Теми статей
Обрати теми

Щодо реалізації ОМС повноважень з контролю за додержанням законодавства про працю

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Лист від 28.02.2018 р. № 8/34-16-18

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України розглянув <…> звернення <…> та в межах компетенції інформує.

1. Щодо того, чи потрібно вводити до штату апарату ради ОТГ інспектора праці в зв’язку з набуттям органами місцевого самоврядування повноважень щодо контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення? Чи можна ці повноваження покласти на вже працюючого працівника?

Частиною 1 статті 16 Закону встановлено, що органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Статтею 26 Закону визначено виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад. Так, відповідно до пунктів 5, 6 частини 1 цієї статті виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради.

Таким чином, відповідний орган місцевого самоврядування має право або вводити до штату апарату ради нового інспектора праці, або покласти відповідні повноваження на вже працюючого працівника.

2. Щодо того, чи дійсно зазначені органи місцевого самоврядування та ОТГ зможуть перевіряти будь-які підприємства, установи та організації усіх форм власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників на підпорякованій території. Але на відміну від Держпраці, вони здійснюють контроль досить вузького кола питань, а саме: своєчасної та в повному обсязі оплати праці; додержання мінімальних гарантій в оплаті праці; оформлення трудових відносин?

За змістом статей 17 та 18 Закону органи місцевого самоврядування при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають або не перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників.

Відповідно до статті 1 Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» у цьому Законі термін «органи державного нагляду (контролю)» вживається у значенні, наведеному у Законі України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

За змістом абзацу 2 статті 1 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» органами державного нагляду (контролю) є уповноважені законом центральні органи виконавчої влади, їх територіальні органи, державні колегіальні органи, органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, органи місцевого самоврядування.

Порядок здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 р. № 295 (далі — Порядок). Зазначений Порядок має рекомендаційний характер для міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад.

Згідно з абзацом 3 пункту 2 Порядку державний контроль за додержанням законодавства про працю здійснюється у формі проведення інспекційних відвідувань та невиїзних інспектувань інспекторами праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі — виконавчі органи рад) з питань своєчасної та у повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Пунктом 3 Порядку передбачено, що інспекторами праці є посадові особи Держпраці та її територіальних органів, виконавчих органів рад, посадовими обов’язками яких передбачено повноваження щодо здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю.

Пунктом 2 частини 1 статті 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі — КУпАП) встановлено, що у справах про адміністративні правопорушення, передбачені частинами 1 — 4 статті 41 КУпАП, протоколи про правопорушення мають право складати посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних, міських рад.

Правопорушення, передбачені частинами 1 — 4 статті 41 КУпАП, стосуються питань своєчасної та в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин (тобто питань праці та зайнятості населення).

З наведеного випливає, що органи місцевого самоврядування уповноважені Законом проводити перевірки на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають/не перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників щодо дотримання зазначеними суб’єктами вимог законодавства про своєчасну та в повному обсязі оплату праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці та оформлення трудових відносин.

3. Щодо того, як слід вирішувати на сьогодні питання наявності чи відсутності мораторію для органів місцевого самоврядування та ОТГ?

Законом України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» встановлено до 31 грудня 2018 року мораторій на проведення органами державного нагляду (контролю) планових заходів із здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

Однак, за змістом статті 6 цього Закону та абзацу 23 Переліку органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.12.2017 р. № 1104, дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» не поширюється на виконавчі органи міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (в частині заходів із здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).

Таким чином, мораторій не поширюється на проведення органами місцевого самоврядування перевірок додержання вимог законодавства про працю та зайнятість населення.

4. Щодо того, чи має право орган місцевого самоврядування у зазначеному випадку утворити новий уповноважений орган (відділ апарату ради, самостійний підрозділ) або ввести до штату відповідних працівників? Чи має право орган місцевого самоврядування уповноважити вже існуючий орган (відділ) або покласти контрольні повноваження на вже працюючих працівників?

Частиною 1 статті 16 Закону встановлено, що органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

Статтею 26 Закону визначено виключну компетенцію сільських, селищних, міських рад. Так, відповідно до пунктів 5, 6 частини 1 цієї статті виключно на пленарних засіданнях сільської, селищної, міської ради вирішуються питання затвердження за пропозицією сільського, селищного, міського голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів, витрат на їх утримання; утворення за поданням сільського, селищного, міського голови інших виконавчих органів ради.

Відповідно до статті 54 Закону сільська, селищна, міська, районна у місті (у разі її створення) рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад.

Таким чином, міські ради міст обласного значення та ради об’єднаних територіальних громад, з метою контролю за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення, можуть або створити новий, або покласти контрольні повноваження на існуючий виконавчий орган відповідної ради.

Згідно з підпунктом 1 пункту 3 Положення про Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіон), затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.04.2014 р. № 197 (далі — Положення), одним із основних завдань Мінрегіону є забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики, зокрема щодо територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.

Підпунктом 25 пункту 4 Положення передбачено, що Мінрегіон відповідно до покладених на нього завдань інформує та надає роз’яснення щодо реалізації державної політики у відповідних сферах.

Принагідно повідомляємо, що листи Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не встановлюють норм права і мають лише інформаційний характер.

Генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою С. Шаршов

КОМЕНТАР РЕДАКЦІЇ

Функції ОМС з трудового інспектування: доповнення від Мінрегіону

З 01.01.2017 р. до відання виконавчих органів міських рад міст обласного значення та об’єднаних територіальних громад віднесені повноваження зі здійснення на відповідних територіях контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством, а також повноваження з накладення штрафів за порушення законодавства про працю і зайнятість населення в порядку, встановленому законодавством (ч. 3 ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.97 р. № 280/97-ВР, далі — Закон № 280/97).

При цьому інспектори праці виконавчих органів міських рад міст обласного значення і сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад (далі — ОМС) можуть проводити інспекційні відвідування і невиїзні інспектування (далі — трудове інспектування) за обмеженим колом питань, а саме: своєчасною і в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин (п. 2 Порядку здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю, затвердженого постановою КМУ від 26.04.2017 р. № 295).

Нагадаємо, що про реалізацію «місцевими» органами своїх повноважень з трудового інспектування ми говорили при розгляді листів Мінсоцполітики від 14.02.2018 р. № 252/0/101-18/283 і Держпраці від 13.02.2018 р. № 1040/4/4.1.-ДП-18 (див. «ОП», 2018, № 7, с. 8). Від «трудових» відомств не відстає й Мінрегіон. У листі, що коментується, це Міністерство надало свої роз’яснення про реалізацію ОМС функцій з трудового інспектування.

Хто в ОМС може здійснювати контролюючі функції за додержанням законодавства про працю (запитання 1 та 4 листа, що коментується)? Мінрегіон вважає, що для забезпечення повноважень з трудового інспектування ОМС може:

— ввести до штату відповідного виконкому нову посаду інспектора праці;

— покласти обов'язки інспектора праці на вже існуючу посаду;

— створити новий або покласти контролюючі повноваження з контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення на існуючий виконавчий орган відповідної ради.

По суті, саме такі способи вирішення питання про виконання повноважень з трудового інспектування в ОМС пропонують і Мінсоцполітики, і Держпраці. Про те, як втілити їх у життя, ми розповідали в «ОП», 2018, № 7, с. 12.

Щодо яких роботодавців ОМС можуть проводити трудове інспектування (запитання 2 листа, що коментується)? У ч. 2 ст. 17 Закону № 280/97 зазначено: ОМС при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають у комунальній власності відповідної територіальної громади.

Одночасно в ч. 3 ст. 18 Закону № 280/97 прописано: ОМС при здійсненні повноважень у сфері контролю за додержанням законодавства про працю і зайнятість населення можуть проводити перевірки на підприємствах, в установах і організаціях, що не перебувають у комунальній власності, а також фізичних осіб, які використовують працю найнятих працівників.

Ґрунтуючись на цих нормах, Мінрегіон в листі, що коментується, роз'яснює: ОМС уповноважені проводити трудове інспектування на підприємствах, в установах і організаціях, що перебувають / не перебувають у комунальній формі власності відповідної територіальної громади, а також фізичних осіб, які використовують працю найманих працівників. З цього випливає, що ОМС можуть проводити трудове інспектування тих роботодавців і фізичних осіб, які використовують найману працю, що відносяться до відповідної територіальної громади. Тут же ще раз зауважимо, що у віданні ОМС обмежене коло контролюючих повноважень з додержання трудового законодавства: своєчасної і в повному обсязі оплати праці, додержання мінімальних гарантій в оплаті праці, оформлення трудових відносин.

Також нагадаємо, що керівники виконавчих органів ОМС і їх заступники мають право накладати штрафи (фінансові санкції), передбачені ч. 2 ст. 265 КЗпП, щодо питань, віднесених до їх компетенції з контролю за додержанням трудового законодавства. Підставою для накладення таких «трудових» штрафів є акт про виявлені у роботодавця порушення законодавства про працю та/або зайнятість населення, який складається інспектором праці ОМС (п. 2 Порядку накладення штрафів за порушення законодавства про працю та зайнятість населення, затвердженого постановою КМУ від 17.07.2013 р. № 509).

Крім того, посадові особи, уповноважені виконкомами сільських, селищних, міських рад мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені ч. 1 — 4 ст. 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-X (далі — КпАП). Нагадаємо, що ч. 1 — 4 ст. 41 КпАП передбачена відповідальність за порушення вимог законодавства про працю. Звісно ж, зазначені «місцеві» органи мають право складати протоколи тільки щодо питань, віднесених до їх компетенції.

Тут же нагадаємо, що справи про адміністративні порушення, зазначені в ч. 1 — 4 ст. 41 КпАП, розглядають суди (ст. 221 КпАП). Тобто вищезгадані «місцеві» органи у межах своїх компетенцій можуть лише скласти протокол про виявлені адміністративні порушення, передбачені ч. 1 — 4 ст. 41 КпАП, а ось рішення про накладення штрафу на роботодавця вже приймає суд.

Чи є у 2018 році мораторій на проведення ОМС трудового інспектування (запитання 3 листа, що коментується)? З 01.01.2018 р. набули чинності зміни до Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» від 03.11.2016 р. № 1728-VIII (далі — Закон № 1728). Зокрема, у новій редакції викладена ст. 6 Закону № 1728: дія цього Закону не поширюється на відносини, що виникають під час проведення заходів нагляду (контролю) органами, перелік яких установлюється КМУ.

У виконання цієї норми з 23.02.2018 р. діє Перелік органів державного нагляду (контролю), на які не поширюється дія Закону України «Про тимчасові особливості здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», затвердженого постановою КМУ від 18.12.2017 р. № 1104 (далі — Перелік № 1104). У цьому Переліку зазначені ОМС (у частині заходів зі здійснення державного контролю за додержанням законодавства про працю).

Звідси і вердикт Мінрегіону: на сьогодні мораторій не поширюється на проведення ОМС контролюючих повноважень з додержання вимог законодавства про працю і зайнятість населення.

Нагадаємо, що аналогічну думку висловлювали й ми в «ОП», 2018, № 7, с. 11. Але в цьому питанні хотілося б зробити невелике уточнення: інспектори праці ОМС мають право проводити трудове інспектування без обмежень (з питань, що відносяться до їх компетенції), встановлених Законом № 1728, з 23.02.2018 р. по 31.12.2018 р., тобто в період дії Переліку № 1104.

Людмила БЄЛЄВЦОВА, експерт з питань оплати праці

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі