Теми статей
Обрати теми

Відпустка + свято + хвороба

Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Працівникові була надана відпустка з 23.04.2018 р. по 07.05.2018 р. включно тривалістю 14 календарних дня. З 30.04.2018 р. по 04.05.2018 р. включно він хворів, про що свідчить виданий в установленому порядку лікарняний лист. На скільки днів слід продовжити щорічну відпустку працівника у зв’язку з перебуванням на лікарняному і як оплатити цей період?

«Родзинка» цього питання у святковому дні — 1 травня, який припадає і на первісно надану щорічну відпустку, і на період хвороби працівника. Яким чином цей день впливає на продовження відпустки і на її оплату? Чи підлягає він оплаті як «лікарняний» день? Розбиратимемося.

Подовжуємо відпустку

Законом України «Про відпустки» від 15.11.96 р. № 504/96-ВР (далі — Закон про відпустки) передбачено, що відпустку надають у календарних днях (ст. 5 цього Закону). При цьому святкові і неробочі дні, зазначені в ст. 73 КЗпП, при визначенні тривалості щорічних відпусток і додаткових відпусток працівникам, що мають дітей, не враховуються. Тобто відпустка подовжується на святковий і неробочий день, який припадає на період щорічної відпустки, але не оплачується.

Щодо ситуації, викладеної в запитанні, працівникові надають відпустку тривалістю 14 календарних днів з 23 квітня 2018 року. Оскільки на період відпустки припав святковий день 1 травня, щорічна відпустка подовжується на один день. При цьому зверніть увагу, що оплаті підлягатимуть лише 14 календарних днів відпустки. Святковий день — 1 травня, на який припала відпустка і який подовжує її, оплаті не підлягає.

Провівши прості підрахунки, бачимо, що останній день відпустки припадає на 7 травня 2018 року, а до своїх трудових обов’язків працівник повинен приступити з 8 травня. Але це у тому випадку, якщо відпустка працівника не переривається хворобою. У нас же працівник, перебуваючи в щорічній відпустці, хворів 5 днів — з 30.04.2018 р. по 04.05.2018 р. Що відбувається з відпусткою в цьому випадку?

Відповідно до ст. 11 Закону про відпустки

щорічна відпустка має бути перенесена на інший період або продовжена у разі тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої в установленому порядку.

Стосується це і додаткових відпусток працівникам, які мають дітей, що надаються на підставі ст. 19 Закону про відпустки (ч. 7 ст. 20 цього Закону).

Тобто у разі захворювання під час відпустки дні хвороби не враховуються як дні відпустки, відповідно відпустка подовжується на кількість календарних днів хвороби.

Врахуйте: при продовженні відпустки у зв’язку з перебуванням на лікарняному невикористана частина щорічної відпустки після хвороби не використовується працівником самостійно. Така частина відпустки має бути надана роботодавцем шляхом видання наказу на підставі листка тимчасової непрацездатності працівника і його заяви.

На період відпустки припадають дні з 23 квітня по 7 травня 2018 року. При цьому працівник хворів 5 календарних днів (з 30.04.2018 р. по 04.05.2018 р. включно). Водночас на період хвороби припадає святковий день (1 травня), на який вже була подовжена первісно надана відпустка. Як бути з таким святковим днем? На скільки днів треба подовжити (перенести на інший строк) відпустку у зв’язку з хворобою працівника?

Важливо! Святковий день, що припав на період хвороби, при продовженні (перенесенні на інший строк) щорічної відпустки не враховуємо.

Тобто в наведеному прикладі щорічну відпустку подовжують не на 5, а на 4 календарні дні, на які припадає хвороба*. До речі, на період продовженої відпустки тривалістю 4 календарні дні припадає ще один святковий день 9 травня, тому працівник пробуде в ній з 8 по 12 травня 2018 року (8 травня — 1-й день відпустки, 9 травня — святковий день (подовжуємо, але не оплачуємо), 10 травня — 2-й день відпустки, 11 травня — 3-й день відпустки, 12 травня — 4-й день відпустки). А 13 травня 2018 року він повинен приступити до роботи.

* Див. також консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2014, № 7, с. 24.

Хочете перевірити ще раз розрахунки? Це легко зробити. До початку хвороби працівник пробув у відпустці тільки 7 з 14 календарних днів (з 23 по 29 квітня включно), після закінчення хвороби — 3 з 14 днів (з 5 по 7 травня). Виходить, що працівник фактично використав лише 10 календарних днів відпустки (7 + 3). Залишок невикористаної через хворобу відпустки, яка буде продовжена або перенесена на інший строк, складає 4 календарні дні (14 - 10).

Оплачуємо продовжену відпустку

Середньоденну заробітну плату для визначення суми відпускних розраховують згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати, затвердженим постановою КМУ від 08.02.95 р. № 100 (далі — Порядок № 100), а саме виходячи з виплат за останні 12 календарних місяців роботи, що передують місяцю надання відпустки (п. 2 цього Порядку).

У разі коли відпустку подовжують у зв’язку з хворобою працівника в щорічній відпустці (додатковій відпустці на дітей), можливі дві ситуації*.

* Див. також консультацію фахівця Мінсоцполітики в «ОП», 2012, № 11, с. 17, лист Мінсоцполітики від 19.06.2017 р. № 1692/0/101-17 // «ОП», 2017, № 14, с. 3.

img 1

У такій ситуації відпускні, виплачені до початку відпустки, не перераховуються. Працівникові необхідно донарахувати суму лікарняних за період тимчасової непрацездатності.

img 2

У цьому випадку для оплати періоду продовженої відпустки необхідно розрахувати нову середню зарплату згідно з Порядком № 100. При цьому слід виконати такі дії:

1) сторнувати суму відпускних, що припадають на дні перебування працівника на лікарняному;

2) нарахувати суму лікарняних;

3) нарахувати суму відпускних за календарні дні продовженої відпустки виходячи з нової середньої зарплати.

Оплачуємо дні хвороби

Наразі тимчасова непрацездатність оплачується за календарні (у тому числі вихідні, святкові, неробочі) дні згідно з Порядком обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, затвердженим постановою КМУ від 26.09.2001 р. № 1266 (далі — Порядок № 1266).

Це означає: якщо працівник надав належним чином оформлений листок непрацездатності, то оплаті підлягають усі календарні дні тимчасової непрацездатності, незалежно від того, на які дні припадає період тимчасової непрацездатності — робочі, вихідні, неробочі або святкові.

Важливо! Оплаті підлягають усі календарні дні хвороби, у тому числі вихідні, святкові і неробочі.

Тому в наведеному запитанні, попри те, що відпустка буде продовжена лише на 4 календарні дні (через святковий день 1 травня), лікарняні будуть виплачені за усі 5 календарних днів тимчасової непрацездатності з 30 квітня по 4 травня 2018 року. Наведемо приклад.

Приклад. Працівниці Короповій Ю. Д. була надана відпустка з 23.04.2018 р. по 07.05.2018 р. включно тривалістю 14 календарних днів. Відпускні були виплачені у квітні 2018 року в повному обсязі в сумі 1700,72 грн., у тому числі за 8 к. дн. квітня — 971,84 грн., за 6 к. дн. травня — 728,88 грн. З 30.04.2018 р. по 04.05.2018 р. працівниця хворіла. У зв’язку з цим щорічна відпустка була продовжена на 4 к. дн. з 8 по 12 травня включно (на святковий день 9 травня відпустка подовжується, але цей день не оплачується).

Додаткові дані:

— сума заробітної плати (з урахуванням коефіцієнта підвищення окладу) за період травень 2017 — березень 2018 року складає 39357,16 грн.;

— сума заробітної плати (без урахування коефіцієнта підвищення окладу) за період квітень 2017 року — березень 2018 року складає 39969,00 грн.;

— зарплата за 14 із 19 відпрацьованих днів у квітні 2018 року — 2743,26 грн.;

— зарплата за 13 із 21 відпрацьованого дня в травні 2018 року — 2304,71 грн.

У травні 2018 року працівниця надала листок непрацездатності, виданий в установленому порядку, за період тимчасової непрацездатності з 30 квітня по 4 травня 2018 року. У цьому випадку щорічна відпустка була продовжена на 4 календарних дні з 8 по 12 травня 2018 року включно (детальніше — вишче). День початку продовженої відпустки припадає на наступний місяць після її первісного надання. Тому для оплати продовженої відпустки необхідно розрахувати нову середню зарплату згідно з Порядком № 100. При цьому розрахунковим періодом буде травень 2017 року — квітень 2018 року.

У результаті по цій працівниці необхідно:

— сторнувати суму відпускних, що припадає на дні перебування її на лікарняному;

— нарахувати суму лікарняних згідно з Порядком № 1266;

— нарахувати суму відпускних за календарні дні продовженої відпустки виходячи з нової середньої зарплати, розрахованої згідно з Порядком № 100.

Пройдемося цими кроками послідовно.

Крок 1. Сторнування.

Середньоденна заробітна плата за один календарний день відпустки, яка була надана раніше, складає 121,48 грн. (1700,72 грн. : 14 к. дн.). Сума відпускних, яка припадає на дні перебування працівника на лікарняному (4 к. дн.) і яку необхідно сторнувати, складе 485,92 грн. (121,48 грн. х 4 к. дн.), у тому числі за дні відпустки, що припадають на квітень, — 121,48 грн., за дні відпустки, що припадають на травень, — 364,44 грн.

Крок 2. Лікарняні.

Тимчасова непрацездатність настала 30.04.2018 р., тобто розрахунковим періодом буде квітень 2017 року — березень 2018 року. Фактично нарахований заробіток за цей період дорівнює 39969 грн. Отже, середньоденна зарплата складе:

39969 грн. : 365 к. дн. = 109,50 грн.

Припустимо, що загальний страховий стаж працівниці на момент настання страхового випадку склав більше 8 років. Тоді сума лікарняних складе:

109,50 грн. х 5 к. дн. = 547,50 грн.,

у тому числі за 1 к. дн. хвороби, що припадає на квітень, — 109,50 грн., за 4 к. дн. хвороби, що припадають на травень, — 438,00 грн.

Крок 3. Нова «середня».

День початку продовженої відпустки припадає на травень 2018 року (розрахунковий період травень 2017 року — квітень 2018 року). Визначимо суму заробітної плати за розрахунковий період:

39357,16 + 2743,26 + 971,84 + 109,50 - 121,48 = 43060,28 (грн.),

де 39357,16 грн. — сума заробітної плати (з урахуванням коефіцієнта підвищення окладу) за період травень 2017року — березень 2018 року;

2743,26 грн. — зарплата за 14 відпрацьованих днів у квітні 2018 року;

971,84 грн. — сума первісно нарахованих відпускних за квітень 2018 року;

109,50 грн. — сума лікарняних за 30 квітня 2018 року;

121,48 грн. — сума відпускних, яку необхідно сторнувати та яка припадає на дні перебування працівника на лікарняному у квітні 2018 року.

Нова середньоденна заробітна плата складе:

43060,28 грн. : 353 к. дн. = 121,98 грн.,

де 353 — кількість календарних днів, за винятком святкових і неробочих днів, згідно зі ст. 73 КЗпП за розрахунковий період травень 2017 року — квітень 2018 року, що беруть участь у розрахунку.

Сума нарахованих відпускних за продовжену відпустку складає:

121,98 грн. х 4 к. дн. = 487,92 грн.,

де 121,98 грн. — середньоденна заробітна плата продовженої відпустки;

4 — кількість календарних днів, на яку подовжується відпустка у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

Таким чином, при продовженні основної відпустки на 4 календарних дні необхідно:

— сторнувати нараховану раніше суму відпускних за період з 30 квітня по 4 травня 2018 року (485,92 грн.);

— нарахувати суму лікарняних за період з 30 квітня по 4 травня 2018 року (547,50 грн.);

— нарахувати суму продовженої відпустки за період з 8 по 12 травня 2018 року (487,92 грн.).

У результаті загальна сума нарахувань у травні 2018 року дорівнюватиме:

2304,71 - 485,92 + 547,50 + 487,92 = 2854,21 (грн.),

де 2304,71 грн. — зарплата за відпрацьовані дні в травні 2018 року.

App
Завантажуйте наш мобільний додаток Factor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Ми приймаємо
ic-privat ic-visa ic-visa

Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.

Дякуємо, що читаєте нас Увійдіть і читайте далі