Штрафи за порушення трудового законодавства: розміри для 2018 року

Ольховська Олександра, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Лютий, 2018/№ 4/1
В обраному У обране
Друк
Порушення трудового законодавства може відгукнутися «серйозними» розмірами фінансових санкцій і адмінштрафами. Попереджаємо: з 1 січня 2018 року розміри фінансових санкцій за порушення норм законодавства про працю збільшилися. Чому? Штрафонебезпечна стаття не зазнала правок, але з початку цього року підвищився розмір мінімальної зарплати. А розмір фінансових санкцій за порушення трудового законодавства якраз і прив’язаний до розміру «мінімалки». Втішний факт: розміри адмніштрафів залишилися на рівні 2017 року. Про актуальні розміри фінансових санкцій і адмінштрафів за порушення трудового законодавства — у статті.

За порушення трудового законодавства роботодавцю загрожують фінансові санкції (ст. 265 КЗпП), а його посадовим особам — адмінштрафи (ст. 41 КпАП). Крім того, за порушення законодавства про працю загрожує кримінальна відповідальність (ст. 170, ст. 172 — 175 ККУ).

Проте у цій статті ми розглянемо розміри фінансових санкції і адмінштрафів за порушення законодавства про працю. А про кримінальну відповідальність за порушення трудового законодавства див. у спецвипуску «ОП», 2017, № 4/1, с. 21.

Фінансові санкції. Відзначимо, що ст. 265 КЗпП передбачено відповідальність у вигляді штрафів за порушення законодавства про працю для юридичних і фізичних осіб — підприємців, які використовують найману працю (тобто роботодавців). Такі штрафи є фінансовими санкціями і не належать до адміністративно-господарських санкцій, визначених гл. 27 ГКУ.

Розмір штрафів, передбачених ст. 265 КЗпП, прив’язаний до розміру МЗП, встановленої законом на момент виявлення порушення. Нагадаємо, що з 01.01.2018 р. розмір МЗП становить 3723 грн. (ст. 8 Закону про Держбюджет-2018). Поки що такий розмір МЗП установлено на увесь 2018 рік.

Адмінштрафи. За порушення трудового законодавства для посадових осіб установ (організацій, закладів) передбачено адміністративну відповідальність у вигляді штрафів.

Розміри цих адмінштрафів прив’язані до нмдг. При цьому в п. 5 підрозд. 1 розд. XX ПКУ вказано: якщо норми інших законів містять посилання на нмдг, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 грн., крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації деяких видів правопорушень, для яких сума нмдг встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної п.п. 169.1.1 ПКУ, для відповідного року.

Отже, для цілей визначення розмірів адмінштрафів, визначених у ст. 41 КпАП, застосовують нмдг у розмірі 17 грн.

Порушення в оформленні трудових відносин

Контролюючі органи прискіпливо ставляться до оформлення трудових відносин. Головним чином це направлено на боротьбу із неоформленими працівниками. Відповідно й розміри штрафів за проступок в оформленні трудових відносин дуже великі.

Проте навіть сумлінні роботодавці можуть потрапити на штрафний гачок за порушення в оформленні трудових відносин. За що саме і в яких розмірах? Дізнайтеся із табл. 1 і 2.

Тут також зазначимо, що розмір фінансових санкцій за порушення в оформленні трудових відносин наведено в абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП. Підкреслимо: штраф, передбачений цією нормою, накладається за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення. А от розміри адмінштрафів за порушення в оформленні трудових відносин визначено у ч. 3 і 4 ст. 41 КпАП.

Таблиця 1. Розмір фінансових санкцій за порушення в оформленні трудових відносин

Вид порушення трудового законодавства

Норма права, яка порушується

Штраф для роботодавця

1) фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту):

— неоформлення із працівником трудового договору, у тому числі неоформлення трудового договору в письмовій формі за умови, коли додержання письмової форми договору є обов’язковим*

Ч. 1 і 3 ст. 24 КЗпП

111690 грн.

(30 МЗП)

* Про випадки, коли трудовий договір обов’язково укладається в письмовій формі, визначено в ч. 1 ст. 24 КЗпП.

— неоформлення наказу чи розпорядження власника або уповноваженого ним органу про прийняття на роботу

Ч. 3 ст. 24 КЗпП

111690 грн.

(30 МЗП)

— неподання органам Державної фіскальної служби Повідомлення* про прийняття працівника на роботу за формою, наведеною в додатку до постанови КМУ від 17.06.2015 р. № 413

Ч. 3 ст. 24 КЗпП

111690 грн.**

(30 МЗП)

* Про подання і заповнення цього Повідомлення ми розповідали у спецвипуску «ОП», 2017, № 22/1, с. 10.

** Держпраці дотримується позиції (див. спецвипуск «ОП», 2017, № 24/1, с. 17): якщо при працевлаштуванні працівника роботодавець уклав з ним трудовий договір і видав наказ (розпорядження) про прийняття на роботу, але не подав Повідомлення про прийняття працівника на роботу, то таке порушення цим контролюючим органом розглядається як фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту). Отже, за такою позицією роботодавцю загрожує штраф у розмірі 111690 грн. за кожного працівника, щодо якого скоєно таке порушення (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП), а посадовим особам установ — адмінштраф у розмірі (загальний випадок) від 8500 до 17000 грн. (ч. 3 ст. 41 КпАП).

Проте зараз існують судові рішення, згідно з якими неподання Повідомлення про прийняття працівника на роботу за наявності укладеного трудового договору і наказу про прийняття на роботу розглядається як порушення інших вимог трудового законодавства. Тоді за неподання Повідомлення про прийняття працівника на роботу роботодавцю загрожує штраф у розмірі 3723 грн. (абз. 8 ч. 2 ст. 265 КЗпП), а посадовим особам установи — штраф у розмірі (загальний випадок) від 510 до 1700 грн. (ч. 1 ст. 41 КпАП). На жаль, такий «лояльний» штраф доведеться відстоювати в суді, а це супроводжується судовими витратами.

2) оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений в установі

Ст. 56 КЗпП

111690 грн.

(30 МЗП)

Таблиця 2. Розмір адмінштрафів за порушення в оформленні трудових відносин

Вид порушення трудового законодавства або законодавства про зайнятість населення

Норма права, яка порушується

Штраф для посадової особи установи

Фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), допуск до роботи іноземця або особи без громадянства та осіб, стосовно яких прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо надання статусу біженця, на умовах трудового договору (контракту) без дозволу на застосування праці іноземця або особи без громадянства

Ч. 3 ст. 24 КЗпП, розд. VII Закону № 5067

Від 8500 до 17000 грн.

(від 500 до 1000 нмдг)

Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню

Від 17000 до 34000 грн.

(від 1000 до 2000 нмдг)

Порушення в оплаті праці

Трудове законодавство надає працівникам гарантії в оплаті праці. У разі їх порушення роботодавців та їх посадових осіб очікують штрафи. В яких розмірах? Дізнайтеся про це із табл. 3 нижче і табл. 4.

Таблиця 3. Розмір фінансових санкцій за порушення у сфері оплати праці

Вид порушення трудового законодавства

Норма права, яка порушується

Штраф для роботодавця

Примітка

1) виплата зарплати (винагороди) без нарахування та сплати ЄСВ та податків (виплата зарплати «в конвертах») (абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

П. 1 ч. 1 ст. 4, п. 1 ч. 1 ст. 7 Закону № 2464

111690 грн.

(30 МЗП)

Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення

2) порушення встановлених строків виплати зарплати працівникам, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі

(абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

Ст. 115, 116 КЗпП, ст. 24 Закону № 108/95, ст. 21 Закону № 504/96

11169 грн.

(3 МЗП)

Розмір штрафу, передбаченого абз. 3 ч. 2 ст. 265 КЗпП, не залежить від кількості працівників, щодо яких скоєно порушення

— виплата зарплати із порушення установлених строків (більш як за один місяць)

Ст. 115 КЗпП, ст. 24 Закону № 108/95

11169 грн.

(3 МЗП)

Регламентовані строки виплати зарплати*: не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів і не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата

* Ми звернулися до Держпраці із запитом стосовно розміру штрафу для роботодавця за виплату зарплати один раз на місяць, а також щодо відповідальності для роботодавця з приводу виплати авансу в неналежному обсязі. Чекаємо на відповідь!

— непроведення розрахунків при звільненні (більш як за один місяць)

Ст. 116 КЗпП

11169 грн.

(3 МЗП)

У загальному випадку при звільненні працівника виплата всіх сум, належних йому від роботодавця, здійснюється в день звільнення

— затримка у виплаті відпускних більше ніж за один місяць*

Ст. 21 Закону № 504/96

11169 грн.

(3 МЗП)

Зарплата працівникам за час відпустки виплачується не пізніше ніж за 3 дні до її початку. Проте працівник у заяві про надання йому оплачуваної відпустки може вказати і пізніший строк для виплати відпускних

* Якщо роботодавець затримав виплату відпускних менше ніж на місяць, то відповідальність за це встановлена у вигляді штрафу в розмірі однієї МЗП (3723 грн.). Про це відзначив фахівець Держпраці в «ОП», 2017, № 8, с. 21.

3) недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці (абз. 4 ч. 2 ст. 265 КЗпП):

«Оплатні» норми КЗпП, Закону № 108/95, Закону № 504/96

37230 грн.

(10 МЗП)

Штраф застосовується за кожного працівника, щодо якого скоєно правопорушення

3.1) установлення окладу в розмірі меншому, ніж розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи станом на 1 січня календарного року

Ст. 96 КЗпП,

ст. 6 Закону № 108/95

37230 грн.

(10 МЗП)

Мінімальний посадовий оклад (тарифна ставка) встановлюється в розмірі, не меншому за прожитковий мінімум, встановлений для працездатних осіб на

1 січня календарного року

3.2) виплата зарплати в розмірі меншому, ніж МЗП

Ст. 95 КЗпП, ст. 3 і 31 Закону № 108/95

37230 грн.

(10 МЗП)

Розмір зарплати працівника за повністю виконану місячну (годинну) норму праці не може бути нижчим за розмір МЗП. При цьому також має виконуватися вимога про доплату до МЗП (у разі необхідності)

3.3) непроведення індексації зарплати в установленому законодавством порядку її проведення

Ст. 95 КЗпП,

ст. 33 Закону № 108/95

37230 грн.

(10 МЗП*)

Індексацію зарплати здійснюють згідно з Порядком, затвердженим постановою КМУ від 17.07.2003 р. № 1078

* Про штраф у розмірі 10 МЗП за непроведення індексації зарплати вказувало Держпраці в листі від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16.

3.4) порушення в організації оплати праці (тарифної системи: тарифні сітки, тарифні ставки, схеми посадових окладів)

Ст. 96 КЗпП,

ст. 6 Закону № 108/95

37230 грн.

(10 МЗП)

У бюджетних установах застосовують Єдину тарифну сітку розрядів і коефіцієнтів, схеми посадових окладів, затверджених на нормативному рівні

3.5) недотримання норм і гарантій в оплаті праці:

ст. 12 Закону № 108/95

37230 грн.

(10 МЗП)

На законодавчому рівні визначено гарантії в оплаті праці

— за роботу в надурочний час

Ст. 106 КЗпП

37230 грн.

(10 МЗП)

Оплата праці за роботу в надурочний час, у вихідний, святковий і неробочий день оплачується в подвійному розмірі

— у вихідні, святкові та неробочі дні

Ст. 72, 107 КЗпП

37230 грн.

(10 МЗП)

— у нічний час

Ст. 108 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Оплата праці в підвищеному розмірі

— за час простою не з вини працівника

Ст. 113 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Час простою — не нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)

— щодо порядку оплати праці при невиконанні норми виробітку не з вини працівника

Ст. 111 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Місячна зарплата не може бути нижче 2/3 тарифної ставки (окладу)

— при суміщенні професій (посад) і виконанні обов’язків тимчасово відсутнього працівника

Ст. 105 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Працівникам бюджетних установ за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, за суміщення професій (посад), за розширення зони обслуговування або збільшення обсягу виконуваних робіт здійснюється доплата в розмірі до 50 % окладу

— неоплата часу щорічних (інших оплачуваних) відпусток

Ст. 21 Закону № 504/96

37230

(10 МЗП)

Відпускні розраховують згідно з Порядком № 100

— за час виконання державних або громадських обов’язків

Ст. 119 КЗпП

37230

(10 МЗП)

За працівником зберігається місце роботи (посада) та середній заробіток

— для тих, які направляються для підвищення кваліфікації

Ст. 122 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Збереження місця роботи та відповідних виплат. Для працівників-бюджетників — згідно з постановою КМУ від 28.06.97 р. № 695. Для медиків також слід враховувати постанову КМУ від 11.05.2011 р. № 524

— при направленні на обстеження в медичний заклад для проведення обов’язкового медогляду

Ст. 123 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Збереження середнього заробітку за місцем роботи за час перебування в медзакладі на обстеженні

— для переведених за станом здоров’я на легшу нижчеоплачувану роботу

Ст. 170 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Збереження попереднього середнього заробітку протягом двох тижнів або в певних випадках — за весь час виконання такої роботи

—працівників, тимчасово переведених на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором

Ст. 33 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Оплата праці не нижче середнього заробітку за попередньою роботою

— для вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років, переведених на легшу роботу

Ст. 178 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Збереження середнього заробітку за попередньою роботою

— для донорів

Ст. 124 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Збереження середнього заробітку за дні обстеження і здавання крові, надання дня відпочинку із збереженням середнього заробітку*

* Детальніше про гарантії для працівників-донорів за місцем роботи див. в «ОП», 2017, № 14, с. 14.

— під час службових відряджень

Ст. 121 КЗпП

37230

(10 МЗП)

Виплата добових, вартість проїзду, витрати на найм житла, оплата праці не менше середнього заробітку. Для працівників-бюджетників також слід враховувати постанову КМУ від 02.02.2011 р. № 98 та Інструкцію, затверджену наказом Мінфіну від 13.03.98 р. № 59

Таблиця 4. Розмір адмінштрафів за порушення у сфері оплати праці

Вид порушення трудового законодавства

Норма права, яка порушується

Штраф для посадової особи установи

Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, зарплати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами — підприємцями працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на цьому підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи — підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України «Про звернення громадян», або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю

(ч. 1 ст. 41 КпАП)

Норми КЗпП, Закону № 108/95 у частині, зокрема, строків виплати зарплати, здійснення інших обов’язкових виплат (детальніше — у табл. 3)

Від 510 до 1700 грн.

(від 30 до 100 нмдг)

Повторне протягом року вчинення зазначеного порушення, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, або ті самі діяння, вчинені щодо неповнолітнього, вагітної жінки, одинокого батька, матері або особи, яка їх замінює і виховує дитину віком до 14 років або дитину-інваліда (ч. 2 ст. 41 КпАП)

Від 1700 до 5100 грн.

(від 100 до 300 нмдг)

Недотримання гарантій для працівників-солдатів

Якщо в установі не забезпечують гарантії і пільги для працівників, які залучаються до виконання військових обов’язків, то це також загрожує штрафами.

Так, недотримання встановлених законом гарантій та пільг працівникам, які залучаються до виконання обов’язків, передбачених законами України № 2232, «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12.12.91 р. № 1975-XII, «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21.10.93 р. № 3543-XII, загрожує роботодавцю штрафом у розмірі 10 МЗП (у 2018 році — 37230 грн.) за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення (абз. 5 ч. 2 ст. 265 КЗпП).

За вказане порушення на посадових осіб установ (організацій, закладів) може бути накладений адмінштраф у розмірі від 50 до 100 нмдг (від 850 до 1700 грн.) (ч. 7 ст. 41 КпАП).

Про найбільш поширені гарантії та пільги для працівників, що виконують військові обов’язки, порушення яких може призвести до вищенаведених штрафів, див. у табл. 5.

Таблиця 5. Гарантії та пільги для працівників, які виконують військові обов’язки

Отримувачі гарантій та пільг

Норма права

Зміст гарантії, пільги

Працівники, призвані на строкову військову службу, військову службу за призовом осіб офіцерського складу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом, у тому числі шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення

Ч. 3 ст. 119 КЗпП

Збереження місця роботи, посади та середнього заробітку

в установі, організації, в яких вони працювали на час призову

Працівники, які під час проходження військової служби отримали поранення (інші ушкодження здоров’я) та перебувають на лікуванні в медичних закладах, а також потрапили в полон або визнані безвісно відсутніми, на строк до дня, наступного за днем їх взяття на військовий облік у районних (міських) військових комісаріатах після їх звільнення з військової служби у разі закінчення ними лікування в медичних закладах незалежно від строку лікування, повернення з полону, появи їх після визнання безвісно відсутніми або до дня оголошення судом їх померлими

Ч. 5 ст. 119 КЗпП

Збереження місця роботи, посади та середнього заробітку

в установі, організації, в яких вони працювали на час призову

Громадяни України, які проходять підготовку з військово-технічних спеціальностей з відривом від виробництва (на весь час підготовки, включаючи час проїзду)

Ч. 1 та 2 ст. 13 Закону № 2232

Збереження місця роботи, займаної посади та середнього заробітку,

компенсація витрат*

з найму житла на період навчання, а також вартості проїзду

* Ці гарантії і компенсаційні виплати провадяться на користь громадян військовими комісаріатами, які направляють громадян для підготовки до військової служби за рахунок коштів Міноборони України та ін.

Громадяни України для виконання обов’язків, пов’язаних із взяттям на військовий облік, призовом, прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються військкоматами на медогляд, лікування

Ч. 2 ст. 21 Закону № 2232

Звільнення від роботи на цей час із збереженням місця роботи, посади та середнього заробітку

Військовозобов’язані, призвані на збори, та резервісти у військовому резерві (на весь період зборів та виконання обов’язків служби у військовому резерві)

Ч. 11 ст. 29 Закону № 2232

Збереження місця роботи, займаної посади та середнього заробітку

* Виплата середнього заробітку військовозобов’язаним за весь період зборів та резервістам за час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету України в порядку, встановленому КМУ (ч. 13 ст. 29 Закону № 2232). Виплата середнього заробітку їм провадиться установами та організаціями, в яких працюють призвані на збори громадяни, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів, передбачених у держбюджеті (п. 2 постанови КМУ від 23.11.2006 р. № 1644).

Якщо роботодавець перешкоджав «трудовій» перевірці

Роботодавцям, які перешкоджали контролюючим органам при проведенні ними перевірки з питань дотримання трудового законодавства, загрожують фінансові санкції. В яких розмірах у 2018 році? Про це — у табл. 6.

Таблиця 6. Розмір фінансових санкцій за порушення при проведенні «трудової» перевірки

Правопорушення при проведенні «трудової» перевірки

Штраф для роботодавця

Особливості

Недопущення до проведення перевірки з питань додержання законодавства про працю, створення перешкод у її проведенні (абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

11169 грн.

(3 МЗП)

Стосується усіх видів перевірок, крім перевірок, пов’язаних з виявленням неоформлених працівників та виплат зарплат «у конвертах»

Вчинення дій, передбачених абз. 6 ч. 2 ст. 265 КЗпП, при проведенні перевірки з питань виявлення порушень, зазначених в абз. 2 ч. 2 ст. 265 КЗпП

(абз. 7 ч. 2 ст. 265 КЗпП)

372300 грн.

(100 МЗП)

Стосується перевірок з питань виявлення таких порушень: фактичний допуск працівника до роботи без оформлення трудового договору, оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, виплата зарплати без ЄСВ

Інші порушення трудозаконодавства

За порушення інших вимог трудового законодавства (крім визначених у попередніх розділах) роботодавцю загрожує штраф у розмірі 1 МЗП (у 2018 році — 3723 грн.). Підкреслимо: цей штраф застосовують за сукупність порушень, тобто незалежно від кількості працівників, щодо яких здійснено порушення інших вимог трудового законодавства.

Крім того, на посадових осіб установ (організацій, закладів) за інші порушення вимог законодавства про працю може накладатися адмінштраф. Його розмір див. у табл. 4.

Іншими порушеннями вимог трудового законодавства вважають порушення, наприклад, щодо:

— неповідомлення працівникам за два тижні про початок щорічної відпустки — вимога ч. 11 ст. 10 Закону № 504/96 (див. лист Держпраці від 25.01.2017 р. № 828/4.3/4.1-ДП-17);

— ненарахування компенсації втрати частини зарплати у зв’язку з порушенням строків її виплати (лист Держпраці від 19.05.2016 р. № 5548/4/4.3-ДП-16);

— незастосування коефіцієнта коригування згідно з п. 10 Порядку № 100 (див. лист Мінсоцполітики від 16.08.2016 р. № 1143/13/84-16);

— порушення строків повідомлення про зміну істотних умов праці (ч. 3 ст. 32 КЗпП);

— тимчасове переведення на іншу роботу, не обумовлену трудовим договором, без згоди працівника у випадках, не вказаних у ч. 2 ст. 33 КЗпП;

— недотримання граничних норм за надурочними роботами, встановлених у ст. 65 КЗпП;

— залучення працівників до роботи у вихідні дні з порушенням порядку, установленого ст. 71 КЗпП;

— недотримання умов і порядку надання щорічних відпусток, відкликання з відпустки, перенесення (ст. 79 КЗпП, ст. 10 — 12 Закону № 504/96) тощо.

Висновки:

— За порушення трудового законодавства роботодавцю загрожують фінансові санкції у вигляді штрафу. Розмір штрафу прив’язаний до розміру МЗП, установленого на момент виявлення порушення.

— З 01.01.2018 р. розмір фінансових санкцій змінився, але тільки через збільшення МЗП.

— Посадові особи установи можуть бути притягнуті до адмінвідповідальності за порушення норм трудового законодавства. Розмір адмінштрафів залежить від розміру нмдг, і тому їх розмір із початком 2018 року не змінився.

Використані документи і скорочення

КЗпПКодекс законів про працю України від 10.12.71 р.

КпАПКодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X.

ККУКримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III.

ГКУГосподарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV.

ПКУПодатковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI.

Закон про Держбюджет-2018Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік» від 07.12.2017 р. № 2246-VIII.

Закон № 108/95Закон України «Про оплату праці» від 24.03.95 р. № 108/95-ВР.

Закон № 504/96Закон України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР.

Закон № 2232Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.92 р. № 2232-XII.

Закон № 2464Закон України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07.2010 р. № 2464-VI.

Закон № 5067Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI.

Порядок № 100Порядок обчислення середньої заробітної плати, затверджений постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100.

МЗП — мінімальна заробітна плата.

Нмдг — неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити всього за 10 грн
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд