили і доказовості повинні мати такі обов’язкові реквізити: назва підприємства, установи, від імені яких складено документ, назва документа (форми), дата і місце складання, зміст господарської операції та її вимірники (у натуральному та вартісному вираженні), посади та прізвища осіб, відповідальних за дозвіл на здійснення господарської операції, за її проведення та складання первинного документа.

Документ має бути підписаний особисто посадовою особою, а підпис може бути скріплений печаткою підприємства.

Первинні документи складаються на бланках типових та спеціалізованих форм, затверджених в установленому порядку.

Також Положенням № 88 забороняється ухвалювати до виконання документи на господарські операції, які суперечать законодавчим і нормативним актам, установленому порядку обліку коштів і матеріальних цінностей, завдають шкоди власникам ( п. 2.16 Положення № 88).

Отже, при оформленні первинних бухгалтерських документів необхідно використовувати бланки типових форм, затверджених Держкомстатом України, або бланки спеціалізованих форм, затверджених відповідними міністерствами й відомствами, виготовлені самостійно, із вказівкою обов’язкових реквізитів типових або спеціалізованих форм.

Оскільки чинні законодавчі і нормативні акти із загальнообов’язкового державного соціального страхування не містять додаткових норм з питання щодо автоматизованого розрахунку середньої заробітної плати для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги по вагітності та пологах підприємством, установою, організацією, а бланк діючого листка непрацездатності не відповідає нормам чинного законодавства, то вважаємо, що в цьому випадку не буде порушенням законодавства, якщо розділ листка непрацездатності «Довідка про заробітну плату» не заповнювати, а до листка непрацездатності додавати розрахунок середньої заробітної плати за 12 місяців, засвідчений підписами керівника і головного бухгалтера та печаткою підприємства.

Додатково повідомляємо, що Фонд листом від 12.08.2015 № 2.4-15-1310 звернувся до Міністерства охорони здоров’я України з приводу внесення змін і доповнень до бланка листка непрацездатності у зв’язку із зміною законодавства із загальнообов’язкового державного соціального страхування.

<…>

Коментар редакції

Розділ лікарняного листа «Довідка про заробітну плату» можна не заповнювати

У листі, що коментується, фахівці ФСС з ТВП висловили свою офіційну позицію з приводу заповнення розділу «Довідка про заробітну плату» лікарняного листа.

Як ви знаєте, при перевірках контролери з ФСС з ТВП приділяють особливу увагу правильності заповнення бланка листка непрацездатності. Тому їх думка з цього питання дуже важлива для страхувальників.

У чому суть питання? Зауважимо, що наразі чинна форма бланка листка непрацездатності була затверджена спільним наказом Міністерства охорони здоровя, Міністерства праці та соціальної політики, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань «Про затвердження зразка, технічного опису листка непрацездатності та Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності» від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406 (ср. 025069200). Так от, у цій, наразі уже «морально застарілій», формі бланка розділ «Довідка про заробітну плату» розрахований на 6-місячний розрахунковий період для визначення середньоденної зарплати.

У свою чергу, норми оновленого з 4 липня 2015 року Порядку обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженого постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266), вказують нам на необхідність застосування для розрахунку середньоденної зарплати 12-місячного розрахункового періоду.

У результаті з оновленим Порядком № 1266 ми отримали невідповідності в кількості місяців розрахункового періоду з формою бланка листка непрацездатності. Просто кажучи, у розділі «Довідка про заробітну плату» бланка лікарняного листка не вистачає ще 6 рядків.

Практика заповнення листка непрацездатності пішла таким шляхом: у розділі «Довідка про заробітну плату» заповнюють графу з місячним окладом, денною тарифною ставкою, підсумковий рядок «Усього:», табличну частину «Належить до виплати», рядок «усього нараховано — сума словами», рядок «Включено до платіжної відомості за…. місяць 20... р.» (приклад заповнення наведено у статті «Робота під час декрету: враховуємо нюанси оплати лікарняного листа» в «ОП», 2016, № 15, с. 24). При цьому обов’язково до лікарняного листа додається роздруківка програмного розрахунку (якщо розрахунок автоматизований) або іншого документа (довідки про заробітну плату, розрахунку середньоденної зарплати), оформленого аналогічно до того, що міститься у бланку лікарняного листа, тільки з потрібною кількістю рядків (за 12 місяців). Розрахунок посвідчується підписами керівника, головного бухгалтера і печаткою підприємства.

Тішить, що фахівці ФСС з ТВП, розуміючи, що на сьогодні бланк листка непрацездатності морально застарілий, чітко відповіли, що незаповнення розділу «Довідка про заробітну плату» такого листка у цій ситуації не вважається порушенням.

Хочеться сподіватися, що МОЗ відгукнеться на наболіле і схоже забуте з серпня 2015 року звернення ФСС з ТВП з приводу внесення змін і доповнень до бланка листка непрацездатності та внесе ці зміни найближчим часом.

Олена ОГАЙ, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити