Теми
Вибрати теми статей
Сортувати за темами

Щодо продовження чи перенесення на інший період щорічної відпустки в разі тимчасової непрацездатності

Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Серпень, 2017/№ 15
В обраному У обране
Друк
Лист від 17.07.2017 р. № 1922/0/101-17/284

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.

Згідно зі статтею 11 Закону України «Про відпустки» щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або подовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

Вимоги до заповнення листка непрацездатності визначені Інструкцією, що затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства праці та соціальної політики України, Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 03.11.2004 № 532/274/136-ос/1406. Обов’язок щодо перевірки правильності заповнення листка непрацездатності покладено на комісії із соціального страхування, створені роботодавцями.

Відповідно до пункту 2.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння чи дії наркотиків видається листок непрацездатності з обов’язковою позначкою про це в ньому.

Таким чином, виданий працівникові належним чином оформлений листок непрацездатності є підставою для продовження чи перенесення щорічної відпустки незалежно від причин непрацездатності.

Відповідно щорічна відпустка працівника не подовжується і не переноситься, якщо вона припала на період непрацездатності, що належним чином не засвідчений (відсутні підписи, печатки і т. ін.).

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Неоплачуваний листок непрацездатності — чи аргумент для перенесення або продовження щорічної відпустки

У листі, що коментується, Мінсоцполітики відповіло на два наші запити. Обидва вони стосуються застосування норми п. 1 ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон № 504/96):

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

У загальному випадку цю норму слід застосовувати так: якщо на період щорічної (основної або додаткової) відпустки припала хвороба працівника, підтверджена належно оформленим листком непрацездатності, то ця відпустка підлягає продовженню або перенесенню на інший період на кількість днів тимчасової непрацездатності. Аналогічне правило діє і щодо соціальної додаткової відпустки на дітей (ч. 7 ст. 20 Закону № 504/96).

Про продовження або перенесення на інший період щорічної відпустки і соціальної додаткової відпустки на дітей у разі хвороби працівника див. консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2017, № 7, с. 29.

Тут же підкреслимо, що у випадку збігу щорічної відпустки і хвороби працівника ця відпустка продовжується або переноситься на інший період лише у разі, якщо тимчасова непрацездатність працівника засвідчена в установленому порядку.

Проте на практиці зустрічаються ситуації, коли працівник надає листок непрацездатності, який через низку обставин не підлягає оплаті. Так от, якраз такі ситуації і породжують запитання: чи підлягає продовженню або перенесенню на інший період щорічна відпустка у разі, якщо працівник надав листок непрацездатності, за яким не виплачуються лікарняні через низку причин.

Перша причина — захворювання або травма сталися в результаті алкогольного сп’яніння, про що свідчить відповідна позначка в лікарняному листі.

Друга причина — листок непрацездатності оформлений неналежно (наприклад, немає печатки лікаря).

Далі приведемо наші запити до Мінсоцполітики і проаналізуємо відповідь відомства за кожним із них. Уперед!

Листок непрацездатності не оплачується через алкогольне сп’яніння. Наведемо наш запит: «Працівник перебував у щорічній основній відпустці тривалістю 10 календарних днів з 19.06.2017 р. по 29.06.2017 р. За місцем роботи цей працівник надав листок непрацездатності, згідно з яким він з 23.06.2017 р. по 29.06.2017 р. був тимчасово непрацездатним у зв’язку із захворюванням, що виникло внаслідок алкогольного сп’яніння. Тобто в листку непрацездатності є позначка про алкогольне сп’яніння працівника.

Чи подовжується / переноситься на інший період щорічна основна відпустка працівника у зв’язку з його непрацездатністю, яка не оплачується»?

Відмітимо: у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп’яніння або дії наркотиків, що визначається лікарсько-консультаційною комісією в установленому порядку, видається листок непрацездатності з обов’язковою позначкою про це в ньому і в медичній карті амбулаторного або стаціонарного хворого (п. 2.10 Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом МОЗ від 13.11.2001 р. № 455, далі — Інструкція № 455).

Відмітимо: допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі тимчасової непрацездатності у зв’язку із захворюванням або травмою, що сталися внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням (п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.99 р. № 1105-XIV, далі — Закон № 1105).

При цьому варто врахувати, що запис у лікарняному листі про алкогольне сп’яніння не завжди означає, що комісія зобов’язана прийняти рішення про відмову в оплаті такого лікарняного листа. Річ у тім, що вказана норма п. 5 ч. 1 ст. 23 Закону № 1105 передбачає, що лікарняний лист не оплачується лише у тому випадку, якщо алкогольне сп’яніння стало прямою причиною отримання травми або захворювання (див. листи ФСС з ТВП від 07.10.2011 р. № 2966-07, від 26.02.2009 р. № 04-29-352 та від 23.01.2004 р. № 04-29-95). Якщо ж такий зв’язок доведено, то у комісії із соцстрахування є усі підстави для відмови в оплаті лікарняного листа (детальніше — у статті нашого фахівця "Посковзнувся, впав… Опритомнів — гіпс…»: коли побутова травма не оплачується»).

Рішення про відмову у виплаті лікарняних за таким листком непрацездатності фіксується в протоколі комісії із соцстрахування установи (п. 4.3 Положення про комісію (уповноваженого) підприємства, установи, організації із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, затвердженого постановою правління ФСС з ТВП від 23.06.2008 р. № 25).

У випадку, що нами розглядається, такий зв’язок було встановлено. Виходить, що лікарняний лист не оплачується.

На підставі такого листка непрацездатності в табелі обліку використання робочого часу дні хвороби працівника позначають буквеним кодом «НН» або цифровим кодом «27» (наказ Держкомстату від 05.12.2008 р. № 489).

Тобто в цьому випадку листок непрацездатності оформлений правильно, але він не оплачується через те, що хвороба настала внаслідок алкогольного сп’яніння.

Так от, як випливає з листа, який коментується, Мінсоцполітики вважає, що будь-який правильно оформлений листок непрацездатності у зв’язку з хворобою працівника (незалежно від причин непрацездатності) вважається підставою для продовження або перенесення на інший період щорічної відпустки, якщо хвороба за таким листком припала на період вказаної відпустки. При цьому не має значення, здійснюється виплата лікарняних за таким листком чи ні.

Важливо! Правильно оформлений листок непрацездатності, за яким лікарняні не виплачуються внаслідок настання хвороби через алкогольне сп’яніння працівника, дає підставу для продовження або перенесення на інший період щорічної відпустки.

Отже, в нашому випадку щорічна основна відпустка підлягає продовженню або перенесенню на інший період на 7 днів хвороби працівника, що припала на період такої відпустки. Працівник повинен повідомити в заяві про своє рішення щодо продовження або перенесення на інший період щорічної основної відпустки. При цьому дні хвороби, що настала внаслідок алкогольного сп’яніння (з 23.06.2017 р. по 29.06.2017 р.), в табелі обліку використання робочого часу позначаються буквеним кодом «НН» або цифровим «27».

Листок непрацездатності не оплачується через його неправильне заповнення. Наведемо наш запит: «Працівник перебував у щорічній основній відпустці тривалістю 14 календарних днів з 12.06.2017 р. по 25.06.2017 р. Під час цієї відпустки він відпочивав на морі в іншому місті (не за місцем постійного проживання або роботи), де захворів. Згідно з виданим за місцем відпочинку листком непрацездатності цей працівник хворів з 15.06.2017 р. по 19.06.2017 р. (5 календарних днів).

Цей листок непрацездатності заповнений з порушеннями — відсутні підпис головного лікаря і печатка лікувального закладу, яка цей підпис засвідчує. У працівника немає можливості звернутися в лікувальний заклад, щоб усунути помилку, якої припустилися в цьому листку непрацездатності. Комісія із соцстраху відмовила в оплаті лікарняного за ним.

Чи продовжується / переноситься на інший період щорічна основна відпустка на кількість днів хвороби, що припали на період цієї відпустки згідно з вищезгаданим листком непрацездатності, який оформлений з порушеннями?».

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи (під час відрядження, санаторно-курортного лікування, відпустки тощо), листок непрацездатності видається за місцем їх тимчасового перебування з дозволу головного лікаря лікувально-профілактичного закладу на кількість днів непрацездатності (п. 1.10 Інструкції № 455).

При цьому особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза постійним місцем проживання і роботи, листок непрацездатності видається з підписом головного лікаря, засвідченим круглою печаткою закладу охорони здоров’я (п. 3.8 Інструкції про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженої спільним наказом МОЗ, Мінпраці, ФСС з ТВП і Фонду соцстрахування від нещасних випадків від 03.11.2004 р. № 532/274/136-ос/1406).

У разі виявлення невірно оформленого листка непрацездатності комісія із соцстраху установи повинна прийняти рішення про повернення такого листка непрацездатності застрахованій особі для внесення закладом охорони здоров’я, яким він був виданий, відповідних доповнень. Тільки після цього комісія із соцстраху установи може прийняти рішення: призначити або не призначити допомогу по тимчасовій непрацездатності за таким лікарняним листом (лист ФСС з ТВП від 25.05.2016 р. № 5.2-32-813).

Якщо помилки в листку непрацездатності так і не будуть виправлені, то у комісії із соцстраху установи є підстави для відмови у виплаті лікарняних за таким листком. Своє рішення комісія із соцстраху оформляє протоколом.

А ось чи можна на підставі листка непрацездатності, що містить помилки, які так і не були виправлені, продовжити або перенести на інший період щорічну відпустку? Тепер у нас є думка Мінсоцполітики із цього приводу, з якою ми повністю згодні.

Увага! Щорічна відпустка працівника не продовжується і не переноситься на інший період, якщо така відпустка співпала з періодом непрацездатності, який належним чином не засвідчений (відсутні підписи, печатка тощо).

Виходить, що, на думку Мінсоцполітики, невірно оформлений листок непрацездатності не може вважатися підтвердженням «тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку» для цілей продовження або перенесення на інший період щорічної відпустки.

Отже, у випадку, наведеному в запиті, щорічна основна відпустка працівника не підлягає продовженню на 5 днів хвороби, що припали на період такої відпустки, оскільки листок непрацездатності оформлений з порушеннями. При цьому 5 днів хвороби (15.06.2017 р. — 19.06.2017 р.) в табелі обліку використання робочого часу так і залишаться позначеними як дні щорічної основної відпустки (буквений код — «В» або цифровий код — «08»).

Вважаємо, що якщо працівник поклопоче і заклад охорони здоров’я, який видав йому листок непрацездатності, внесе виправлення в цей листок, то після його надання за місцем роботи роботодавець зобов’язаний продовжити або перенести на інший період щорічну відпустку. Відмітимо: у разі, якщо працівник надасть листок непрацездатності з необхідними виправленнями після 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності, тобто закінчення граничного терміну для призначення лікарняних, встановленого ч. 5 ст. 32 Закону № 1105, лікарняні за таким листком непрацездатності підлягають виплаті. Головне, щоб саме звернення за призначенням оплати за лікарняним надійшло від працівника не пізніше 12 календарних місяців з дня відновлення працездатності. Про такий підхід див. лист ФСС з ТВП від 04.01.2017 р. № 5.2-28-4 і коментар редакції до нього в «ОП», 2017, № 7, с. 7.

Підіб’ємо підсумок. Виплачуються або не виплачуються лікарняні за листком непрацездатності у зв’язку із хворобою працівника для цілей продовження або перенесення на інший період щорічної відпустки унаслідок хвороби працівника, засвідченої таким листком, значення не має. Головне, щоб листок непрацездатності був оформлений належним чином. Тобто щорічну відпустку подовжують або переносять на інший період на кількість днів хвороби, що припали на період такої відпустки, якщо листок непрацездатності, який засвідчує таку хворобу, правильно заповнений і завірений.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці (e-mail: ot@id.factor.ua)

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал
stop

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Дякуємо, що читаєте сайт Factor Увійдіть та читайте далі безкоштовно