Індексація зарплати: ситуації з практики

В обраному У обране
Друк
Гуль Тетяна, експерт з питань оплати праці
Оплата праці Липень, 2019/№ 14
Із попередньої статті ви дізналися про ази індексації зарплати, а саме, що таке «базовий» місяць, як визначити коефіцієнт і суму індексації. У цій публікації пропонуємо до вашої уваги практичні ситуа- ції, що виникають при індексації зарплати. З ними здобуті теоретичні знання набудуть практичного сенсу. Розпочнемо!

«Базовий» місяць визначаємо за шаблоном

Приклад 1. Працівникові в травні 2019 року підвищили посадовий оклад до 4500 грн. (до цього розмір окладу становив 4200 грн., останнє підвищення — у січні 2019 року). Інших доплат і надбавок немає.

Щоб без помилок проіндексувати зарплату, насамперед треба правильно визначити «базовий» місяць — свого роду точку відліку, від якої відштовхуються для обчислення коефіцієнтів індексації. Так, у місяці підвищення посадового окладу (тарифної ставки) ІСЦ приймають за 1 або 100 %. Для подальшої індексації ІСЦ обчислюють наростаючим підсумком з наступного місяця після місяця такого підвищення. Це передбачено абз. 1 і 2 п. 5 Порядку № 1078.

Важливо!

Точкою відліку для обчислення ІСЦ з метою проведення індексації («базовим» місяцем) є місяць підвищення посадового окладу (тарифної ставки).

Цього місяця значення ІСЦ приймають за 1 або 100 %, а приріст ІСЦ розраховують з місяця, що настає за «базовим». При цьому нарахування індексації проводиться в місяці, що настає за місяцем, в якому був офіційно опублікований індекс інфляції (пп. 3 і 4 ст. 4 Закону України «Про індексацію грошових доходів населення» від 03.07.91 р. № 1282-XII, п. 11 Порядку № 1078).

Це означає, що місяць підвищення окладу (ставки) завжди є «базовим» місяцем з метою індексації зарплати. Проте коли настане право на індексацію зарплати, а також яким буде коефіцієнт індексації, залежить від розміру приросту ІСЦ.

У наведеному прикладі травень 2019 року є «базовим» місяцем. Причому незалежно від суми підвищення окладу. Сам факт підвищення посадового окладу буде підставою для зміни старого «базового» місяця (січень 2019 року) на новий — травень 2019 року. Обчислення ІСЦ для поточної індексації здійснюватимуть з червня 2019 року — місяця, який настає за місяцем підвищення окладу.

За правилами індексації в липні 2019 року зарплату такого працівника не індексують. Не індексуватимуть її і в серпні, оскільки ІСЦ за червень 2019 року, який був опублікований в липні, впливає на серпневу індексацію, дорівнює 99,5 %, що менше порога індексації (103 %).

Надбавка зросла, оклад — ні. Що з «базовим» місяцем?

Приклад 2. У працівника терцентру (11-й тарифний розряд за ЄТС) останнє підвищення окладу (3784 грн.) було в січні 2019 року. З 01.07.2019 р. у нього змінився розмір надбавки за вислугу років з 20 до 30 % (з 20.06.2019 р. стаж роботи в установі соціального захисту становить 20 років).

Чи буде липень 2019 року «базовим» місяцем для такого працівника? Чи індексувати в липні 2019 року його зарплату?

Абзацом 5 п. 5 Порядку № 1078 передбачено: у разі збільшення зарплати тільки за рахунок постійної надбавки, доплати, премії тощо без підвищення окладу суму індексації не треба зменшувати на розмір такого підвищення зарплати. Тобто збільшення зарплати працівника за рахунок установлення або підвищення інших постійних зарплатних складових (надбавок, доплат, премій тощо) без збільшення посадового окладу (тарифної ставки) не змінює «базовий» місяць. Це означає, що:(ср. 025069200)

по-перше, суму індексації не треба зменшувати на розмір такого збільшення зарплати;

по-друге, у місяці встановлення (збільшення розміру) постійної надбавки, доплати, премії проводити порівняльні розрахунки для визначення права на індексацію не треба;

по-третє, працівникові продовжують виплачувати суми індексації, обчислені залежно від останнього підвищення посадових окладів.

За умовами прикладу 2, у липні 2019 року у працівника збільшився розмір надбавки за вислугу років. Сума підвищення надбавки становить 378,40 грн. (3784 грн. х 30 % - 3784 грн. х 20 %). Це більше, ніж сума поточної індексації зарплати в липні 2019 року (378,40 грн. > 62,22 грн.*)

* Сума індексації зарплати в липні 2019 року для «базового» січня-2019 (2007 грн. х 3,1 %). Див. таблицю з коефіцієнтами і сумами поточної індексації зарплати за липень 2019 року в статті «Індексуємо зарплату за липень 2019 року» // «ОП», 2019, № 13.

Водночас у липні 2019 року підвищення окладів не було. А отже, факт такого зарплатного підвищення на зміну «базового» місяця не впливає. Для розрахунку коефіцієнтів індексації і суми поточної індексації продовжують орієнтуватися на січень 2019 року — місяць, в якому відбулося останнє підвищення посадового окладу працівника. Отже, в липні 2019 року жодних порівняльних розрахунків з метою визначення права на індексацію зарплати не проводять. Суму індексації не зменшують на розмір підвищення зарплати і продовжують виплачувати в розмірі, визначеному залежно від останнього «базового» місяця — січня 2019 року.

Таким чином, працівник терцентру після збільшення надбавки за вислугу років має право на індексацію зарплати, як і інші працівники. У липні 2019 року зарплату працівника індексують на коефіцієнт 3,1 %, а сума поточної індексації для повністю відпрацьованого місяця становитиме 62,22 грн.

Прийняття на роботу і «базовий» місяць

Приклад 3. Працівника прийняли на роботу до бюджетної установи (оплата за ЄТС) з 1 липня 2019 року. Чи індексувати зарплату такого працівника в липні 2019 року?

Для новоприйнятого працівника використовуємо норми п. 102 Порядку № 1078, а саме: ІСЦ обчислюють з місяця, що настає за місяцем останнього підвищення окладу за його посадою. Тобто для працівників-новачків орієнтуємося на місяць останнього підвищення окладу за займаною посадою.

За умовами прикладу 3, для працівників з оплатою за ЄТС останнє підвищення окладів було з 01.01.2019 р. (подробиці див. у статті «Оклади у бюджетній сфері з 1 січня 2019 року» // «ОП», 2019, № 1). Тобто для працівника-новачка «базовим» місяцем буде січень 2019 року — місяць, коли відбулося останнє підвищення окладів за займаною посадою.

Тому вже в першому місяці роботи такий працівник має право на індексацію зарплати. Коефіцієнт індексації зарплати в липні 2019 року становитиме 3,1 %, а сума поточної індексації (за умови повністю відпрацьованого місяця) — 62,22 грн.

Неповна ставка: визначаємо суму індексації

Приклад 4. Працівник підприємства займає 0,5 штатної одиниці. Посадовий оклад працівника з урахуванням зайнятості становить 2500 грн. (5000 грн. х 0,5). Інших постійних доплат, надбавок, премій немає. Останнє підвищення окладу було в січні 2019 року.

Якщо особа працює неповний робочий час, сума індексації визначається з розрахунку повного робочого часу, а виплачується пропорційно відпрацьованому часу (абз. 7 п. 4 Порядку № 1078).

Зверніть увагу! Зазначене правило поширюється на всі випадки встановлення неповного робочого часу. Інакше кажучи: незалежно від того, хто був ініціатором встановлення неповного робочого часу (роботодавець або працівник), індексація виплачуватиметься пропорційно відпрацьованому часу.

Тут важливо запам’ятати таке: суму індексації завжди визначають з розрахунку на повну зайнятість у межах ПМПО, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

Давайте покроково розпишемо дії з розрахунку суми індексації і зарплати в наведеній ситуації.

Індексацію обчислюємо виходячи з розміру зарплати при нормальній (повній) тривалості робочого часу, але в межах ПМПО.

У липні 2019 року сума індексації на повну ставку працівника становила б:

2007 грн. х 3,1 % = 62,22 грн.,

де 2007 — розмір ПМПО в липні 2019 року;

3,1 — коефіцієнт поточної індексації в липні 2019 року для «базового» січня 2019 року.

Коригуємо індексацію пропорційно зайнятості:

62,22 грн. х 0,5 ставки = 31,11 грн.

Визначаємо загальну суму зарплати за липень 2019 року:

2500оклад + 31,11індексація = 2531,11 (грн.).

Працівник частину місяця хворів

Приклад 5. Працівник бюджетної установи (оплата за ЄТС, повна зайнятість) в липні 2019 року хворів з 1-го по 12-те число.

Якщо працівникові встановлений повний робочий час, але з якихось причин він відпрацював менше місячної норми робочого часу (наприклад, працівник хворів, перебував у відпустці або відсутній з інших причин, було прийняття/звільнення протягом місяця), то для розрахунку індексації застосовують «пропорційне» правило, як і у випадку з неповним робочим часом. Тобто

ВАЖЛИВО!

суму індексації визначають виходячи з повної зайнятості працівника, а виплачують пропорційно відпрацьованому часу.

На це звертали увагу фахівці Мінсоцполітики в листі від 25.02.2016 р. № 75/10/136-16. Аргументи цієї позиції такі:

1) індексації підлягає оплата праці в грошовому виразі, яка включає оплату праці за виконану роботу відповідно до тарифних ставок (окладів) і відрядних розцінок, постійних надбавок, доплат, премій тощо (абз. 4 п. 2 Порядку № 1078);

2) виплати, які розраховують із середньої зарплати, не є об’єктами індексації (абз. 3 п. 3 цього Порядку).

Для працівників з оплатою за ЄТС у липні 2019 року сума індексації на повну ставку за умови повністю відпрацьованого часу становить 62,22 грн. (2007 грн. х 3,1 %).

Визначимо суму індексації пропорційно відпрацьованим дням:

62,22 грн. : 23 роб. дн. х 13 роб. дн. = 35,17 грн.,

де 23 — кількість робочих днів за графіком роботи в липні 2019 року;

13 — кількість фактично відпрацьованих днів у липні 2019 року (з 1 по 12 липня тимчасова непрацездатність).

Відпустка увесь місяць

Приклад 6. З 1 липня по 14 серпня 2019 року держслужбовець перебував у щорічній відпустці. У липні 2019 року він не відпрацював жодного дня, але йому була нарахована премія за підсумками роботи за червень 2019 року у розмірі 2000 грн. Останнє підвищення окладу було в січні 2019 року.

При «базовому» місяці — січень 2019 року — сума поточної індексації в липні 2019 року становить 62,22 грн. Водночас держслужбовець у липні 2019 року не відпрацював жодного дня. Тому індексація за цей місяць йому не нараховується (62,22 грн. : 23 роб. дн. х 0 роб. дн. = 0 грн.), навіть попри те, що йому була нарахована щомісячна премія, яка також є об’єктом індексації.

Неповна зайнятість + не повністю відпрацьований місяць  застосовуємо «подвійну пропорцію»

Приклад 7. Працівник установи (оплата за ЄТС) займає 0,5 штатної одиниці. У липні 2019 року він відпрацював 13 робочих днів замість 23-х за графіком (відпустка з 01.07.2019 р. по 14.07.2019 р.).

Спочатку визначимо липневу суму індексації. Її розрахунок ведемо виходячи з повного режиму роботи (повна ставка за умови повністю відпрацьованого місяця):

2007 грн. х 3,1 % = 62,22 грн.

Оскільки працівникові встановлений неповний робочий час (неповна ставка), суму індексації необхідно нарахувати пропорційно зайнятості:

62,22 грн. х 0,5 = 31,11 (грн.).

Проте робочі дні липня за графіком його роботи були відпрацьовані не повністю (відпустка), тому знадобиться ще раз застосувати пропорційний підхід. Тоді сума індексації за липень 2019 року становитиме:

31,11 : 23 х 13 = 17,58 (грн.).

Оформи передплату та читай все Передплатити журнал

Схоже, що ви використовуєте блокувальник реклами :(

Щоб користуватися всіма функціями сайту, додайте нас у винятку!

Як відключити
Завантажуйте наш мобільний додаток iFactor

© Factor.Media, 1995 -
Всі права захищені

Використання матеріалів без узгодження з редакцією заборонено

Ознайомитись з договором-офертою

Приєднуйтесь
Адреса
м. Харків, 61002, вул. Сумська, 106а
Powered by
Factor Web Solutions
Ми використовуємо cookie-файли, щоб зробити сайт максимально зручним для вас та аналізувати використання наших продуктів та послуг, щоб збільшити якість рекламних та маркетингових активностей. Дізнатися більше про те, як ми використовуємо ці файли можна тут.
Закрити
icon-block
Заважає реклама?
Ви маєте можливість її відключити!
Бажаєте побачити, як сайт буде виглядати без реклами?
Вимкнути на 10 секунд