Щодо перенесення щорічної відпустки на інший період або її продовження в разі тимчасової непрацездатності працівника

В обраному У обране
Друк
Міністерство соціальної політики України
Оплата праці Серпень, 2018/№ 15
Лист від 11.07.2018 р. № 1213/0/101-18/284

У Департаменті заробітної плати та умов праці розглянуто ваше звернення і повідомляється.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про відпустки» (далі — Закон) черговість надання відпусток визначається графіками, які затверджуються власником або уповноваженим ним органом за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома всіх працівників.

Конкретний період надання щорічних відпусток в межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або уповноваженим ним органом, який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за два тижні до встановленого графіком терміну.

Зміна термінів надання відпусток, відображених у графіку, може бути проведена за узгодженням сторін трудового договору і за умови виникнення обставин, що змушують перенести щорічну відпустку.

Якщо працівник просить перенести відпустку, наприклад, за сімейними обставинами на інший період і роботодавець не заперечує щодо зміни у графіку періоду використання ним відпустки, то не вбачається порушення законодавства про відпустки.

За ініціативою власника або уповноваженого ним органу щорічна відпустка, як виняток, може бути перенесена на інший період тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом у разі, коли надання відпустки в раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана в поточному робочому році.

Статтею 79 КЗпП та статтею 12 Закону про відпустки встановлено, що відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства та в інших випадках, передбачених законодавством.

Згідно зі статтею 11 Закону щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або продовжена в разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у встановленому порядку.

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання встановлюється за згодою між працівником і роботодавцем. Якщо причини, що зумовили перенесення відпустки на інший період, настали під час її використання, то невикористана частина щорічної відпустки надається після закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 цього Закону.

Таким чином, питання стосовно продовження або перенесення невикористаної відпустки має вирішуватись за погодженням між працівником та роботодавцем.

Надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника чи перенесення її на інший період провадиться шляхом видання керівником відповідного наказу, на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.

Мінсоцполітики України інформує та надає у межах своїх повноважень роз’яснення (підпункт 103 пункту 3 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 р. № 423). Роз’яснення та листи міністерств не є нормативно-правовими актами, вони носять рекомендаційно-інформаційний характер.

Директор Департаменту О. Товстенко

Коментар редакції

Відпустка збіглася з хворобою: строго дотримуємося «обопільної згоди» на перенесення-продовження

Запитання полягає в такому: працівниці згідно з наказом надана щорічна відпустка загальною тривалістю 31 календарний день. До початку відпустки працівниця захворіла. Лікування виявилося тривалим. Роботодавець в односторонньому порядку відкликав наказ про надання відпустки. Чи допустимі такі дії роботодавця?

Відразу констатуємо очевидне: немає, відкликання наказу на відпустку не правомірне. І ми про це вже писали (див. консультацію фахівця Мінсоцполітки в «ОП», 2018, № 13, с. 18).

Для достовірності нашої думки ми заручилися офіційною позицією Мінсоцполітики.

Отримана відповідь дає чіткі рекомендації, як діяти і працівникові, і роботодавцеві у випадках, коли працівник йде у відпустку за графіком, «поза графіком» і коли працівник частину відпустки (чи всю відпустку) хворів.

Так, на початку кожного календарного року (а в когось у кінці грудня минулого року) роботодавець складає перший документ, який «намічає» періоди майбутньої відпустки усіх працівників. Графік складається з урахуванням побажань працівників. Погодженість сторін обов’язкова і підкріплюється підписами (до графіка прикріплюють списки працівників з їх підписами).

Наступним кроком роботодавець зобов’язаний відпустити працівників у відпустку. При цьому: дотримуючись цього графіка та повідомляючи працівників про початок і загальний період відпустки у письмовій формі — наказом на надання відпустки. Ознайомлення у вигляді підпису працівника на наказі повинне відбутися не пізніше ніж за два тижні до початку відпустки.

Зміна строків надання відпустки, відмінних від графіка, повинно відбуватися з обопільної згоди двох сторін. Працівник пише заяву на відпустку із зазначенням бажаного періоду відпустки, обставин, які примушують перенести щорічну відпустку, відображеного в графіку. Роботодавець на її підставі видає наказ. Є два документи з підписами — отже, згода досягнута.

Форс-мажор у вигляді хвороби під час відпустки теж вирішується тільки обопільно (!).

Щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена у разі хвороби працівника, підтвердженої в установленому порядку (правильно оформленим лікарняним листом) (ч. 2 ст. 11 Закону України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР).

Тому надання невикористаної частини відпустки відразу після одужання працівника або перенесення його на інший період здійснюється шляхом:

— написання працівником заяви про продовження (перенесення) відпустки на підставі лікарняного листа (підкріплюється копія лікарняного листа, оригінал залишиться в бухгалтерії для оплати);

— видання керівником відповідного наказу на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника та його заяви.

От і все. Як бачите, сторони трудового договору повинні завжди і в усьому між собою домовлятися. Надання відпустки, її перенесення, продовження, поділ на частини тощо — не виняток. Підтвердженням домовленості можуть бути тільки документи. Таким чином, роботодавець не може в односторонньому порядку вирішувати питання про період використання працівником відпустки, а й поготів самостійно відкликати наказ про її надання.

Олена ОГАЙ, експерт з питань оплати праці

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити